ชื่อเรื่อง : พิษสวาทหวาม ตอนที่27/100% ธราธรพับลิเคชั่น   ผู้แต่ง :  บุษบาพาฝัน/สร้อยอินทนิล   
วันที่วางจำหน่าย :  มกราคม 2555