สร้างประสบการณ์ฝึกสอบของคุณ
ให้เหมือนสอบจริงมากที่สุดด้วยเล่มข้อสอบ และกระดาษคำตอบ
คุณภาพเทียบเท่าสอบจริง

บริการสอบที่บ้าน + มีระบบตรวจให้ ใหม่!

ในสถานการณ์ COVID-19 ณ ปัจจุบัน หรือผู้สมัครติดธุระอื่นๆ ทำให้ “ไม่สะดวกเข้าสอบที่สนาม” สามารถเลือก “สอบที่บ้านได้” โดยจะได้รับ BOX SET เล่มข้อสอบ + กระดาษคำตอบ + คู่มือสอบที่บ้าน + ฯลฯ พร้อมมีระบบตรวจ รวมคะแนน ออกใบประเมินให้ และมีเกียรติบัตรมอบให้ด้วย!

เปลี่ยนเป็นสอบที่บ้าน (ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64)
สิ่งที่จะได้รับ สมัครสอบที่สนาม
และไปเข้าสอบ
สมัครสอบที่สนาม
แต่ขาดสอบ
สมัครสอบที่บ้าน

1

ได้เข้าระบบสอบพรีเทส

เข้าสอบตามตารางเวลา
และกติกาเหมือนจริง

ฝึกสอบเองเมื่อสะดวก
มีเฉลยให้ตรวจเอง

ระบบสอบที่บ้าน มีระบบตรวจให้
ส่งคำตอบภายใน 30 พ.ย. 64

2

ได้เล่มข้อสอบ

หลังสอบเสร็จ
นำกลับได้เลย

  • ไปรับด้วยตนเองที่สนามสอบวันสอบ ฟรี
  • จัดส่งไปรษณีย์ 19 พ.ย. - 21 ธ.ค. 64ค่าบริการส่ง 100 บาทต่อผู้สมัครสอบ

จัดส่งไปรษณีย์ พร้อม BOX SET
(ได้รับประมาณ 12 พ.ย. 64)

    พร้อมรับ

  • คู่มือสอบที่บ้าน
  • เอกสารอื่นๆ
  • ชุดดินสอ+ยางลบ
    (ผู้สมัคร 2 วิชาขึ้นไป)

3

ได้กระดาษคำตอบ เสมือนจริง

ใช้ในห้องสอบ

ส่งไปพร้อม
กับชุดข้อสอบ

4

ได้เฉลยแบบละเอียด

5

ได้ตรวจข้อสอบ

โครงการตรวจให้

ตรวจด้วยตัวเอง
จากเฉลย

โครงการตรวจให้
(ต้องส่งคำตอบภายใน 30 พ.ย. 64)

6

ได้ผลจัดอันดับ

บางรายการ

7

ได้ใบประเมินแยกพาร์ท/
แยกบท วิเคราะห์รายข้อ

พร้อมผลสอบ

พร้อมผลสอบ

8

ได้เกียรติบัตรแสดง
ผลคะแนน/จัดอันดับ

เกียรติบัตรแบบเข้าร่วมกิจกรรม

9

โปรโมชั่น

สมัครสอบ 3-4 วิชา
มีส่วนลดเพิ่ม

สมัครสอบ 3-4 วิชา
มีส่วนลดเพิ่ม

สมัครสอบ 3-4 วิชา
มีส่วนลดเพิ่ม

10

หมายเหตุ

สมัครสอบได้ถึง
30 ก.ย. 64

-

สมัครสอบที่สนามสอบ และกด
“เปลี่ยนเป็นสอบที่บ้านรับ BOX SET”
ได้ถึง 30 ก.ย. 64