ชื่อเรื่อง : พ่ายเพลิงปรารถนา (ธราธร พับลิเคชั่น)   ผู้แต่ง :  บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล   
วันที่วางจำหน่าย :  สิงหาคม 2554