ทีมวิชาการ Dek-D's

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกข้อสอบ

TGAT2 (92) การคิดอย่างมีเหตุผล, TGAT3 (93) สมรรถนะการทำงาน, TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์, A-Level (61) คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level (62) คณิตศาสตร์ประยุกต์2,

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ TGAT2, A-Level คณิตฯ 1, A-Level คณิตฯ 2

 • ทีมผู้ช่วยวิชาการเด็กดีมีประสบการณ์การทำงานวิชาการ มากกว่า 6 ปี
 • มีประสบการณ์ในการเข้าสอบ คณิต1 - คณิต2 สนามจริง มากกว่า 5 ปี
 • ออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับโครงการ Dek-D’s สนามจำลองสอบหมอ ม.3-ม.4

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ TGAT3 สมรรถนะการทำงาน

 • ทีมผู้ช่วยวิชาการเด็กดีมีประสบการณ์ทำงานทีมวิชาการ มากกว่า 5 ปี
 • ออกข้อสอบวิชา TGAT3 ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ปี 2565

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา TPAT5 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2565
 • พาร์ท คณิตศาสตร์, ตรรกศาสตร์ทางภาษา และอนุกรมรูปภาพ
 • มีประสบการณ์ในการเข้าสอบ PAT 5 สนามจริง มากกว่า 6 ปี

ครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

สถาบันติวไทย-สังคมฯ TGAT "สนุก ตรงจุด เข้าใจง่ายใช้ได้จริง" และติวสอบเขา้ ม.ธรรมศาสตร์

TGAT (90) ความถนัดทั่วไป (TGAT2, TGAT3 รอบ ก.ค.67), A-Level (70) สังคมศึกษา, A-Level (81) ภาษาไทย

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • ผู้ออกข้อสอบ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล (พาร์ทความสามารถทางภาษา) ตั้งแต่ 2565
 • นักติววิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และ GAT เชื่อมโยง ทั่วไทย อาทิเทพศิรินทร์, วัดราชบพิธ, จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง, บูรณะรำลึก ตรัง, หาดใหญ่วิทยาลัยฯ,หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา, มหาวชิราวุธ, ภูเก็ตวิทยาลัย, สตรีภูเก็ต, เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น
 • วิทยากรวิชา TGAT2​ การคิดอย่างมีเหตุผล และ TGAT​3​ สมรรถนะ​การทำงาน ตั้งแต่ปีแรกที่มีการสอบ TGAT​ ปี 2565 ให้กับโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ มากกว่า 50 รร. เช่น รร.สวน​กุหลาบ​วิทยาลัย, รร.วัฒนาวิทยาลัย, รร.อัสสัมชัญ​คอนแวนต์, รร.เซนต์​โยเซฟ​คอนแวนต์, รร.ราชินี, รร.บดินทร์​เดชา2, รร.ชลราษฎร​อำรุง จ.ชลบุรี, รร.สระบุรี​วิทยาคม, รร.เตรียมอุดม​ศึกษาน้อมเกล้า เป็นต้น
 • ประสบการณ์ติว อาทิคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการ Sahapat Admission
  (ติวมาม่า)
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิชาสังคมศาสตร์ 4.00)

อาจารย์หลิง (เต็มสิริ แซ่โค้ว) สถาบันเตรียมโดม

สถาบันติวไทย-สังคมฯ TGAT "สนุก ตรงจุด เข้าใจง่ายใช้ได้จริง" และติวสอบเขา้ ม.ธรรมศาสตร์

TGAT (90) ความถนัดทั่วไป (TGAT1 รอบ ก.ค.67)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • วิทยากรรับเชิญติว TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ
 • วิทยากรสอนวิชา TGAT1, A-Level ภาษอังกฤษ, ติวภาษาอังกฤษสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย (IELTS, TOEFL, TOEIC, TU-GET, CU-TEP etc.)
 • การศึกษา : ปริญญาโท MSc, Newcastle University, The United Kingdom ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี Thammasat University Bangkok, Thailand Liberal Arts, Honours Bachelor of Arts คณะศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2014 - Exchange student Program at GadjahMada University, Indonesia
 • แลกเปลี่ยนภาษา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ผลงานได้รับทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2018-2019 MSc International Marketing, Newcastle University, The United Kingdom with £3,000 Scholarship Relevant modules include: Global Marketing, Strategic Marketing, Consumer Behavior, Brand Management, Market Analysis, Digital Marketing, Business Environment, International Marketing, Marketing Ethics, Critical Consumption, and International Marketing Communications Management · Actively participated in seminars group discussions, presenting my opinions articulately and concisely. · Analysed, evaluated and wrote up results in a 11,000 words dissertation entitled ‘The Effectiveness of Transit Advertising in Increasing the Awareness and Interest of the passenger using Public Transport BTS (Bangkok Transit System) Skytrain in Bangkok Thailand’ 2011-2014 Thammasat University Bangkok, Thailand Liberal Arts, Honours Bachelor of Arts · May 2014 - July 2014 - Exchange student Program at GadjahMada University, Indonesia

ครูพี่เต้ยเต้ย (อ.ภาณุวัฒน์ จิมมาลี) สถาบันเตรียมโดม

สถาบันติวไทย-สังคมฯ TGAT "สนุก ตรงจุด เข้าใจง่ายใช้ได้จริง" และติวสอบเขา้ ม.ธรรมศาสตร์

TGAT (90) ความถนัดทั่วไป (TGAT1 รอบ ก.ค.67)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • วิทยากรด้านเทคนิคพิชิตข้อสอบประสบการณ์กว่า 20 ปึ
 • วิทยากรโครงการ True School on Tour
 • วิทยากร โครงการ Thailand Multiverse TCAS

ครูพี่อาร์ม (อ.นัฐพงษ์ ฉัตรไชยศิริ) สถาบันเตรียมโดม

สถาบันติวไทย-สังคมฯ TGAT "สนุก ตรงจุด เข้าใจง่ายใช้ได้จริง" และติวสอบเขา้ ม.ธรรมศาสตร์

TGAT (90) ความถนัดทั่วไป (TGAT1 รอบ ก.ค.67)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพ รร.สามเสนวิทยาลัย และ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน
 • ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษบรรยายตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ เช่น รร. วชิราวุธวิทยาลัย, รร. สามเสนวิทยาลัย, รร. ปทุมคงคา, รร. วัฒนาวิทยาลัย, รร.ราชินีบน รร. ศรีอยุธยา, รร. ชิโนรส, รร.ไตรมิตรวิทยาลัย รร.หาดใหญ่วิทยาลัย เป็นต้น
 • ติวเตอร์วิชา GAT อังกฤษ โครงการพี่จุฬาฯพาน้องติว ปีที่ 15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์วิชา CU-TEP โครงการ CU SUMMER CAMP ครั้งที่ 3 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ วิชา ภาษาอังกฤษ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
 • ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษ โครงการ ONLINE UP SKILL US. เข้า ม.1 โดย กระทรวงศึกษาธิการ
 • โครงการ ติวเข้มเต็มความรู้ (ETV) โดย กระทรวงศึกษาธิการ
 • โครงการ สหพัฒน์ แอดมิชชั่น โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
 • โครงการ ปตท.สผ. TUTOR CAMP โดย ปตท.
 • โครงการ เติมฝัน ในดาวคุณธรรม ทําสู่รั่วมหาวิทยาลัย โดย ธนาคารออมสิน
 • โครงการ มหกรรมกาวน์เกียร์ โดย สถาบัน ALPHA EN โครงการ ค่ายหมอ-วิศวะ โดย สถาบัน ALPHA EN
 • โครงการสอบเข้านายสิบตำรวจ โดย สถาบัน บาลานซ์ ติวเตอร์หมู สอบข้อสอบ SCREENING TEST ให้กับนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฟาฯ
 • วิทยากรพิเศษ บรรยาย เรื่อง Leadership in workplace คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับนิสิตปี 2 ปีการศึกษา 2/2566
 • บรรยาย เรื่อง การทำบทเรียนออนไลน์ให้น่าสนใจ กับอาจารย์มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปี 2565
 • ติวเตอร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา ENG 2/ ENG 3 โดย องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สถาบัน MEDDENT

สถาบันติวออนไลน์ วิชาเฉพาะแพทย์โดยเฉพาะ

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท(ฉบับที่ 1 คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ โครงการ Dek-D's Pre-Admission ปัจจุบัน
 • สอนโดยพี่หมอแม็ค ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
 • ผลงานลูกศิษย์สอบได้คะแนนรวมสูงสุดที่ 1 ประเทศ วิชาความถนัดแพทย์ (ปีการศึกษา 2564)
 • สถาบันติวเข้มออนไลน์วิชาความถนัดแพทย์โดยเฉพาะ สอนครบทุกพาร์ท ทั้งเชาวน์ปัญญา จริยธรรมทางการแพทย์ และเชื่อมโยง มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คน

สถาบัน Tiwtactic

สถาบันติวออนไลน์ประสบการณ์สูง เน้นการติวสอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัย

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท(ฉบับที่ 2 จริยธรรมทางแพทย์, ฉบับที่ 3 เชื่อมโยงเหตุผล)

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชาเคมี, วิชาเฉพาะแพทย์ และ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • ติวออนไลน์ แบบสมัยใหม่ ครบเครื่องงานติว PAT3, วิชาเฉพาะแพทย์, O-NET และมัธยมฯต้น ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
 • ทีมติวเตอร์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำ

ณัฐพล ทิพธัญญาธร (ครูพี่ตั้ว) สถาบัน Physics Blueprint

เทคนิคการสอน "ออกแบบกระบวนการคิด พิชิตฟิสิกส์และวิศวะทุกสนามสอบ"

TPAT3 (30) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563
 • ผู้ออกข้อสอบ TPAT 3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2565
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์ และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 15 ปี
 • ประสบการณ์ติวโรงเรียนทั่วประเทศไทย อาทิเช่นราชสีมาวิทยาลัย, หาดใหญ่วิทยาลัย, ระยองวิทยาคม, ราชวินิตบางแก้ว, บางพลีราษฎร์บํารุง, อัสสัมชัญศึกษา, กุหลาบวิทยา, สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่ไอซ์ เพชรภัสสร : Genius To Be by P’Ice

สถาบันสอนอังกฤษและสเปน ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้เวลาน้อย คุณเองก็เป็นอัจฉริยะได้

TGAT1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รอบ ก.ค.67), A-Level (82) ภาษาอังกฤษ

การันตีประสบการณ์การสอน

 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอน 5 ปี ทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย เน้นการสอนที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย คุยได้ทุกเรื่อง
 • Guest Speaker งานแนะแนวและงานวิชาการต่าง ๆ เช่น Dek-D’s on stage, รายการโทรทัศน์ และโรงเรียนชื่อดังมากมาย
 • ประสบการณ์การทำงานที่ใช้ภาษาโดยตรงทั้งกับศิลปินชื่อดังไทยและต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์การติวด้านเทคนิคตะลุยโจทย์ และเก็งแนวข้อสอบภาษาอังกฤษหลายสนามสอบ เช่น GAT ,วิชาสามัญ , ONET , สอบเข้า ม.4 ฯลฯ ครอบคลุมทุก Skills ทั้ง Speaking / Vocabulary / Reading / Structure and Writing
 • มีประสบการณ์ออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission 2565 (TGAT1), โครงการสอบเสมือนจริง พร้อมติว ก.พ. By Dek-D และ Dek-D's จำลองสอบหมอ ม.3-ม.4
 • นักเรียนสอบ TGAT1 ภาษาอังกฤษได้สูงสุด 100/100 เต็ม

สถาบัน Sup’k Center

สถาบันติวคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้น “สอนสนุก ครบครัน ทันสมัย เข้าใจง่าย และ ประยุกต์ใช้ได้จริง”

A-Level (61) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (รอบ พ.ย.67), A-Level (62) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (รอบ พ.ย.67)

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2559 – ปัจจุบัน
 • นักติวคณิตเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในโครงการ Brand's Summer Camp ตั้งเเต่ ปี 53 – ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์การติวโรงเรียนใหญ่ทั่วไทย อาทิสตรีวิทยา, ราชินีบน, ขอนแก่นวิทยายน ฯลฯ
 • ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และเป็นตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิกไปแข่งขันที่ประเทศอาร์เจนติน่า, และไต้หวัน

เอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก)

ฟิสิกส์โกเอก เรียนฟิสิกส์ออนไลน์แบบเต็มคอร์ส เนื้อหาครบ สอนละเอียดเป็นขั้นตอน

A-Level (64) ฟิสิกส์

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ ฟิสิกส์ และ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563 – ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์ 18 ปี
 • เจ้าของเพจติว " ฟิสิกส์โกเอก" มีผู้ติดตามมากกว่า 290,000 คน
 • เจ้าของ Youtube Channel " ฟิสิกส์โกเอก" มีผู้ subscribers มากกว่า 1.42 แสนคน
 • ปริญญาตรีและโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ณัฐชีรา กิตติธเนศวร (ดร.น้ำหวาน) สถาบัน DOCTOR TUTOR

เน้นดูแลด้านวิชาการและเป้าหมายทางการศึกษาให้ผู้เรียน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เรียน

A-Level (65) เคมี

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ A-Level เคมี โครงการ Dek-D’s Pre-Admission รอบปัจจุบัน
 • ผู้ออกข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-Net ม.6 โครงการ Dek-D’s Pre-ONET
 • ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของวิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์การสอน และติวสอบอย่างยาวนาน
 • ผู้ก่อตั้งสถาบัน DOCTOR TUTOR กวดวิชาคอร์ส A-Level เคมี, คอร์สสอวน เคมี และอื่นๆ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนตำราสรุปเข้มเคมี ม.ปลาย บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล (อ.อุ้ย) Dek-D’s School

ผู้เขียนหนังสือชีววิทยายอดนิยม Biology และ Essential Biology

A-Level (66) ชีววิทยา

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ

 • ผู้ออกข้อสอบวิชาชีววิทยา และ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยา ของ Dek-D’s school
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษในโรงเรียนต่างๆ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย, สตรีวิทยา, บดินทรเดชา
 • วิทยากรบรรยายชีววิทยา PAT2 ของ Brands Summer Camp ตั้งแต่ 2557 ถึงปัจจุบัน
 • ปริญญาเอก PhD in Marine Science and Technology, Newcastle University, UK

สถาบัน Learnsbuy by ZA-SHI

สถาบันติวภาษาที่ได้รับเชิญจากสื่อชั้นนำ GMM CHANNEL, TRUE VISIONS ฯลฯ

A-Level (85) ภาษาญี่ปุ่น, A-Level (86) ภาษาเกาหลี

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น และ เกาหลี กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2561 – ปัจจุบัน
 • สถาบันติวภาษาทั้งญี่ปุ่น, เกาหลี, จีนและเยอรมันที่เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน, ติวสอบวัดระดับจนถึงเก็งข้อสอบ
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันจบการศึกษาปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่ปาล์ม สถาบัน De-Chine

สถาบันติวภาษาจีนที่มุ่งเน้นติว PAT 7.4 ภาษาจีนโดยเฉพาะ

A-Level (87) ภาษาจีน

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา ภาษาจีน กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2560 – ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนภาษาจีนมากกว่า 6 ปี
 • ประสบการณ์การติวโรงเรียนใหญ่ทั่วไทย อาทิ ราชวินิตบางแก้ว, สุรศักดิ์มนตรี และเตรียมพัฒน์ฯ รัชดา
 • ปริญญาโท สาขาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย Nanjing University
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.สพ.ภก.ภานุวัฒน์ ทองดี (อ.นัท) Dek-D’s School

สัตวแพทย์และเภสัชกร ประสบการณ์ติวความถนัดแพทย์มากกว่า 8 ปี

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท (ฉบับที่ 1 เชาว์ปัญญา)

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • ติวเตอร์สอนวิชา TGAT และ TPAT1 ของ Dek-D’s school
 • ปริญญาตรีใบที่ 1 จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี
 • ปริญญาตรีใบที่ 2 จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการแพทย์และการสอนมากว่า 8 ปี
 • ผู้ริเริ่มก่อตั้งแฟนเพจ หมอ ๆ ติวเตอร์ ให้คำแนะนำให้กับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนคณะด้านการแพทย์

อ.ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์ Dek-D’s School

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษตัวจริง ติวน้องๆ สอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 15 ปี

TGAT1 (91) การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รอบ พ.ย.67)

การีนตีประสบการณ์การสอน

 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชั้นนำ และองค์กรต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์(หลักสูตรปริญญาโท) และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์บัญฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัญฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษหลายเล่ม เช่น เก่งอังกฤษกับคำคมบน Facebook, นักสืบ Error สอนพ่อแม่ฝึกพูดภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ เป็นต้น
 • นักเขียนเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงหลายฉบับ