ชื่อเรื่อง : ดาวเกี้ยวเดือน   ผู้แต่ง :  รอมแพง   
วันที่วางจำหน่าย :  10 ตุลาคม 2552