กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 30 อันดับแรกเฉพาะผู้สอบที่สนาม วิชา A-Level คณิตฯ 1, A-Level ภาษาอังกฤษ และ แพคสอบหมอ

TOP30 A-Level คณิตฯ 1

 • Taechasit S*****
  97 คะแนน
 • กวินภพ ตั*****
  97 คะแนน
 • ชนกันต์ เก*****
  95 คะแนน
 • กฤติน ชิ*****
  94 คะแนน
 • ณภัทร ตั*****
  94 คะแนน
 • ธัชพล ลิ้*****
  94 คะแนน
 • กานต์ชนก วั*****
  94 คะแนน
 • สุภัสสรา ปิ*****
  92 คะแนน
 • โชติพัฒน์ ล่ำ*****
  91 คะแนน
 • วงศกร มา*****
  91 คะแนน
 • ธนกร ท*****
  89 คะแนน
 • ณภัทร ชิ*****
  89 คะแนน
 • วรานนท์ ต่*****
  89 คะแนน
 • ธัชนนท์ กิ*****
  88 คะแนน
 • เปมิกา อ*****
  86 คะแนน
 • ปริชญ์ เลิ*****
  86 คะแนน
 • พิตรพิบูล ลั*****
  85 คะแนน
 • ศุภวิชญ์ จิ*****
  85 คะแนน
 • คล้องขวัญ ชา*****
  83 คะแนน
 • ภูมิพิรัชย พั*****
  82 คะแนน
 • ธิติ สั*****
  82 คะแนน
 • ก้องภพ อุ*****
  82 คะแนน
 • พงศ์พิสิฏฐ์ เศ*****
  82 คะแนน
 • คุณานนต์ คู*****
  81 คะแนน
 • จิรทีปต์ เห*****
  81 คะแนน
 • อรปพร โล่*****
  81 คะแนน
 • ชนัฐพงษ์ พุ*****
  80 คะแนน
 • ไชยภัทร ตั้*****
  80 คะแนน
 • กฤษณพร โส*****
  80 คะแนน
 • พลอยปภัส บุ*****
  80 คะแนน
 • วิศรุต สุ*****
  80 คะแนน
 • ปรินทร ห*****
  80 คะแนน
 • พิชชาภา ลั*****
  80 คะแนน

* คะแนน TOP 30 อันดับแรกของผู้เข้าสอบที่สนามครบทุกวิชา ในแพคสอบหมอ

TOP30 A-Level ภาษาอังกฤษ

 • รพินทร์ รั*****
  97.5 คะแนน
 • อาธีนา สิ*****
  97.5 คะแนน
 • จักรภัทร นิ*****
  96.25 คะแนน
 • ฐิตพัฒน์ สุ*****
  96.25 คะแนน
 • ฐิตาพร พา*****
  96.25 คะแนน
 • ปรายฟ้า โต*****
  96.25 คะแนน
 • ภวัต พิ*****
  96.25 คะแนน
 • ศุทรา อิ*****
  96.25 คะแนน
 • พงศ์ศรัณย์ ว*****
  95 คะแนน
 • ทิพย์นที สิ*****
  95 คะแนน
 • ชัยพัฒน์ รั*****
  95 คะแนน
 • ภาสกร ว*****
  95 คะแนน
 • วรพล ลิ*****
  95 คะแนน
 • กฤตินภ์ ไช*****
  95 คะแนน
 • ดลภัทร ธั*****
  95 คะแนน
 • วรรณสุทธิ์ ภ*****
  95 คะแนน
 • พีรวัส เฉ*****
  95 คะแนน
 • นิพัฒสัณห์ ศ*****
  95 คะแนน
 • Taechasit S*****
  95 คะแนน
 • กวินภพ ตั*****
  95 คะแนน
 • ธีรฤทธิ์ บั*****
  95 คะแนน
 • อัครัช โจ*****
  95 คะแนน
 • ชยพล ศ*****
  95 คะแนน
 • พีรณัฐ รั*****
  95 คะแนน
 • วีรินทร์ คุ้*****
  95 คะแนน
 • สิตา มา*****
  93.75 คะแนน
 • พริมา ถ*****
  93.75 คะแนน
 • อลีนา รั*****
  93.75 คะแนน
 • ณิชชา ด*****
  93.75 คะแนน
 • พัทธนันท์ สุ*****
  93.75 คะแนน
 • ปุณยภรณ์ เท้*****
  93.75 คะแนน
 • พิมพ์อร ศ*****
  93.75 คะแนน
 • นิปุณรัญชน์ เบ*****
  93.75 คะแนน
 • พิชญ เห*****
  93.75 คะแนน
 • อนพัท แส*****
  93.75 คะแนน
 • ภูเบศ แจ้*****
  93.75 คะแนน
 • สรัญทร น*****
  93.75 คะแนน
 • ชวิศ พิ*****
  93.75 คะแนน
 • สรสิช คา*****
  93.75 คะแนน
 • กรณัฐ ภ*****
  93.75 คะแนน
 • นนน พ*****
  93.75 คะแนน
 • ปุณยภา อั*****
  93.75 คะแนน
 • นวพรรษ ดี*****
  93.75 คะแนน
 • จิรภัทร อ*****
  93.75 คะแนน
 • รดา ม*****
  93.75 คะแนน
 • พิชชาภา ลั*****
  93.75 คะแนน
 • พัฑฒิดา ชั*****
  93.75 คะแนน
 • ศรัณย์ ค*****
  93.75 คะแนน
 • พุทธิภัทร ปา*****
  93.75 คะแนน

* คะแนน TOP 30 อันดับแรกของผู้เข้าสอบที่สนามครบทุกวิชา ในแพคสอบหมอ

TOP30 แพคสอบหมอ

 • อรปพร โล่*****
  82.3823 คะแนน
 • กฤติน ชิ*****
  81.9907 คะแนน
 • สุภัสสรา ปิ*****
  81.8579 คะแนน
 • กวินภพ ตั*****
  81.7329 คะแนน
 • โชติพัฒน์ ล่ำ*****
  80.9004 คะแนน
 • ธาวิน เลา*****
  79.7163 คะแนน
 • ปัณณิกา เค้า*****
  79.3073 คะแนน
 • พิตรพิบูล ลั*****
  79.0805 คะแนน
 • ไชยภัทร ตั้*****
  78.939 คะแนน
 • กฤษณพร โส*****
  78.6933 คะแนน
 • ณัฐธิปก วิ*****
  78.3315 คะแนน
 • เปมิกา อ*****
  78.0994 คะแนน
 • ปริชญ์ เลิ*****
  77.7908 คะแนน
 • ปรินทร์ พ*****
  77.464 คะแนน
 • ธัชนนท์ กิ*****
  77.4481 คะแนน
 • ชนกันต์ เก*****
  77.2636 คะแนน
 • พศวัต เจ*****
  76.637 คะแนน
 • ธนกร ท*****
  76.612 คะแนน
 • พลอยปภัส บุ*****
  75.934 คะแนน
 • ณัฐกานต์ บา*****
  75.8899 คะแนน
 • คุณานนต์ คู*****
  75.8535 คะแนน
 • ปกป้อง วี*****
  75.8203 คะแนน
 • วรพล ลิ*****
  75.7713 คะแนน
 • พิชชาภา ลั*****
  75.684 คะแนน
 • ณิชชา วโ*****
  75.6046 คะแนน
 • นงนภัส โพ*****
  75.3917 คะแนน
 • จิรทีปต์ เห*****
  75.2587 คะแนน
 • ณภัทร จ*****
  75.1381 คะแนน
 • วรัชยา นั*****
  73.7703 คะแนน
 • จอมศิลป์ พ*****
  73.5736 คะแนน

* คะแนน TOP 30 อันดับแรกของผู้เข้าสอบที่สนามครบทุกวิชา ในแพคสอบหมอ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 30 อันดับแรกเฉพาะผู้สอบที่สนาม วิชา A-Level คณิตฯ 1, A-Level ภาษาอังกฤษ และ แพคสอบหมอ

เงื่อนไขการรับรางวัล TOP30 (เฉพาะผู้สอบที่สนาม วิชา A-Level คณิตฯ 1, A-Level ภาษาอังกฤษ และ แพคสอบหมอ)

 • ผู้รับรางวัลต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้รับรางวัลต้องเข้าสอบที่สนามสอบ ทุกวิชา ในแพคหมอ
 • รางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษา
  - หากผู้รับรางวัล ได้รับคะแนน TOP30 มากกว่า 1 วิชา จะได้รับรางวัลที่มูลค่าสูงสุดรางวัลใดรางวัลหนึ่งเท่านั้น
  - เงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้รับรางวัล ภายในวันที่ 30 มกราคม 2567 หากเลขบัญชีผู้รับรางวัลไม่ถูกต้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินรางวัลให้ในรอบถัดไปแทน (ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อทางทีมงานอีกครั้งภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้นและจะได้รับเงินรางวัลอีกครั้งวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
 • ผู้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลและกรอกข้อมูลกลับมา ภายในวันที่ 2 มกราคม 2567 หากติดต่อหลังจากนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เงินรางวัล
 • ผู้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลให้ทางบริษัทฯอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ทางบริษัทฯสามารถนำรูปและบทสัมภาษณ์มาใช้ในการโปรโมทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อขอรับรางวัล กรอกข้อมูล ที่นี่ (ภายในวันที่ 2 มกราคม 2567)
  หากมีข้อสงสัยติดต่อ line@ : @DekDPreAd