กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 30 อันดับแรกเฉพาะผู้สอบที่สนาม วิชา TGAT ความถนัดทั่วไป และ TPAT1 วิชาเฉพาะแพทย์

TOP30 TGAT ความถนัดทั่วไป

 • ณภัทร พั*****
  260.4202 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปาลิดา ก*****
  259.5869 คะแนน
  ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • จิดาภา ซื่*****
  259.1702 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • โชติพิสิฐ อ*****
  257.0868 คะแนน
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • อิทธิกร เม*****
  257.0868 คะแนน
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ชินดนัย สุ*****
  255.4202 คะแนน
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • เมธาสิทธิ์ รั*****
  255.4201 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศิริปรียา ว*****
  254.5868 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐวรรธน์ นั*****
  254.1701 คะแนน
  สาธิต มศว ปทุมวัน
 • ชวิศา ง*****
  253.3367 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นลินรัตน์ ป*****
  253.3367 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เอมิกา โช*****
  252.0867 คะแนน
  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 • ธนกร ไช*****
  251.6700 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พรรณภัทร วุ*****
  251.2536 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เจณิส ฉั*****
  251.2535 คะแนน
  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 • พงษกฤต ก*****
  250.4202 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นพวิทย์ ตั*****
  250.0033 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภีมพล แผ่*****
  249.5867 คะแนน
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • วรพิชชา เว*****
  249.5867 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปาลระพีร์​ จี*****​
  249.1701 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัทณพงศ์ ปิ*****
  248.7534 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธนบดี ผ*****
  248.3367 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พศิน ห*****
  248.3367 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ษรัญธร จ*****
  247.9199 คะแนน
  สาธิต มก. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
 • ณัฐสินี ห*****
  247.5034 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วราวุฒิ เตื*****
  247.5033 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • คริษฐ์ มุ่*****
  247.0868 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กิตติภพ เอ*****
  247.0868 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อรณัฐ วั*****
  247.0868 คะแนน
  สตรีวิทยา
 • เอรีญา โภ*****
  246.6700 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา

TOP30 TPAT1 วิชาเฉพาะแพทย์

 • วรพิชชา เว*****
  254.4448 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เจณิตา ไม้*****
  253.3338 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธัญสินี พั*****
  249.9996 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เกียรติภูมิ เรื*****
  248.3329 คะแนน
  สิงห์บุรี
 • ปณตพร ห*****
  248.3329 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นวพล ว*****
  248.3329 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พรรณภัทร วุ*****
  247.7772 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สุภกิณห์ น*****
  247.5551 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัทณพงศ์ ปิ*****
  247.2215 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภาณพรรฒ โก*****
  246.1107 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • จิดาภา ซื่*****
  246.1105 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ก้องภพ ก*****
  244.9997 คะแนน
  บุญวาทย์วิทยาลัย
 • สุวิจักขณ์ ก*****
  244.444 คะแนน
  สตรีศรีน่าน
 • สุทธสินี ง*****
  244.4438 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณชนก ธ*****
  244.4438 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภัสทิชา โก*****
  243.333 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พศิน ห*****
  242.7773 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธนบดี ผ*****
  242.7771 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐชนนท์ พู*****
  242.7771 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พรลภัส บุ*****
  241.6663 คะแนน
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ณธกร ม*****
  241.6661 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐชนน ทั่*****
  241.6661 คะแนน
  เตรียมอุดม​ศึกษา
 • ญาณิศา บ*****
  241.6661 คะแนน
  เตรียมอุดม​ศึกษา
 • นภัสวรรณ เอี่*****
  241.6659 คะแนน
  เตรียมอุดม​ศึกษา
 • นลินรัตน์ ป*****
  241.1106 คะแนน
  เตรียมอุดม​ศึกษา
 • ศิริปรียา ว*****
  241.1106 คะแนน
  เตรียมอุดม​ศึกษา
 • นัดวีย์ ห*****
  241.1104 คะแนน
  หาดใหญ่วิทยาลัย
 • กานต์พิชชา ธ*****
  240.5549 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อรณัฐ วั*****
  240.5549 คะแนน
  สตรีวิทยา
 • ณัฐธีร์ วั*****
  239.4439 คะแนน
  เซนต์คาเบรียล

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 30 อันดับแรกเฉพาะผู้สอบที่สนาม วิชา TGAT ความถนัดทั่วไป
และ TPAT1 วิชาเฉพาะแพทย์

เงื่อนไขการรับรางวัล TOP30 (เฉพาะผู้สอบที่สนาม วิชา TGAT ความถนัดทั่วไป และ TPAT1 วิชาเฉพาะแพทย์)

 • ผู้รับรางวัลต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
  - เงินรางวัลถูกหักภาษี 5 %
  - เงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้รับรางวัล ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 หากเลขบัญชีผู้รับรางวัลไม่ถูกต้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินรางวัลให้ในรอบถัดไปแทน (ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อทางทีมงานอีกครั้งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เท่านั้นและจะได้รับเงินรางวัลอีกครั้งวันที่ 16 ธันวาคม 2565)
 • ผู้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลและกรอกข้อมูลกลับมา ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 หากติดต่อหลังจากนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เงินรางวัล
 • ผู้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลให้ทางบริษัทฯอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ทางบริษัทฯสามารถนำรูปและบทสัมภาษณ์มาใช้ในการโปรโมทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อขอรับรางวัล กรอกข้อมูล ที่นี่ (ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565)
  หากมีข้อสงสัยติดต่อ line@ : @DekDPreAd