กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 30 อันดับแรกเฉพาะผู้สอบที่สนาม วิชา TGAT, TPAT1 และ TPAT3

TOP30 TGAT ความถนัดทั่วไป

 • อรปพร โล่*****
  274.1705 คะแนน
 • ธนากฤต นุ่*****
  271.6704 คะแนน
 • ธันวคม วิ*****
  271.2539 คะแนน
 • สิรวิชญ์ เพ็*****
  270.8371 คะแนน
 • ธนกร เส*****
  269.587 คะแนน
 • ณัฐพงศ์ จิ*****
  264.1703 คะแนน
 • ภาคิน ก่*****
  268.7537 คะแนน
 • ธนวรรธน์ เก*****
  268.3371 คะแนน
 • ปีติพันธ์ อิ*****
  267.9205 คะแนน
 • วุฒิภัทร โก*****
  267.5037 คะแนน
 • ปัณณธร เก*****
  267.0869 คะแนน
 • ปริญญุตา สุ*****
  266.2536 คะแนน
 • นิปุณรัญชน์ เบ*****
  265.8372 คะแนน
 • วรรณสุทธิ์ ภ*****
  265.8371 คะแนน
 • กรวิชญ์ เก*****
  265.4203 คะแนน
 • ปาริฉัตร เขี*****
  265.4203 คะแนน
 • นงนภัส เรื*****
  265.0038 คะแนน
 • ณัฐวรรณ ปั*****
  265.0037 คะแนน
 • ญาณีนาถ ญา*****
  265.0037 คะแนน
 • ธีทัต อั*****
  264.5869 คะแนน
 • นิชนิภา ถา*****
  264.1704 คะแนน
 • ชัยพัฒน์ รั*****
  264.1704 คะแนน
 • ภากร คุ*****
  264.1701 คะแนน
 • ณภัทร ส*****
  263.7538 คะแนน
 • ณิชา ศ*****
  263.7536 คะแนน
 • พชร โต*****
  263.7536 คะแนน
 • ปภัสรา ท*****
  263.7536 คะแนน
 • คริษฐ ดำ*****
  263.3370 คะแนน
 • กฤษณพร โส*****
  263.3369 คะแนน

* อัปเดตล่าสุด 21 ก.ย. 66

TOP30 TPAT1 วิชาเฉพาะแพทย์

 • ศุภพิชญ์ เกี*****
  249.7064 คะแนน
 • ชนตน นิ*****
  243.8284 คะแนน
 • ภูเบศ แจ้*****
  243.6316 คะแนน
 • นิรมัย บุ*****
  243.419 คะแนน
 • ปัณณิกา เค้า*****
  241.0054 คะแนน
 • ธีรทัต วี*****
  240.823 คะแนน
 • อุปรากร อุ*****
  240.3726 คะแนน
 • ณิชชา วโ*****
  240.0042 คะแนน
 • อภิชญา โร*****
  239.0102 คะแนน
 • เปมิกา อ*****
  238.7724 คะแนน
 • อิสรีย์ อ*****
  237.369 คะแนน
 • ชัญญานิศ ว*****
  236.1616 คะแนน
 • อิทธิพัทธ์ เณ*****
  235.944 คะแนน
 • ชญานิศ ตี*****
  235.3846 คะแนน
 • กรภัทร มิ่*****
  235.3328 คะแนน
 • ณัฐชานนท์ ร*****
  234.6946 คะแนน
 • พัสกร ร*****
  234.328 คะแนน
 • ปภาวรินท์ เห*****
  234.328 คะแนน
 • กันตินันท์ ธา*****
  233.9136 คะแนน
 • ปัณณธร ว*****
  232.9336 คะแนน
 • รวิสรา โช*****
  232.8926 คะแนน
 • กฤติน ชิ*****
  232.7224 คะแนน
 • วรินทร์ธร สุ*****
  230.697 คะแนน
 • พบพร ตั้*****
  230.4844 คะแนน
 • ธเนศวร เอี่*****
  230.4682 คะแนน
 • ณัฐกานต์ บา*****
  229.8836 คะแนน
 • ธาวิน เลา*****
  229.2508 คะแนน
 • ปรวัน พ*****
  229.0702 คะแนน
 • ธนภัทร คำ*****
  228.8734 คะแนน
 • ธีภพ จ*****
  228.432 คะแนน

* อัปเดตล่าสุด 21 ก.ย. 66

TOP30 TPAT3 ความถนัด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

 • ธนกฤต วี*****
  86.34 คะแนน
 • ธาวิน เลา*****
  83.68 คะแนน
 • วัชรากร วั*****
  80.32 คะแนน
 • ชนกันต์ เก*****
  79.68 คะแนน
 • กุณฑี ส*****
  79.66 คะแนน
 • พงศ์พิสิฏฐ์ เศ*****
  79 คะแนน
 • อุปรากร อุ*****
  78.32 คะแนน
 • ธรรศ ตั*****
  78.32 คะแนน
 • สุกฤษฎิ์ สุ*****
  74.32 คะแนน
 • พีร ภ*****
  74.3 คะแนน
 • ธเนษฐ อ*****
  74.3 คะแนน
 • จตุภูมิ พั*****
  74.3 คะแนน
 • วิชญ์ เต็*****
  74.3 คะแนน
 • ณิชชา วโ*****
  73.62 คะแนน
 • ปัณณิกา เค้า*****
  73.62 คะแนน
 • ธีรเมธ ส*****
  73.62 คะแนน
 • ชานน ภิ*****
  72.98 คะแนน
 • เศรษฐ์ ลา*****
  72.96 คะแนน
 • กฤษณพร โส*****
  71.66 คะแนน
 • วรภพ ศ*****
  71.64 คะแนน
 • สิปปวิชญ์ แช่*****
  71.62 คะแนน
 • นันทพงศ์ ป*****
  71.6 คะแนน
 • พศิน ธั*****
  70.96 คะแนน
 • เนกศ์ งา*****
  70.94 คะแนน
 • กรวิชญ์ เก*****
  70.32 คะแนน
 • จิรทีปต์ เห*****
  70.3 คะแนน
 • ภากร คุ*****
  70.3 คะแนน
 • กิตติชนม์ ชา*****
  70.3 คะแนน

* อัปเดตล่าสุด 21 ก.ย. 66

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 30 อันดับแรกเฉพาะผู้สอบที่สนาม วิชา TGAT, TPAT1 และ TPAT3

เงื่อนไขการรับรางวัล TOP30 (เฉพาะผู้สอบที่สนาม วิชา TGAT, TPAT1 และ TPAT3)

 • ผู้รับรางวัลต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษา
  - หากผู้รับรางวัล ได้รับคะแนน TOP30 มากกว่า 1 วิชา จะได้รับรางวัลที่มูลค่าสูงสุดรางวัลใดรางวัลหนึ่งเท่านั้น
  - เงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้รับรางวัล ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 หากเลขบัญชีผู้รับรางวัลไม่ถูกต้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินรางวัลให้ในรอบถัดไปแทน (ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อทางทีมงานอีกครั้งภายในวันที่ 18 กันยายน 2566 เท่านั้นและจะได้รับเงินรางวัลอีกครั้งวันที่ 12 ตุลาคม 2566)
 • ผู้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลและกรอกข้อมูลกลับมา ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 หากติดต่อหลังจากนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เงินรางวัล
 • ผู้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลให้ทางบริษัทฯอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ทางบริษัทฯสามารถนำรูปและบทสัมภาษณ์มาใช้ในการโปรโมทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อขอรับรางวัล กรอกข้อมูล ที่นี่ (ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2566)
  หากมีข้อสงสัยติดต่อ line@ : @DekDPreAd