ลองสนาม ปิดจุดอ่อน
ก่อนสอบจริง

 • สนามพรีเทส สอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • มีจัดสอบที่สนาม เจ้าเดียวในไทย
 • อิงแนวข้อสอบจริง อัปเดตล่าสุด

สมัครแล้ว 106,757 ที่นั่ง

HILIGHT เด็กดีพรีแอดฯ

 • สมัครกี่วิชาก็ได้ แบ่งรอบสมัครได้
 • สมัครได้ทั้ง ม.6-5-4 เด็กซิ่ว
 • จัดสอบที่สนามจริง 65 จังหวัด
 • หรือ เลือกสอบที่บ้านผ่าน Comp.
 • ได้เล่มข้อสอบกลับ มีเฉลยละเอียดให้
 • ได้เกียรติบัตร ทุกคน ทุกวิชา ทุกคะแนน

รอบ พฤศจิกายน 67 รู้แนวสอบ A-Level เปิดรับสมัคร 6 มิ.ย. 09.00 น. - 1 ต.ค. 67

ทดสอบที่สนามแบบ Paperดูเพิ่มเติม

เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567

08.30 - 10.00 น.
66A-Level ชีววิทยา 08.30 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย

อ.อุ้ย Dek-D's School

10.20 - 11.50 น.
64A-Level ฟิสิกส์ 10.20 - 11.50 น.

ข้อสอบโดย

ครูโกเอก

13.00 - 14.30 น.
81A-Level ภาษาไทย 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

ครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

14.50 - 16.20 น.
70A-Level สังคมศึกษา 14.50 - 16.20 น.

ข้อสอบโดย

ครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

หรือ เลือกสอบอีกกลุ่มวิชา ที่จัดสอบวันเดียวกัน

08.30 - 11.30 น.
TGATความถนัดทั่วไป(อังกฤษ+การคิดมีเหตุผล+สมรรถนะการทำงานฯ)ข้อสอบใหม่ ไม่ซ้ำรอบ ก.ค.08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.ติงลี่ Dek-D’s School

ทีมวิชาการเด็กดี

13.00 - 16.00 น.
TPAT3ความถนัด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ข้อสอบใหม่ ไม่ซ้ำรอบ ก.ค. 13.00 - 16.00 น.

ข้อสอบโดย

Physic Blueprint

อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2567

08.30 - 10.00 น.
61A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1ข้อสอบใหม่ ไม่ซ้ำรอบ ก.ค. 08.30 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน Sup’k Center

10.20 - 11.50 น.
82A-Level ภาษาอังกฤษข้อสอบใหม่ ไม่ซ้ำรอบ ก.ค. 10.20 - 11.50 น.

ข้อสอบโดย

Genius To Be by P’Ice

13.00 - 14.30 น.
62A-Level เคมี 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

สถาบันกวดวิชา
ด็อกเตอร์ติวเตอร์

14.50 - 16.20 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบที่สนามได้ 1 วิชา
วิชาที่เหลือเลือกสอบที่บ้านได้
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบที่สนามได้ 1 วิชา
วิชาที่เหลือเลือกสอบที่บ้านได้
62A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 *ข้อสอบใหม่ ไม่ซ้ำรอบ ก.ค. 14.50 - 16.20 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน Sup’k Center

85A-Level ภาษาญี่ปุ่น * 14.50 - 16.20 น.

ข้อสอบโดย

Learnsbuy by ZA-SHI

86A-Level ภาษาเกาหลี * 14.50 - 16.20 น.

ข้อสอบโดย

Learnsbuy by ZA-SHI

87A-Level ภาษาจีน * 14.50 - 16.20 น.

ข้อสอบโดย

พี่ปาล์ม De-Chine

หรือ เลือกสอบอีกกลุ่มวิชา ที่จัดสอบวันเดียวกัน

14.50 - 16.05 น.
TPAT1วิชาเฉพาะ กสพท (เฉพาะพาร์ท เชาว์ปัญญา)ข้อสอบใหม่ ไม่ซ้ำรอบ ก.ค. 14.50 - 16.05 น..

ข้อสอบโดย

อ.นัท Dek-D’s School

หรือเลือกสอบ

ทดสอบที่บ้านผ่าน Comp.
ได้เล่มข้อสอบ
ดูเพิ่มเติม

เปิดระบบสอบ 4 - 10 พ.ย. 67

เลือกเวลาเริ่ม
เข้าสอบได้เอง
 • เปิดรับสมัครชุดวิชาเดียวกันกับการทดสอบที่สนาม
 • เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet
 • พิเศษ! ได้รับ Full Boxset สำหรับใช้ทบทวน หรือ ใช้สำหรับคนที่อยากสอบ เป็นแบบเปเปอร์แล้วมาป้อนคำตอบผ่านคอมพิวเตอร์เองภายหลัง

รอบ กรกฎาคม 67รู้จุดอ่อน TGAT-TPAT ปิดรับสมัครแล้ว

ทดสอบที่สนามแบบ Paperดูเพิ่มเติม

เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 67

08.30 - 11.30 น.
TGATความถนัดทั่วไป (อังกฤษ+การคิดมีเหตุผล+สมรรถนะการทำงานฯ) 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

ทีมวิชาการเด็กดี

ครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

อ.หลิง สถาบันเตรียมโดม

13.00 - 16.45 น.
TPAT1วิชาเฉพาะ กสพท(ครบ 3 ฉบับ) 13.00 - 16.45 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน MEDDENT

สถาบัน Tiwtactic

อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 67

08.30 - 11.30 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบที่สนามได้ 1 วิชา
วิชาที่เหลือเลือกสอบที่บ้านได้
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบที่สนามได้ 1 วิชา
วิชาที่เหลือเลือกสอบที่บ้านได้
TPAT3ความถนัด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม
ศาสตร์ * 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

Physic Blueprint

TPAT5ความถนัด ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ * 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

ทีมวิชาการ Dek-D

13.00 - 14.30 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบที่สนามได้ 1 วิชา
วิชาที่เหลือเลือกสอบที่บ้านได้
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบที่สนามได้ 1 วิชา
วิชาที่เหลือเลือกสอบที่บ้านได้
61A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

ทีมวิชาการ Dek-D

62A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

ทีมวิชาการ Dek-D

14.50 - 16.20 น.
82A-Level ภาษาอังกฤษ 14.50 - 16.20 น.

ข้อสอบโดย

Genius To Be by P’Ice

หรือเลือกสอบ

ทดสอบที่บ้านผ่าน Comp.
ได้เล่มข้อสอบ
ดูเพิ่มเติม

เปิดระบบสอบ 9 - 15 ก.ค. 67

เลือกเวลาเริ่ม
เข้าสอบได้เอง
 • เปิดรับสมัครชุดวิชาเดียวกันกับการทดสอบที่สนาม
 • เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet
 • พิเศษ! ได้รับ Full Boxset สำหรับใช้ทบทวน หรือ ใช้สำหรับคนที่อยากสอบ เป็นแบบเปเปอร์แล้วมาป้อนคำตอบผ่านคอมพิวเตอร์เองภายหลัง

ทำไมต้องสอบกับ #DekDPreAd

มีผู้เข้าสอบเยอะ จัดสอบจริง
ไม่มียกเลิก

ได้บรรยากาศสมจริงกว่า สถิติคะแนนสมจริงกว่า มีการจัดการที่เป็นระบบ ไม่มียกเลิกการจัดสอบ สบายใจ ได้สอบจริงทุกสนาม

ข้อสอบคุณภาพ พรีแอดฯ 68

อิงข้อสอบจริงล่าสุด และเก็ง TCAS'68 มีทีมวิชาการตรวจสอบ พร้อมทดสอบ วัดคุณภาพข้อสอบ

เช็กจุดอ่อน และจัดอันดับให้
อย่างละเอียด

ผลสอบจุดอ่อน-แข็ง รายบท รายข้อ พร้อมจัดอันดับหลากหลาย สำหรับประเมินโอกาส

ได้เล่มข้อสอบกลับ ใช้ทบทวนได้

เล่มข้อสอบอย่างดี สอบที่สนาม ได้เล่มกลับทันที สอบที่บ้าน ส่งเล่มให้ถึงบ้าน!

ขาดสอบก็ได้ข้อสอบ+เฉลย

ผู้ขาดสอบ รับข้อสอบได้หลังสอบเสร็จที่สนามสอบ หรือ กดขาดสอบ-รับข้อสอบส่งถึงบ้าน (มีค่าบริการ) พร้อมโหลดเฉลยได้

มี sms แจ้งเตือนกำหนดการ

ข้อความแจ้งเตือนแบบ Exclusive วันปิดรับ วันสอบ และข้อมูลอัปเดต รายสนามสอบ หรือ รายกลุ่มผู้สมัคร

Openchat กลุ่มใหญ่ อัปเดตข่าว
+เพื่อนร่วมสอบ

มีพี่เลี้ยงดูแล พร้อมมีกลุ่มย่อยให้เลือกเข้า
แยกตาม คณะที่สนใจ 21 คณะ / สนามสอบ 70 สนาม หาเพื่อนไปสอบพร้อมกัน

มีเกียรติบัตรให้ ใช้รอบพอร์ตได้

เกียรติบัตรแสดงคะแนนและอันดับ ของผู้สอบที่สนาม และเกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ ของผู้สอบที่บ้าน

รวมคลิปและภาพจริงของ #DekDPreAd

Vlog บรรยากาศในสนาม #DekDPreAd รีวิว PreAd. Boxset ภาพบรรยากาศในสนาม #DekDPreAd

1ตัวอย่าง ผลสอบ / ใบวิเคราะห์จุดอ่อน
ได้ทุกคนที่เข้าสอบ ใบวิเคราะห์ได้วิชาละ 1 ชุด

* ผู้สอบที่บ้านอาจได้ข้อมูลในหัวข้อนี้ไม่ครบทุกรายการ

2ตัวอย่าง ผลสอบ “แพคสอบหมอ”
แถมชุดใหญ่! ผลสอบวิเคราะห์ “แพคสอบหมอ” สำหรับ

 • ผู้ที่ลงสมัคร TPAT1 (รอบ ก.ค.) + 7 วิชา A-Level (รอบ พ.ย.) ครบวิชา
 • และ เลือก 10 อันดับ กสพท ไว้ (เริ่มเปิดให้เลือก มี.ค.)
 • และ เข้าสอบครบทุกวิชา
 • หากสมัครและเข้าสอบ A-Level คณิตฯ1 และ/หรือ อังกฤษ ทั้ง 2 รอบ ระบบจะเลือกใช้คะแนนรอบที่ดีกว่า
 • สำหรับ TPAT1 (รอบ พ.ย.) พาร์ทเชาว์ปัญญหา จะไม่ร่วมคำนวณ
  “แพคสอบหมอ”

3ตัวอย่าง เกียรติบัตรที่จะได้รับ
โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร ได้รับทุกคน วิชาละ 1 ใบ

เกียรติบัตร

แสดงคะแนนและอันดับของคุณ
เหมาะสำหรับใส่ PORT เชิงวิชาการ ( ผู้สอบที่บ้าน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ ไม่แสดงคะแนนและอันดับ )

อิสระในการเลือกรูปแบบการสอบเลือกรูปแบบที่สะดวกอย่างใดอย่างนึง หรือผสมรูปแบบก็ได้!

สอบที่สนามแบบ Paper“สัมผัสบรรยากาศเหมือนสอบจริงที่สุด” ดูภาพบรรยากาศวันสอบที่ผ่านมา

วิธีการสอบ

 • สอบแบบ Paper เล่มข้อสอบ+กระดาษคำตอบ
 • เข้าสอบตามตาราง วันและเวลาที่กำหนด
 • พกบัตรประชาชน เพื่อเข้าสอบ

สิ่งที่ได้รับเพิ่ม

เกียรติบัตร

 • ได้เกียรติบัตรแสดงคะแนน และอันดับ

เปลี่ยนรูปแบบ

 • เปลี่ยนสนามสอบได้, ส-อา เลือกต่างสนามได้
 • เปลี่ยนใจไปสอบที่บ้านได้ ก่อนปิดรับสมัคร (มีค่าบริการ Boxset พร้อมจัดส่ง 49.- ต่อรอบ)

พิเศษ

 • สอบที่สนาม ได้ลุ้นเงินรางวัล TOP30 ถึง 6 รายการ

สอบที่บ้าน ผ่าน Computer“สะดวก พร้อมได้รับบริการจัดเต็มมากที่สุด” ดูตัวอย่างระบบสอบ

วิธีการสอบ

 • สอบแบบ Computer ออนไลน์ ในเว็บโครงการ
 • เข้าสอบเวลาใดก็ได้ ใน ช่วง 7 วันที่กำหนด
 • มีระบบจับเวลา + เสียงประกาศเตือนขณะสอบ

สิ่งที่ได้รับเพิ่ม

 • ได้ Full Boxset ส่งให้ถึงบ้าน
 • ได้ผลสอบ / ใบวิเคราะห์จุดอ่อน ใกล้เคียงสอบที่สนาม
  ดูตัวอย่างที่นี่

เกียรติบัตร

 • ได้เกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ

เปลี่ยนรูปแบบ

 • เปลี่ยนใจ ไปสอบที่สนามที่ว่างได้ ก่อนปิดรับสมัคร

พิเศษ

 • สามารถนำ เล่มข้อสอบที่ได้ มาฝึกสอบแบบ Paper ที่บ้านเองได้ แล้วมาป้อนคำตอบเข้า Computer เพื่อรับการตรวจได้

สำหรับผู้สมัครแบบผสม สอบที่สนามและสอบที่บ้าน เพื่อให้ได้ส่วนลดสูงสุด ให้ทำการสมัครเลือกสอบที่บ้านทุกวิชาก่อน
หลังชำระให้เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการเปลี่ยนบางวิชาไปสอบที่สนามที่ยังว่าง

สนามสอบ (ตลอดปี 67)
65 จังหวัด จำกัดสนามละ
300-2,000 ที่นั่ง
ทุกสนามสอบ วิชาสอบเช้า-บ่าย ต้องสอบสนามเดียวกันแต่วิชาสอบเสาร์-อาทิตย์ แยกสนามสอบได้

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreAd.com

สนามสอบ รอบ A-Level ( พ.ย. 67 )
ทั้งหมด 64 จังหวัด

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • โซน BTS พญาไท

  รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

 • โซน BTS พญาไท

  รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

 • โซน BTS เอกมัย

  รร.ปทุมคงคา

 • โซน ม.เกษตร

  รร.สารวิทยา

 • โซน ฝั่งธนฯ MRT อิสรภาพ

  รร.ทวีธาภิเศก

 • โซน มีนบุรี

  รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

 • จ.ปทุมธานี

  รร.สายปัญญารังสิต

 • จ.สมุทรปราการ

  รร.ใน อ.เมืองสมุทรปราการ

 • จ.นนทบุรี

  รร.วัดเขมาภิรตาราม

 • จ.สมุทรสาคร

  รร.สมุทรสาครวิทยาลัย

 • จ.นครปฐม

  รร.ราชินีบูรณะ

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  รร.พระนารายณ์

 • เพชรบูรณ์

  รร.เพชรพิทยาคม

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.สงวนหญิง

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.อยุธยาวิทยาลัย

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

 • สุโขทัย

  รร.สุโขทัยวิทยาคม

 • พิจิตร

  รร.พิจิตรพิทยาคม

 • อ่างทอง

  รร.สตรีอ่างทอง

 • นครนายก

  รร.นครนายกวิทยาคม

ภาคตะวันตก

 • กาญจนบุรี

  รร.กาญจนานุเคราะห์

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร.คงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

 • ตาก

  รร.ตากพิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  ว.อาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.ระยองวิทยาคม

 • ปราจีนบุรี

  รร.ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

 • สระแก้ว

  รร.สระแก้ว

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

 • เชียงราย

  รร.สามัคคีวิทยาคม

 • แพร่

  รร.นารีรัตน์จังหว้ดแพร่

 • น่าน

  รร.สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร.อุตรดิตถ์

 • พะเยา

  รร.พะเยาพิทยาคม

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา (หาดใหญ่)

  รร.หาดใหญ่วิทยาลัย

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • กระบี่

  รร.เมืองกระบี่

 • พังงา

  รร.ดีบุกพังงาวิทยายน

 • พัทลุง

  รร.พัทลุง

 • ชุมพร

  รร.สอาดเผดิมวิทยา

 • ปัตตานี

  รร.เดชะปัตตนยานุกูล

 • ยะลา

  รร.คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

 • นราธิวาส

  รร.นราสิกขาลัย

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  รร.นารีนุกูล

 • สกลนคร

  รร.สกลนครพัฒนศึกษา

 • นครราชสีมา

  รร.สุรนารีวิทยา 2

 • ศรีสะเกษ

  รร.สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร.สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร.อนุกูลนารี

 • เลย

  รร.เลยพิทยาคม

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สิรินธร

 • นครพนม

  รร.ปิยะมหาราชาลัย

 • มุกดาหาร

  รร.มุกดาหาร

 • ยโสธร

  รร.ยโสธรพิทยาคม

 • อำนาจเจริญ

  รร.อำนาจเจริญ

* เปิดเพิ่ม! 11 สนามสอบรอบ A-Level ( พ.ย. 67 )

 • สุโขทัย
 • ยโสธร
 • อำนาจเจริญ
 • พิจิตร
 • อ่างทอง
 • นครนายก
 • สระแก้ว
 • กระบี่
 • พังงา
 • ยะลา
 • นราธิวาส

สนามสอบ รอบ TGAT-TPAT ( ก.ค. 67 )
ทั้งหมด 54 จังหวัด

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • โซน BTS พญาไท

  รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

 • โซน BTS เอกมัย

  รร.ปทุมคงคา

 • โซน ม.เกษตร

  รร.สารวิทยา

 • โซน ฝั่งธนฯ MRT อิสรภาพ

  รร.ทวีธาภิเศก

 • โซน มีนบุรี

  รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

 • จ.ปทุมธานี

  รร.สายปัญญารังสิต

 • จ.สมุทรปราการ

  รร.สมุทรปราการ

 • จ.นนทบุรี

  รร.วัดเขมาภิรตาราม

 • จ.สมุทรสาคร

  รร.สมุทรสาครวิทยาลัย

 • จ.นครปฐม

  รร.ราชินีบูรณะ

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  รร.พระนารายณ์

 • เพชรบูรณ์

  รร.เพชรพิทยาคม

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.สงวนหญิง

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.อยุธยาวิทยาลัย

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

 • สมุทรสงคราม

  รร.ศรัทธาสมุทร

ภาคตะวันตก

 • กาญจนบุรี

  รร.กาญจนานุเคราะห์

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร.คงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

 • ตาก

  รร.ตากพิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  ว.อาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.ระยองวิทยาคม

 • ปราจีนบุรี

  รร.ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

 • เชียงราย

  รร.สามัคคีวิทยาคม

 • แพร่

  รร.นารีรัตน์จังหว้ดแพร่

 • น่าน

  รร.สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร.อุตรดิตถ์

 • พะเยา

  รร.พะเยาพิทยาคม

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา (หาดใหญ่)

  รร.หาดใหญ่วิทยาลัย

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • พัทลุง

  รร.พัทลุง

 • ชุมพร

  รร.สอาดเผดิมวิทยา

 • ปัตตานี

  รร.เดชะปัตตนยานุกูล

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  รร.นารีนุกูล

 • สกลนคร

  รร.สกลนครพัฒนศึกษา

 • นครราชสีมา

  เทอร์มินอล 21 โคราช

 • ศรีสะเกษ

  รร.สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร.สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร.อนุกูลนารี

 • เลย

  รร.เลยพิทยาคม

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สิรินธร

 • นครพนม

  รร.ปิยะมหาราชาลัย

 • มุกดาหาร

  รร.มุกดาหาร

ค่าสมัคร & ส่วนลด
สอบแบบ Paper ที่สนามสอบ
และ สอบผ่าน Computer ที่บ้าน

TGAT

ความถนัดทั่วไป
ข้อสอบครบ 3 พาร์ท

195 บาท

TPAT1

วิชาเฉพาะ กสพท (ก.ค.67)
ข้อสอบครบ 3 พาร์ท

485 บาท

TPAT3

วิทย์ฯ - วิศวะฯ
ราคาต่อ 1 วิชา

195 บาท

TPAT5

ครุฯ - ศึกษาฯ
ราคาต่อ 1 วิชา

195 บาท

A-Level

คณิตฯ 1 / คณิตฯ 2 / อังกฤษ / ไทย /
สังคมฯ / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีวะฯ
ราคาต่อ 1 วิชา

139 บาท

A-Level

ภาษาต่างประเทศ
ญี่ปุ่น / จีน / เกาหลี
ราคาต่อ 1 วิชา

165 บาท

TPAT1

วิชาเฉพาะ กสพท (พ.ย.67)
เฉพาะพาร์ทเชาว์ปัญญา

185 บาท

สอบที่บ้าน

มีค่า Boxset
พร้อมจัดส่งถึงบ้าน

49 บาท/รอบ

ส่วนลดพิเศษ*

ครบ 500 บาท
ส่วนลด 5%

ครบ 850 บาท
ส่วนลด 12%

ลดเพิ่มอีกสมัครใน 12 วันแรก**
ส่วนลด 3%

* ส่วนลดต่อยอดใบเสร็จ และแยกรูปแบบ (สอบที่สนาม และสอบที่บ้าน)

** ภายในวันที่ 12 มี.ค. - 23 มี.ค. 67

สำหรับผู้สมัครแบบผสมสอบแบบ Paper ที่สนามสอบ และ สอบผ่าน Computer ที่บ้าน

เพื่อให้ได้ยอดลดสูงสุดให้ทำการสมัครเลือกสอบที่บ้านทุกวิชาก่อน
หลังชำระเงินแล้ว ให้เข้าสู่ระบบพื่อทำการเปลี่ยนบางวิชา
ไปสอบที่สนามที่ยังว่าง

สมัครเป็นแพค ราคาเริ่มต้น 4 คณะยอดฮิต และยังมีแพคคณะให้เลือกอีก 20 คณะ

แพคสอบหมอ

วิชาเฉพาะ กสพท
+ 7 วิชา A-Level
ราคาเริ่มต้น

1,245* บาท

แพควิศวะฯ

TGAT + TPAT3
+ 2 วิชา A-Level
ราคาเริ่มต้น

616* บาท

แพคอักษรฯ

TGAT
+ 1 วิชา A-Level
ราคาเริ่มต้น

334* บาท

แพคบัญชี-บริหาร

TGAT
+ 2 วิชา A-Level
ราคาเริ่มต้น

459* บาท

* ค่าสมัครเริ่มต้นได้รับ ส่วนลดสมัครหลายวิชา และ ส่วนลด on top 3% แล้ว

ขั้นตอนการสมัคร

 • กดปุ่มสมัครสอบ

 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ
  ก็สมัครสอบได้
  เพียงกรอกเลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • เลือกวิชาและ
  สนามสอบ

  เลือกสมัครวิชา ตั้งแต่
  1 วิชาขึ้นไป

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล
  โรงเรียน ระดับชั้น คณะ
  มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า
  เบอร์ติดต่อ และอีเมล

 • เลือกวิธีชำระเงิน

  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ โอนเงินผ่าน QR-Code / ชำระที่ 7-eleven และ บัตรเครดิต

 • ตรวจสอบสถานะ

  รับใบชำระอีกครั้ง และ
  เช็กสถานะชำระ ได้ที่
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

วิธีชำระเงิน
สามารถเลือกชำระได้ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11 (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3

ชำระเงินโดย บัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

หมายเหตุ

จำเป็น = มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้

ตัวเลือก = มีบางมหาวิทยาลัยกำหนดใช้

* ข้อสอบใหม่ไม่ซ้ำรอบ ก.ค.

รางวัลสำหรับน้องๆ ผู้สอบที่สนาม
ที่ได้คะแนนสูงสุด 30 อันดับแรก*

*อันดับรางวัล อิงตามอันดับในหน้าผลสอบ

รางวัลคะแนนสูงสุดTGAT ความถนัดทั่วไป
(รอบ ก.ค. 67)

อันดับ 1-2-3

1,000 บาท

อันดับ 4-10

600 บาท

อันดับ 11-30

400 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดTPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท
(รอบ ก.ค. 67)

อันดับ 1-2-3

1,200 บาท

อันดับ 4-10

800 บาท

อันดับ 11-30

500 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดTPAT3 วิทย์ฯ-วิศวฯ
(รอบ ก.ค. 67)

อันดับ 1-2-3

1,000 บาท

อันดับ 4-10

600 บาท

อันดับ 11-30

400 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดA-Level อังกฤษ
(รอบ พ.ย. 67)

อันดับ 1-2-3

800 บาท

อันดับ 4-10

500 บาท

อันดับ 11-30

300 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดA-Level คณิตฯ 1
(รอบ พ.ย. 67)

อันดับ 1-2-3

800 บาท

อันดับ 4-10

500 บาท

อันดับ 11-30

300 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดแพคสอบหมอ
(รอบ ก.ค. + พ.ย. 67)

อันดับ 1-2-3

2,500 บาท

อันดับ 4-10

1,500 บาท

อันดับ 11-30

1,200 บาท

เงื่อนไข : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าสอบที่สนามสอบ และติดต่อภายในเวลาที่กำหนด หากได้รับคะแนนสูงสุดมากกว่า 1 วิชา
จะได้รับรางวัลที่มูลค่าสูงสุดรางวัลใดรางวัลหนึ่งเท่านั้น เงินรางวัล มากกว่า 1,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %

ปฏิทินโครงการรอบ กรกฎาคม 67

12 มี.ค. 67

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 17.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

12 มี.ค. 67

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

5 มิ.ย. 67(13.00 น.)

ปิดรับสมัคร / ปิดเปลี่ยนรูปแบบการสอบ / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา

11 มิ.ย. 67(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศอาคารสอบ ห้องสอบ และที่นั่งในการสอบ

6 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67

วันสอบที่สนามสอบจริง

9 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67

ช่วงการสอบ สำหรับผู้เลือกสอบที่บ้าน

8 ก.ค. 67 - 12 ส.ค. 67(16.00 น. เป็นต้นไป)

เปิดระบบขาดสอบ ขอรับข้อสอบ

31 ก.ค. 67(16.00 น. เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเฉลย

15 ส.ค. 67(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ
(สอบสนาม + สอบออนไลน์)

ปฏิทินโครงการรอบ พฤศจิกายน 67

6 มิ.ย. 67

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 09.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

12 มี.ค. 67

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

1 ต.ค. 67(23.59 น.)

ปิดรับสมัคร / ปิดเปลี่ยนรูปแบบการสอบ / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา

11 ต.ค. 67(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศอาคารสอบ ห้องสอบ และที่นั่งในการสอบ

2 พ.ย. 67 - 3 พ.ย. 67

วันสอบที่สนามสอบจริง

4 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

ช่วงการสอบ สำหรับผู้เลือกสอบที่บ้าน

4 พ.ย. 67 - 8 ธ.ค. 67(16.00 น. เป็นต้นไป)

เปิดระบบขาดสอบ ขอรับข้อสอบ

14 พ.ย. 67(16.00 น. เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเฉลย วิชา TGAT, TPAT1 (พาร์ทเชาว์) และ TPAT3

25 พ.ย. 67(16.00 น. เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเฉลย วิชาที่เหลือ

27 พ.ย. 67 (16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ วิชา TGAT, TPAT1 (พาร์ทเชาว์) และ TPAT3 (สอบสนาม+สอบออนไลน์)

17 ธ.ค. 67(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ วิชาที่เหลือ
(สอบสนาม+สอบออนไลน์)

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสาร ผ่านทาง DekDPreAd.com อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมสอบพรีฯ
ทั้งหมดของ Dek-D

ช่วงจัด

ก.ค. 67

ชื่อโครงการ

Pre-Ad. รอบ TGAT-TPAT

TGAT-TPAT ครบทุกวิชา

เหมาะสำหรับ

ม.6-5-4

ก.ค. 67

พรีเทส สอบเข้า ม.4

คณิตฯ / วิทย์

ม.3-2-1

ก.ค. 67

พรีเทส สอวน.

ชีวฯ / คณิตฯ / คอมฯ

ม.1-5

พ.ย. 67

พรีเทส สอบเข้า ม.1

คณิตฯ / วิทย์ / อังกฤษ

ป.6

พ.ย. 67

Pre-Ad. รอบ A-Level

A-Level ครบทุกวิชา

ม.6-5-4

เงื่อนไขโครงการ #DekDPreAd

 1. เลขบัตรประชาชน ต้องเป็นเลขของผู้เข้าสอบเท่านั้น โปรดกรอกให้ถูกต้องเพราะมีผลต่อการเข้าสอบและการออกเกียรติบัตร
 2. ไม่สามารถขอแก้ไขเลขบัตรประชาชนทั้งชุด เพื่อเปลี่ยนตัวผู้สอบได้ หากเลขผิดพลาดในบางหลัก โปรดแจ้ง Line@ : @DekDPreAd เพื่อทำการแก้ไขก่อนปิดรับสมัคร
 3. เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำเรื่องยกเลิกหรือคืนเงินได้
 4. ผู้สมัครสอบ ต้องกรอกเบอร์มือถือที่ใช้งานได้จริง สำหรับรับ SMS แจ้งสถานการณ์สำคัญของโครงการ
 5. ผู้สมัครสอบที่สนามรับทราบว่า อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดสถานที่จัดสอบ โดยโครงการจะมีการส่ง SMS แจ้งเตือนให้ทราบ
 6. หลังชำระแล้ว สามารถทำการเปลี่ยนระหว่างรูปแบบ สอบที่สนาม และสอบที่บ้าน ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร หากต้องการสมัครสอบหลายวิชารูปแบบผสม สอบที่สนาม และสอบที่บ้าน ให้สมัครรูปแบบสอบที่บ้านทุกวิชาก่อน เพื่อรับส่วนลดค่าสมัครสูงสุด หลังชำระสามารถทำการเปลี่ยนวิชาที่ต้องการ ไปสอบที่สนามสอบได้ โดยสนามสอบที่ต้องการต้องยังมีนั่งที่ว่าง
 7. ผู้สมัครสอบ รับทราบว่าต้องติดตามสถานการณ์ทั่วไปของโครงการผ่านช่องทางหลัก เช่น DekDPreAd.com, Facebook.com/dekdpread หรือ Line Opechat ของโครงการ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ผู้สมัครสามารถทำรายการต่างๆนี้ด้วยตนเอง โดยการ Login เข้าสู่ระบบ

 • รอบสอบ ก.ค. 67 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 67 - วันปิดรับสมัคร
 • รอบสอบ พ.ย. 67 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 67 - วันปิดรับสมัคร

โปรดทำรายการให้ครบขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลหลังทำรายการให้ถูกต้อง หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Line@ : @DekDPreAd ก่อนวันปิดรับสมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้ได้ (ยกเว้นไม่สามารถแก้เลขบัตรประชาชนเพื่อเปลี่ยนตัวผู้สอบได้)

เปลี่ยนวิชาสอบ

การเปลี่ยนวิชาสอบ ทำได้เฉพาะการ “สลับวิชา” ที่จัดสอบเวลาเดียวกัน ในรูปแบบการสอบที่สนาม โดยรายการดังต่อไปนี้ สามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • รอบสอบ ก.ค. 67 สามารถเปลี่ยนวิชาได้ ระหว่าง TPAT3 TPAT5, คณิตฯ 1 คณิตฯ 2
 • รอบสอบ พ.ย. 67 สามารถเปลี่ยนวิชาได้ ระหว่าง จีน เกาหลี ญี่ปุ่น

สำหรับการเปลี่ยนวิชาสอบ รายการดังต่อไปนี้ จะมีส่วนต่างค่าสมัคร ซึ่งต้องให้ Line@ : @DekDPreAd ช่วยทำรายการให้เท่านั้น

 • รอบสอบ พ.ย. 67 ระหว่าง
  • ชีววิทยา และ/หรือ ฟิสิกส์ TGAT
  • ไทย และ/หรือ สังคม TPAT3
  • คณิตฯ 2 ญี่ปุ่น หรือ เกาหลี หรือ จีน TPAT1 (เฉพาะพาร์ทเชาวน์)
เปลี่ยนรูปแบบสอบ
 • ผู้ที่เลือกสอบที่สนามไว้ทุกวิชา สามารถเปลี่ยนบางวิชาหรือทุกวิชาไปสอบที่บ้านได้ โดยมีค่า Boxset พร้อมจัดส่ง 49 บาท ต่อรอบการสอบ
 • ผู้ที่เลือกสอบที่บ้านไว้ สามารถเปลี่ยนบางวิชาหรือทุกวิชาไปสอบที่สนามที่ว่างได้ แต่จะไม่ได้รับค่า Boxset พร้อมจัดส่งคืน
เปลี่ยนสนามสอบ

สามารถเปลี่ยนสนามสอบตามต้องการได้ โดยต้องเป็นสนามที่ยังมีที่ว่าง วันสอบเดียวกันต้องเลือกสนามสอบเดียวกัน วันสอบคนละวันสามารถเลือกสนามสอบต่างกันได้

การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน, ชุดนักศึกษา, ชุดพละ อย่างถูกระเบียบ หรือ แต่งชุดสุภาพวัยทำงาน เทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่น เสื้อมีปก-มีแขน สีพื้นไม่มีลวดลายจัด สวมเสื้อมีแขน คู่กางเกงขายาวหรือกระโปรงความยาวเลยเข่า ไม่อนุญาตให้สวมใส่ชุดไปรเวต(ชุดเที่ยว), ชุดยีนส์, ชุดลำลอง, และชุดนอน เข้าสอบ
 • สวมรองเท้าที่สุภาพปิดนิ้วเท้า หุ้มคลุมส้นเท้า และไม่มีลวดลายจัด เช่น รองเท้านักเรียน, รองเท้าพละ, รองเท้าสตรี, รองเท้าผ้าใบสีพื้นไม่มีลวดลายจัด ทรงพื้นฐาน ไม่หุ้มข้อสูง ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ และรองเท้า Crocs เข้าสอบ
 • สามารถทำสีผม มัด-ปล่อยผม ทำเล็บ ใส่ต่างหู-สร้อยคอ เข้าสอบได้ และ สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้
 • ผู้เข้าสอบสามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจ
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่นกัน
การเข้าห้องสอบ และ หลักฐานการแสดงตน
 • ที่หน้าห้องสอบ แสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรนักเรียนตัวจริงที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรฯ เท่านั้น
 • หากลืมนำบัตรตัวจริงมาแสดง จะไม่สามารถใช้ ภาพถ่ายบัตร, สำเนาบัตร และ ThaiD แทนได้ในทันที ให้ไปติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ (เผื่อเวลาดำเนินการ 15 นาที) เพื่อขอใบอนุญาตเข้าสอบ เพื่อใช้แสดงก่อนเข้าห้องสอบ
 • ทุกวิชาสามารถเข้าสายได้ไม่เกิน 30 นาที ยกเว้นวิชา TPAT 1 วิชาเฉพาะแพทย์ สายได้ไม่เกิน 15 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
อุปกรณ์การเข้าสอบ
 • ในการสอบใช้ดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกาที่หมึกไม่ซึม และ ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด (ดินสอกด สามารถนำเข้าสอบได้ แต่ไม่แนะนำเนื่องจากสอบจริงไม่สามารถใช้ได้)
 • ควรสวมนาฬิกาข้อมือเข้าห้องสอบ เนื่องจากบางห้องสอบอาจไม่มีนาฬิกา โดยต้องเป็นนาฬิกาชนิดเข็ม หน้าปัดเดี่ยว ไม่มีระบบอิเลกทรอนิค
 • โทรศัพท์มือถือ(ต้องปิดเครื่อง), ของมีค่า, กระเป๋าเล็ก สามารถนำเข้าห้องสอบได้ โดยวางที่ใต้โต๊ะสอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • ถุงดินสอ, กล่องดินสอ, เสื้อกันหนาว, ยาดม, กระดาษทิชชู่, สามารถนำเข้าสอบได้ แต่ไม่แนะนำเนื่องจากสอบจริงไม่สามารถนำเข้าได้)
 • เครื่องคิดเลข, อุปกรณ์คิดเลข, ขวดน้ำ, ลูกอม, ขนม, อาหาร ไม่สามารถนำเข้าสอบได้
กติกาในห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้ไม่เกิน 10 นาที โดยต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
 • เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทำข้อสอบในทันที ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต และให้นำข้อสอบกลับบ้านได้หลังการสอบเสร็จ
 • ผู้ติดตามไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบหรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีลืมของในห้องสอบ และยังอยู่ในสนามสอบ ให้รีบติดต่อที่กองอำนวยการในทันที แต่ถ้าออกจากสนามสอบแล้ว ให้รีบแจ้งเรื่องทาง Line : @DekDPreAd
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • การไม่หยุดทำข้อสอบในทันที เมื่อหมดเวลาสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ต้องติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ
  • รอบสอบ ก.ค. 67 8 ก.ค. 67 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
  • รอบสอบ พ.ย. 67 4 พ.ย. 67 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 1. สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้วันที่
  • รอบสอบ ก.ค. 67 31 ก.ค. 67 16.00 น.
  • รอบสอบ พ.ย. 67 25 พ.ย. 67 16.00 น.
 2. ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล และดาวน์โหลดเกียรติบัตร
  • รอบสอบ ก.ค. 67 15 ส.ค. 67 16.00 น.
  • รอบสอบ พ.ย. 67 17 ธ.ค. 67 16.00 น.
 3. ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ที่สมัครสอบที่สนาม แต่ขาดสอบ ไม่ได้ไปสอบในวันที่กำหนด สามารถรับเล่มข้อสอบ และดาวน์โหลดเฉลยได้ตามปกติ ดังนี้ ( แต่จะไม่ได้รับ Boxset, ไม่มีคะแนนสอบ, ใบวิเคราะห์ผลแบบแสดงคะแนน และเกียรติบัตร )

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ (ไม่ใช่รับที่ห้องสอบ) ตั้งแต่วิชานั้นๆ หมดเวลาสอบแล้ว 15 นาที รับได้จนถึงเวลาต่อไปนี้
   • รอบสอบ ก.ค. 67
    วันเสาร์ ที่ 6 ก.ค. 67 รับได้ถึง 17.15 น. (หากขาดวันเสาร์ สามารถไปรับวันอาทิตย์ได้)
    วันอาทิตย์ ที่ 7 ก.ค. 67 รับได้ถึง 17.00 น.
   • รอบสอบ พ.ย. 67
    วันเสาร์ ที่ 2 พ.ย.67 รับได้ถึง 17.00 น. (หากขาดวันเสาร์ สามารถไปรับวันอาทิตย์ได้)
    วันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ย.67 รับได้ถึง 16.30 น
  • ขาดสอบหลายวิชา สามารถขอรับพร้อมกัน หลังหมดเวลาสอบวิชาสุดท้ายที่ขาดสอบได้
  • ไม่สามารถรับข้อสอบล่วงหน้าของวิชาที่ยังไม่ได้จัดสอบได้
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตร หรือ รูปถ่ายบัตร ของผู้สอบมาแสดงที่ ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • ผู้รับข้อสอบโปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าติดต่อราชการ (ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดนักเรียน)
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อทาง Line@ : @DekDPreAd ในทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • ต้องเข้ามาทำรายการ กดขอรับข้อสอบ ผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็กสถานะ ในช่วงวันที่ดังนี้
   • รอบสอบ ก.ค. 67 ตั้งแต่ 8 ก.ค. 67 16.00 น. - 12 ส.ค. 67 23.59 น. เริ่มจัดส่ง วันที่ 15 ก.ค. 67
   • รอบสอบ พ.ย. 67 ตั้งแต่ 4 พ.ย. 67 16.00 น. - 8 ธ.ค. 67 23.59 น. เริ่มจัดส่ง วันที่ 11 พ.ย. 67
  • การขอรับขอสอบผ่านไปรษณีย์ มีค่าบริการรวมค่าจัดส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน 100 บาทต่อ 1 ผู้ขาดสอบ อัตรานี้จะส่งข้อสอบให้ทุกวิชาที่ขาดสอบในพัสดุเดียวกัน
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็กสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • หากไม่กดขาดสอบขอรับข้อสอบในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
  • การจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย จะไม่มีการโทรแจ้งผู้รับระหว่างจัดส่ง ยกเว้นกรณีที่ที่อยู่ไม่ถูกต้อง ไปรษณีย์ไม่สามารถติดต่อผู้รับได้จำนวนหลายครั้ง จะทำให้พัสดุตีกลับ
  • กรณีพัสดุตีกลับต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้ง ติดต่อทาง Line@ : @DekDPreAd
  • โปรดกรอกที่อยู่ปัจจุบัน ที่ซึ่งมีผู้อยู่รับ-ตรวจสอบพัสดุ และ มีพื้นที่สำหรับวางพัสดุเป็นสัดส่วน ปลอดภัยจากฝน/น้ำขังและสัตว์เลี้ยง

ผู้สมัครสอบที่บ้าน จะได้รับคู่มือแนะนำวิธีการสอบที่บ้านแบบละเอียด ส่งไปใน Boxset แล้ว แต่มีรายละเอียดสำคัญที่ต้องทราบก่อนดังนี้

ช่วงเปิดระบบสอบที่บ้าน
 • รอบสอบ ก.ค. 67 ตั้งแต่ วันที่ 9-16 ก.ค. 67
 • รอบสอบ พ.ย. 67 ตั้งแต่ วันที่ 4-10 พ.ย. 67

ในช่วงที่เปิดระบบสอบ สามารถเลือกเวลาเริ่มเข้าสอบได้ตามสะดวก เข้าก่อนได้สอบก่อน ไม่ต้องรอสอบพร้อมกัน มีระบบจับเวลาสอบให้ เมื่อหมดเวลาสอบจะเป็นการสิ้นสุดการสอบ

การเข้าสอบเลือกสอบได้ 2 วิธี
 1. สอบออนไลน์ มีระบบจับเวลาให้ เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet ไม่ต้องมีการเปิดกล้อง
 2. สอบผ่านเล่มข้อสอบ จับเวลาด้วยตนเอง หลังสอบให้เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกคำตอบด้วย Computer หรือ โทรศัพท์มือถือก็ได้
กรณียังทำข้อสอบไม่สำเร็จ
 • ถ้ายังไม่หมดเวลาสอบ สามารถเข้าสู่ระบบ เข้าไปทำการสอบต่อได้
 • ถ้าหมดเวลาทำข้อสอบ ไม่สามารถทำข้อสอบหรือส่งคำตอบต่อได้
การจัดส่ง Boxset
 • ทางโครงการจะจัดส่ง Boxset ผ่านทางไปรษณีย์ไทย
  • รอบสอบ ก.ค. 67 เริ่มจัดส่งตั้งแต่ 8 ก.ค. 67
  • รอบสอบ พ.ย. 67 เริ่มจัดส่งตั้งแต่ 4 พ.ย. 67
 • การจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย จะไม่มีการโทรแจ้งผู้รับระหว่างจัดส่ง ยกเว้นกรณีที่ที่อยู่ไม่ถูกต้อง หากไปรษณีย์ไม่สามารถติดต่อผู้รับได้จำนวนหลายครั้ง จะทำให้พัสดุตีกลับ
 • กรณีพัสดุตีกลับต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้ง ติดต่อทาง Line@ : @DekDPreAd
 • โปรดกรอกที่อยู่ปัจจุบัน ที่ซึ่งมีผู้อยู่รับ-ตรวจสอบพัสดุ และ มีพื้นที่สำหรับวางพัสดุเป็นสัดส่วน ปลอดภัยจากฝน/น้ำขังและสัตว์เลี้ยง

หากพบปัญหาต่างๆ ในการสอบ โปรดติดต่อ Line@ : @DekDPreAd