เว็บไซต์เด็กดี

เช็คสถานะ

  • เปิดรับสมัคร 21 มี.ค. - 30 เม.ย. 2562
  • ปิดรับสมัคร 30 เม.ย. 2562
  • ติวออนไลน์ 6 - 24 พ.ค. 2562
  • สอบเสมือนจริง 26 พ.ค. 2562
  • ดาวน์โหลดเฉลย 29 พ.ค. 2562
  • ประกาศคะแนน 17 มิ.ย. 2562