โรงเรียนกวดวิชาบ้านเตรียม MATH

มุ่งสู่เป้าหมายกับบ้านเตรียม MATH โดย ครูพี่หนุ่ม & ครูพี่นิว

คณิตศาสตร์

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
 • วิทยากรติววิชาคณิตศาสตร์ O-NET TGAT/TPAT, A-Level ตามโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ
 • ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องโครงการต่าง ๆ และติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • ติวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
 • ติวคณิตศาสตร์เพื่อสอบสนามแข่งขัน
 • วิทยากรค่ายวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และค่าย STEM
 • เจ้าของเพจ ครูพี่หนุ่ม-บ้านเตรียม MATH ติวคณิตศาสตร์
 • ผลงานเขียนหนังสือ ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ เล่ม 1 และเล่ม 2 (GANBATTE) และ หนังสือ พิชิตโจทย์คณิต สอบเข้าเตรียมทหาร 4 เหล่า (Think Beyond)

โรงเรียนเสริมทักษะอัพเบรน (UPBRAiN)

กวดวิชาคุณภาพ ครอบคลุมทุกวิชา เนื้อหาเข้มข้น เก็งตรงจุด เรียนสนุกแบบพี่น้อง

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ประสบการณ์ในการสอนและการเก็งข้อสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายที่มีการแข่งขันสูงมากกว่า 10 ปี
 • ส่งเด็กเข้าเรียนต่อ มัธยมปลายของโรงเรียนชั้นนำรวมกว่า 1000 คน
 • เรียนสด,ย้อนหลังและทบทวนเนื้อหา ด้วยโปรแกรมและระบบการเรียนคุณภาพระดับประเทศ
 • เปิดสอนทั้ง ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/อังกฤษ

ดร.ณัฐชีรา กิตติธเนศวร (ดร.น้ำหวาน)

ดูแลด้านวิชาการและเป้าหมายทางการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย

วิทยาศาสตร์ (เคมี)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ A-Level เคมี โครงการ Dek-D’s Pre-Admission รอบปัจจุบัน
 • ผู้ออกข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-Net ม.6 โครงการ Dek-D’s Pre-ONET
 • ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของวิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์การสอน และติวสอบอย่างยาวนาน
 • ผู้ก่อตั้งสถาบัน DOCTOR TUTOR กวดวิชาคอร์ส A-Level เคมี, คอร์สสอวน เคมี และอื่นๆ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนตำราสรุปเข้มเคมี ม.ปลาย บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กชกร รัตนมณี

สอนสนุก เข้าใจง่าย มีสื่อการสอนที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและช่วยดึงจุดแข็งของน้องๆ

วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ/เฉลยข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ พาร์ทชีววิทยา โดยโรงเรียนกวดวิชาด็อกเตอร์ติวเตอร์ Pre-ONET ม.6 ใน Dek-D Pre-Admission TCAS64
 • ติวเตอร์วิชาชีววิทยา, เคมี และวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท)
 • รับเชิญเป็นติวเตอร์วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) ทั้ง 3 พาร์ท ในโครงการ Dek-D TCAS On Stage reboot เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 • รับเชิญเป็นติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ONET โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสร้างผลงานให้โรงเรียนได้รับคะแนนเฉลี่ยในการสอบ ONET ระดับม.6 สูงขึ้นเกิน 5%
 • ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 2