ชื่อเรื่อง : ชายิกาของซาตาน   ผู้แต่ง :  สุธาสินี   
วันที่วางจำหน่าย :  มีนาคม 2555