พี่ไอซ์ เพชรภัสสร : Genius To Be by P’Ice

สถาบันสอนอังกฤษและสเปน ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้เวลาน้อย คุณเองก็เป็นอัจฉริยะได้

TGAT1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รอบ ก.ค.66), A-Level (82) ภาษาอังกฤษ

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอน 5 ปี ทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย เน้นการสอนที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย คุยได้ทุกเรื่อง
 • Guest Speaker งานแนะแนวและงานวิชาการต่าง ๆ เช่น Dek-D’s on stage, รายการโทรทัศน์ และโรงเรียนชื่อดังมากมาย
 • ประสบการณ์การทำงานที่ใช้ภาษาโดยตรงทั้งกับศิลปินชื่อดังไทยและต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์การติวด้านเทคนิคตะลุยโจทย์ และเก็งแนวข้อสอบภาษาอังกฤษหลายสนามสอบ เช่น GAT ,วิชาสามัญ , ONET , สอบเข้า ม.4 ฯลฯ ครอบคลุมทุก Skills ทั้ง Speaking / Vocabulary / Reading / Structure and Writing
 • มีประสบการณ์ออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission 2565 (TGAT1), โครงการสอบเสมือนจริง พร้อมติว ก.พ. By Dek-D และ Dek-D's จำลองสอบหมอ ม.3-ม.4
 • นักเรียนสอบ TGAT1 ภาษาอังกฤษได้สูงสุด 100/100 เต็ม

อาจารย์ขลุ่ย Aj KLUI

วิทยากร TGAT เจ้าของช่อง YouTube Aj KLUI

TGAT2 (92) การคิดอย่างมีเหตุผล

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบให้โครงการ Dek-D's Pre-Admission ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน
 • ผู้เขียนหนังสือคู่มือ GAT และ TGAT2&3 ที่การันตีด้วยยอดขายระดับ Best Seller
 • วิทยากรรับเชิญวิชา GAT เชื่อมโยง และ TGAT2 ทั่วประเทศ
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี

ครูพี่วิน สถาบันบ้านเตรียมโดม

สถาบันติวไทย-สังคมฯ “สนุก ตรงจุด เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง” และติวสอบเข้า ม.ธรรมศาสตร์

TGAT3 (93) สมรรถนะการทำงาน (รอบ ก.ค.66), A-Level (70) สังคมศึกษา, A-Level (81) ภาษาไทย

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • ผู้ออกข้อสอบ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล (พาร์ทความสามารถทางภาษา) ตั้งแต่ 2565
 • นักติววิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และ GAT เชื่อมโยง ทั่วไทย อาทิเทพศิรินทร์, วัดราชบพิธ, จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง, บูรณะรำลึก ตรัง, หาดใหญ่วิทยาลัยฯ,หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา, มหาวชิราวุธ, ภูเก็ตวิทยาลัย, สตรีภูเก็ต, เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น
 • วิทยากรวิชา TGAT2​ การคิดอย่างมีเหตุผล และ TGAT​3​ สมรรถนะ​การทำงาน ตั้งแต่ปีแรกที่มีการสอบ TGAT​ ปี 2565 ให้กับโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ มากกว่า 50 รร. เช่น รร.สวน​กุหลาบ​วิทยาลัย,
 • รร.วัฒนาวิทยาลัย, รร.อัสสัมชัญ​คอนแวนต์, รร.เซนต์​โยเซฟ​คอนแวนต์, รร.ราชินี, รร.บดินทร์​เดชา2,
 • รร.ชลราษฎร​อำรุง จ.ชลบุรี, รร.สระบุรี​วิทยาคม, รร.เตรียมอุดม​ศึกษาน้อมเกล้า เป็นต้น
 • ประสบการณ์ติว อาทิคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการ Sahapat Admission (ติวมาม่า)
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิชาสังคมศาสตร์ 4.00)

สถาบัน MEDDENT

สถาบันติวออนไลน์ วิชาเฉพาะแพทย์โดยเฉพาะ

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท(ฉบับที่ 1 คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ โครงการ Dek-D's Pre-Admission ปัจจุบัน
 • สอนโดยพี่หมอแม็ค ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
 • ผลงานลูกศิษย์สอบได้คะแนนรวมสูงสุดที่ 1 ประเทศ วิชาความถนัดแพทย์ (ปีการศึกษา 2564)
 • สถาบันติวเข้มออนไลน์วิชาความถนัดแพทย์โดยเฉพาะ สอนครบทุกพาร์ท ทั้งเชาวน์ปัญญา จริยธรรมทางการแพทย์ และเชื่อมโยง มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คน

สถาบัน Tiwtactic

สถาบันติวออนไลน์ประสบการณ์สูง เน้นการติวสอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัย

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท(ฉบับที่ 2 จริยธรรมทางแพทย์, ฉบับที่ 3 เชื่อมโยงเหตุผล)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชาเคมี, วิชาเฉพาะแพทย์ และ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • ติวออนไลน์ แบบสมัยใหม่ ครบเครื่องงานติว PAT3, วิชาเฉพาะแพทย์, O-NET และมัธยมฯต้น ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
 • ทีมติวเตอร์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำ

ณัฐพล ทิพธัญญาธร (ครูพี่ตั้ว) สถาบัน Physics Blueprint

เทคนิคการสอน "ออกแบบกระบวนการคิด พิชิตฟิสิกส์และวิศวะทุกสนามสอบ"

TPAT3 (30) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563
 • ผู้ออกข้อสอบ TPAT 3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2565
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์ และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 15 ปี
 • ประสบการณ์ติวโรงเรียนทั่วประเทศไทย อาทิเช่นราชสีมาวิทยาลัย, หาดใหญ่วิทยาลัย, ระยองวิทยาคม, ราชวินิตบางแก้ว, บางพลีราษฎร์บํารุง, อัสสัมชัญศึกษา, กุหลาบวิทยา, สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมวิชาการ Dek-D

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกข้อสอบ

TGAT3 (93) สมรรถนะการทำงาน (รอบ พ.ย.66), TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา TPAT5 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2565
 • พาร์ท คณิตศาสตร์, ตรรกศาสตร์ทางภาษา และอนุกรมรูปภาพ
 • มีประสบการณ์ในการเข้าสอบ PAT 5 สนามจริง มากกว่า 6 ปี

ผศ.ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ (อ.กิ๊ฟ)

ผู้แทนแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์ 3 สมัย ดีกรีรางวัลเหรียญเงิน และทองแดง

A-Level (61) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (รอบ ก.ค.66)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์1 และ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 - ปัจจุบัน
 • ติวเตอร์สอนวิชา PAT1 และคณิตฯ วิชาสามัญ ของ Dek-D’s school
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์กว่า 10 ปี ทั้งในไทย สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงปริญญาเอก
 • จบปริญญาเอกจาก Clemson University โดยได้รับทุน Fellowship และได้รับรางวัลผู้สอนดีเด่น
  สาขาคณิตศาสตร์

สถาบัน Sup’k Center

สถาบันติวคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้น “สอนสนุก ครบครัน ทันสมัย เข้าใจง่าย และ ประยุกต์ใช้ได้จริง”

A-Level (61) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (รอบ พ.ย.66), A-Level (62) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2559 – ปัจจุบัน
 • นักติวคณิตเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในโครงการ Brand's Summer Camp ตั้งเเต่ ปี 53 – ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์การติวโรงเรียนใหญ่ทั่วไทย อาทิสตรีวิทยา, ราชินีบน, ขอนแก่นวิทยายน ฯลฯ
 • ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และเป็นตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิกไปแข่งขันที่ประเทศอาร์เจนติน่า, และไต้หวัน

เอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก) ฟิสิกส์

ฟิสิกส์โกเอก เรียนฟิสิกส์ออนไลน์แบบเต็มคอร์ส เนื้อหาครบ สอนละเอียดเป็นขั้นตอน

A-Level (64) ฟิสิกส์

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ ฟิสิกส์ และ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563 – ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์ 18 ปี
 • เจ้าของเพจติว " ฟิสิกส์โกเอก" มีผู้ติดตามมากกว่า 290,000 คน
 • เจ้าของ Youtube Channel " ฟิสิกส์โกเอก" มีผู้ subscribers มากกว่า 1.42 แสนคน
 • ปริญญาตรีและโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ณัฐชีรา กิตติธเนศวร (ดร.น้ำหวาน) สถาบัน DOCTOR TUTOR

เน้นดูแลด้านวิชาการและเป้าหมายทางการศึกษาให้ผู้เรียน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เรียน

A-Level (65) เคมี

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ A-Level เคมี โครงการ Dek-D’s Pre-Admission รอบปัจจุบัน
 • ผู้ออกข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-Net ม.6 โครงการ Dek-D’s Pre-ONET
 • ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของวิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์การสอน และติวสอบอย่างยาวนาน
 • ผู้ก่อตั้งสถาบัน DOCTOR TUTOR กวดวิชาคอร์ส A-Level เคมี, คอร์สสอวน เคมี และอื่นๆ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนตำราสรุปเข้มเคมี ม.ปลาย บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล (อ.อุ้ย) Dek-D’s School

ผู้เขียนหนังสือชีววิทยายอดนิยม Biology และ Essential Biology

A-Level (66) ชีววิทยา

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ

 • ผู้ออกข้อสอบวิชาชีววิทยา และ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยา ของ Dek-D’s school
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษในโรงเรียนต่างๆ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย, สตรีวิทยา, บดินทรเดชา
 • วิทยากรบรรยายชีววิทยา PAT2 ของ Brands Summer Camp ตั้งแต่ 2557 ถึงปัจจุบัน
 • ปริญญาเอก PhD in Marine Science and Technology, Newcastle University, UK

ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์ สถาบัน Pinnacle

ผู้เขียนหนังสือสุดฮิต แนวข้อสอบ GRAMMAR 500 ข้อ ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ

A-Level (83) ภาษาฝรั่งเศส

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2560 - ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนเตรียมอุดม พญาไท โรงเรียนเซนต์ฟรังชีสซาเวียร์คอนแวนต์
 • ปริญญาโท คณะบริการการโรงแรมและการท่องเที่ยว Eshotel กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

สถาบัน Learnsbuy by ZA-SHI

สถาบันติวภาษาที่ได้รับเชิญจากสื่อชั้นนำ GMM CHANNEL, TRUE VISIONS ฯลฯ

A-Level (85) ภาษาญี่ปุ่น, A-Level (86) ภาษาเกาหลี

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น และ เกาหลี กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2561 – ปัจจุบัน
 • สถาบันติวภาษาทั้งญี่ปุ่น, เกาหลี, จีนและเยอรมันที่เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน, ติวสอบวัดระดับจนถึงเก็งข้อสอบ
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันจบการศึกษาปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่ปาล์ม สถาบัน De-Chine

สถาบันติวภาษาจีนที่มุ่งเน้นติว PAT 7.4 ภาษาจีนโดยเฉพาะ

A-Level (87) ภาษาจีน

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา ภาษาจีน กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2560 – ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนภาษาจีนมากกว่า 6 ปี
 • ประสบการณ์การติวโรงเรียนใหญ่ทั่วไทย อาทิ ราชวินิตบางแก้ว, สุรศักดิ์มนตรี และเตรียมพัฒน์ฯ รัชดา
 • ปริญญาโท สาขาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย Nanjing University
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์ Dek-D’s School

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษตัวจริง ติวน้องๆ สอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 15 ปี

TGAT1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รอบ พ.ย.66)

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชั้นนำ และองค์กรต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์(หลักสูตรปริญญาโท) และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์บัญฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัญฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษหลายเล่ม เช่น เก่งอังกฤษกับคำคมบน Facebook, นักสืบ Error สอนพ่อแม่ฝึกพูดภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ เป็นต้น
 • นักเขียนเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงหลายฉบับ