เช็คสถานะ

แก้ไขข้อมูล / ย้ายสนาม / เพิ่มวิชา / เปลี่ยนวิชา

 • เปิดรับสมัคร 19 มี.ค. - 26 พ.ค. 2562
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม /
  เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบ
  4 เม.ย. 2562
 • ประกาศที่นั่งสอบ 6 มิ.ย. 2562
 • สอบ 29 - 30 มิ.ย. 2562
 • ดาวน์โหลดเฉลย 10 ก.ค. 2562
 • เปิดระบบขาดสอบ - ขอรับข้อสอบ 23 ก.ค. 2562
 • ประกาศผลสอบ 31 ก.ค. 2562