ประกาศเลื่อนจัดงาน
Dek-D’s TCAS On Stage & TCAS Fair

รอบ 9 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้
เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของน้องๆ ทางทีมงานเด็กดี
จึงขอเลื่อนการจัดงาน Dek-D's TCAS On Stage & TCAS Fair
ไปในเดือนพฤศจิกายน 2563

สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรแล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการคืนเงิน
และรอติดตามกิจกรรมออนไลน์รูปแบบใหม่จาก Dek-D เร็วๆ นี้