ชื่อเรื่อง : เพียงรักนิรันดร์   ผู้แต่ง :  กะกันดา   
วันที่วางจำหน่าย :  5 มกราคม 2553