ชื่อเรื่อง : จอมใจพญามาร   ผู้แต่ง :  โรสิตา   
วันที่วางจำหน่าย :  2/04/2553