ทีมวิชาการ Dek-D

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกข้อสอบ

TGAT ความถนัดทั่วไป, TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์, TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ ศิลปกรรมศาสตร์

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563 – ปัจจุบัน
 • ทีมผู้ออกข้อสอบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดัง มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ ศิลปะร่วมสมัย และดนตรี
 • มีประสบการณ์เข้าสอบ PAT6 สนามจริง 5 ปีล่าสุด

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • พาร์ท คณิตศาสตร์, ตรรกศาสตร์ทางภาษา และอนุกรมรูปภาพ
 • มีประสบการณ์ในการเข้าสอบ PAT 5 สนามจริง มากกว่า 6 ปี

พี่ไอซ์ เพชรภัสสร : Genius To Be by P’Ice

สถาบันสอนอังกฤษและสเปน ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้เวลาน้อย คุณเองก็เป็นอัจฉริยะได้

TGAT การสื่อสารภาษาอังกฤษ

การันตีประสบการณ์ด้านข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอน 5 ปี ทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย เน้นการสอนที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย คุยได้ทุกเรื่อง
 • Guest Speaker งานแนะแนวและงานวิชาการต่าง ๆ เช่น Dek-D’s on stage, รายการโทรทัศน์ และโรงเรียนชื่อดังมากมาย
 • ประสบการณ์การทำงานที่ใช้ภาษาโดยตรงทั้งกับศิลปินชื่อดังไทยและต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์การติวด้านเทคนิคตะลุยโจทย์ และเก็งแนวข้อสอบภาษาอังกฤษหลายสนามสอบ เช่น GAT ,วิชาสามัญ , ONET , สอบเข้า ม.4 ฯลฯ ครอบคลุมทุก Skills ทั้ง Speaking / Vocabulary / Reading / Structure and Writing
 • มีประสบการณ์ออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับโครงการสอบเสมือนจริง พร้อมติว ก.พ. By Dek-D และ Dek-D's จำลองสอบหมอ ม.3-ม.4

ปิยวัช จงสุทธิ์จิตต์ อ.แมค กวดวิชา Alpha Classroom

กวดวิชา Alpha Classroom

TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล (พาร์ทความสามารถทางตัวเลข, พาร์ทความสามารถทางเหตุผล)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ 14 ปี
 • อาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย โรงเรียนรัฐบาล
 • วิทยากรรับเชิญติวโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อิเล็คทรอนิกส์ สาขาชีวะการแพทย์

สถาบัน MEDDENT

สถาบันติวออนไลน์ วิชาเฉพาะแพทย์โดยเฉพาะ

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท(ฉบับที่ 1 คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์)

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ โครงการ Dek-D's Pre-Admission ปัจจุบัน
 • สอนโดยพี่หมอแม็ค ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
 • ผลงานลูกศิษย์สอบได้คะแนนรวมสูงสุดที่ 1 ประเทศ วิชาความถนัดแพทย์ (ปีการศึกษา 2564)
 • สถาบันติวเข้มออนไลน์วิชาความถนัดแพทย์โดยเฉพาะ สอนครบทุกพาร์ท ทั้งเชาวน์ปัญญา จริยธรรมทางการแพทย์ และเชื่อมโยง มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คน

สถาบัน Tiwtactic

สถาบันติวออนไลน์ประสบการณ์สูง เน้นการติวสอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัย

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท(ฉบับที่ 2 จริยธรรมทางแพทย์, ฉบับที่ 3 เชื่อมโยงเหตุผล)

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชาเคมี, วิชาเฉพาะแพทย์ และ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • ติวออนไลน์ แบบสมัยใหม่ ครบเครื่องงานติว PAT3, วิชาเฉพาะแพทย์, O-NET และมัธยมฯต้น ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
 • ทีมติวเตอร์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำ

ณัฐพล ทิพธัญญาธร (ครูพี่ตั้ว) สถาบัน Physics Blueprint

เทคนิคการสอน "ออกแบบกระบวนการคิด พิชิตฟิสิกส์และวิศวะทุกสนามสอบ"

TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563 – ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์ และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 15 ปี
 • ประสบการณ์ติวโรงเรียนทั่วประเทศไทย อาทิเช่นราชสีมาวิทยาลัย, หาดใหญ่วิทยาลัย, ระยองวิทยาคม, ราชวินิตบางแก้ว, บางพลีราษฎร์บํารุง, อัสสัมชัญศึกษา, กุหลาบวิทยา, สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรพรต อ่วมแย้ม (พี่ภีม) ผู้เขียนหนังสือ “Engine วิศวะเต็มสูบ”

หนังสือสำหรับการสอบเข้าวิศวะฯ ที่ “ครบ” และ “จัดเต็ม” ในเล่มเดียว

TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ปี 2564 – ปัจจุบัน
 • ผู้เขียนหนังสือ “Engine วิศวะเต็มสูบ” หนังสือที่จัดเต็มทุก Concept และรวมโจทย์กว่า 1,000 ข้อ สำหรับการสอบเข้าวิศวะฯ และหนึ่งในผู้เขียนหนังสือ “Newclear” หนังสือรวมโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย สำหรับการสอบ PAT2
 • Admin Facebook Page และเจ้าของ Youtube Channel “Engine วิศวะเต็มสูบ” ช่องทางปัง ๆ ที่พร้อมให้ความรู้, เก็งข้อสอบ PAT3 และแนะนำการเตรียมตัวสอบมหาวิทยาลัยให้น้อง ๆ แบบจัดเต็ม
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่า 6 ปี
 • คะแนน PAT 3 ปี 2564: 288/300 คะแนน, คะแนน PAT3 ปี 2558: 282/300 คะแนน
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง

นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ(ครูพี่นัน) และเอกรัตน์ วรินทรา (ครูพี่เอก) สถาบัน A-Le Paint

สถาบันสอนด้วย Concept "A PLACE OF YOUNG CREATIVE" สอนด้วยความตั้งใจ รักในงานสถาปัตยกรรม และพัฒนาคุณภาพให้ก้าวทันต่อโลกการออกแบบ

TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมฯ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563 – ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมมากกว่า 17 ปี
 • ผู้เขียนหนังสือ Sketch Design For Entrance, คำถามยอดฮิตความถนัดททางสถาปัตยกรรม, How To Draw Perspective, หนังสือตอบคำถามการศึกษา คณะสถาปัตยกรรม YES NO OK
 • วิทยากรพิเศษให้กับโครงการต่างๆ เช่น ติวมาม่า แนะแนวความรู้สู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย, Peptein Genius Generation 2011-2012
 • ปริญญาตรี ครูพี่นันและครูพี่เอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท ครูพี่นัน คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ครูพี่เอก มหาวิทยาลัยคิงสตัน ลอนดอน สหราชอาณาจักร

อ.ปารมี ไวจงเจริญ (อ.จวง)

นักติวมืออาชีพ "เน้นคอนเซ็ป เทคนิคเริ่ด ทำโจทย์เยอะ" ติวมาแล้วกว่า 80 โรงเรียน 10,000 คน

TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • นักติววิชาสังคม, GAT เชื่อมโยง และ PAT 5 เดินสายโรงเรียนทั่วประเทศไทย ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
 • ผู้ออกข้อสอบวิชาสังคมโครงการ Dek-D’s Pre-Onet TCAS’62

ทีมผู้ออกข้อสอบ Dek-D's Pre-Admission TCAS '66
(รอบ พฤศจิกายน 65)

สถาบัน Farose Academy

สถาบันติวอังกฤษสมัยใหม่ ด้วยเทคนิค ‘คิด-เข้าใจ-ไม่ท่องจำ’

A-Level (82) วิชา ภาษาอังกฤษ

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ

 • ผู้ออกข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2561 – ปัจจุบัน
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญการติวภาษาอังกฤษเพื่อการสอบทั้ง GAT และ วิชาสามัญ
 • ประสบการณ์ติวโรงเรียนใหญ่ ทั่วไทย อาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, สวนกุหลาบวิทยาลัย, อัสสัมชัญ, เซนต์คาเบรียล, จิตรลดา, ราชินี ฯลฯ
 • เซเลปเจ้าของรายการ " Farose Channel " บน Youtube

สถาบัน Sup’k Center

สถาบันติวคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้น “สอนสนุก ครบครัน ทันสมัย เข้าใจง่าย และ ประยุกต์ใช้ได้จริง”

A-Level (61) วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2559 – ปัจจุบัน
 • นักติวคณิตเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในโครงการ Brand's Summer Camp ตั้งเเต่ ปี 53 – ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์การติวโรงเรียนใหญ่ทั่วไทย อาทิสตรีวิทยา, ราชินีบน, ขอนแก่นวิทยายน ฯลฯ
 • ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และเป็นตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิกไปแข่งขันที่ประเทศอาร์เจนติน่า, และไต้หวัน

ครูพี่วิน สถาบันบ้านเตรียมโดม

สถาบันติวไทย-สังคมฯ “สนุก ตรงจุด เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง” และติวสอบเข้า ม.ธรรมศาสตร์

A-Level (81) วิชา ภาษาไทย, A-Level (70) วิชา สังคมศึกษา, TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล (พาร์ทความสามารถทางภาษา)

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ

 • ผู้ออกข้อสอบ วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • นักติววิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และ GAT เชื่อมโยง ทั่วไทย อาทิเทพศิรินทร์, วัดราชบพิธ, จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง, บูรณะรำลึก ตรัง, หาดใหญ่วิทยาลัยฯ เป็นต้น
 • ประสบการณ์ติว อาทิคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการ Sahapat Admission (ติวมาม่า)
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 12 ปี
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก) ฟิสิกส์

ฟิสิกส์โกเอก เรียนฟิสิกส์ออนไลน์แบบเต็มคอร์ส เนื้อหาครบ สอนละเอียดเป็นขั้นตอน

A-Level (64) วิชา ฟิสิกส์

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ

 • ผู้ออกข้อสอบ ฟิสิกส์ และ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563 – ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์ 18 ปี
 • เจ้าของเพจติว " ฟิสิกส์โกเอก" มีผู้ติดตามมากกว่า 270,000 คน
 • เจ้าของ Youtube Channel " ฟิสิกส์โกเอก" มีผู้ subscribers มากกว่า 87,000 คน
 • ปริญญาตรีและโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบัน Tiwtactic

สถาบันติวออนไลน์ประสบการณ์สูง เน้นการติวสอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัย

A-Level (65) วิชา เคมี

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ

 • ผู้ออกข้อสอบวิชาเคมี, วิชาเฉพาะแพทย์ และ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • ติวออนไลน์ แบบสมัยใหม่ ครบเครื่องงานติว PAT3, วิชาเฉพาะแพทย์, O-NET และมัธยมฯต้น ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
 • ทีมติวเตอร์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำ

ด.ร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล (อ.อุ้ย) ชีววิทยา

ผู้เขียนหนังสือชีววิทยายอดนิยม Biology และ Essential Biology

A-Level (66) วิชา ชีววิทยา

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ

 • ผู้ออกข้อสอบวิชาชีววิทยา และ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยา ของ Dek-D’s school
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษในโรงเรียนต่างๆ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย, สตรีวิทยา, บดินทรเดชา
 • วิทยากรบรรยายชีววิทยา PAT2 ของ Brands Summer Camp ตั้งแต่ 2557 ถึงปัจจุบัน
 • ปริญญาเอก PhD in Marine Science and Technology, Newcastle University, UK

ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์ สถาบัน Pinnacle

ผู้เขียนหนังสือสุดฮิต แนวข้อสอบ GRAMMAR 500 ข้อ ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ

A-Level (83) วิชา ภาษาฝรั่งเศส

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2560 - ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนเตรียมอุดม พญาไท โรงเรียนเซนต์ฟรังชีสซาเวียร์คอนแวนต์
 • ปริญญาโท คณะบริการการโรงแรมและการท่องเที่ยว Eshotel กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

สถาบัน Learnsbuy by Za-SHI

สถาบันติวภาษาที่ได้รับเชิญจากสื่อชั้นนำ GMM CHANNEL, TRUE VISIONS ฯลฯ

A-Level (84) วิชา ภาษาเยอรมัน, A-Level (85) วิชา ภาษาญี่ปุ่น, A-Level (86) วิชา ภาษาเกาหลี

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน, PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น และ PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2561 – ปัจจุบัน
 • สถาบันติวภาษาทั้งญี่ปุ่น, เกาหลี, จีนและเยอรมันที่เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน, ติวสอบวัดระดับจนถึงเก็งข้อสอบ
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันจบการศึกษาปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่ปาล์ม สถาบัน De-Chine

สถาบันติวภาษาจีนที่มุ่งเน้นติว PAT 7.4 ภาษาจีนโดยเฉพาะ

A-Level (87) วิชา ภาษาจีน

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2560 – ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนภาษาจีนมากกว่า 6 ปี
 • ประสบการณ์การติวโรงเรียนใหญ่ทั่วไทย อาทิ ราชวินิตบางแก้ว, สุรศักดิ์มนตรี และเตรียมพัฒน์ฯ รัชดา
 • ปริญญาโท สาขาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย Nanjing University
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบัน TUT ติวบาลี

สถาบันที่มุ่งเน้นติว PAT 7.6 ภาษาบาลี ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงคอร์สตะลุยโจทย์

A-Level (88) วิชา ภาษาบาลี

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2561 – ปัจจุบัน
 • สถาบันที่มุ่งเน้นติว PAT 7.6 ภาษาบาลีตั้งแต่พื้นฐานจนถึงคอร์สประสบการณ์สอน PAT 7.6 มากกว่า 7 ปี
 • เปรียญธรรม 9 ประโยค รุ่นปี 46 จากสำนักเรียนบาลีวัดพิกุลทอง - พระอารามหลวง จ.สิงห์บุรี
 • ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยเกริก