TEEN ONLY SOCIETY: เว็บสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ :)

สำนักพิมพ์เด็กดีพับลิชชิ่ง มุ่งสร้างสรรค์หนังสือสาระดีที่วัยรุ่นอ่านสนุก

เรานำเสนอหนังสือโดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ หนังสือแต่ละเล่มของเรา
จะต้องประกอบครบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้

สร้างสรรค์ มีสาระ มีประโยชน์กับวัยรุ่น

อยู่ในความสนใจของวัยรุ่นยุคปัจจุบัน
หรือวัยรุ่นควรรู้

นำเสนอโดนใจ วัยรุ่นอ่านแล้วสนุก เข้าใจง่าย

มั่นใจความถูกต้องของเนื้อหา
และสมบูรณ์แบบในทุกขั้นตอนการผลิต

หนังสือคุณภาพโดย Dek-D Publishing

ติดต่อบรรณาธิการ แนะนำ ติชม หรือเสนอผลงานที่ publishing@dek-d.com หรือ www.dek-d.com/board/publishing
*ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์เวิร์ด หรือลิงค์ผลงานในเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม หรือเว็บอื่นๆ ไม่รับพิจารณานิยาย

บอร์ด Dek-D Publishing
New 5