สมัครสอบรอบ 2 ล่วงหน้า
9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะแพทย์, GAT, PAT1,2,4,5

สำหรับผู้ที่ สมัครรอบ 1 มาก่อน

ได้รับส่วนลด 10% ทุกวิชา