เตรียมความพร้อม ลองสนาม
สอบเข้าค่าย 1 สอวน.

 • คณิตศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์
 • ชีววิทยา

ออกข้อสอบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวงการสอบ
แข่งขันทางวิชาการ และอดีตตัวแทนประเทศ

 • ได้ลองทำข้อสอบที่ความยาก
  ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง

 • ได้ฝึกบริหารเวลาในห้องสอบ
  รับมือกติกาและสถานการณ์ต่างๆ

 • เหมาะสำหรับ ม.1 - ม.5
  วัดความรู้ สอบเข้าค่าย 1 สอวน.

 • ได้รู้จุดอ่อนของตัวเอง
  และแก้ไขก่อนสอบ

เลือกสอบได้ 2 รูปแบบ ทดสอบที่สนาม หรือ ทดสอบที่บ้าน

ทดสอบที่สนามแบบ Paperดูเพิ่มเติม

อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567

08.30 - 11.30 น.* วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบที่สนามได้ 1 วิชา
วิชาที่เหลือเลือกสอบที่บ้านได้
สอวน. คณิตศาสตร์ *

ข้อสอบโดย

อ.กิ๊ฟ Dek-D School

หรือ เลือกสอบวิชา

สอวน. คอมพิวเตอร์ *

ข้อสอบโดย

อ.กิ๊ฟ และ อ.หมิง
Dek-D School

13.00 - 16.00 น.
สอวน. ชีววิทยา

ข้อสอบโดย

อ.อุ้ย Dek-D School

หรือเลือกสอบ

ทดสอบที่บ้านผ่าน Comp.ได้เล่มข้อสอบดูเพิ่มเติม

เปิดระบบสอบ 8 - 14 ก.ค. 67

เลือกเวลาเริ่มเข้าสอบได้เอง
 • เปิดรับสมัครชุดวิชาเดียวกันกับการทดสอบที่สนาม
 • เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet
 • พิเศษ! ได้รับ Full Boxset สำหรับใช้ทบทวน หรือ ใช้สำหรับคนที่อยากสอบ
  เป็นแบบเปเปอร์แล้วมาป้อนคำตอบผ่านคอมพิวเตอร์เองภายหลัง

ทำไมต้องสอบกับ #DekDPreสอวน.

มีผู้เข้าสอบเยอะ จัดสอบจริง
ไม่มียกเลิก

ได้บรรยากาศสมจริงกว่า สถิติคะแนนสมจริงกว่า มีการจัดการที่เป็นระบบ ไม่มียกเลิกการจัดสอบ สบายใจ ได้สอบจริงทุกสนาม

สมัครสอบได้ตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.5

ฝึกทำข้อสอบระดับความยากใกล้เคียงข้อสอบจริง ก่อนลงสนามคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

เช็กจุดอ่อน และจัดอันดับให้
อย่างละเอียด

ผลสอบจุดอ่อน-แข็ง รายข้อ พร้อมจัดอันดับรายศูนย์สอบ ประเมินโอกาสติดค่าย 1 

ได้เล่มข้อสอบกลับ ใช้ทบทวนได้

เล่มข้อสอบอย่างดี สอบที่สนาม ได้เล่มกลับทันที สอบที่บ้าน ส่งเล่มให้ถึงบ้าน!

ขาดสอบก็ได้ข้อสอบ+เฉลย

ผู้ขาดสอบ รับข้อสอบได้หลังสอบเสร็จที่สนามสอบ หรือ กดขาดสอบ-รับข้อสอบส่งถึงบ้าน (มีค่าบริการ) พร้อมโหลดเฉลยได้

สมัครสอบ/เช็กข้อมูลออนไลน์ได้เลย

สมัครผ่านเว็บได้เองหรือผู้ปกครองสมัครให้ หลังสมัครเช็กข้อมูลการสมัครได้ทันที

มีกลุ่ม OpenChat พี่เลี้ยง
+เพื่อนร่วมสอบให้

กลุ่มลับ OpenChat อัปเดตข่าว+ทริค จากพี่เลี้ยง และแชทกับเพื่อนร่วมสอบได้จนถึงวันสอบจริง

มีเกียรติบัตรให้ เอาไว้ใส่ในพอร์ต

เกียรติบัตรแสดงคะแนนและอันดับ ของผู้สอบที่สนาม และเกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ ของผู้สอบที่บ้าน

ทีมผู้ออกข้อสอบ
ประสบการณ์แน่นทั้งอดีตตัวแทนประเทศ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ในวงการสอบแข่งขันทางวิชาการ

ผศ. ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
(อ.อุ้ย Dek-D School)

ผู้เขียนหนังสือชีววิทยายอดนิยม Biology และ Essential Biology

การันตีประสบการณ์การสอน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้เขียนหนังสือชีววิทยายอดนิยมอย่างหนังสือปลาหมึก (Biology), หนังสือปู (Essential Biology) เป็นต้น
 • ปริญญาเอก PhD in Marine Science and Technology, Newcastle University, UK
 • อาจารย์พิเศษในโรงเรียนต่างๆ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย, สตรีวิทยา, บดินทรเดชา
 • วิทยากรบรรยายชีววิทยาของ Brands Summer Camp
ดูทั้งหมด

ผศ. ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์
(อ.กิ๊ฟ Dek-D School)

ผู้แทนแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์ 3 สมัย ดีกรีรางวัลเหรียญเงิน และทองแดง

การันตีประสบการณ์การสอน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้แทนคณิตศาสตร์โอลิมปิก (IMO) 3 สมัย โรมาเนีย 1999 เหรียญทองแดง , เกาหลีใต้ 2000 เหรียญทองแดง, อเมริกา 2001 เหรียญเงิน
 • เข้าวงการแข่งขันคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็ก ได้รับรางวัลที่ 1 ประเทศหลายรายการตั้งแต่ประถมและมัธยม
 • อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้แทนคณิตศาสตร์โอลิมปิก (IMO) 3 สมัย โรมาเนีย 1999 เหรียญทองแดง , เกาหลีใต้ 2000 เหรียญทองแดง, อเมริกา 2001 เหรียญเงิน
 • เข้าวงการแข่งขันคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็ก ได้รับรางวัลที่ 1 ประเทศหลายรายการตั้งแต่ประถมและมัธยม
 • ปริญญาตรีเกียรตินิยมจาก University of Virginia สาขาคณิตศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัล Floyd Prize, McShane Award, และเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล Putnam Award
 • ปริญญาเอกจาก Clemson University โดยได้รับทุน Fellowship จากมหาวิทยาลัย จบปริญญาเอกด้วยเกรดเฉลี่ย 4.0 และได้รับรางวัลผู้สอนดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์ หลังสำเร็จการศึกษาก็ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัย
 • นักวิจัยและผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์ ที่ Nanyang Technological University สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชียและอันดับที่ 11 ของโลก (ตามการจัดอันดับ 2018)
 • ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์กว่า 10 ปี ทั้งในไทย สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงปริญญาเอก
ดูทั้งหมด

อ.พาทิศ ศรีคิรินทร์
(อ.หมิง Dek-D School)

นักคณิตศาสตร์รุ่นใหม่ สาย Pure Math เน้นๆ

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรพิสิฐวิธาน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำลังศึกษา)
 • ประสบการณ์ติวน้องๆ ม.ปลายติดมหาวิทยาลัยชั้นนำ อย่าง จุฬา, มหิดล ฯลฯ และติวแคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัย มากว่า 4 ปี
 • ได้รับรางวัล Plenary Talk Award ในงาน The 23rd Science Project Exhibition
 • ได้รับเสนอชื่อเข้าเป็น Young Rising Stars of Science 2022
ดูทั้งหมด

ตัวอย่าง ผลสอบ /
ใบวิเคราะห์จุดอ่อน
ได้ทุกคนที่เข้าสอบ ใบวิเคราะห์ได้วิชาละ 1 ชุด

พิเศษ! ตั้งใจสอบให้ดี
มีเกียรติบัตรให้!
โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร!
ได้รับทุกคน ทุกวิชา

( ผู้สอบที่บ้าน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ
ไม่แสดงคะแนนและอันดับ )

แสดงคะแนน/อันดับสวยๆ
โชว์ความสามารถวิชาการของเรา นำลง PORT
โดดเด่นได้ไม่แพ้ใคร

มี QR Code เพื่อตรวจสอบเอกสารแท้
พร้อมสถิติทั่วประเทศประกอบ

รางวัลสำหรับน้องๆ
ผู้สอบที่สนาม
ที่ได้คะแนน
สูงสุด 5 อันดับแรก

อันดับ 1

รับเงินรางวัลคนละ
1,000 บาท

อันดับ 2 - 3

รับเงินรางวัลคนละ
800 บาท

อันดับ 4 - 5

รับเงินรางวัลคนละ
500 บาท

เงื่อนไข : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าสอบที่สนามสอบ และติดต่อภายในเวลาที่กำหนด
เงินรางวัล มากกว่า 1,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %

อิสระในการเลือก
รูปแบบการสอบเลือกรูปแบบที่สะดวกอย่างใดอย่างนึง
หรือผสมรูปแบบก็ได้!

สอบที่สนามแบบ Paper“สัมผัสบรรยากาศเหมือนสอบจริงที่สุด”

วิธีการสอบ

 • สอบแบบ Paper เล่มข้อสอบ+กระดาษคำตอบ
 • เข้าสอบตามตาราง วันและเวลาที่กำหนด
 • พกบัตรประชาชน เพื่อเข้าสอบ

สิ่งที่ได้รับเพิ่ม

เกียรติบัตร

 • ได้เกียรติบัตรแสดงคะแนน และอันดับ

เปลี่ยนรูปแบบ

 • เปลี่ยนสนามสอบได้
 • เปลี่ยนใจไปสอบที่บ้านได้ ก่อนปิดรับสมัคร (มีค่าบริการ Boxset พร้อมจัดส่ง 49.- ต่อรอบ)

พิเศษ

 • สอบที่สนาม ได้ลุ้นเงินรางวัล TOP5

สอบที่บ้าน ผ่าน Computer“สะดวก พร้อมได้รับบริการจัดเต็มมากที่สุด” ดูตัวอย่างระบบสอบ

วิธีการสอบ

 • สอบแบบ Computer ออนไลน์ ในเว็บโครงการ
 • เข้าสอบเวลาใดก็ได้ ใน ช่วง 7 วันที่กำหนด
 • มีระบบจับเวลา + เสียงประกาศเตือนขณะสอบ

สิ่งที่ได้รับเพิ่ม

 • ได้ Full Boxset ส่งให้ถึงบ้าน
 • ได้ผลสอบ / ใบวิเคราะห์จุดอ่อน ใกล้เคียงสอบที่สนาม
  ดูตัวอย่างที่นี่

เกียรติบัตร

 • ได้เกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ

เปลี่ยนรูปแบบ

 • เปลี่ยนใจ ไปสอบที่สนามที่ว่างได้ ก่อนปิดรับสมัคร

พิเศษ

 • สามารถนำ เล่มข้อสอบที่ได้ มาฝึกสอบแบบ Paper ที่บ้านเองได้ แล้วมาป้อนคำตอบเข้า Computer เพื่อรับการตรวจได้

สำหรับผู้สมัครแบบผสม สอบที่สนามและสอบที่บ้าน เพื่อให้ได้ส่วนลดสูงสุด ให้ทำการสมัครเลือกสอบที่บ้านทุกวิชาก่อน
หลังชำระให้เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการเปลี่ยนบางวิชาไปสอบที่สนามที่ยังว่าง

สนามสอบ 40 จังหวัด จำกัดสนามละ 100-200 ที่นั่ง
* จัดสอบพร้อมกับ พรีแอดฯ รอบ TGAT - TPAT ก.ค.67

จังหวัดที่ยังไม่มีสนามสอบ มี 3 แนวทาง

 1. ลงสอบจังหวัดอื่นได้
 2. ลงสอบที่บ้าน ผ่าน Computer ได้
 3. โรงเรียนที่สนใจเปิดสนามสอบ แบบ Paper หรือ Computer อ่านรายละเอียดที่นี่

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreTest.com

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

  โซน BTS พญาไท

 • รร.ปทุมคงคา

  โซน BTS เอกมัย

 • รร.สารวิทยา

  โซน ม.เกษตร

 • รร.ทวีธาภิเศก

  โซน ฝั่งธนฯ MRT อิสรภาพ

 • รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  โซน มีนบุรี

 • รร.สายปัญญารังสิต

  จ.ปทุมธานี

 • รร.สมุทรปราการ

  จ.สมุทรปราการ

 • รร.วัดเขมาภิรตาราม

  จ.นนทบุรี

 • รร.ราชินีบูรณะ

  จ.นครปฐม

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  รร.พระนารายณ์

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.สงวนหญิง

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.อยุธยาวิทยาลัย

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

 • สมุทรสงคราม

  รร.ศรัทธาสมุทร

ภาคตะวันตก

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร.คงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  ว.อาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.ระยองวิทยาคม

 • ฉะเชิงเทรา

  รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

 • เชียงราย

  รร.สามัคคีวิทยาคม

 • แพร่

  รร.นารีรัตน์จังหว้ดแพร่

 • น่าน

  รร.สตรีศรีน่าน

 • พะเยา

  รร.พะเยาพิทยาคม

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  รร.นารีนุกูล

 • นครราชสีมา

  เทอร์มินอล 21 โคราช

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร.อนุกูลนารี

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สิรินธร

 • มุกดาหาร

  รร.มุกดาหาร

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา (หาดใหญ่)

  รร.หาดใหญ่วิทยาลัย

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • ปัตตานี

  รร.เดชะปัตตนยานุกูล

ค่าสมัคร & ส่วนลด

ราคาต่อ 1 วิชา

350 บาท

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ชีววิทยา

สอบที่บ้าน

มีค่าบริการ Boxset พร้อมจัดส่ง 49 บาท/รอบ

ส่วนลดพิเศษ*

สมัคร 2 วิชา*
ส่วนลด 5%

สมัครครบ 3 วิชา*
ส่วนลด 12%

ลดเพิ่มอีกสมัครใน 11 วันแรก**
ส่วนลด 3%

* สำหรับผู้สมัครแบบผสม (สอบที่สนาม และ สอบที่บ้าน) เพื่อรับส่วนลดค่าสมัครสูงสุด ให้เลือกสอบที่บ้านทุกวิชาก่อน แล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นบางวิชาเป็นสอบที่สนามภายหลัง

** ส่วนลด On-top ทุกรายการ ภายในวันที่ 2 เม.ย. -  12 เม.ย. 67

ขั้นตอนการสมัคร

 • กดปุ่มสมัครสอบ

 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ
  ก็สมัครสอบได้
  เพียงกรอกเลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • เลือกวิชาและ
  สนามสอบ

  เลือกสมัครวิชา ตั้งแต่
  1 วิชาขึ้นไป

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล
  โรงเรียน ระดับชั้น คณะ
  มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า
  เบอร์ติดต่อ และอีเมล

 • เลือกวิธีชำระเงิน

  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ โอนเงินผ่าน QR-Code / ชำระที่ 7-eleven และ บัตรเครดิต

 • ตรวจสอบสถานะ

  รับใบชำระอีกครั้ง และ
  เช็กสถานะชำระ ได้ที่
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

วิธีชำระเงิน
สามารถเลือกชำระได้ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11 (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3

ชำระเงินโดย บัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

ข้อดีของการเป็นเด็กค่าย สอวน.

ข้อดีของการเป็นเด็กค่าย สอวน.

1

ได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
คลุกคลีในแวดวงโอลิมปิกวิชาการ

ข้อดีของการเป็นเด็กค่าย สอวน.

2

ได้เรียนวิชาการ ในระดับที่ลึก ฝึกตีโจทย์
คิด วิเคราะห์ มากขึ้นกว่า ม.ปลาย

ข้อดีของการเป็นเด็กค่าย สอวน.

3

ได้ทำ Lab ในห้องปฏิบัติการจริง
อุปกรณ์ครบถ้วน และมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

ข้อดีของการเป็นเด็กค่าย สอวน.

4

ใช้ยื่นโควตาเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้โดยตรง
และโอกาสชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ

ข้อดีของการเป็นเด็กค่าย สอวน.

5

ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ
ที่มีความชอบเหมือนกัน ในค่ายสอวน.

ข้อดีของการเป็นเด็กค่าย สอวน.

6

เนื้อหาที่เรียนในค่ายสามารถนำมาใช้
ในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ที่เปิดรับน้องๆ ผู้ผ่านค่าย 1 สอวน.

หมายเหตุ

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น อ้างอิงจาก TCAS67 โปรดศึกษาระเบียบการของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ school.dek-d.com

ปฏิทินโครงการ

2 เม.ย. 67(16.00 น. เป็นต้นไป)

เปิดรับสมัคร(ปิดรับเมื่อครบจำนวน)

5 มิ.ย. 67(13.00 น.)

ปิดรับสมัคร

11 มิ.ย. 67(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศเลขที่นั่งสอบ

7 ก.ค. 67

วันสอบที่สนามสอบจริง

8 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

ช่วงการสอบ สำหรับผู้เลือกสอบที่บ้านดูตัวอย่างระบบสอบ

17 ก.ค. 67(16.00 น. เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเฉลย

6 ส.ค. 67(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ(สอบที่สนาม และ สอบออนไลน์)

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสาร
ผ่านทาง DekDPreTest.com อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมสอบพรีฯ
ทั้งหมดของ Dek-D

ช่วงจัด

ก.ค. 67

ชื่อโครงการ

Pre-Ad. รอบ TGAT-TPAT

TGAT-TPAT ครบทุกวิชา

เหมาะสำหรับ

ม.6-5-4

ก.ค. 67

พรีเทส สอบเข้า ม.4

คณิตฯ / วิทย์

ม.3-2-1

ก.ค. 67

พรีเทส สอวน.

ชีวฯ / คณิตฯ / คอมฯ

ม.1-5

พ.ย. 67

พรีเทส สอบเข้า ม.1

คณิตฯ / วิทย์ / อังกฤษ / ไทย / สังคมฯ

ป.6

พ.ย. 67

Pre-Ad. รอบ A-Level

A-Level ครบทุกวิชา

ม.6-5-4

เงื่อนไขโครงการ #DekDPreสอวน.

 1. เลขบัตรประชาชน ต้องเป็นเลขของผู้เข้าสอบเท่านั้น โปรดกรอกให้ถูกต้องเพราะมีผลต่อการเข้าสอบและการออกเกียรติบัตร
 2. ไม่สามารถขอแก้ไขเลขบัตรประชาชนทั้งชุด เพื่อเปลี่ยนตัวผู้สอบได้ หากเลขผิดพลาดในบางหลัก โปรดแจ้ง Call center เพื่อทำการแก้ไขก่อนปิดรับสมัคร
 3. เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำเรื่องยกเลิกหรือคืนเงินได้
 4. ผู้สมัครสอบ ต้องกรอกเบอร์มือถือที่ใช้งานได้จริง สำหรับรับ SMS แจ้งสถานการณ์สำคัญของโครงการ
 5. ผู้สมัครสอบที่สนามรับทราบว่า อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดสถานที่จัดสอบ โดยโครงการจะมีการส่ง sms แจ้งเตือนให้ทราบ
 6. หลังชำระแล้ว สามารถทำการเปลี่ยนระหว่างรูปแบบ สอบที่สนาม และสอบที่บ้าน ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร หากต้องการสมัครสอบหลายวิชารูปแบบผสม สอบที่สนาม และสอบที่บ้าน ให้สมัครรูปแบบสอบที่บ้านทุกวิชาก่อน เพื่อรับส่วนลดค่าสมัครสูงสุด หลังชำระสามารถทำการเปลี่ยนวิชาที่ต้องการ ไปสอบที่สนามสอบได้ โดยสนามสอบที่ต้องการต้องยังมีนั่งที่ว่าง
 7. ผู้สมัครสอบ รับทราบว่าต้องติดตามสถานการณ์ทั่วไปของโครงการผ่านช่องทางหลัก เช่น DekDPreTest.com, Facebook หรือ Twitter : @DekDPreTest เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ผู้สมัครสามารถทำรายการต่างๆ นี้ด้วยตนเอง โดยการ Login เข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 67 - วันปิดรับสมัคร

โปรดทำรายการให้ครบขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลหลังทำรายการให้ถูกต้อง หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center ก่อนวันปิดรับสมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้ได้ (ยกเว้นไม่สามารถแก้เลขบัตรประชาชนเพื่อเปลี่ยนตัวผู้สอบได้)

เปลี่ยนวิชาสอบ

การเปลี่ยนวิชาสอบ ทำได้เฉพาะการ “สลับวิชา” ที่จัดสอบเวลาเดียวกัน ในรูปแบบการสอบที่สนาม โดยรายการดังต่อไปนี้ สามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • พรีเทส-สอวน. สามารถเปลี่ยนวิชาได้ ระหว่าง คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
เปลี่ยนรูปแบบสอบ
 • ผู้ที่เลือกสอบที่สนามไว้ทุกวิชา สามารถเปลี่ยนบางวิชาหรือทุกวิชาไปสอบที่บ้านได้ โดยมีค่า Boxset พร้อมจัดส่ง 49 บาท ต่อรอบการสอบ
 • ผู้ที่เลือกสอบที่บ้านไว้ สามารถเปลี่ยนบางวิชาหรือทุกวิชาไปสอบที่สนามที่ว่างได้ แต่จะไม่ได้รับค่า Boxset พร้อมจัดส่งคืน
เปลี่ยนสนามสอบ

สามารถเปลี่ยนสนามสอบตามต้องการได้ โดยต้องเป็นสนามสอบที่เปิดสอบ พรีเทส-สอวน. และยังว่างอยู่

การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน, ชุดนักศึกษา, ชุดพละ อย่างถูกระเบียบ หรือ แต่งชุดสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่น เสื้อผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย สวมเสื้อมีแขน คู่กางเกงขายาวหรือกระโปรงความยาวเลยเข่า สวมรองเท้าปิดนิ้วเท้า และหุ้มคลุมส้นเท้า ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะในการเข้าสอบ
 • สามารถทำสีผมและสีเล็บเข้าสอบได้ทุกรูปแบบ และ สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้
 • ผู้เข้าสอบสามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจ
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่นกัน
การเข้าห้องสอบ และ หลักฐานการแสดงตน
 • แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรฯ เท่านั้น หากลืมนำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ
 • ทุกวิชาสามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • หากนำโทรศัพท์มือถือมา ให้ปิดเครื่อง และ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
กติกาในห้องสอบ
 • อุปกรณ์ในการสอบ ดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกาที่หมึกไม่ซึม และ ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ นำเครื่องคิดเลข, อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้คิดเลข และอุปกรณ์ช่วยจำ เข้าห้องสอบ
 • นำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้ โดยต้องเป็นนาฬิกาชนิดเข็ม หน้าปัดเดี่ยว ไม่มีระบบอิเลกทรอนิค
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ต้องปิดเครื่อง), ของมีค่า, กระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ โดยวางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้ไม่เกิน 10 นาที โดยต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
 • เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทำข้อสอบทันที ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต และนำข้อสอบกลับบ้านได้หลังการสอบเสร็จ
 • ผู้ติดตามไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบหรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆ ในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ต้องติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ
 1. สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้วันที่ 17 ก.ค. 67
 2. ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล และดาวน์โหลดเกียรติบัตร 6 ส.ค. 67 16.00 น.
 3. ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ที่สมัครสอบที่สนาม แต่ขาดสอบ ไม่ได้ไปสอบในวันที่กำหนด สามารถรับเล่มข้อสอบ และดาวน์โหลดเฉลยได้ตามปกติ ดังนี้ (แต่จะไม่ได้รับ Boxset, ไม่มีคะแนนสอบ, ใบวิเคราะห์ผลแบบแสดงคะแนน และเกียรติบัตร)

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ หลังวิชานั้นๆ หมดเวลาสอบเสร็จไปแล้ว 15 นาที เป็นต้นไป สามารถรับได้ภายในเวลา 17.00 น.
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตร หรือ รูปถ่ายบัตร ของผู้สอบมาแสดงที่ ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • ผู้รับข้อสอบโปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าติดต่อราชการ (ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดนักเรียน)
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreTest ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • ต้องเข้ามาทำรายการ กดขอรับข้อสอบ ผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็กสถานะ ในช่วงวันที่ 8 ก.ค. - 12 ส.ค. 67 เริ่มจัดส่ง วันที่ 15 ก.ค. 67
  • การขอรับขอสอบผ่านไปรษณีย์ มีค่าบริการรวมค่าจัดส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน 100 บาทต่อ 1 ผู้ขาดสอบ อัตรานี้จะส่งข้อสอบให้ทุกวิชาที่ขาดสอบในพัสดุเดียวกัน
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็กสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • หากไม่กดขาดสอบขอรับข้อสอบในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
  • การจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย จะไม่มีการโทรแจ้งผู้รับระหว่างจัดส่ง ยกเว้นกรณีที่ที่อยู่ไม่ถูกต้อง ไปรษณีย์ไม่สามารถติดต่อผู้รับได้จำนวนหลายครั้ง จะทำให้พัสดุตีกลับ
  • กรณีพัสดุตีกลับต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้ง ติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreTest
  • โปรดกรอกที่อยู่ปัจจุบัน ที่ซึ่งมีผู้อยู่รับ-ตรวจสอบพัสดุ และ มีพื้นที่สำหรับวางพัสดุเป็นสัดส่วน ปลอดภัยจากฝน/น้ำขังและสัตว์เลี้ยง

ผู้สมัครสอบที่บ้าน จะได้รับคู่มือแนะนำวิธีการสอบที่บ้านแบบละเอียด ส่งไปใน Boxset แล้ว แต่มีรายละเอียดสำคัญที่ต้องทราบก่อนดังนี้

ช่วงเปิดระบบสอบที่บ้าน
 • ตั้งแต่ วันที่ 8-14 ก.ค. 67

ในช่วงที่เปิดระบบสอบ สามารถเลือกเวลาเริ่มเข้าสอบได้ตามสะดวก เข้าก่อนได้สอบก่อน ไม่ต้องรอสอบพร้อมกัน มีระบบจับเวลาสอบให้ เมื่อหมดเวลาสอบจะเป็นการสิ้นสุดการสอบ

การเข้าสอบเลือกสอบได้ 2 วิธี
 1. สอบออนไลน์ มีระบบจับเวลาให้ เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet ไม่ต้องมีการเปิดกล้อง
 2. สอบผ่านเล่มข้อสอบ จับเวลาด้วยตนเอง หลังสอบให้เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกคำตอบด้วย Computer หรือ โทรศัพท์มือถือก็ได้
กรณียังทำข้อสอบไม่สำเร็จ
 • ถ้ายังไม่หมดเวลาสอบ สามารถเข้าสู่ระบบ เข้าไปทำการสอบต่อได้
 • ถ้าหมดเวลาทำข้อสอบ ไม่สามารถทำข้อสอบหรือส่งคำตอบต่อได้
การจัดส่ง Boxset
 • ทางโครงการจะจัดส่ง Boxset ผ่านทางไปรษณีย์ไทย เริ่มจัดส่งตั้งแต่ 8 ก.ค. 67
 • การจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย จะไม่มีการโทรแจ้งผู้รับระหว่างจัดส่ง ยกเว้นกรณีที่ที่อยู่ไม่ถูกต้อง หากไปรษณีย์ไม่สามารถติดต่อผู้รับได้จำนวนหลายครั้ง จะทำให้พัสดุตีกลับ
 • กรณีพัสดุตีกลับต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้ง ติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreTest
 • โปรดกรอกที่อยู่ปัจจุบัน ที่ซึ่งมีผู้อยู่รับ-ตรวจสอบพัสดุ และ มีพื้นที่สำหรับวางพัสดุเป็นสัดส่วน ปลอดภัยจากฝน/น้ำขังและสัตว์เลี้ยง

หากพบปัญหาต่างๆ ในการสอบ โปรดติดต่อ Line@ : @DekDPreTest