ลองสนาม ปิดจุดอ่อน ก่อนสอบจริง

สนามพรีเทส เช็กความพร้อม เพื่อเตรียมสอบ TCAS
จัดสอบครบ TGAT-TPAT, A-Level สอบที่สนามเจ้าเดียวในไทย

สมัครแล้ว 5,217 ที่นั่ง

อัปเดต 23 มี.ค. 2566 02:11

สมัครได้ทั้ง ม.6-5-4 และเด็กซิ่ว

รอบ กรกฎาคม 66ปลุกไฟ TGAT-TPAT รับสมัคร 1 มี.ค. 66 - 31 พ.ค. 66

ทดสอบที่สนามแบบ Paper

เสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 66

08.30 - 11.30 น.
TGATความถนัดทั่วไป (อังกฤษ+การคิดมีเหตุผล+สมรรถนะการทำงานฯ) 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

Genius To Be by P’Ice

พี่ขลุ่ย Aj. KLUI

ครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

13.00 - 16.45 น.
TPAT1วิชาเฉพาะ กสพท 13.00 - 16.45 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน MEDDENT

สถาบัน Tiwtactic

อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 66

08.30 - 11.30 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบได้ 1 วิชา
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
TPAT3วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ * 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

Physic Blueprint

Engine วิศวะเต็มสูบ

TPAT5ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ * 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.จวง ปารมี ไวจงเจริญ

ทีมวิชาการ Dek-D

พิเศษ เพิ่มวิชา A-Level คณิตฯ 1 และ ภาษาอังกฤษ

13.00 - 14.30 น.
61คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.กิ๊ฟ Dek-D's School

14.50 - 16.20 น.
82ภาษาอังกฤษ 14.50 - 16.20 น.

ข้อสอบโดย

Genius To Be by P’Ice

หรือเลือกสอบ

ทดสอบที่บ้านผ่าน Comp.
ได้เล่มข้อสอบ

เปิดระบบสอบ วันที่ 11 - 17 กรกฎาคม 66

เลือกเวลาเริ่ม
เข้าสอบได้เอง ดูเพิ่มเติม
 • เปิดรับสมัครชุดวิชาเดียวกันกับการทดสอบที่สนาม
 • เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet
 • พิเศษ! ได้รับ Full Boxset สำหรับใช้ทบทวน หรือ ใช้สำหรับคนที่อยากสอบ เป็นแบบเปเปอร์แล้วมาป้อนคำตอบผ่านคอมพิวเตอร์เองภายหลัง

รอบ พฤศจิกายน 66 ปลุกพลัง A-Level รับสมัคร 1 มี.ค. 66 - 1 ต.ค. 66

ทดสอบที่สนามแบบ Paper

เสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566

08.30 - 10.00 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบได้ 1 วิชา
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
61คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 *(ข้อสอบใหม่ไม่ซ้ำรอบ ก.ค.) 08.30 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน Sup’k Center

62คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 * 08.30 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน Sup’k Center

10.20 - 11.50 น.
82ภาษาอังกฤษ(ข้อสอบใหม่ไม่ซ้ำรอบ ก.ค.) 10.20 - 11.50 น.

ข้อสอบโดย

Genius To Be by P’Ice

13.00 - 14.30 น.
81ภาษาไทย 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

ครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

14.50 - 16.20 น.
70สังคมศาสตร์ 14.50 - 16.20 น.

ข้อสอบโดย

ครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

08.30 - 10.00 น.
64ฟิสิกส์ 08.30 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย

ครูโกเอก

10.20 - 11.50 น.
65เคมี 10.20 - 11.50 น.

ข้อสอบโดย

โรงเรียนกวดวิชาด็อกเตอร์ติวเตอร์

13.00 - 14.30 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบได้ 1 วิชา
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
66ชีววิทยา * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.อุ้ย Dek-D's School

63วิทยาศาสตร์ประยุกต์ * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน Eureka!

83ภาษาฝรั่งเศส * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน Pinnacle

85ภาษาญี่ปุ่น * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

Learnsbuy by Za-SHI

86ภาษาเกาหลี * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

Learnsbuy by Za-SHI

87ภาษาจีน * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

พี่ปาล์ม De-Chine

พิเศษ เพิ่มวิชา TGAT และ TPAT3

08.30 - 11.30 น.
TGATความถนัดทั่วไป อังกฤษ+การคิดมีเหตุผล+สมรรถนะการทำงานฯ(ข้อสอบใหม่ไม่ซ้ำรอบ ก.ค.) 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.ติงลี่ Dek-D’s School

พี่ขลุ่ย Aj. KLUI

ทีมวิชาการ Dek-D

13.00 - 16.00 น.
TPAT3วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ (ข้อสอบใหม่ไม่ซ้ำรอบ ก.ค.) 13.00 - 16.00 น.

ข้อสอบโดย

Physic Blueprint

Engine วิศวะเต็มสูบ

หรือเลือกสอบ

ทดสอบที่บ้านผ่าน Comp.
ได้เล่มข้อสอบ

เปิดระบบสอบ วันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2566

เลือกเวลาเริ่ม
เข้าสอบได้เอง ดูเพิ่มเติม
 • เปิดรับสมัครชุดวิชาเดียวกันกับการทดสอบที่สนาม
 • เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet
 • พิเศษ! ได้รับ Full Boxset สำหรับใช้ทบทวน หรือ ใช้สำหรับคนที่อยากสอบ เป็นแบบเปเปอร์แล้วมาป้อนคำตอบผ่านคอมพิวเตอร์เองภายหลัง

ทำไมต้องสอบกับ #DekDPreAd

สอบได้ทั้ง ม.6-5-4

#dek67, #dek68, #dek69 รวมถึง เด็กสายอาชีพ, เด็กซิ่ว ก็สมัครสอบได้ การันตีความ นิยม มีผู้เข้าสอบที่สนามมากที่สุด

ข้อสอบคุณภาพ พรีแอดฯ 67

อิงข้อสอบจริงล่าสุด และเก็ง TCAS'67 มีทีมวิชาการตรวจสอบ พร้อมทดสอบ วัดคุณภาพข้อสอบ

เช็กจุดอ่อน และจัดอันดับให้
อย่างละเอียด

ผลสอบจุดอ่อน-แข็ง รายบท รายข้อ พร้อมจัดอันดับหลากหลาย สำหรับประเมินโอกาส

ได้เล่มข้อสอบกลับ ใช้ทบทวนได้

เล่มข้อสอบอย่างดี สอบที่สนาม ได้เล่มกลับทันที สอบที่บ้าน ส่งเล่มให้ถึงบ้าน!

ขาดสอบก็ได้ข้อสอบ+เฉลย

ผู้ขาดสอบ สามารถรับข้อสอบได้หลังสอบเสร็จ ณ สนามสอบ หรือ กดขาดสอบ-รับข้อสอบส่งถึงบ้าน (มีค่าบริการ) พร้อมยังโหลดเฉลยได้

มี sms แจ้งเตือนกำหนดการ

ข้อความแจ้งเตือนแบบ Exclusive วันปิดรับ วันสอบ และข้อมูลอัปเดต รายสนามสอบ หรือ รายกลุ่มผู้สมัคร

มีกลุ่ม OpenChat พี่เลี้ยง
+เพื่อนร่วมสอบให้

กลุ่มลับ OpenChat อัปเดตข่าว+ทริค จากพี่เลี้ยง และแชทกับเพื่อนร่วมสอบได้จนถึงวันสอบจริง

มีเกียรติบัตรให้ ใช้รอบพอร์ตได้

เกียรติบัตรแสดงคะแนนและอันดับ ของผู้สอบที่สนาม และเกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ ของผู้สอบที่บ้าน

ดูภาพบรรยากาศวันสอบที่ผ่านมา

1ตัวอย่าง ผลสอบ / ใบวิเคราะห์จุดอ่อน
ได้ทุกคนที่เข้าสอบ ใบวิเคราะห์ได้วิชาละ 1 ชุด

* ผู้สอบที่บ้านอาจได้ข้อมูลในหัวข้อนี้ไม่ครบทุกรายการ

2ตัวอย่าง ผลสอบ “แพคสอบหมอ”
แถมชุดใหญ่! ผลสอบวิเคราะห์ “แพคสอบหมอ” สำหรับ

 • ผู้ที่ลงสมัคร TPAT1 (รอบ ก.ค.) + 7 วิชา A-Level (รอบ พ.ย.) ครบวิชา
 • และ เลือก 10 อันดับ กสพท ไว้ (เริ่มเปิดให้เลือก มี.ค.)
 • และ เข้าสอบครบทุกวิชา

3ตัวอย่าง เกียรติบัตรที่จะได้รับ
โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร ได้รับทุกคน วิชาละ 1 ใบ

เกียรติบัตร

แสดงคะแนนและอันดับของคุณ
เหมาะสำหรับใส่ PORT เชิงวิชาการ ( ผู้สอบที่บ้าน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ ไม่แสดงคะแนนและอันดับ )

อิสระในการเลือกรูปแบบการสอบเลือกรูปแบบที่สะดวกอย่างใดอย่างนึง หรือผสมรูปแบบก็ได้!

สอบที่สนามแบบ Paper“สัมผัสบรรยากาศเหมือนสอบจริงที่สุด”

วิธีการสอบ

 • สอบแบบ Paper เล่มข้อสอบ+กระดาษคำตอบ
 • เข้าสอบตามตาราง วันและเวลาที่กำหนด
 • พกบัตรประชาชน เพื่อเข้าสอบ

สิ่งที่ได้รับเพิ่ม

เกียรติบัตร

 • ได้เกียรติบัตรแสดงคะแนน และอันดับ

เปลี่ยนรูปแบบ

 • เปลี่ยนสนามสอบได้, ส-อา เลือกต่างสนามได้
 • เปลี่ยนใจไปสอบที่บ้านได้ ก่อนปิดรับสมัคร (มีค่าบริการ Boxset พร้อมจัดส่ง 49.- ต่อรอบ)

พิเศษ

 • สอบที่สนาม ได้ลุ้นเงินรางวัล TOP30 ถึง 5 รายการ

สอบที่บ้าน ผ่าน Computer“สะดวก พร้อมได้รับบริการจัดเต็มมากที่สุด”

วิธีการสอบ

 • สอบแบบ Computer ออนไลน์ ในเว็บโครงการ
 • เข้าสอบเวลาใดก็ได้ ใน ช่วง 7 วันที่กำหนด
 • มีระบบจับเวลา + เสียงประกาศเตือนขณะสอบ

สิ่งที่ได้รับเพิ่ม

 • ได้ Full Boxset ส่งให้ถึงบ้าน
 • ได้ผลสอบ / ใบวิเคราะห์จุดอ่อน ใกล้เคียงสอบที่สนาม ดูตัวอย่างที่นี่

เกียรติบัตร

 • ได้เกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ

เปลี่ยนรูปแบบ

 • เปลี่ยนใจ ไปสอบที่สนามที่ว่างได้ ก่อนปิดรับสมัคร

พิเศษ

 • สามารถนำ เล่มข้อสอบที่ได้ มาฝึกสอบแบบ Paper ที่บ้านเองได้ แล้วมาป้อนคำตอบเข้า Computer เพื่อรับการตรวจได้

สำหรับผู้สมัครแบบผสม สอบที่สนามและสอบที่บ้าน เพื่อให้ได้ส่วนลดสูงสุด ให้ทำการสมัครเลือกสอบที่บ้านทุกวิชาก่อน
หลังชำระให้เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการเปลี่ยนบางวิชาไปสอบที่สนามที่ยังว่าง

สนามสอบ (ตลอดปี 66) 60 จังหวัด จำกัดสนามละ 300-2,000 ที่นั่ง
ทุกสนามสอบ วิชาสอบเช้า-บ่าย ต้องสอบสนามเดียวกันแต่วิชาสอบเสาร์-อาทิตย์ แยกสนามสอบได้

ดูรายชื่อ สถานที่จัดสอบ ในแต่ละจังหวัด

* จังหวัดที่เปิดสอบเฉพาะรอบ พ.ย.66สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreAd.com

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • โซน BTS พญาไท

 • โซน BTS เอกมัย

 • โซน ม.เกษตร

 • โซน ฝั่งธนฯ MRT อิสรภาพ

 • โซน มีนบุรี

 • จ.ปทุมธานี

 • จ.สมุทรปราการ

 • จ.นนทบุรี

 • จ.สมุทรสาคร

 • จ.นครปฐม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

 • ระยอง

 • ปราจีนบุรี

 • ฉะเชิงเทรา

 • จันทบุรี

 • สระแก้ว *

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

 • เชียงราย

 • แพร่

 • น่าน

 • ลำปาง

 • อุตรดิตถ์

 • พะเยา *

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

 • นครสวรรค์

 • ลพบุรี

 • เพชรบูรณ์

 • สระบุรี

 • สุพรรณบุรี

 • พระนครศรีอยุธยา

 • กำแพงเพชร

 • สุโขทัย *

 • พิจิตร *

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

 • สงขลา (หาดใหญ่)

 • ตรัง

 • ภูเก็ต

 • กระบี่ *

 • พัทลุง

 • ปัตตานี

 • นราธิวาส *

 • ชุมพร *

ภาคตะวันตก

 • ราชบุรี

 • กาญจนบุรี

 • เพชรบุรี

 • ตาก

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

 • อุดรธานี

 • ร้อยเอ็ด

 • อุบลราชธานี

 • สกลนคร

 • นครราชสีมา

 • ศรีสะเกษ

 • ชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

 • กาฬสินธุ์

 • เลย

 • มหาสารคาม

 • สุรินทร์

 • นครพนม

 • มุกดาหาร

 • ยโสธร *

 • หนองคาย *

ค่าสมัคร & ส่วนลด
สอบแบบ Paper ที่สนามสอบ
และ สอบผ่าน Computer ที่บ้าน

TGAT

ความถนัดทั่วไป
ข้อสอบครบ 3 พาร์ท

195.-

TPAT1

วิชาเฉพาะ กสพท
สอบครบทั้ง 3 ฉบับ

465.-

TPAT3

วิทย์ฯ - วิศวะฯ
ราคาต่อ 1 วิชา

195.-

TPAT5

ครุฯ - ศึกษาฯ
ราคาต่อ 1 วิชา

195.-

A-Level

คณิตฯ 1 / คณิตฯ 2 / อังกฤษ / ไทย / สังคมฯ /
ฟิสิกส์ / เคมี / ชีวะฯ / วิทย์ฯ ประยุกต์
ราคาต่อ 1 วิชา

139.-

A-Level

ภาษาต่างประเทศ
ฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น / จีน / เกาหลี
ราคาต่อ 1 วิชา

165.-

สอบที่บ้าน

ค่า Boxset
พร้อมจัดส่ง

49.-/รอบ

ส่วนลด

ครบ 500.-
ลด 5%

ครบ 800.-
ลด 12%

สมัครใน 10 วันแรก
ลดเพิ่มอีก 3%

หมายเหตุ ส่วนลดต่อยอดใบเสร็จ และแยกรูปแบบ (สอบที่สนาม และสอบที่บ้าน)

สำหรับผู้สมัครแบบผสม
สอบแบบ Paper ที่สนามสอบ และ สอบผ่าน Computer ที่บ้าน

เพื่อให้ได้ยอดลดสูงสุด ให้ทำการสมัครเลือกสอบที่บ้าน ทุกวิชาก่อน หลังชำระเงินแล้ว
ให้เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการเปลี่ยนบางวิชาไปสอบที่สนามที่ยังว่าง

สมัครเป็นแพค ราคาเริ่มต้น 4 คณะยอดฮิต

แพคสอบหมอ

วิชาเฉพาะ กสพท
+ 7 วิชา A-Level
ราคาเริ่มต้น

1,265.5 บาท

แพควิศวะฯ

TGAT / TPAT3
+ 4 วิชา A-Level
ราคาเริ่มต้น

832.5 บาท

แพคอักษรฯ

TGAT
+ 3 วิชา A-Level
ราคาเริ่มต้น

581.5 บาท

แพคบัญชี-บริหาร

TGAT
+ 4 วิชา A-Level
ราคาเริ่มต้น

713.5 บาท

ค่าสมัครเริ่มต้นได้รับ ส่วนลดสมัครหลายวิชา

ขั้นตอนการสมัคร

 • กดปุ่มสมัครสอบ

 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ
  ก็สมัครสอบได้
  เพียงกรอกเลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • เลือกวิชาและ
  สนามสอบ

  เลือกสมัครวิชา ตั้งแต่
  1 วิชาขึ้นไป

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล
  โรงเรียน ระดับชั้น คณะ
  มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า
  เบอร์ติดต่อ และอีเมล

 • เลือกวิธีชำระเงิน

  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ โอนเงินผ่าน QR-Code / ชำระที่ 7-eleven และ บัตรเครดิต

 • ตรวจสอบสถานะ

  รับใบชำระอีกครั้ง และ
  เช็กสถานะชำระ ได้ที่
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

วิธีชำระเงิน
สามารถเลือกชำระได้ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11 (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3

ชำระเงินโดย บัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

หมายเหตุ

จำเป็น = มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้

ตัวเลือก = มีบางมหาวิทยาลัยกำหนดใช้

* ข้อสอบใหม่ไม่ซ้ำรอบ ก.ค.

รางวัลสำหรับน้องๆ ผู้สอบที่สนาม
ที่ได้คะแนนสูงสุด 30 อันดับแรก

รางวัลคะแนนสูงสุดTGAT ความถนัดทั่วไป
(รอบ ก.ค. 66)

อันดับ 1-2-3

1,000 บาท

อันดับ 4-10

600 บาท

อันดับ 11-30

400 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดTPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท
(รอบ ก.ค. 66)

อันดับ 1-2-3

1,200 บาท

อันดับ 4-10

800 บาท

อันดับ 11-30

500 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดTPAT3 วิทย์ฯ-วิศวฯ
(รอบ ก.ค. 66)

อันดับ 1-2-3

1,000 บาท

อันดับ 4-10

600 บาท

อันดับ 11-30

400 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดA-Level อังกฤษ
(รอบ พ.ย. 66)

อันดับ 1-2-3

800 บาท

อันดับ 4-10

500 บาท

อันดับ 11-30

300 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดA-Level คณิตฯ 1
(รอบ พ.ย. 66)

อันดับ 1-2-3

800 บาท

อันดับ 4-10

500 บาท

อันดับ 11-30

300 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดแพคสอบหมอ
(รอบ ก.ค. + พ.ย. 66)

อันดับ 1-2-3

2,500 บาท

อันดับ 4-10

1,500 บาท

อันดับ 11-30

1,200 บาท

เงื่อนไข : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าสอบที่สนามสอบ หากได้รับคะแนนสูงสุดทั้งสองการจัดอันดับ
จะได้รับรางวัลที่มูลค่าสูงสุดรางวัลใดรางวัลหนึ่งเท่านั้น และติดต่อภายในเวลาที่กำหนด

ปฏิทินโครงการรอบ กรกฎาคม 66

1 มี.ค. 66

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 18.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

1 มี.ค. 66

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

31 พ.ค. 66(23.59 น.)

ปิดรับสมัคร / ปิดเปลี่ยนรูปแบบการสอบ / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา

7 มิ.ย. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศอาคารสอบ ห้องสอบ และที่นั่งในการสอบ สนามที่จัดสอบได้

8 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66

วันสอบที่สนามสอบจริง

11 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66

ช่วงการสอบ สำหรับผู้เลือกสอบที่บ้าน

10 ก.ค. 66 - 13 ส.ค. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

เปิดระบบขาดสอบ ขอรับข้อสอบ

31 ก.ค. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเฉลย

17 ส.ค. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ
(สอบสนาม)

17 ส.ค. 66 (16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ
(สอบออนไลน์)

ปฏิทินโครงการรอบ พฤศจิกายน 66

1 มี.ค. 66

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 17.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

1 มี.ค. 66

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

1 ต.ค. 66(23.59 น.)

ปิดรับสมัคร / ปิดเปลี่ยนรูปแบบการสอบ / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา

6 ต.ค. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศอาคารสอบ ห้องสอบ และที่นั่งในการสอบ สนามที่จัดสอบได้

4 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66

วันสอบที่สนามสอบจริง

7 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66

ช่วงการสอบ สำหรับผู้เลือกสอบที่บ้าน

6 พ.ย. 66 - 11 ธ.ค. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

เปิดระบบขาดสอบ ขอรับข้อสอบ

23 พ.ย. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเฉลย

14 ธ.ค. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ
(สอบสนาม)

14 ธ.ค. 66 (16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ
(สอบออนไลน์)

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสาร ผ่านทาง DekDPreAd.com อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมสอบพรีฯ
ทั้งหมดของ Dek-D

ช่วงจัด

ก.ค. 66

ชื่อโครงการ

Pre-Ad. รอบ TGAT/TPAT

TGAT,TPAT ครบทุกวิชา

เหมาะสำหรับ

ม.6-5-4

ก.ค. 66

พรีเทส สอบเข้า ม.4

คณิตฯ / วิทย์

ม.3-2-1

พ.ย. 66

พรีเทส สอบเข้า ม.1

คณิตฯ / วิทย์ / อังกฤษ

ป.6

พ.ย. 66

พรีเทส จำลองสอบหมอ

ม.3-4

พ.ย. 66

Pre-Ad. รอบ A-Level

วิชาสามัญครบทุกวิชา

ม.6-5-4

เงื่อนไขโครงการ #DekDPreAd

 1. เลขบัตรประชาชน ต้องเป็นเลขของผู้เข้าสอบเท่านั้น หากผิดพลาดในบางหลัก ต้องแจ้ง Call center แก้ไขก่อนปิดรับสมัคร เพราะมีผลต่อการเข้าสอบและการออกเกียรติบัตร
 2. ไม่สามารถขอแก้เลขบัตรประชาชนเพื่อเปลี่ยนตัวผู้สอบได้
 3. เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินได้
 4. ผู้สมัครสอบ ต้องกรอกเบอร์มือถือที่ใช้งานได้จริง สำหรับรับ SMS แจ้งสถานการณ์สำคัญของโครงการ
 5. ผู้สมัครสอบที่สนามรับทราบว่า อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดสถานที่จัดสอบ โดยจะมีการส่ง sms แจ้งเตือนให้ทราบ
 6. หลังชำระสามารถทำการเปลี่ยนวิชาที่ต้องการไปสอบที่สนามสอบได้หากต้องการสมัครหลายวิชาแบบผสม สอบที่สนามและสอบที่บ้าน ให้สมัครรูปแบบสอบที่บ้านทุกวิชาก่อน เพื่อรับส่วนลดค่าสมัครสูงสุด หลังชำระสามารถทำการเปลี่ยนวิชาที่ต้องการไปสอบที่สนามสอบได้ โดยสนามสอบต้องยังมีที่ว่าง
 7. ผู้สมัครสอบ รับทราบว่าต้องติดตามสถานการณ์ทั่วไปของโครงการผ่านช่องทางหลัก เช่น DekDPreAd.com, Facebook หรือ Twitter : @DekDPreAd เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ผู้สมัครสามารถทำรายการต่างๆนี้ด้วยตนเอง โดยการ Login เข้าสู่ระบบ

 • รอบสอบ ก.ค. 66 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 - วันปิดรับสมัคร
 • รอบสอบ พ.ย. 66 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 - วันปิดรับสมัคร

โปรดทำรายการให้ครบขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลหลังทำรายการให้ถูกต้อง หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center ก่อนวันปิดรับสมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้ได้ ยกเว้นไม่สามารถแก้เลขบัตรประชาชนเพื่อเปลี่ยนตัวผู้สอบได้

เปลี่ยนวิชาสอบ

การเปลี่ยนวิชาสอบ ทำได้เฉพาะผู้สอบที่สนาม รอบ พ.ย. รายวิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกันซึ่งใช้ที่นั่งสอบร่วมกัน เช่น คณิตฯ 1 คณิตฯ 2 ไม่สามารถเปลี่ยนข้ามไปวิชาที่จัดสอบช่วงเวลาอื่นได้

เปลี่ยนรูปแบบสอบ
 • ผู้ที่เลือกสอบที่สนามไว้ทุกวิชา สามารถเปลี่ยนบางวิชาหรือทุกวิชาไปสอบที่บ้านได้ โดยมีค่า Boxset พร้อมจัดส่ง 49 บาท ต่อรอบการสอบ
 • ผู้ที่เลือกสอบที่บ้านไว้ สามารถเปลี่ยนบางวิชาหรือทุกวิชาไปสอบที่สนามที่ว่างได้ แต่จะไม่ได้รับค่า Boxset พร้อมจัดส่งคืน
เปลี่ยนสนามสอบ

สามารถเปลี่ยนสนามสอบตามต้องการได้ โดยต้องเป็นสนามที่ยังมีที่ว่าง วันสอบเดียวกันต้องเลือกสนามสอบเดียวกัน วันสอบคนละวันสามารถเลือกสนามสอบต่างกันได้

การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน, ชุดนักศึกษา, ชุดพละ อย่างถูกระเบียบ หรือ แต่งชุดสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่น เสื้อผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย สวมเสื้อมีแขน คู่กางเกงขายาวหรือกระโปรงความยาวเลยเข่า สวมรองเท้าปิดนิ้วเท้า และหุ้มคลุมส้นเท้า ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะในการเข้าสอบ
 • สามารถทำสีผมและสีเล็บเข้าสอบได้ทุกรูปแบบ และ สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้
 • ผู้เข้าสอบ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าสอบ (อาจมีเปลี่ยนแปลง)
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่นกัน
การเข้าห้องสอบ และ หลักฐานการแสดงตน
 • แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรฯ เท่านั้น หากลืมนำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • หากนำโทรศัพท์มือถือมา ให้ปิดเครื่อง และ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
กติกาในห้องสอบ
 • อุปกรณ์ในการสอบ ดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกาที่หมึกไม่ซึม และ ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ นำเครื่องคิดเลข, อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้คิดเลข และอุปกรณ์ช่วยจำ เข้าห้องสอบ
 • นำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้ โดยต้องเป็นนาฬิกาชนิดเข็ม หน้าปัทม์เดี่ยว ไม่มีระบบอิเลกทรอนิค
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ต้องปิดเครื่อง), ของมีค่า, กระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ โดยวางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้ไม่เกิน 10 นาที โดยต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
 • เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทำข้อสอบทันที ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต และนำข้อสอบกลับบ้านได้หลังการสอบเสร็จ
 • ผู้ติดตามไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบหรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ต้องติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ
  • รอบสอบ ก.ค. 66 10 ก.ค. 66 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
  • รอบสอบ พ.ย. 66 6 พ.ย. 66 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 1. สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้วันที่
  • รอบสอบ ก.ค. 66 31 ก.ค. 66 16.00 น.
  • รอบสอบ พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 16.00 น.
 2. ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล และดาวน์โหลดเกียรติบัตร
  • รอบสอบ ก.ค. 66 17 ส.ค. 66 16.00 น.
  • รอบสอบ พ.ย. 66 14 ธ.ค. 66 16.00 น.
 3. ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ที่สมัครสอบที่สนาม แต่ขาดสอบ ไม่ได้ไปสอบในวันที่กำหนด สามารถรับเล่มข้อสอบ และดาวน์โหลดเฉลยได้ตามปกติ ดังนี้ ( แต่จะไม่ได้รับ BOX SET, ไม่มีคะแนนสอบ, ใบวิเคราะห์ผลแบบแสดงคะแนน และเกียรติบัตร )

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ หลังวิชานั้นๆ หมดเวลาสอบเสร็จไปแล้ว 15 นาที เป็นต้นไป สามารถรับได้ วันเสาร์ถึงเวลา 17.00 น. และวันอาทิตย์ถึงเวลา 15.00 น. (หากขาดวันเสาร์ สามารถไปรับวันอาทิตย์ได้ มีสำรองจำกัด)
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • ผู้รับข้อสอบโปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าติดต่อราชการ (ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดนักเรียน)
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • ต้องเข้ามาทำรายการ กดขอรับข้อสอบ ผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็กสถานะ ในช่วงวันที่ดังนี้
   • รอบสอบ ก.ค. 66 ตั้งแต่ 5 ก.ย. - 2 ต.ค. 65 เริ่มจัดส่ง วันที่ 17 ก.ค. 66
   • รอบสอบ พ.ย. 66 ตั้งแต่ 6 พ.ย. - 11 ธ.ค. 66 เริ่มจัดส่ง วันที่ 13 พ.ย. 66
  • การขอรับขอสอบผ่านไปรษณีย์ มีค่าบริการรวมค่าจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน 100 บาทต่อ 1 ผู้ขาดสอบ อัตรานี้จะส่งข้อสอบให้ทุกวิชาที่ขาดสอบในพัสดุเดียวกัน
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็คสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • หากไม่กดขาดสอบขอรับข้อสอบในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ผู้สมัครสอบที่บ้าน จะได้รับคู่มือแนะนำวิธีการสอบที่บ้านแบบละเอียด ส่งไปใน Boxset แล้ว แต่มีรายละเอียดสำคัญที่ต้องทราบก่อนดังนี้

ช่วงเปิดระบบสอบที่บ้าน
 • รอบสอบ ก.ค. 66 ตั้งแต่ วันที่ 11-17 ก.ค. 66
 • รอบสอบ พ.ย. 66 ตั้งแต่ วันที่ 7-13 พ.ย. 66

ในช่วงที่เปิดระบบสอบ สามารถเลือกเวลาเริ่มเข้าสอบได้ตามสะดวก เข้าก่อนได้สอบก่อน ไม่ต้องรอสอบพร้อมกัน มีระบบจับเวลาสอบให้ เมื่อหมดเวลาสอบจะเป็นการสิ้นสุดการสอบ

การเข้าสอบเลือกสอบได้ 2 วิธี
 1. สอบออนไลน์ มีระบบจับเวลาให้ เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet ไม่ต้องมีการเปิดกล้อง
 2. สอบผ่านเล่มข้อสอบ จับเวลาด้วยตนเอง หลังสอบให้เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกคำตอบด้วย Computer หรือ โทรศัพท์มือถือก็ได้
กรณียังทำข้อสอบไม่สำเร็จ
 • ถ้ายังไม่หมดเวลาสอบ สามารถเข้าสู่ระบบ เข้าไปทำการสอบต่อได้
 • ถ้าหมดเวลาทำข้อสอบ ไม่สามารถทำข้อสอบหรือส่งคำตอบต่อได้

หากพบปัญหาต่างๆในการสอบ โปรดติดต่อ Line@ : @DekDPreAd ภายในวันที่ 16 ก.ค. 66 เวลา 22.30 น.