สมัครสอบรอบ 2 ล่วงหน้า
รอบ 9 วิชาสามัญ วิชาเฉพาะแพทย์

สำหรับผู้ที่ สมัครรอบ 1 มาก่อน

ได้รับส่วนลด 10% ทุกวิชา