ชื่อเรื่อง : บ่วงบริมาส   ผู้แต่ง :  นวตา   
วันที่วางจำหน่าย :  เมษายน 2561