ชื่อเรื่อง : หลงเล่ห์เสน่ห์ซาตาน (ตีพิมพ์กับส.น.พ.ดอกหญ้า2000)   ผู้แต่ง :  บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล   
วันที่วางจำหน่าย :   มกราคม 2554