พี่ขิม อลงกรณ์ : พี่ขิมติวสอบราชการ

อาจารย์ติวสอบราชการวิชาคณิตศาสตร์ ที่หลายคนชื่นชอบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • สอบผ่าน ภาค ก ก.พ. (ปี 59) และ ครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์ (ปี 60) สอบผ่านในครั้งแรก
 • ประสบการณ์สอน คณิต และ ฟิสิกส์ 7 ปี
 • เจ้าของเพจ Facebook page และ Youtube "พี่ขิมติวสอบราชการ"
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

สถาบันติวไทย-สังคมฯ สนุก ตรงจุด เข้าใจง่ายใช้ได้จริง"และติวสอบเข้า ม.ธรรมศาสตร์

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ภาษาไทย)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • ผู้ออกข้อสอบ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล (พาร์ทความสามารถทางภาษา) ตั้งแต่ 2565
 • นักติววิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และ GAT เชื่อมโยง ทั่วไทย อาทิเทพศิรินทร์, วัดราชบพิธ, จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง, บูรณะรำลึก ตรัง, หาดใหญ่วิทยาลัยฯ,หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา, มหาวชิราวุธ, ภูเก็ตวิทยาลัย, สตรีภูเก็ต, เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น
 • วิทยากรวิชา TGAT2​ การคิดอย่างมีเหตุผล และ TGAT​3​ สมรรถนะ​การทำงาน ตั้งแต่ปีแรกที่มีการสอบ TGAT​ ปี 2565 ให้กับโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ มากกว่า 50 รร. เช่น รร.สวน​กุหลาบ​วิทยาลัย, รร.วัฒนาวิทยาลัย, รร.อัสสัมชัญ​คอนแวนต์, รร.เซนต์​โยเซฟ​คอนแวนต์, รร.ราชินี, รร.บดินทร์​เดชา2, รร.ชลราษฎร​อำรุง จ.ชลบุรี, รร.สระบุรี​วิทยาคม, รร.เตรียมอุดม​ศึกษาน้อมเกล้า เป็นต้น
 • ประสบการณ์ติว อาทิคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการ Sahapat Admission (ติวมาม่า)
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิชาสังคมศาสตร์ 4.00)

พี่ไอซ์ เพชรภัสสร : Genius To Be by P’Ice

สถาบันสอนอังกฤษและสเปน ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้เวลาน้อย คุณเองก็เป็นอัจฉริยะได้

ภาษาอังกฤษ

การันตีประสบการณ์ด้านข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

 • สอบผ่าน ภาค ก ก.พ. (ปี 63) สอบผ่านในครั้งแรก
 • คะแนนสอบ ก.พ.วิชาภาษาอังกฤษได้สูงถึง 48 คะแนนจากคะแนนเต็ม 50
 • ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ 5 ปี ทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษให้กับ Pre-Admission, จำลองสอบหมอ
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์ฯ เกียรตินิยมอันดับสอง
 • ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อักษรปัญญา

สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการติวสอบเข้ารับราชการ ซึ่งมีศูนย์ติวทั่วประเทศ

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชากฎหมาย พรีเทสจำลองสอบ ก.พ.+ท้องถิ่น เว็บไซต์ Dek-D.com
 • ประสบการณ์ติวสอบเข้ารับราชการ เช่น กพ ท้องถิ่น ตำรวจ
 • หนึ่งในไม่กี่สถาบัน ที่มี่ศูนย์ติวสด ครอบคลุมทั่วประเทศ
 • สอนโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ จบจากสถาบันชั้นนำ