รู้แนวก่อน รู้จุดอ่อน มีเวลาปรับแผนมากกว่า

สนามพรีเทสนามแรก สำหรับ ป.6 วัดความรู้สอบเข้า ม.1
สัมผัสสนามสอบแข่งขัน สะสมประสบการณ์ตั้งแต่ต้นปี

ข้อสอบชุดใหม่ เก็งแนวสอบ
เข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ

ได้ฝึกใช้เวลาในห้องสอบ
ให้ทั้งแม่นและเร็ว

มีใบประเมินคะแนน รายบท/
รายข้อ บอกพาร์ทที่ยังไม่แม่น

เลือกสอบได้ 2 รูปแบบ
สอบที่สนาม หรือสอบที่บ้าน

กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 20 อันดับแรกเฉพาะผู้สอบที่สนาม รวมทุกวิชา
(คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ)

TOP20 อันดับ 1 - 3

 • พีรวิชญ์ ศ*****
  240.00 คะแนน
  อนุบาลสุธีธร
 • วรเมธ เล*****
  232.50 คะแนน
  อนุบาลสมุทรสาคร
 • พชร พ*****
  225.00 คะแนน
  หาดเสี้ยววิทยา

TOP20 อันดับ 4 - 10

 • ภูวิศ ศ*****
  217.50 คะแนน
  อนุบาลสุธีธร
 • อรณิชชา ร*****
  215.00 คะแนน
  บูรณะรำลึก
 • กันตพัฒน์ อึ้*****
  215.00 คะแนน
  ดอนบอสโกวิทยา
 • กิตติพัทธ์ สิ*****
  215.00 คะแนน
  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ปุญญพัฒน์ รั*****
  215.00 คะแนน
  พิพัฒนา
 • นฤเบศวร์ หิ*****
  215.00 คะแนน
  ราชวินิต
 • ชัญญา ฉ*****
  212.50 คะแนน
  สารสาสน์วิเทศสายไหม

TOP20 อันดับ 11 - 20

 • ปารทัต รั*****
  202.50 คะแนน
  บูรณะรำลึก จ.ตรัง
 • สรวิชญ์ วั*****
  197.50 คะแนน
  อัสสัมชัญธนบุรี
 • ณัชชารินทร์ บ*****
  195.00 คะแนน
  มาแตร์เดอีวิทยาลัย
 • นนทิพัทธ์ จิ*****
  195.00 คะแนน
  เอกบูรพาวิเทศศึกษา
 • ขันฐวิชัย เห*****
  192.50 คะแนน
  อนุบาลอุดรธานี
 • จิดาภา ฤ*****
  192.50 คะแนน
  บูรณะรำลึก
 • อภิวิชญ์ วั*****
  192.50 คะแนน
  บูรณะรำลึก
 • ชาริตา เขี*****
  192.50 คะแนน
  เอกบูรพา วิเทศศึกษา
 • พัชรอร สั*****
  187.50 คะแนน
  อนุบาลร้อยเอ็ด
 • ณรัฐฐกร บุ*****
  187.50 คะแนน
  ปัญจทรัพย์ดินแดง

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 20 อันดับแรกเฉพาะผู้สอบที่สนาม รวมทุกวิชา
(คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไขการรับรางวัล TOP20 (เฉพาะผู้สอบที่สนาม รวมทุกวิชา)

 • ผู้รับรางวัลต้องศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาและถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
  - เงินรางวัลถูกหักภาษี 5 %
  - เงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้รับรางวัล ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หากเลขบัญชีผู้รับรางวัลไม่ถูกต้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินรางวัลให้ในรอบถัดไปแทน (ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อทางทีมงานอีกครั้งภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เท่านั้นและจะได้รับเงินรางวัลอีกครั้งวันที่ 18 มกราคม 2566)
 • ผู้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลและกรอกข้อมูลกลับมา ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 หากติดต่อหลังจากนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เงินรางวัล
 • ผู้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลให้ทางบริษัทฯอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ทางบริษัทฯสามารถนำรูปและบทสัมภาษณ์มาใช้ในการโปรโมทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อขอรับรางวัล กรอกข้อมูล ที่นี่ (ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)
  หากมีข้อสงสัยติดต่อ line@ : @DekDPreAd

เลือกสถานที่สอบได้ 2 รูปแบบ

สามารถเปลี่ยนไป-มาได้จนถึงวันปิดรับสมัคร

( เปิดรับสมัคร 18 พ.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 )

ทดสอบที่สนามอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 65

เวลา 08.30-11.30 น.

คณิตศาสตร์
40 ข้อ

วิทยาศาสตร์
40 ข้อ

หรือเลือกสอบ

ทดสอบที่บ้านช่วง 29 ส.ค.- 4 ก.ย.65

เลือกสอบเวลาไหนก็ได้

 • เปิดรับสมัครชุดวิชาเดียวกันกับการทดสอบที่สนาม
 • เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet
 • สามารถใช้ โทรศัพท์มือถือ เข้าสอบได้ แต่อาจได้รับความสะดวกน้อยลง
 • พิเศษ! มีเล่มข้อสอบ+กระดาษคำตอบ แถมให้ ส่งฟรีถึงบ้าน สำหรับใช้ทบทวน หรือ ใช้สำหรับคนที่อยากสอบเป็นแบบเปเปอร์ แล้วมาป้อนคำตอบผ่านคอมพิวเตอร์เองภายหลัง (ภายในเวลาที่กำหนด)

ทำไมต้องสอบกับ #DekDPreTest

1

มีสนามสอบให้เลือก
กว่า 50 จังหวัด
หรือเลือกสอบที่บ้านก็ได้

การสอบที่สนามได้บรรยากาศยิ่งกว่า สอบพร้อมกันทั่วประเทศ

2

สมัครสอบได้หมด
ทั้งระดับ ป.6-5-4

สำหรับ ป.6 เตรียมตัวพร้อมสอบจริง ป.5 และ 4 เน้นเรียนรู้การสอบล่วงหน้า

3

ขาดสอบก็ได้รับ
ข้อสอบและเฉลย

ผู้ขาดสอบที่สนามรับข้อสอบได้ที่สนาม หรือขอรับเล่มข้อสอบถึงบ้าน (มีค่าบริการ)

4

ได้เกียรติบัตร ทุกคนที่เข้าสอบ
พร้อมใส่พอร์ต

สอบที่สนามได้เต็มรูปแบบแสดงคะแนนและอันดับ สอบที่บ้านได้เกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ

5

สมัคร/เช็กข้อมูลออนไลน์ได้เลย

สมัครผ่านเว็บได้เองหรือผู้ปกครองสมัครให้ หลังสมัครเช็กข้อมูลการสมัครได้เลย

6

มีทีมงานตอบข้อสงสัย สอบถามสะดวก

มีข้อสงสัยติดต่อทีมงานทาง ไลน์แชท ได้โดยสะดวก

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ เก็งแนวสอบที่จำเป็น ฝึกความแม่นและเร็ว คละง่าย-กลาง-ยาก

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง ผลสอบ / ใบวิเคราะห์จุดอ่อน
ได้ทุกคนที่เข้าสอบ ใบวิเคราะห์ได้วิชาละ 1 ชุด

* ผู้ที่สอบที่บ้านมีการจัดอันดับรวม แต่จะไม่มีการจัดอันดับภายในสนามสอบ และอันดับภูมิภาค

ตัวอย่าง เกียรติบัตรที่จะได้รับ
โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร! ได้รับทุกคน

เหรียญ รับรองระดับคะแนน

ระดับเหรียญทอง เมื่อทำคะแนนได้ 70 % ขึ้นไป

ระดับเหรียญเงิน เมื่อทำคะแนนได้ 60 % ขึ้นไป

ระดับเหรียญทองแดง เมื่อทำคะแนนได้ 50 % ขึ้นไป

เกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ ในระดับคะแนนอื่นๆ

แสดงคะแนนและอันดับของคุณ
เหมาะสำหรับใส่ PORT เชิงวิชาการ

มี QR Code เพื่อตรวจสอบเอกสารแท้

อิสระในการเลือกรูปแบบการสอบ

สอบที่สนามแบบ Paper“สัมผัสบรรยากาศเหมือนสอบจริงที่สุด”

วิธีการสอบ

 • สอบแบบ Paper เล่มข้อสอบ+กระดาษคำตอบ
 • เข้าสอบตามตาราง วันและเวลาที่กำหนด
 • ห้องสอบจัดเว้นระยะ 15-25 ที่ ต่อห้อง
 • แต่งชุดนักเรียนและพกบัตรประชาชน เพื่อเข้าสอบ

สิ่งที่ได้รับเพิ่ม

 • ได้เล่มข้อสอบกลับบ้าน (เล่มที่ทำในห้องสอบ)
 • ขาดสอบ รับข้อสอบได้ 2 วิธี (อ่านเงื่อนไข)

เกียรติบัตร

 • ได้เกียรติบัตรแสดงคะแนน และอันดับผู้สอบที่สนามด้วยกัน

เปลี่ยนรูปแบบ

 • เปลี่ยนสนามสอบได้
 • เปลี่ยนใจไปสอบที่บ้านได้ ก่อนปิดรับสมัคร

พิเศษ

 • สอบที่สนาม ได้ลุ้นเงินรางวัล TOP20 ถึง 3 รายการ

สอบที่บ้าน ผ่าน Computer + ได้เล่มข้อสอบระบบ Full Service Computer Exam“สะดวก พร้อมได้รับบริการจัดเต็มมากที่สุด”

วิธีการสอบ

 • สอบแบบ Computer ออนไลน์ เรียลไทม์ ในเว็บโครงการ
 • เข้าสอบเวลาใดก็ได้ ใน ช่วง 7 วันที่กำหนด (ไม่ต้องเปิดกล้อง)
 • ระบบการสอบแนว e-exam ของ ก.พ.
 • มีระบบจับเวลา + เสียงประกาศเตือนขณะสอบ
 • เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet
 • สามารถใช้ โทรศัพท์มือถือ เข้าสอบได้ แต่อาจได้รับความสะดวกน้อยลง

สิ่งที่ได้รับเพิ่ม

 • ได้ Full Boxset ส่งให้ถึงบ้านฟรี
  • เล่มข้อสอบ + กระดาษคำตอบ แบบ Paper ใช้ทบทวนซ้ำได้อย่างสะดวก
  • เริ่มจัดส่ง 29 ส.ค.65

เกียรติบัตร

 • ได้เกียรติบัตรแสดงคะแนน

เปลี่ยนรูปแบบ

 • เปลี่ยนใจ ไปสอบที่สนามที่ว่างได้ ก่อนปิดรับสมัคร

พิเศษ

 • สามารถนำ เล่มข้อสอบที่ได้ มาฝึกสอบแบบ Paper ที่บ้านเองได้ แล้วมาป้อนคำตอบเข้า Computer เพื่อรับการตรวจได้

สนามสอบ 50 จังหวัด จำกัดสนามละ 300-2,000 ที่นั่ง
Dek-D ได้รับอนุญาตจัดสอบจากทุกสนามอย่างเป็นทางการ บ้านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น * จัดสอบพร้อมกับ สนามสอบวัดความรู้ ม.ต้น และ พรีแอดฯ รอบ TGAT/TPAT

จังหวัดที่ยังไม่มีสนามสอบ มี 3 แนวทาง

 1. ลงสอบจังหวัดอื่นได้
 2. ลงสอบที่บ้าน ผ่าน Computer ได้
 3. โรงเรียนที่สนใจเปิดสนามสอบ แบบ Paper หรือ Computer อ่านรายละเอียดที่นี่

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreTest.com

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.ปทุมคงคา

  ใกล้ BTS เอกมัย

 • รร.สารวิทยา

  พหลโยธิน-ดินแดง

 • รร.มัธยมวัดดุสิตาราม

  ปิ่นเกล้า-ตลิ่งชัน

 • รร.ทวีธาภิเศก

  ใกล้ MRT อิสระภาพ

 • รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  ใกล้ตลาดมีนบุรี

 • รร.สายปัญญารังสิต

  จ.ปทุมธานี

 • รร.สมุทรปราการ

  จ.สมุทรปราการ

 • รร.วัดเขมาภิรตาราม

  จ.นนทบุรี

 • รร.ราชินีบูรณะ

  จ.นครปฐม

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • เพชรบูรณ์

  รร.เพชรพิทยาคม

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.สงวนหญิง

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.อยุธยาวิทยาลัย

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

ภาคตะวันตก

 • กาญจนบุรี

  รร.กาญจนานุเคราะห์

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร.คงคาราม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  ว.อาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.ระยองวิทยาคม

 • ปราจีนบุรี

  รร.ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์2

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  ว.เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

 • เชียงราย

  รร.สามัคคีวิทยาคม

 • แพร่

  รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่

 • น่าน

  ว.เทคนิคน่าน

 • ลำปาง

  รร.บุุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร.อุตรดิตถ์

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  ว.เทคนิคอุบลราชธานี

 • สกลนคร

  รร.สกลราชวิทยานุกูล

 • นครราชสีมา

  รร.บุญวัฒนา

 • ศรีสะเกษ

  รร.สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร.สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร.อนุกูลนารี

 • เลย

  รร.เลยอนุกูลวิทยา

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สิรินธร

 • นครพนม

  รร.ปิยะมหาราชาลัย

 • มุกดาหาร

  รร.มุกดาหาร

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา (หาดใหญ่)

  ว.เทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • พัทลุง

  รร.พัทลุง

 • ชุมพร

  ว.อาชีวศึกษาชุมพร

 • ปัตตานี

  รร.เดชะปัตตนยานุกูล

ค่าสมัคร & ส่วนลด

ราคาปกติ 450.-

ลดพิเศษสำหรับปี 2565 เหลือ

385.-

ได้สอบครบทั้ง 3 วิชา คณิตฯ วิทย์ อังกฤษ

พิเศษ!สมัคร ภายใน 14 วันแรก

ปกติ 385.- ลดเพิ่มอีก! เหลือเพียง

350.-

ได้สอบครบทั้ง 3 วิชา คณิตฯ วิทย์ อังกฤษ

( ส่วนลดนี้ภายใน 31 พ.ค.65 )

ขั้นตอนการสมัคร

 • กดปุ่มสมัครสอบ

 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ
  ก็สมัครสอบได้
  เพียงกรอกเลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • เลือกวิชาและ
  สนามสอบ

  เลือกสมัครวิชา ตั้งแต่
  1 วิชาขึ้นไป

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล
  โรงเรียน ระดับชั้น คณะ
  มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า
  เบอร์ติดต่อ และอีเมล

 • เลือกวิธีชำระเงิน

  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ โอนเงินผ่าน QR-Code / ชำระที่ 7-eleven และ บัตรเครดิต

 • ตรวจสอบสถานะ

  รับใบชำระอีกครั้ง และ
  เช็กสถานะชำระ ได้ที่
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

วิธีชำระเงิน
สามารถเลือกชำระได้ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11 (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3

ชำระเงินโดย บัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

รางวัลสำหรับน้องๆ ผู้สอบที่สนาม
ที่ได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก

อันดับ 1 - 3

รับเงินรางวัลคนละ
1,000 บาท

อันดับ 4 - 10

รับเงินรางวัลคนละ
600 บาท

อันดับ 11 - 20

รับเงินรางวัลคนละ
400 บาท

เงื่อนไข : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เข้าสอบที่สนามสอบ และติดต่อภายในเวลาที่กำหนด

ปฏิทินโครงการ

18 พ.ค. 65(16.00 น. เป็นต้นไป)

เปิดรับสมัคร(ปิดรับเมื่อครบจำนวน)

21 ก.ค. 65(23.59 น.)

ปิดรับสมัคร

26 ก.ค. 65(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศเลขที่นั่งสอบ

28 ส.ค. 65

วันสอบที่สนามสอบจริง

29 ส.ค. 65 - 5 ก.ย. 65

ช่วงการสอบ สำหรับผู้เลือกสอบที่บ้าน

12 ก.ย. 65(16.00 น. เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเฉลย

18 ต.ค. 65(15.17 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ (สอบที่สนาม)

18 ต.ค. 65(15.17 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ (สอบออนไลน์)

กิจกรรมสอบพรีฯ
ทั้งหมดของ Dek-D

ช่วงจัด

ส.ค. 65

ชื่อโครงการ

Pre-Ad. รอบ TGAT/TPAT

TGAT,TPAT ครบทุกวิชา

เหมาะสำหรับ

ม.6-5-4

ส.ค. 65

สนามสอบวัดความรู้ ม.ต้น

คณิตฯ / วิทย์ / อังกฤษ

ม.3-2-1

ส.ค. 65

พรีเทส สอบเข้า ม.1

คณิตฯ / วิทย์ / อังกฤษ

ป.6

พ.ย. 65

Pre-Ad. รอบ A-Level
(วิชาสามัญ)

วิชาสามัญครบทุกวิชา

ม.6-5-4

เงื่อนไขโครงการ พรีเทส-สอบเข้า ม.1

 1. เลขบัตรประชาชน ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น หากสมัครเสร็จแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องจะไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าสอบ และ/หรือ ออกเกียรติบัตรได้อย่างถูกต้อง
 2. ผู้สมัครสามารถเลือก สอบที่สนาม หรือ สอบที่บ้านได้ หลังสมัครสามารถเปลี่ยนรูปแบบไปมาได้จนถึงวันปิดรับสมัคร
 3. ผู้สมัครสอบ ต้องกรอกเบอร์มือถือที่ใช้งานได้จริง สำหรับรับ SMS แจ้งสถานการณ์สำคัญของแต่ละกลุ่มผู้สมัคร เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 4. ผู้สมัครสอบ รับทราบว่าต้องติดตามสถานการณ์ทั่วไปของโครงการผ่านช่องทางหลัก เช่น DekDPreTest.com หรือ Facebook : DekDPreTest เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 5. เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินได้
 6. ผู้สมัครสอบที่สนามรับทราบว่า อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด เช่น
  • กรณีสถานที่จัดสอบที่กำหนด มีเหตุทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ จะมีการเปลี่ยนสถานที่จัดสอบ ไปยังสถานที่ใกล้เคียง โดยจะมีการส่ง sms แจ้งเตือนให้ทราบ
  • กรณีมีสถานการณ์โควิดระบาดในระดับที่ ไม่สามารถควบคุมการจัดสอบได้อย่างสะดวก อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบ สอบที่บ้าน โดยจะมีการส่ง sms แจ้งเตือนให้ทราบ

ผู้สมัครสามารถทำรายการต่างๆนี้ด้วยตนเอง โดยการ Login เข้าสู่ระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 65 - วันปิดรับสมัคร

โปรดทำรายการให้ครบขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลหลังทำรายการให้ถูกต้อง หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center ก่อนวันปิดรับสมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนอื่นๆ ได้ ยกเว้นเลขบัตรประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้

เปลี่ยนรูปแบบสอบ
 • ผู้สมัครสอบที่สนาม เปลี่ยนเป็นสอบที่บ้านได้
 • ผู้สมัครสอบที่บ้าน เปลี่ยนเป็นสอบที่สนามได้ โดยต้องเป็นสนามที่ยังมีที่ว่าง (จำกัดการทำรายการ 1 ครั้ง/ วัน)
เปลี่ยนสนามสอบ (เฉพาะผู้สมัครสอบที่สนาม)

สามารถเปลี่ยนสนามสอบตามต้องการได้ โดยต้องเป็นสนามที่ยังมีที่ว่าง

การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน, ชุดนักศึกษา, ชุดพละ อย่างถูกระเบียบ หรือ แต่งชุดสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่น เสื้อผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย สวมเสื้อมีแขน คู่กางเกงขายาวหรือกระโปรงความยาวเลยเข่า สวมรองเท้าปิดนิ้วเท้า และหุ้มคลุมส้นเท้า
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสวมใส่ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่นกัน
ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรฯ เท่านั้น หากลืมนำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ
 • แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด หรือ ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง** ** ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กติกาในห้องสอบ
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ หากไปห้องน้ำนานเกิน 10 นาที ถือว่าทุจริต จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ
 • กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ส่วนข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้ทันที
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน จะไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ
 1. สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้วันที่ 12 ก.ย. 65
 2. ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล และดาวน์โหลดเกียรติบัตร 18 ต.ค. 65
 3. ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ที่สมัครสอบที่สนาม แต่ขาดสอบ ไม่ได้ไปสอบในวันที่กำหนด สามารถรับเล่มข้อสอบ และดาวน์โหลดเฉลยได้ตามปกติ ดังนี้ ( แต่จะไม่ได้รับ BOX SET, ไม่มีคะแนนสอบ, ใบวิเคราะห์ผลแบบแสดงคะแนน และเกียรติบัตร )

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ หลังหมดเวลาสอบเสร็จไปแล้ว 15 นาที เป็นต้นไป สามารถรับได้ถึงเวลา 16.30 น.
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • ผู้รับข้อสอบโปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าติดต่อราชการ (ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดนักเรียน)
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreTest ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • ต้องเข้ามาทำรายการ กดขอรับข้อสอบ ผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็กสถานะ ในช่วงวันที่ 2 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 เริ่มจัดส่ง วันที่ 5 ก.ย. 65 นะ
  • การขอรับขอสอบผ่านไปรษณีย์ มีค่าบริการรวมค่าจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน 100 บาทต่อ 1 ผู้ขาดสอบ อัตรานี้จะส่งข้อสอบให้ทุกวิชาที่ขาดสอบในพัสดุเดียวกัน
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็กสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • หากไม่กดขาดสอบขอรับข้อสอบในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreTest
 1. การพิจารณาสถานการณ์จัดสอบ
  พิจารณาตามแนวทางจัดสอบต่างๆ ของภาครัฐ และ/หรือ แนวทางการเปิดเรียน On-site ของสนามสอบ ในช่วงก่อนสอบ 4 สัปดาห์ โดยจะแจ้งในเว็บ หรือ Social ของโครงการ หรือ sms ของผู้สมัครสอบ ว่าสนามหรือจังหวัดใดจัดสอบได้หรือไม่ได้ และเปิดให้ทำรายการดังนี้ในช่วงเวลาที่กำหนด
  1.1 เปิดให้ย้ายสนามสอบครั้งสุดท้าย ก่อนวันสอบ 4 สัปดาห์ 1.1.1 สนามหรือจังหวัดที่จัดสอบได้
  • ผู้สมัครที่ยืนยันไปสอบ ไม่ต้องทำรายการใดๆ
  • ผู้สมัครที่เปลี่ยนใจไปสอบที่บ้าน กดเปลี่ยนได้ก่อนปิดระบบ
  1.1.2 สนามหรือจังหวัดที่จัดสอบไม่ได้
  • ผู้สมัครที่อยากสอบสนามจริง ต้องทำการย้ายไปสนามที่จัดสอบได้และว่างอยู่
  • ผู้สมัครที่ไม่ย้ายสนามสอบ ระบบจะเปลี่ยนเป็นสอบที่บ้านผ่าน Computer ให้อัตโนมัติ พร้อมจะได้รับ Full Boxset เล่มข้อสอบ + กระดาษคำตอบ และเอกสาร อื่นๆ ส่งฟรีถึงบ้าน หากพัสดุตีกลับผู้สมัคร ต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreTest
 2. สำหรับสนามที่จัดสอบได้ โครงการจะมีมาตรการเฝ้าระวังในสนามสอบต่อเนื่อง ดังนี้
  • ผู้เข้าสอบต้องมีผลฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือ ผลตรวจ ATK เป็นลบไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าสนามสอบ ( อาจมีปรับลดหากสถานการณ์ดีขึ้น )
  • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่แนะนำสวมหน้ากากผ้า
  • จัดที่นั่งสอบเว้นระยะ 20-25 ที่นั่ง/ห้อง หรือให้เหมาะสมกับขนาดห้อง
  • ไม่เปิดจำหน่ายอาหารในสนามสอบ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมไปทานเอง หรือ ทานร้านภายนอกสนามสอบ
  • ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line@ : @DekDPreTest ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอความร่วมมืองดเดินทางไปสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line@ : @DekDPreTest ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • บางสนามอาจไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง หรือผู้ติดตาม เข้าไปนั่งรอสนามสอบ