Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สนามจำลองสอบ TCAS ใหญ่ที่สุดในไทย
รู้แนวสอบ รู้จุดอ่อน ปรับแผนการอ่านให้ตรงจุดก่อนใคร

GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7

มีผู้สมัครแล้ว 49,673 คน

อัปเดตล่าสุด 23 ก.ค. 2567 14:32

สอบได้ทั้ง ม.6-5-4 เด็กซิ่ว ฯลฯ ได้ข้อสอบกลับ!

กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 10 แต่ละวิชา

TOP GAT

 • พริม พีระวัฒนชาติ
  คะแนน 286.76
  เตรียมอุดมศึกษา
 • มาตฤกานต์ ตันติเวชกุล
  คะแนน 285.10
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณินญา บุญวรรณ
  คะแนน 283.10
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภูเมธ สุขุมาลไพบูลย์
  คะแนน 282.60
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ตีระจิต ชุ่มภิรมย์
  คะแนน 282.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ประวีร์ สินวีรุทัย
  คะแนน 280.44
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • พิชชาภา สมิตะสิริ
  คะแนน 280.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พุฒิเมธ อารยางกูร
  คะแนน 280.00
  หอวัง
 • พัชรพล เกษมธรรมแสวง
  คะแนน 280.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สงกรานต์ แซ่ตั้ง
  คะแนน 280.00
  อัสสัมชัญธนบุรี
 • พิชญฎา อามระรัตนะ
  คะแนน 280.00
  โยธินบูรณะ
 • ช่วงคะแนน GAT ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 1

 • วรัชญ์ พาลพ่าย
  คะแนน 294
  เบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • มุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์
  คะแนน 285
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วรภาส มีจิตรไพศาล
  คะแนน 285
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • พัชรพล เกษมธรรมแสวง
  คะแนน 285
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปรีดิ์ สิมพลิพันธุ์
  คะแนน 282
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นนท์ปวิธ สุริยานุสรณ์
  คะแนน 270
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐชนน อินตาทิพย์
  คะแนน 264
  บุญยวาทย์วิทยาลัย
 • ปิติภา แก้วพวง
  คะแนน 258
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปัณณธร จำรูญฤทธิ์
  คะแนน 258
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฏฐ์ วารีวนิช
  คะแนน 258
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ช่วงคะแนน PAT 1 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 2

 • ญาณภัทร พินิจพิชิตกุล
  คะแนน 234
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภานินนุช ฉัตรพัฒนศิริ
  คะแนน 231
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ประภากร ตันยะกุล
  คะแนน 228
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • วรัชญ์ พาลพ่าย
  คะแนน 225
  เบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • กฤตเมธ ภาษีผล
  คะแนน 222
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วศิน วงศ์วิวัฒน์
  คะแนน 219
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พัชรพล เกษมธรรมแสวง
  คะแนน 216
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ณัฏฐ์ วารีวนิช
  คะแนน 213
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ไอริณ ศิริอดุลย์
  คะแนน 213
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปัณณธร จำรูญฤทธิ์
  คะแนน 210
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สิรวิชญ์ เอกพงศ์ไพสิฐ
  คะแนน 210
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน PAT 2 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 3

 • ปาณัสม์ จินดานุวัฒน์
  คะแนน 282
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปรีดิ์ สิมพลิพันธุ์
  คะแนน 268
  เตรียมอุดมศึกษา
 • มุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์
  คะแนน 258
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พีรวัส ธิติศักดิ์เมธี
  คะแนน 254
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ณัฏฐ์ วารีวนิช
  คะแนน 254
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สิรภพ ชาดแดง
  คะแนน 250
  เตรียมอุุดมศึกษา
 • กิตติธัช ตันติศักดิ์
  คะแนน 250
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • พร้อมขวัญ ฉันทกิจโกศล
  คะแนน 248
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธีรัตม์ ล้ำสมบัติ
  คะแนน 246
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นภัส นิติวัฒนานนท์
  คะแนน 244
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธฤต ขติฌานัง
  คะแนน 244
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน PAT 3 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 4

 • บุญสิตา เซี่ยงว่อง
  คะแนน 206
  เฉลิมขวัญสตรี
 • ศุภกร คำหล้า
  คะแนน 187
  ตากพิทยาคม
 • เบญญาภา นุศรีอัน
  คะแนน 186
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • ศศมน พูลพิพัฒน์
  คะแนน 169
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ครินทร์ เขียวเซ็น
  คะแนน 169
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • สรวิศ เริงวรรณ
  คะแนน 165
  เซนต์คาเบรียล
 • ภูริชญา วรฤทธิ์เรืองอุไร
  คะแนน 164
  ศึกษานารี
 • ปรานต์ ประเสริฐทรัพย์
  คะแนน 160
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • เจตพัฒน์ เหล่ากิจพาณิชย์
  คะแนน 159
  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • หรรษมน วุฒิกานากร
  คะแนน 157
  สามเสนวิทยาลัย
 • ช่วงคะแนน PAT 4 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 5

 • สิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ
  คะแนน 262.50
  กำเนิดวิทย์
 • ลักษมน คงสวัสดิ์
  คะแนน 232.50
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • ภศกร ปัญญาธัญพงษ์
  คะแนน 222.50
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • บดินทร์ชัย แจ่มแจ้ง
  คะแนน 220.00
  อัสสัมชัญธนบุรี
 • สิริกร ทีปะนาถ
  คะแนน 217.50
  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • ณวีร์ สุริยันต์
  คะแนน 215.00
  เทพศิรินทร์
 • พิมพ์ปวีณ์ อิริยาภิชาติ
  คะแนน 215.00
  อัสสัมชัญคอนแวนต์
 • วิธิวัสส์ ชลภัทรนภัสสิริ
  คะแนน 215.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ภูมิพัฒน์ อาภรณ์ภิญโญ
  คะแนน 212.50
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • ภคนิพร ชุมพงศ์
  คะแนน 210.00
  สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
 • ช่วงคะแนน PAT 5 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 6

 • ติณณา อัศวเรืองชัย
  คะแนน 228.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พศวีร์ ชูตระกูร
  คะแนน 217.50
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • ศิรประภา อบอาย
  คะแนน 215.00
  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • นันท์นภัส คุณจิรนาถ
  คะแนน 210.50
  อัสสัมชัญธนบุรี
 • ธวัลรัตน์ เดชอรัญ
  คะแนน 207.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ชยาภา วรสิงห์
  คะแนน 205.00
  ศึกษานารี
 • ภาคิน ทองมณีการ
  คะแนน 202.50
  สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อัชญา อินทรสงเคราะห์
  คะแนน 200.00
  หอวัง
 • ปริยากร อรพินท์พิศุทธิ์
  คะแนน 199.50
  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • ธนภรณ์ โพธิ์แจ่ม
  คะแนน 198.00
  สตรีวัดอัปสรสวรรค์
 • ช่วงคะแนน PAT 6 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 7.1

 • ศิตา ประกายโกวิท
  คะแนน 261
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เต็มตรอง นิ่มระวี
  คะแนน 255
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธนพล สิริชอบธรรม
  คะแนน 243
  เทพศิรินทร์
 • อภิรักษ์ อารีเอื้อ
  คะแนน 243
  ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • ธัญญ์พิศา สรางค์ลภัส
  คะแนน 240
  เทพศิรินทร์ นนทบุรี
 • กันตรัต วุฑฒิกรรมรักษา
  คะแนน 234
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เมธานันต์ งามกิตติคุณ
  คะแนน 231
  โพธิสารพิทยากร
 • วัฒโนทัย ดอนนางพา
  คะแนน 222
  สามเสนวิทยาลัย
 • เมธิสา มรกตศรีวรรณ
  คะแนน 222
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ลลิล ดวงพัตรา
  คะแนน 222
  เตรียมอุดมศึกษา
 • บุญรักษา บุญจีน
  คะแนน 222
  มงฟอร์ตวิทยาลัย
 • ช่วงคะแนน PAT 7.1 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 7.2

 • พชรพล ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  คะแนน 252
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภูริทัต ชูชัยยะ
  คะแนน 231
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วานิษสา วนิสรา เซลเอละ
  คะแนน 231
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
 • ปัณฑา นิตยสมบูรณ์
  คะแนน 228
  บดินทรเดาชา(สิงห์ สิงหเสนี)
 • ชาคริต ทาทอง
  คะแนน 228
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เจตนิพัทธ์ ทัศนอนันชัย
  คะแนน 228
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลายมัธยม)
 • วชิระ ทองพิมพ์
  คะแนน 228
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลายมัธยม)
 • ธัญชนก ทวยขุนทด
  คะแนน 228
  มัธยมตากสินระยอง
 • พิชชาภา สมิตะสิริ
  คะแนน 225
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณภัทรชา จัสกูลล่าร์
  คะแนน 219
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน PAT 7.2 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 7.3

 • ธนภร กุลเกษม
  คะแนน 261
  ชลกันยานุกูล
 • พรรษารัศม์ ตาวพิทักษ์ชัย
  คะแนน 258
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • คณภร กุลเกษม
  คะแนน 255
  ชลกันยานุกูล
 • กีรติ ชำนาญวนกิจ
  คะแนน 237
  พะเยาพิทยาคม
 • ภัทรัฏฐ์ อัชชเสวิน
  คะแนน 231
  นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • ราศีเมษ สักทอง
  คะแนน 228
  สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • ธนินท์รัฐ เลี้ยงชีวสุนทร
  คะแนน 216
  เทพศิรินทร์
 • พีรณัฐ เจนจิรวงศ์
  คะแนน 213
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ศรัณลภัส เศรษฐ์ฤทธิกุล
  คะแนน 210
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศริยา ศุภประวัติ
  คะแนน 210
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน PAT 7.3 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 7.4

 • ณัฐพัชร์ รงค์วรัตน์
  คะแนน 255
  เทพศิรินทร์
 • ปรารถนา สุทธิประเสริฐกุล
  คะแนน 252
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • สมชัย แซ่หลิ่ว
  คะแนน 243
  เซนต์ดอมินิก
 • ธรรมวรรณ มิ่งมงคลมิตร
  คะแนน 243
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • อภิวรรธน์ แซ่ลี
  คะแนน 240
  ราชวินิตบางแก้ว
 • วสวรรทธ์ นรรทน์พัชรกุล
  คะแนน 234
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เด่นทักษ์ เชิดสัตยานุกูล
  คะแนน 231
  เตรียมอุดมศึกษา
 • มิจิ เกตุสมบูรณ์ศักดิ์
  คะแนน 222
  สิริรัตนาธร
 • ปณาลี มกรากร
  คะแนน 213
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นิพพิชฌน์ ธรรมิกสุวรรณ
  คะแนน 213
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
 • ช่วงคะแนน PAT 7.4 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 7.6

 • ไชยมงคล จารุดำรงค์ศักดิ์
  คะแนน 201
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วนัชพร บูรณวรฐิติกุล
  คะแนน 189
  นครสวรรค์
 • ธัญลักษณ์ สุโพธิ์
  คะแนน 177
  สุรนารีวิทยา
 • ศุภเชษฐ์ ศรียานงค์
  คะแนน 168
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • รักษิต มีทรัพย์ไพศาล
  คะแนน 162
  สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • พิยดา ศรีใส
  คะแนน 153
  ระยองวิทยาคม
 • ภิญญดา อาชญาชัย
  คะแนน 141
  สิรินธร
 • ศักดิ์ชัย ช้างชนะ
  คะแนน 138
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • หรรษลักษณ์ จิตต์ตรง
  คะแนน 135
  มารีวิทย์สัตหีบ
 • ณิชาภัทร์ มีนวล
  คะแนน 135
  พิชัยรัตนาคาร
 • ช่วงคะแนน PAT 7.6 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 7.7

 • ณัชชา วสุวานิช
  คะแนน 267
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สุรีกานต์ จอนจวบทรง
  คะแนน 258
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ชาคริยา ฤทธิ์มนตรี
  คะแนน 255
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วรินทร สะสินทร
  คะแนน 255
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณิชนันทน์ ลือสายวงศ์
  คะแนน 249
  สารวิทยา
 • อัสมา แสงสุวรรณ
  คะแนน 243
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อภิชญา บุญมาเลิศ
  คะแนน 243
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • พรปรียา ศรีแก้ว
  คะแนน 240
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วรัณตรี ไพศาลศิลป์
  คะแนน 240
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อารดา วงษ์มณี
  คะแนน 240
  สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
 • ช่วงคะแนน PAT 7.7 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

วันเสาร์ 15 ส.ค. 63

08.30 - 11.30 น.

85

GAT ความถนัดทั่วไป เชื่อมโยง+อังกฤษ

13.00 - 16.00 น.

 • • 2 วิชานี้ใช้ที่นั่งสอบร่วมกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
 • • ส่วนวิชาที่เหลือสามารถขอซื้อข้อสอบได้

76

PAT 6 ศิลปกรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ 16 ส.ค. 63

08.30 - 11.30 น.

 • • 7 วิชานี้ใช้ที่นั่งสอบร่วมกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
 • • ส่วนวิชาที่เหลือสามารถขอซื้อข้อสอบได้

77

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

78

PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

79

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

83

PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

13.00 - 16.00 น.

 • • 3 วิชานี้ใช้ที่นั่งสอบร่วมกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
 • • ส่วนวิชาที่เหลือสามารถขอซื้อข้อสอบได้

73

PAT 3 วิศวกรรมศาสตร์

74

PAT 4 สถาปัตยกรรมฯ

ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ต้องการ

ข้อสอบคุณภาพ
พรีแอดฯ 63

อิงข้อสอบจริงรุ่นล่าสุด

มีทีมวิชาการตรวจสอบ

มีการทดสอบวัดคุณภาพ

ทีมผู้ออกข้อสอบ

ไฮไลท์ พรีแอดฯ ปีนี้

คณะที่อยากเข้า
ต้องสอบอะไร?

ดูรายชื่อวิชา คลิก!

อ้างอิงจาก TCAS'62

รุ่นพี่ที่ร่วมสอบ #DekDPreAd

ทำไมต้องสอบกับ #DekDPreAd

Dek-D เชี่ยวชาญจัดสอบ
ต่อเนื่อง 5 ปี

มาตรฐานสูง คุณภาพเต็ม เทียบเท่าสอบจริง ไม่ลดต้นทุน การจัดการล้ำกว่าใคร

สอบได้หมด ม.6-5-4

#dek64, #dek65, #dek66 รวมถึง เด็กสายอาชีพ, เด็กซิ่ว ก็สมัครสอบได้ การันตีความนิยม มีผู้เข้าสอบมากที่สุด

เลือกวิชา+สนามสอบได้

มี 28 วิชา จัดสอบครบวิชาหลัก ของ TCAS สมัครกี่วิชาก็ได้ สนามสอบ 53 จังหวัดทั่วประเทศ เลือกได้ตามต้องการ

ได้ข้อสอบกลับบ้าน

สอบเสร็จ นำข้อสอบออกจาก ห้องสอบ กลับไปทบทวนต่อ ได้ทันที

มีเฉลยให้ อย่างละเอียด

ข้อไหนตอบอะไร เพราะเหตุใด ได้รู้กัน มีเฉลยละเอียดให้

รู้ลำดับความพร้อม

ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย พร้อมเช็คอันดับ
- เทียบอันดับคณะที่อยากเข้า
- เทียบอันดับมหาวิทยาลัยที่อยากเข้า

บอกจุดอ่อนเรื่อง
/พาร์ทที่ไม่แม่น

มีใบวิเคราะห์การสอบ บอกจุด แข็ง-อ่อน รายข้อ รายบท ให้นำไปปรับแผนเตรียมสอบโค้งสุดท้าย

ขาดสอบ ก็ได้ข้อสอบ+เฉลย

บริการจัดส่งเล่มข้อสอบถึงบ้าน (อาจมีค่าบริการ) พร้อมมีสิทธิ์ดาวน์โหลดเฉลย

ดูภาพบรรยากาศวันสอบที่ผ่านมา

กลับ

สนามสอบ 53 จังหวัด
จำกัดสนามละ 300-2,000 ที่นั่งDek-D ได้รับอนุญาตจัดสอบจากทุกสนามอย่างเป็นทางการ บ้านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น * ทุกสนามสอบ วิชาสอบเช้า-บ่าย ต้องสอบสนามเดียวกัน
แต่วิชาสอบเสาร์-อาทิตย์ แยกสนามสอบได้

พิเศษ! จังหวัดที่ยังไม่มีสนามสอบ
บริการเปิดสนามสอบให้ในโรงเรียน

อ่านรายละเอียดที่นี่
เช็คที่นั่งว่างทุกสนามที่นี่

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreAd.com

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

 • รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.ปทุมคงคา

  ใกล้ BTS เอกมัย

 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  พหลโยธิน-ดินแดง

 • รร.มัธยมวัดดุสิตาราม

  ฝั่นธนฯ ใกล้ สะพานปิ่นเกล้า

 • รร.ทวีธาภิเศก

  ฝังธนฯ ใกล้ MRT อิสรภาพ

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการราชดำเนิน

  ฝังธนฯ ใกล้ MRT อิสรภาพ

 • รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  ใกล้ ตลาดมีนบุรี

 • รร.สายปัญญารังสิต

  ดอนเมือง-รังสิต

 • รร.สมุทรปราการ

  จ.สมุทรปราการ

 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ-เมืองทองธานี

 • รร.สมุทรสาครวิทยาลัย

  จ.สมุทรสาคร

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

  จ.นครปฐม

ภาคตะวันตก

 • กาญจนบุรี

  รร.กาญจนานุเคราะห์

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

 • เชียงราย

  รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

 • แพร่

  รร.พิริยาลัย

 • น่าน

  รร.สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร.อุตรดิตถ์

 • พะเยา

  รร.พะเยาพิทยาคม

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • พัทลุง

  รร.พัทลุง

 • ชุมพร

  รร.ศรียาภัย

 • ปัตตานี

  รร.เดชะปัตตนยานุกูล

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  รร.พระนารายณ์

 • เพชรบูรณ์

  รร.เพชรพิทยาคม

 • สุโขทัย

  รร.สุโขทัยวิทยาคม

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.สงวนหญิง

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.อยุธยาวิทยาลัย

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร

 • ปราจีนบุรี

  รร.ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์2

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

 • สระแก้ว

  รร.สระแก้ว

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  รร.นารีนุกูล

 • สกลนคร

  รร.สกลราชวิทยานุกูล

 • นครราชสีมา

  รร.บุญวัฒนา

 • ศรีสะเกษ

  รร.สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร.สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร.อนุกูลนารี

 • เลย

  รร.เลยอนุกูลวิทยา

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สิรินธร

 • นครพนม

  รร.ปิยะมหาราชาลัย

 • ยโสธร

  รร.ยโสธรพิทยาคม

 • บึงกาฬ

  รร.บึงกาฬ

วิธีการสมัครสอบ

 • 1
 • 2

  กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ
  ก็สมัครสอบได้
  เพียงกรอกเลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • 3

  เลือกวิชาและ
  สนามสอบ

  เลือกสมัครวิชา ตั้งแต่
  1 วิชาขึ้นไป ตรวจสอบ
  สนามที่ว่าง

 • 4

  กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล
  โรงเรียน ระดับชั้น คณะ
  มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า
  เบอร์ติดต่อ และอีเมล

 • 5

  เลือกวิธีชำระเงิน

  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ โอนเงินผ่าน QR-Code / ชำระที่ 7-eleven และ บัตรเครดิต

 • 6

  ตรวจสอบสถานะ

  รับใบชำระอีกครั้ง และ
  เช็กสถานะชำระ ได้ที่
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

ตัวอย่าง ผลสอบ-ใบวิเคราะห์ผล
ทำข้อสอบให้ได้เต็มที่ ผลสอบที่ดีนำไปใส่ใน Porfolio ได้

ตัวอย่าง เกียรติบัตรที่จะได้รับ
แสดงคะแนนและอันดับของคุณ เหมาะสำหรับใส่ PORT เชิงวิชาการ
โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร ได้รับทุกคน ทุกวิชา

กลับ

TCAS คณะที่อยากเข้า ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

สายวิชา GAT-PAT

ดูรูปใหญ่
รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา
สายวิชา GAT-PAT
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7
1 ทันตแพทยศาสตร์
2 เภสัชฯ, เทคนิคการแพทย์, สหเวชฯ, สัตวฯ
3 พยาบาลฯ, สาธารณสุขฯ
4 วิทยาศาสตร์ กายภาพ/ชีวภาพ/จิตวิทยา
วิทยาศาสตร์ อาหาร/กีฬา/คอมพิวเตอร์/ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศ


5 จิตวิทยา
6 การแพทย์แผนไทย/จีน/ การแพทย์ทางเลือก
7 เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร์, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์
8 วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานวิทย์)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
10 นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานวิทย์)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
11 อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานวิทย์)
อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
12 บริหารฯ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ, จิตวิทยาการจัดการ, โลจิสติค
13 สถาปัตยกรรมศาสตร์
14 ศิลปกรรมศาสตร์, มัณฑณศิลป์, วิจิตรศิลป์, ดุริยางคศิลป์
15 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ ครูทั่วไป/ศิลป์/จิตวิทยาครู
16 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,ครุฯอุตสาหกรรม ครูวิทย์
17 การท่องเที่ยว การโรงแรม

ทำไมต้องสอบ GAT-PAT?

GAT-PAT ใช้ใน TCAS รอบ 2-3-4-5 และใช้ในหลายมหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ไม่ใช้ GAT-PAT

คำแนะนำเลือกสอบ

หากยังไม่มั่นใจว่าจะติดใน TCAS รอบไหน ควรสอบเผื่อไว้ จะทำให้มีโอกาสยื่นเลือกคณะเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้

มีเพียงบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา ทั้งแบบบังคับ และแบบทางเลือก

- อ้างอิงจากปีการศึกษา 2563

* คณะเดียวกัน ต่างมหาวิทยาลัย อาจใช้วิชายื่นเลือกต่างกัน โปรดตรวจสอบวิชาที่ต้องใช้จริง จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ซื้อข้อสอบเก่า
Pre-Ad TCAS'63

สำหรับผู้ที่ต้องการตะลุยโจทย์ ก่อนสอบ Pre-Ad สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซื้อข้อสอบ
กลับ

ปฏิทินโครงการ

18 มี.ค. 63

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 16.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

26 มี.ค. 63

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

14 ก.ค. 63

ปิดรับสมัคร / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา และซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน เวลา 23.59 น.

23 ก.ค. 63

ประกาศเลขประจำตัวผู้สอบ

15 - 16 ส.ค. 63

วันสอบพรีแอดฯ

31 ส.ค. 63

ดาวน์โหลดเฉลย

31 ส.ค. - 30 ก.ย. 63

เปิดระบบขาดสอบ - ขอรับข้อสอบ

24 ก.ย. 63

ประกาศคะแนนสอบ

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสาร
ผ่านทาง DekDPreAd.com อย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. 1เพื่อให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินและมั่นใจกับบรรยากาศการสอบก่อนการสอบจริง
 2. 2เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง นำไปปรับแผนการอ่านหนังสือก่อนการสอบจริง
 3. 3เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบระดับความสามารถของตัวเองเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบด้วยกัน สร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้เข้าสอบ

กิจกรรมสอบพรีฯ ทั้งหมดของ Dek-D

ชื่อโครงการ

Pre-Ad. รอบ GAT/PAT

GAT/PAT 1-7 ครบทุกวิชา

เหมาะสำหรับ

ม.6-5-4

Pre-Ad. รอบ วิชาสามัญ + กสพท

9 วิชาสามัญ / วิชาเฉพาะแพทย์

ม.6-5-4

Pre-ONET ม.6 (ต้นปี)

ไทย / อังกฤษ / สังคมฯ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ม.6-5-4

Pre-ONET ม.3 (ปลายปี)

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ม.3

วัดความรู้สอบเข้า ม.1

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ป.6

วัดความรู้สอบเข้า ม.4

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ม.3

จำลองสอบหมอ

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ม.3/ม.4

จำลองสอบ ก.พ.

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป

คนที่สนใจ

เงื่อนไขโครงการ #DekDPreAd

เงื่อนไขการสมัคร Dek-D’s Pre-Admission

 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
  • เลขบัตรมีผลต่อการเข้าสอบหากข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะไม่สามารถเข้าสอบได้
  • เลขบัตรแสดงบนเกียรติบัตร
 2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ โดยผู้เข้าสอบควรมาแก้ไขรหัสผ่านในภายหลัง
 3. เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถ แก้ไขสนามสอบฯ, วิชาที่สอบได้ ต้องไปชำระตามนั้น หากต้องการยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 4. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่ หากต้องการเปลี่ยนวิธีชำระเงิน จะต้องรอใบชำระเงินเดิมหมดอายุก่อน
  • เลือกโอนเงินด้วย QR code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  • เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  • เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
 5. หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็กสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนการปิดรับสมัคร
 6. หากสนามสอบที่ต้องการเต็ม ไม่แนะนำให้สมัครสนามอื่นที่ยังว่าง หากไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
 7. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยหากต้องเปลี่ยนสนามสอบของผู้สมัครไปสนามใกล้เคียง
เพิ่มวิชาสอบ

สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย

เปลี่ยนวิชาสอบ

ชำระเงินแล้วสามารถเปลี่ยนวิชาได้ เฉพาะกรณีวิชาที่ใช้ที่นั่งร่วมกัน (เวลาสอบเดียวกัน) แต่ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาไปสอบข้ามช่วงเวลาอื่นได้ โดยทำรายการได้ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันปิดรับสมัคร ที่หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร (จำกัดการเปลี่ยนวิชา 1 ครั้ง/วัน)

 • ช่วงเวลาสอบ เสาร์บ่าย (PAT1, PAT6) สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตนเอง
 • ช่วงเวลาสอบ อาทิตย์เช้า (PAT2, PAT7.1, PAT7.2, PAT7.3, PAT7.4, PAT7.6, PAT7.7) สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตัวเอง
 • ช่วงเวลาสอบ อาทิตย์บ่าย (PAT3, PAT5) สามารถย้ายได้ด้วยตัวเอง
 • วิชา PAT4 หากต้องการเปลี่ยนเข้า หรือ เปลี่ยนออก กรุณาติดต่อ Line : @dekdPreAd
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่, คณะที่ต้องการ, มหาวิทยาลัยที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันปิดรับสมัคร

ย้ายสนามสอบ

ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันปิดรับสมัคร โดยสนามสอบปลายทางต้องมีที่ว่างตรงกับรายวิชาที่สมัครในสนามต้นทาง

การซื้อข้อสอบ (วิชาที่สอบทับกัน)

สำหรับผู้เข้าสอบที่มีการสมัครสอบวิชาใดวิชาหนึ่งในช่วงเสาร์บ่าย อาทิตย์เช้า อาทิตย์บ่าย และต้องการข้อสอบวิชาอื่นๆในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันนี้ สามารถขอซื้อได้ ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงปิดรับสมัคร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ซื้อข้อสอบได้เฉพาะวิชาที่สอบเวลาเดียวกันกับวิชาที่สมัครสอบแล้วเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนวิชา
 • ข้อสอบที่ซื้อผ่านระบบนี้ ไม่ต้องเข้าสอบแต่จะจัดส่งข้อสอบให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุ ช่วง วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 โดย ส่งฟรีลงทะเบียน หรือ ส่งแบบ EMS เพิ่มค่าบริการ 50 บาท
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • ผู้ซื้อข้อสอบสามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ที่หน้าเฉลย วันที่ 31 สิงหาคม 2563 แต่จะไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล
การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ
 • ไม่สามารถแต่ง ชุดพละเต็มตัว, ชุดลำลอง, ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ
ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรของผู้สมัครสอบเท่านั้น
 • หากไม่นำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ
กติกาในห้องสอบ
 • ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
  • อุปกรณ์ของวิชา PAT4 : ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ ปากกา สําหรับเขียนรูปลายเส้น ชนิดดินสอและปากกาตามความถนัด แต่ ห้ามไม่ให้ใช้ปากกาเคมีหรือเมจิกที่หมึกซึมถึงหน้ากระดาษหลัง
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ หากไปห้องน้ำนานเกิน 10 นาที ถือว่าทุจริต จะไม่ได้รับการตรวจและไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในหน้าเว็บ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ส่วนข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้ทันที
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน จะไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล 24 กันยายน 2563 และดาวน์โหลดเฉลย 31 สิงหาคม 2563
 • ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ขาดสอบทุกกรณี สามารถรับเล่มข้อสอบ และดาวน์โหลดเฉลยได้ตามปกติ ดังนี้ ( แต่จะไม่มีคะแนนสอบ,ใบวิเคราะห์ผลแบบแสดงคะแนน และเกียรติบัตร )

(1) กรณีแจ้งขาดสอบล่วงหน้า (วันที่ 1 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2563) ผู้แจ้งขาดสอบล่วงหน้าทางบริษัทฯยินดีจัดส่งข้อสอบให้ฟรี โดย
 • ทำรายการขาดสอบล่วงหน้า ที่หน้าโปรไฟล์ของผู้สมัคร ในวันที่ 1 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2563
 • หากทำรายการแจ้งขาดสอบล่วงหน้าแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสอบที่สนามสอบได้
 • ข้อสอบเริ่มจัดส่งตามลำดับ ในช่วงวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
 • หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้ขาดสอบโปรดดำเนินการตาม (2)
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) กรณีไม่ได้แจ้งขาดสอบล่วงหน้า ผู้สมัครที่ไม่ได้เข้าสอบ สามารถรับขอรับข้อสอบได้ 2 วิธี (วิธีใดวิธีหนึ่ง) โดย
 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ 15 - 16 สิงหาคม 2563 ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆหลังวิชานั้นๆสอบเสร็จไปแล้ว 15 นาที สามารถรับได้ถึงเวลา 16.30 น. (หากขาดวันเสาร์ สามารถไปรับวันอาทิตย์ได้ มีสำรองจำกัด)
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • กดขอรับผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็กสถานะ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ถึง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น. (ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน (ทุกวิชาที่ขาดสอบพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็กสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
 1. ทีมงานมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากใกล้วันสอบแล้ว สถานการณ์ไม่คลี่คลาย จะมีการเลื่อนสอบไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม
 2. หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว แต่ผู้สมัครไม่สะดวกไปสอบ ด้วยเหตุผลใดๆ สามารถแจ้งขาดสอบล่วงหน้า ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้โครงการส่ง เล่มข้อสอบและกระดาษคำตอบใบจริง ให้ไปฝึกเองที่บ้าน ฟรี อ่านที่นี่
 3. หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว เมื่อมีการจัดสอบ โครงการจะมีมาตรการเฝ้าระวังในสนามสอบต่อเนื่อง ดังนี้
  • ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
  • ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอความร่วมมืองดเดินทางไปสนามสอบ และโปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ