โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ณัฐวุฒิ (Gifted Math)

ปูพื้นฐานความรู้ พัฒนาสู่ความเข้าใจ นำไปใช้อย่างยั่งยืน

คณิตศาสตร์

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบคณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเข้า ม.4 โครงการ Dek-D's พรีเทส-สอบเข้า ม.4 ตั้งแต่ปี 2563
 • ติวคณิตฯ เพื่อสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
 • ติวคณิตฯ สนามแข่งขัน เช่น สสวท., สพฐ., สมาคมฯ, สอวน., IMSO, IJSO ฯลฯ
 • ประสบการณ์ติวคณิตฯ ให้โรงเรียน เช่น อัสสัมชัญ แผนกประถม, จุฬาภรณฯ ปทุมธานี, สมุทรสาครวิทยาลัย, เพชรวิทยาคาร ฯลฯ
 • ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์มากกว่า 20 ปี
 • ผลงานแต่งหนังสือเรียน วิชา คณิตศาสตร์ Gifted Math ระดับประถม, มัธยมต้น และมัธยมปลาย

โรงเรียนเสริมทักษะอัพเบรน (UPBRAiN)

กวดวิชาคุณภาพ ครอบคลุมทุกวิชา เนื้อหาเข้มข้น เก็งตรงจุด เรียนสนุกแบบพี่น้อง

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ประสบการณ์ในการสอนและการเก็งข้อสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายที่มีการแข่งขันสูงมากกว่า 10 ปี
 • ส่งเด็กเข้าเรียนต่อ มัธยมปลายของโรงเรียนชั้นนำรวมกว่า 1000 คน
 • เรียนสด,ย้อนหลังและทบทวนเนื้อหา ด้วยโปรแกรมและระบบการเรียนคุณภาพระดับประเทศ
 • เปิดสอนทั้ง ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/อังกฤษ

ดร.ณัฐชีรา กิตติธเนศวร (ดร.น้ำหวาน)

ดูแลด้านวิชาการและเป้าหมายทางการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย

วิทยาศาสตร์ (เคมี)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ A-Level เคมี โครงการ Dek-D’s Pre-Admission รอบปัจจุบัน
 • ผู้ออกข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-Net ม.6 โครงการ Dek-D’s Pre-ONET
 • ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของวิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์การสอน และติวสอบอย่างยาวนาน
 • ผู้ก่อตั้งสถาบัน DOCTOR TUTOR กวดวิชาคอร์ส A-Level เคมี, คอร์สสอวน เคมี และอื่นๆ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนตำราสรุปเข้มเคมี ม.ปลาย บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กชกร รัตนมณี

สอนสนุก เข้าใจง่าย มีสื่อการสอนที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและช่วยดึงจุดแข็งของน้องๆ

วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ/เฉลยข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ พาร์ทชีววิทยา โดยโรงเรียนกวดวิชาด็อกเตอร์ติวเตอร์ Pre-ONET ม.6 ใน Dek-D Pre-Admission TCAS64
 • ติวเตอร์วิชาชีววิทยา, เคมี และวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท)
 • รับเชิญเป็นติวเตอร์วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) ทั้ง 3 พาร์ท ในโครงการ Dek-D TCAS On Stage reboot เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 • รับเชิญเป็นติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ONET โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสร้างผลงานให้โรงเรียนได้รับคะแนนเฉลี่ยในการสอบ ONET ระดับม.6 สูงขึ้นเกิน 5%
 • ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 2