39 คณิตศาสตร์1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

ผศ.ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ (อ.กิ๊ฟ)

ผู้แทนแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์ 3 สมัย ดีกรีรางวัลเหรียญเงิน และทองแดง

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์1 ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission
 • ติวเตอร์สอนวิชา PAT1 และคณิตฯ วิชาสามัญ ของ Dek-D’s school
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์กว่า 10 ปี ทั้งในไทย สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงปริญญาเอก
 • จบปริญญาเอกจาก Clemson University โดยได้รับทุน Fellowship และได้รับรางวัลผู้สอนดีเด่น
  สาขาคณิตศาสตร์

29 วิชาภาษาอังกฤษ, GAT ความถนัดทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)

สถาบัน Farose Academy

สถาบันติวอังกฤษสมัยใหม่ ด้วยเทคนิค ‘คิด-เข้าใจ-ไม่ท่องจำ’

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ GAT และภาษาอังกฤษ (วิชาสามัญ) โครงการ Dek-D’s Pre-Admission
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญการติวภาษาอังกฤษเพื่อการสอบทั้ง GAT และ วิชาสามัญ
 • ประสบการณ์ติวโรงเรียนใหญ่ทั่วไทย อาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, สวนกุหลาบวิทยาลัย,
  อัสสัมชัญ, เซนต์คาเบรียล, จิตรลดา, ราชินี ฯลฯ
 • เซเลปเจ้าของรายการ " Farose Channel " บน Youtube

09 วิชาภาษาไทย, 19 วิชาสังคมศึกษา

ครูพี่วิน สถาบันบ้านเตรียมโดม

สถาบันติวไทย-สังคมฯ “สนุก ตรงจุด เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง” และติวสอบเข้า ม.ธรรมศาสตร์

การันตีคุณภาพการสอน

 • นักติววิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และ GAT เชื่อมโยง ทั่วไทย อาทิเทพศิรินทร์, วัดราชบพิธ,
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง, บูรณะรำลึก ตรัง, หาดใหญ่วิทยาลัยฯ เป็นต้น
 • ประสบการณ์ติว อาทิคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการ Sahapat Admission (ติวมาม่า)
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 12 ปี
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

49 วิชาฟิสิกส์

อ.พิสิฏฐ์ วัฒนผดุงศักดิ์ สถาบัน NEO PHYSICS CENTER

ผู้ก่อตั้งสถาบัน NEO PHYSICS CENTER มีประสบการณ์การสอนฟิสิกส์มากกว่า 40 ปี

อ.ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์ (อ.พี่กาย)

- ปริญญาโท IBM : International Business Management , Newcastle University ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ภัทราภรณ์ วัฒนผดุงศักดิ์ (อ. พี่ชามา)

- ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับ 1 (Distinction) Engineering with Finance, University College London ประเทศอังกฤษ
- เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" วิศวกรรมศาสตร์ SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้เขียนหนังสือ เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิยาลัยวิชาฟิสิกส์ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักเรียนทั่วประเทศ
 • อาจารย์พิเศษวิชาฟิสิกส์ โรงเรียน เซนต์คาเบรียล ราชินี เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • วิทยากรติวฟิสิกส์โรงเรียนต่าง ๆ เช่น สามเสน อัสสัมชัญ ราชินีบน สตรีวิทยา สตรีวิทยา 2 สกลราชวิทยานุกูล ฯลฯ
 • วิทยากร ติวฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) กระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากร ติวฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โครงการ Tutor Channel ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากร ติวฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้นักเรียน ในโครงการ Brand's Summer Camp
 • วิทยากร ติวฟิสิกส์ สอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้นักเรียนโรงเรียนทั่วประเทศ โครงการ KPN Smart Campus Tour
 • วิทยากร ติวฟิสิกส์ สอบเข้ามหาวิทยาลัย โครงการรินน้ำใจสู่นักเรียน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ
 • การันตีโดยนักเรียนที่สอบวิชาสามัญฟิสิกส์ได้ 100 คะแนนเต็ม หลายปี
 • คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

69 วิชาชีววิทยา

ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล (อ.อุ้ย) ชีววิทยา

ผู้เขียนหนังสือชีววิทยายอดนิยม Biology และ Essential Biology

การันตีคุณภาพการสอน

 • ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยา ของ Dek-D’s school
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษในโรงเรียนต่างๆ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย, สตรีวิทยา, บดินทรเดชา
 • วิทยากรบรรยายชีววิทยา PAT2 ของ Brands Summer Camp ตั้งแต่ 2557 ถึงปัจจุบัน
 • ปริญญาเอก PhD in Marine Science and Technology, Newcastle University, UK

59 วิชาเคมี, วิชาเฉพาะแพทย์

สถาบัน Tiwtactic

สถาบันติวออนไลน์ประสบการณ์สูง เน้นการติวสอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัย

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT3 โครงการ Dek-D’s Pre-Admission
 • ติวออนไลน์ แบบสมัยใหม่ ครบเครื่องงานติว PAT3, วิชาเฉพาะแพทย์, O-NET และมัธยมฯต้น
  ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
 • ทีมติวเตอร์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรัฐบาล
  ชั้นนำ

GAT ความถนัดทั่วไป (เชื่อมโยง)

อ.ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย)

ติวเตอร์คนเก่ง เจ้าของ Facebook Page สุดฮอต Aj KLUI

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา GAT เชื่อมโยง โครงการ Dek-D’s Pre-Admission
 • ผู้เขียนหนังสือ “ พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT ภาษาไทย “ ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
 • เจ้าของเพจติว “ Aj KLUI ” มีผู้ติดตามกว่า 310,000 คน
 • นักติว GAT เชื่อมโยง ผู้มากประสบการณ์ กว่า 30 สถาบัน ใน 25 จังหวัดทั่วไทย

PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

สถาบัน Sup’k Center

สถาบันติวคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้น “สอนสนุก ครบครัน ทันสมัย เข้าใจง่าย และ ประยุกต์ใช้ได้จริง”

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission
 • นักติวคณิตเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในโครงการ Brand's Summer Camp ตั้งเเต่ ปี 53 - ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์การติวโรงเรียนใหญ่ทั่วไทย อาทิสตรีวิทยา, ราชินีบน, ขอนแก่นวิทยายน ฯลฯ
 • ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และเป็นตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิกไปแข่งขันที่ประเทศอาร์เจนติน่า, และไต้หวัน

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ณัฐพล ทิพธัญญาธร (ครูพี่ตั้ว) สถาบัน Physics Blueprint

เทคนิคการสอน "ออกแบบกระบวนการคิด พิชิตฟิสิกส์และวิศวะทุกสนามสอบ"

การันตีคุณภาพการสอน

 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์ และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 15 ปี
 • ประสบการณ์ติวโรงเรียนทั่วประเทศไทย อาทิเช่นราชสีมาวิทยาลัย, หาดใหญ่วิทยาลัย, ระยองวิทยาคม, ราชวินิตบางแก้ว, บางพลีราษฎร์บํารุง, อัสสัมชัญศึกษา, กุหลาบวิทยา, สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมฯ

นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ(ครูพี่นัน) และเอกรัตน์ วรินทรา (ครูพี่เอก) สถาบัน A-Le Paint

สถาบันสอนด้วย Concept "A PLACE OF YOUNG CREATIVE" สอนด้วยความตั้งใจ รักในงานสถาปัตยกรรม และพัฒนาคุณภาพให้ก้าวทันต่อโลกการออกแบบ

การันตีคุณภาพการสอน

 • ประสบการณ์สอนวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมมากกว่า 17 ปี
 • ผู้เขียนหนังสือ Sketch Design For Entrance, คำถามยอดฮิตความถนัดททางสถาปัตยกรรม, How To Draw Perspective, หนังสือตอบคำถามการศึกษา คณะสถาปัตยกรรม YES NO OK
 • วิทยากรพิเศษให้กับโครงการต่างๆ เช่น ติวมาม่า แนะแนวความรู้สู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย, Peptein Genius Generation 2011-2012
 • ปริญญาตรี ครูพี่นันและครูพี่เอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท ครูพี่นัน คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ครูพี่เอก มหาวิทยาลัยคิงสตัน ลอนดอน สหราชอาณาจักร

PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

อ.ปารมี ไวจงเจริญ (อ.จวง)

นักติวมืออาชีพ "เน้นคอนเซ็ป เทคนิคเริ่ด ทำโจทย์เยอะ" ติวมาแล้วกว่า 80 โรงเรียน 10,000 คน

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 5 ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission
 • ผู้ออกข้อสอบวิชาสังคมโครงการ Dek-D’s Pre-Onet
 • นักติววิชาสังคม, GAT เชื่อมโยง และ PAT 5 เดินสายโรงเรียนทั่วประเทศไทย ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี