ชื่อเรื่อง : จันทร์พร่างแพร (นิยายชุด จันทราแห่งใจ)   ผู้แต่ง :  มิรา   
วันที่วางจำหน่าย :  พฤศจิกายน 2561