พี่ขิม อลงกรณ์ : พี่ขิมติวสอบราชการ

อาจารย์ติวสอบราชการวิชาคณิตศาสตร์ ที่หลายคนชื่นชอบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • สอบผ่าน ภาค ก ก.พ. (ปี 59) และ ครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์ (ปี 60) สอบผ่านในครั้งแรก
 • ประสบการณ์สอน คณิต และ ฟิสิกส์ 7 ปี
 • เจ้าของเพจ Facebook page และ Youtube "พี่ขิมติวสอบราชการ"
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พี่ไอซ์ เพชรภัสสร : Genius To Be by P’Ice

สถาบันสอนอังกฤษและสเปน ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้เวลาน้อย คุณเองก็เป็นอัจฉริยะได้

ภาษาอังกฤษ

การันตีประสบการณ์ด้านข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

 • สอบผ่าน ภาค ก ก.พ. (ปี 63) สอบผ่านในครั้งแรก
 • คะแนนสอบ ก.พ.วิชาภาษาอังกฤษได้สูงถึง 48 คะแนนจากคะแนนเต็ม 50
 • ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ 5 ปี ทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษให้กับ Pre-Admission, จำลองสอบหมอ
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์ฯ เกียรตินิยมอันดับสอง
 • ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อักษรปัญญา

สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการติวสอบเข้ารับราชการ ซึ่งมีศูนย์ติวทั่วประเทศ

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชากฎหมาย พรีเทสจำลองสอบ ก.พ.+ท้องถิ่น เว็บไซต์ Dek-D.com
 • ประสบการณ์ติวสอบเข้ารับราชการ เช่น กพ ท้องถิ่น ตำรวจ
 • หนึ่งในไม่กี่สถาบัน ที่มี่ศูนย์ติวสด ครอบคลุมทั่วประเทศ
 • สอนโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ จบจากสถาบันชั้นนำ