สนามสอบจำลองรอบสุดท้ายของปีนี้!
เร่งสปีดทำคะแนน + ปิดทุกจุดอ่อนไปด้วยกัน

สอบได้ทั้ง ม.6-5-4 เด็กซิ่ว ฯลฯ | ได้ข้อสอบกลับ!

โอกาสสุดท้ายของปี! ซ้อมสอบใหญ่ 3.5 เดือนก่อนสอบจริง TCAS65

วันเสาร์ 18 ธ.ค. 64

วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

วันอาทิตย์ 19 ธ.ค. 64

วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

69

ชีววิทยา

08.00-09.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.อุ้ย
Dek-D’s
School

01
-
03

วิชา
เฉพาะแพทย์

12.30-16.45 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน
Tiwtactic

 • จัดสอบครบทั้ง 3 ฉบับ
  ฉบับที่ 1 คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
  ฉบับที่ 2 จริยธรรมทางแพทย์
  ฉบับที่ 3 เชื่อมโยงเหตุผล
 • - ระหว่างฉบับ มีเวลาพักในห้องสอบ 15 นาที
 • - แพทยฯ ทันตะฯ สัตวฯ เภสัชฯ รอบ กสพท

เลือกสอบ

GAT + PAT

85

GATความถนัดทั่วไป

เชื่อมโยง + อังกฤษ

08.30-11.30 น.

ข้อสอบโดย

พี่ขลุ่ย

ข้อสอบโดย

Farose
Academy

เวลาสอบทับกับ วิชาเคมี และ วิชาชีววิทยา

71

PAT1คณิตศาสตร์

13.00-16.00 น.

ข้อสอบโดย

อ.กิ๊ฟ
Dek-D's
School

หรือ

72

PAT3วิศวกรรมศาสตร์

13.00-16.00 น.

ข้อสอบโดย

Physics
Blueprint

หรือ

74

PAT4สถาปัตยกรรมฯ

13.00-16.00 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน
A-Le Paint

หรือ

75

PAT5ความถนัดฯ ครู

13.00-16.00 น.

 ดูโปรไฟล์ผู้ออกข้อสอบ
 ดูโปรไฟล์ผู้ออกข้อสอบ

ข้อสอบโดย

ข้อสอบโดย อ.จวง ปารมี
ไวจงเจริญ
ทีมวิชาการ
Dek-D

เวลาสอบทับกับ วิชาเฉพาะแพทย์

มาตรการวัคซีน COVID19

ผู้ที่จะเข้าสอบที่สนามจริง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม
กรณีที่ยังไม่เคยได้รับหรือไม่ครบ อาจไม่สามารถได้ในบางจังหวัด...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะที่อยากเข้าต้องสอบอะไร ?

ดูรายชื่อวิชา

รู้ลำดับความพร้อม

ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย พร้อม
เช็กลำดับ TCAS RANKING
เทียบลำดับ คณะที่อยากเข้า
และอันดับประเทศ, จังหวัด
ดูตัวอย่าง

ดูตัวอย่าง แพคสอบหมอ

สมัครและเข้าสอบครบ 8 วิชา
รับใบวิเคราะห์เพิ่ม 1 เซต ฟรี! เช่น
ผลจำลอง 6 อันดับ กสพท, ตาราง
คำนวณคะแนน กสพท ฯลฯ ดูตัวอย่าง
ดูตัวอย่าง

ข้อสอบคุณภาพ
พรีแอดฯ 65

 • ใหม่! Time Guide แนะนำ
  การใช้เวลาสอบ
 • อิงข้อสอบจริงรุ่นล่าสุด
 • มีทีมวิชาการตรวจสอบ
 • มีการทดสอบวัดคุณภาพ
กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 50 อันดับแรกเฉพาะผู้สอบที่สนาม แพคสอบหมอ และวิชาสามัญภาษาอังกฤษ

TOP50 แพคสอบหมอ
( 7 วิชาสามัญ+วิชาเฉพาะแพทย์ )

 • ปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล
  86.8266 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณฐพล พึ่งตัวเอง
  85.7193 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ฟ้าใส โตธนะรุ่งโรจน์
  82.8751 คะแนน
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ณภัทร อิสีประดิฐ
  81.1937 คะแนน
  สาธิตฯ จุฬาลงกรณ์ (ฝ่ายมัธยม)
 • กานต์ธิดา เจนศิริศักดิ์
  79.9599 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กฤติน สุขุมรัตนาพร
  79.3587 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐชนน หนูแก้ว
  78.8574 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณภัทร จิตติพร
  78.2031 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • จิรภัทร กิ่งสุวรรรพงษ์
  78.035 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภาวิดา วงศ์ถิรพร
  77.8953 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พัทธนันท์ สิทธิสาร
  77.8816 คะแนน
  สตรีวิทยา
 • สิรีรัศมิ์ โกมารกุล ณ นคร
  77.1242 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ลิตา ตันติประภาส
  77.1086 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธนภัทร ปลั่งพงษ์พันธ์
  77.0546 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นัทธมน รักในศิล
  76.7018 คะแนน
  พิบูลวิทยาลัย
 • เสถียร นทีทองรุ่งศักดิ์
  76.4270 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พนัส เยาวเรศเถกิงกิจ
  76.2637 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธันยพร ประเสริฐวชิรากุล
  76.1894 คะแนน
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • นรกิตติ์ สุทธินรเศรษฐ์
  75.9458 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปาณัสม์ ตั้งมั่นภูวดล
  75.6467 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นรุตม์ อิสสระวิทย์
  75.5238 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ชุติกาญจน์ ปิยธีรวงศ์
  75.0778 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐพล จินตกสิกรรม
  75.0361 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กิตติ โอภาสเมธีกุล
  74.6531 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สโรชา ธัญธรทิวัฒน์
  74.3178 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กุลบุรุษ เซอร์เกอร์
  74.2078 คะแนน
  เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
 • กฤษกร เจษฎาปกรณ์
  73.9321 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย
  73.7749 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ทยาภา ไทยแท้
  73.1217 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กัญญาณัฏฐ์ ศิรสิทธิโชค
  72.9608 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธัญรมย์ อวเกียรติ
  72.8339 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธวัลรัตน์ พรหมศรีสวัสดิ์
  72.5605 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภัทราพร พรสวัสดิ์
  72.5119 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศุภานิช ลิ่มเจริญพานิช
  72.4489 คะแนน
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • พรรณพัชร ลิมป์ปัทมปาณี
  72.0499 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เด่นทักษ์ เชิดสัตยานุกูล
  71.9104 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐพิชชา วุฒิวิริยะหาญ
  71.5305 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปัญญวัฒน์ รุ้งรุจิเมฆ
  71.3893 คะแนน
  ยุพราชวิทยาลัย
 • ทยากร เจี่ยสกุล
  71.2134 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐดนัย สุวรรณศิริเขต
  70.9208 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • หทัยชนก ปกจ้าย
  70.9056 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปัณณทัต อยู่พุก
  70.7365 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธีธัช ปราชญ์นคร
  70.5617 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สิรวิชญ์ ทองกุม
  70.4357 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พศิน สินสวัสดิ์มงคล
  70.3304 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • จิรัชยา วานิช
  70.2024 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปองคุณ ศิวาลัยพงศ์
  70.1995 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภาคิน พัชรเมธา
  70.0815 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ชัยเฉลิม จีระศิริ
  69.9897 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กิรกฤต ปิณฑวิรุจน์
  69.8483 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
แสดงรายชื่อ TOP ทั้งหมด

TOP50 วิชาสามัญอังกฤษ

 • นภัสสร หทัยวิทวัส
  97.5 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ทรรศิดา ตันประเสริฐ
  97.5 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กันตินันท์ ตันติยาภินันท์
  97.5 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศิริพล คำทรัพย์
  96.25 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สุธาวัลย์ เศรษฐจินดา
  96.25 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วิวรรณ วัชรขจร
  96.25 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธรรณ์ธร ทิพย์พยอม
  96.25 คะแนน
  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • ปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล
  95 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • มนสิชา เจียรจรัสพงศ์
  95 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภูริณัฐ สมชัย
  95 คะแนน
  เบ็ญจะมะมหาราช
 • ภูมิพัฒน์ สันติภาพ
  95 คะแนน
  สาธิตฯ เชียงใหม่
 • พงศภัค ชัยเจริญไมตรี
  93.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธันยพร ประเสริฐวชิรากุล
  93.75 คะแนน
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ภาคิน พัชรเมธา
  93.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ฌอน เช็พเพอร์ส
  93.75 คะแนน
  เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
 • มนัสนันท์ จันทร์บัวทอง
  92.5 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สิรีรัศมิ์ โกมารกุล ณ นคร
  92.5 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สิปาง อุกฤษฎ์มโนรถ
  92.5 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธนาเดช สินส่งเสริม
  92.5 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐวรรธ เมืองแก้ว
  92.5 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นัชชา อนุจารีอาภา
  92.5 คะแนน
  อำนวยศิลป์
 • ศิร์กานต์ เอี่ยมหน่อ
  92.5 คะแนน
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • เงินตรา พูลทองคำ
  92.5 คะแนน
  สาธิตฯ ศิลปากร
 • กวีภูมิ พรหมอารีย์
  92.5 คะแนน
  สตรีศรีน่าน
 • กุลบุรุษ เซอร์เกอร์
  92.5 คะแนน
  เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
 • ธัญธิตา วุฒิธนชัย
  91.25 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • จิรภัทร กิ่งสุวรรรพงษ์
  91.25 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธชวรรณ เตชกาญจนารักษ์
  91.25 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปณัย ศรีสุขุมบวรชัย
  91.25 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พิชามญชุ์ สรรพอุดม
  91.25 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปารณัท ปรีชาพานิช
  91.25 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศตวรรณ อนันตะเศรษฐกูล
  91.25 คะแนน
  สตรีสมุทรปราการ
 • จรรยพร คณานนท์
  91.25 คะแนน
  เฉลิมขวัญสตรี
 • พิชญธิดา ติณพันธุ์
  91.25 คะแนน
  สุราษฎร์ธานี
 • สุชญา นันทรัตนสกุล
  90 คะแนน
  สาธิตฯ เกษตรศาสตร์
 • ญาวีรินทร์ วชิรโภคา
  90 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อัญชิษฐา พิมลศิริผล
  90 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย
  90 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณฐพล พึ่งตัวเอง
  90 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • Nicha Tatsaringkansakul
  90 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธีรธรรม เหมืองสิน
  90 คะแนน
  สาธิตฯ จุฬาลงกรณ์ (ฝ่ายมัธยม)
 • ฟ้าใส โตธนะรุ่งโรจน์
  90 คะแนน
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ก้องเกียรติสกุล สันธิ
  90 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ฆฤณ บุญญานันท์
  90 คะแนน
  เซนต์คาเบรียล
 • ธวัลรัตน์ พรหมศรีสวัสดิ์
  88.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐพล จินตกสิกรรม
  88.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณิชมน สุภานันท์
  88.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภวัต ลีระศิริ
  88.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศิวนาถ ศิวกาญจน์
  88.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สิวาสินี กานต์วิริยะกุล
  88.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • จิรันตน์ ขันตยานุวงศ์
  88.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศศินันท์ หันจางสิทธิ์
  88.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พิมพ์อร พิทักษ์สกุลหงส์
  88.75 คะแนน
  มาแตร์เดอีวิทยาลัย
 • ภาณุชญา สมิธานนท์
  88.75 คะแนน
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
 • สิรภพ แก้วเนตร
  88.75 คะแนน
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • ณดา สุกสวรรณวิทย์
  88.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เขมิกา ไวพ่อค้า
  88.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เขมจิรา เอี่ยมสถิตย์
  88.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภัทราพร พรสวัสดิ์
  88.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • บุญญาดา ศรีศักดิ์
  88.75 คะแนน
  โยธินบูรณะ
 • พงศ์พล สีม่วง
  88.75 คะแนน
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กัญญาภัก ศรีสว่าง
  88.75 คะแนน
  สถาบันการศึกษาทางไกล
 • พรรณพัชร ฉิมบุญอยู่
  88.75 คะแนน
  สมุทรสาครบูรณะ
 • พิสุทธิ์ ณ สงขลา
  88.75 คะแนน
  เฉลิมขวัญสตรี
 • นัทธมน แสงสร้อย
  88.75 คะแนน
  นครสวรรค์
 • จิรภัทร ศรีสุราช
  88.75 คะแนน
  ขอนแก่นวิทยายน
 • สัตตบงกช ทิพละ
  88.75 คะแนน
  สาธิตฯ เชียงใหม่
 • ภูมินทร์ วิมุตติโกศล
  88.75 คะแนน
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปทิตตา พรจำเริญรัตน์
  88.75 คะแนน
  ชลกันยานุกูล
 • ธีธัช กาญจนหัตถกิจ
  88.75 คะแนน
  เซนต์คาเบรียล
แสดงรายชื่อ TOP ทั้งหมด

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 50 อันดับแรกเฉพาะผู้สอบที่สนาม แพคสอบหมอ และวิชาสามัญภาษาอังกฤษ

เงื่อนไขการรับรางวัล TOP50 (เฉพาะผู้สอบที่สนาม แพคสอบหมอ และวิชาสามัญภาษาอังกฤษ)

 • ผู้รับรางวัลต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
  - เงินรางวัลถูกหักภาษี 5 %
  - เงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้รับรางวัล ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565 หากเลขบัญชีผู้รับรางวัลไม่ถูกต้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินรางวัลให้ในรอบบถัดไปแทน (ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อทางทีมงานอีกครั้งภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 เท่านั้นและจะได้รับเงินรางวัลอีกครั้งวันที่ 1 พฤษภาคม 2565)
 • ผู้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลและกรอกข้อมูลกลับมา ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2565 หากติดต่อหลังจากนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เงินรางวัล
 • ผู้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลให้ทางบริษัทฯอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ทางบริษัทฯสามารถนำรูปและบทสัมภาษณ์มาใช้ในการโปรโมทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อขอรับรางวัล กรอกข้อมูล ที่นี่ (ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565)
  หากมีข้อสงสัยติดต่อ line@ : @DekDPreAd

รายชื่อน้องๆ ที่ได้คะแนน TOP10 วิชาอื่น

การจัดอันดับคะแนน ผู้สอบที่สนาม+สอบที่บ้าน รายวิชาต่างๆ (ไม่มีเงินรางวัล)

ดูรายชื่อที่นี่

ทำไมต้องสอบกับ #DekDPreAd

Dek-D เชี่ยวชาญจัดสอบ
ต่อเนื่อง 6 ปี

มาตรฐานสูง คุณภาพเต็ม เทียบเท่าสอบจริง ไม่ลดต้นทุน การจัดการล้ำกว่าใคร

สอบได้หมด ม.6-5-4

#dek65, #dek66, #dek67 รวมถึง เด็กสายอาชีพ, เด็กซิ่ว ก็สมัครสอบได้ การันตีความนิยม มีผู้เข้าสอบมากที่สุด

เลือกวิชา+สนามสอบได้

มี 21 วิชา จัดสอบครบวิชาหลัก ของ TCAS สมัครกี่วิชาก็ได้ สนามสอบ 53 จังหวัดทั่วประเทศ เลือกได้ตามต้องการ

ได้เล่มข้อสอบจริงกลับบ้าน
และมีเฉลยละเอียดให้

สอบเสร็จ นำข้อสอบกลับบ้านได้ทันที ดาวน์โหลดเฉลยละเอียดได้วันที่ 12 ม.ค. 65

ใหม่! มีกลุ่ม facebook
พี่เลี้ยงเตรียมสอบให้

กลุ่มลับพิเศษ แนะนำสิ่งต้องรู้ ทริค เทคนิค เพื่อเตรียมตัวไปสอบพรีแอดฯ ให้ได้ผลมากที่สุด

รู้ลำดับความพร้อม

ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย พร้อมเช็กอันดับ
- เทียบอันดับคณะที่อยากเข้า
- เทียบอันดับมหาวิทยาลัยที่อยากเข้า

บอกจุดอ่อนเรื่อง
/พาร์ทที่ไม่แม่น

มีใบวิเคราะห์การสอบ บอกจุด แข็ง-อ่อน รายข้อ รายบท ให้นำไปปรับแผนเตรียมสอบโค้งสุดท้าย

ขาดสอบ ก็ได้ข้อสอบ+เฉลย

บริการจัดส่งเล่มข้อสอบถึงบ้าน (อาจมีค่าบริการ) พร้อมมีสิทธิ์ดาวน์โหลดเฉลย

ดูภาพบรรยากาศวันสอบที่ผ่านมา

รุ่นพี่ที่ร่วมสอบ #DekDPreAd

กลับ

สนามสอบ 53 จังหวัด
จำกัดสนามละ 300-2,000 ที่นั่งDek-D ได้รับอนุญาตจัดสอบจากทุกสนามอย่างเป็นทางการ บ้านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น * ทุกสนามสอบ วิชาสอบเช้า-บ่าย ต้องสอบสนามเดียวกัน
แต่วิชาสอบเสาร์-อาทิตย์ แยกสนามสอบได้

พิเศษ! จังหวัดที่ยังไม่มีสนามสอบ
บริการเปิดสนามสอบให้ในโรงเรียน

อ่านรายละเอียดที่นี่
เช็คที่นั่งว่างทุกสนามที่นี่

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreAd.com

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  ถ.ราชวิถี ใกล้ BTS อนุสาวรีย์ฯ

 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  ถ.ราชวิถี ใกล้ BTS อนุสาวรีย์ฯ

 • รร. ปทุมคงคา

  ใกล้ BTS เอกมัย

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  บางเขน ใกล้ BTS วัดพระศรีฯ

 • รร. มหรรณพาราม

  ตลิ่งชัน-ปิ่นเกล้า

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  ฝังธนฯ ใกล้ MRT อิสรภาพ

 • อาคาร ABC WORLD

  รามคำแหง 30 - บางกะปิ

 • ม. ธรรมศาสตร์ รังสิต

  จ.ปทุมธานี

 • รร. สมุทรปราการ

  จ.สมุทรปราการ

 • รร. วัดเขมาภิรตาราม

  จ.นนทบุรี

 • รร.สมุทรสาครวิทยาลัย

  จ.สมุทรสาคร

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  จ.นครปฐม

ภาคตะวันตก

 • กาญจนบุรี

  รร. กาญจนานุเคราะห์

 • ราชบุรี

  รร. ราชโบริกานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร. คงคาราม

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร. แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร. สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร. สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  รร. นารีนุกูล

 • สกลนคร

  รร. สกลราชวิทยานุกูล

 • นครราชสีมา

  Terminal21 Korat

 • ศรีสะเกษ

  รร. สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร. สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร. บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร. อนุกูลนารี

 • เลย

  รร. เลยอนุกูลวิทยา

 • มหาสารคาม

  รร. ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร. สิรินธร

 • นครพนม

  รร. ปิยะมหาราชาลัย

 • มุกดาหาร

  รร. มุกดาหาร

 • บึงกาฬ

  รร.บึงกาฬ

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร. พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร. นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  ม. รามคำแหง ลพบุรี

 • เพชรบูรณ์

  รร. เพชรพิทยาคม

 • สุโขทัย

  รร. สุโขทัยวิทยาคม

 • สระบุรี

  รร. สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร. สงวนหญิง

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร. อยุธยาวิทยาลัย

 • กำแพงเพชร

  รร. กำแพงเพชรพิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

 • ปราจีนบุรี

  รร. ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร. เบญจมราชรังสฤษฎิ์2

 • จันทบุรี

  รร. เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  สนามสอบ จ.เชียงใหม่

 • เชียงราย

  รร. สามัคคีวิทยาคม

 • แพร่

  โรงแรมอมรรักษ์2

 • น่าน

  รร. สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร. บุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร. อุตรดิตถ์

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร. เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • สงขลา

  ศูนย์ประชุม สยามนครินทร์ แกรนด์ คอนเวนชันส์

 • ตรัง

  โรงแรม Eco INN

 • ภูเก็ต

  รร. เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • พัทลุง

  โรงแรมร้อยทอง รีสอร์ท

 • ชุมพร

  โรงแรมมรกต ทวิน จำกัด (จังหวัดชุมพร)

 • ปัตตานี

  โรงแรมปาร์คอินทาวน์ รีสอร์ท ปัตตานี

 • กระบี่

  โรงแรมกระบี่ รอยัล

วิธีการสมัครสอบ

ตัวอย่าง ผลสอบ-ใบวิเคราะห์ผล
ทำข้อสอบให้ได้เต็มที่ ผลสอบที่ดีนำไปใส่ใน Porfolio ได้

* ผู้สอบที่บ้านอาจได้ข้อมูลในหัวข้อนี้ไม่ครบทุกรายการ

ตัวอย่าง เกียรติบัตรที่จะได้รับ
โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร ได้รับทุกคน ทุกวิชา

เกียรติบัตร

แสดงคะแนนและอันดับของคุณ
เหมาะสำหรับใส่ PORT เชิงวิชาการ ( ผู้สอบที่บ้าน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ ไม่แสดงคะแนนและอันดับ )

รางวัลสำหรับน้องๆ ผู้สอบที่สนาม
ที่ได้คะแนนสูงสุด 50 อันดับแรก

รางวัลคะแนนสูงสุด
แพคสอบหมอ ( 7 วิชาสามัญ + กสพท )

อันดับ 1 - 5

รับเงินรางวัลคนละ
2,500 บาท

อันดับ 6 - 20

รับเงินรางวัลคนละ
1,500 บาท

อันดับ 21 - 50

รับเงินรางวัลคนละ
1,200 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุด
วิชาสามัญอังกฤษ

อันดับ 1 - 5

รับเงินรางวัลคนละ
1,000 บาท

อันดับ 6 - 20

รับเงินรางวัลคนละ
500 บาท

อันดับ 21 - 50

รับเงินรางวัลคนละ
300 บาท

เงื่อนไข : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าสอบที่สนามสอบ หากได้รับคะแนนสูงสุดทั้งสองการจัดอันดับ
จะได้รับรางวัลที่มูลค่าสูงสุดรางวัลใดรางวัลหนึ่งเท่านั้น และติดต่อภายในเวลาที่กำหนด

กลับ

TCAS คณะที่อยากเข้า ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง? อ้างอิงจากปีการศึกษา 2564

สายวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์

ดูรูปใหญ่
รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา
สายวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์
09
ไทย
19
สังคม
29
อังกฤษ
39
คณิต 1
49
ฟิสิกส์
59
เคมี
69
ชีว
วิชาเฉพาะ
แพทย์
1 แพทยฯ ทันตะฯ สัตวฯ และ เภสัชฯ
2 สหเวชฯ, เทคนิคฯ, พยาบาล,สาธาฯ
3 จิตวิทยา
4 วิทยาศาสตร์
( กายภาพ,ชีวภาพ,IT,ICT )
5 วิศวกรรมศาสตร์
6 อักษรฯ – มนุษยฯ – ศิลปศาสตร์
7 การโรงแรม-ท่องเที่ยว
8 นิติฯ, รัฐฯ, สังคมสงเคราะห์
9 นิเทศฯ – วารสารฯ – สื่อสารฯ
10 บัญชี – บริหาร, เศรษฐศาสตร์
11 สถาปัตย์ฯ, ศิลปกรรม
12 ครุฯ-ศึกษาฯ สาขาวิทย์
13 ครุฯ-ศึกษาฯ สาขาศิลป์
14 เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร์,
สัตวศาสตร์

ทำไมต้องวิชาสามัญ?

คณะใน TCAS รอบ 2, 3, 4 ใช้วิชาสามัญในการคัดเลือก

กสพท ใช้ 7 วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

คำแนะนำเลือกสอบ

หากยังไม่มั่นใจว่าจะติดใน TCAS รอบไหน ควรสอบเผื่อไว้ จะทำให้มีโอกาสยื่นเลือกคณะเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้

มีเพียงบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา ทั้งแบบบังคับ และแบบทางเลือก

ใช้เฉพาะโครงการ กสพท หากนอกโครงการฯ อาจใช้เพียง 7 วิชาสามัญ สายวิทย์

* คณะเดียวกัน ต่างมหาวิทยาลัย อาจใช้วิชายื่นเลือกต่างกัน โปรดตรวจสอบวิชาที่ต้องใช้จริง จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

สายวิชา GAT-PAT

ดูรูปใหญ่
รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา
สายวิชา GAT-PAT
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7
1 ทันตแพทยศาสตร์
2 เภสัชฯ, เทคนิคการแพทย์, สหเวชฯ, สัตวฯ
3 พยาบาลฯ, สาธารณสุขฯ
4 วิทยาศาสตร์ กายภาพ/ชีวภาพ/จิตวิทยา
วิทยาศาสตร์ อาหาร/กีฬา/คอมพิวเตอร์/ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศ


5 การแพทย์แผนไทย/จีน/ การแพทย์ทางเลือก
6 เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร์, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์
7 วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานวิทย์)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานศิลป์)


9 นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานวิทย์)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลป์)


10 อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานวิทย์)
อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานศิลป์)


11 บริหารฯ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ, จิตวิทยาการจัดการ, โลจิสติกส์
12 สถาปัตยกรรมศาสตร์
13 ศิลปกรรมศาสตร์, มัณฑนศิลป์, วิจิตรศิลป์, ดุริยางคศิลป์
14 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ ครูทั่วไป/ศิลป์/จิตวิทยาครู
15 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,ครุฯอุตสาหกรรม ครูวิทย์
16 การท่องเที่ยว การโรงแรม

ทำไมต้องสอบ GAT-PAT?

GAT-PAT ใช้ใน TCAS รอบ 2, 3, 4 และใช้ในหลายมหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ไม่ใช้ GAT-PAT

คำแนะนำเลือกสอบ

หากยังไม่มั่นใจว่าจะติดใน TCAS รอบไหน ควรสอบเผื่อไว้ จะทำให้มีโอกาสยื่นเลือกคณะเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้

มีเพียงบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา ทั้งแบบบังคับ และแบบทางเลือก

* คณะเดียวกัน ต่างมหาวิทยาลัย อาจใช้วิชายื่นเลือกต่างกัน โปรดตรวจสอบวิชาที่ต้องใช้จริง จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

กลับ

ปฏิทินโครงการ

31 มี.ค. 64

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 16.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

7 เม.ย. 64

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

19 พ.ย.64 - 21 พ.ย.64

ประกาศสถานะสนามสอบ จัดสอบได้/ไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด พร้อมเปิดให้ย้ายสนาม หรือเลือกสอบที่บ้านครั้งสุดท้าย

21 พ.ย. 64(23.59 น.)

ปิดรับสมัคร / เปลี่ยนเป็นสอบที่บ้าน รับ BOX SET / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา

2 ธ.ค. 64(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศอาคารสอบ ห้องสอบ และที่นั่งในการสอบ สนามที่จัดสอบได้

18 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64

วันสอบที่สนามสอบจริง

21 ธ.ค.64 - 10 ม.ค.65

ช่วงการสอบ สำหรับผู้เลือกสอบที่บ้าน

27 ธ.ค. 64 - 1 ก.พ. 65(16.00 น. เป็นต้นไป)

เปิดระบบขาดสอบ ขอรับข้อสอบ

12 ม.ค. 65(16.00 น. เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเฉลย

31 ม.ค. 65(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสาร
ผ่านทาง DekDPreAd.com อย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. 1เพื่อให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินและมั่นใจกับบรรยากาศการสอบก่อนการสอบจริง
 2. 2เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง นำไปปรับแผนการอ่านหนังสือก่อนการสอบจริง
 3. 3เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบระดับความสามารถของตัวเองเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบด้วยกัน สร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้เข้าสอบ

กิจกรรมสอบพรีฯ ทั้งหมดของ Dek-D

ชื่อโครงการ

Pre-Ad. รอบ GAT/PAT

GAT/PAT 1-7 ครบทุกวิชา

เหมาะสำหรับ

ม.6-5-4

Pre-Ad. รอบ วิชาสามัญ + กสพท

7 วิชาสามัญ / วิชาเฉพาะแพทย์

ม.6-5-4

วัดความรู้สอบเข้า ม.4

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ม.3

จำลองสอบหมอ

วิชาพื้นฐาน + วิชาเฉพาะแพทย์

ม.3-4

วัดความรู้สอบเข้า ม.1

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ / สังคม

ป.6

จำลองสอบ ก.พ.

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป

คนที่สนใจ

วิธีชำระเงิน สามารถเลือกชำระได้
ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11 (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3

ชำระเงินโดย บัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

เงื่อนไขโครงการ #DekDPreAd

เงื่อนไขการสมัคร Dek-D’s Pre-Admission

 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
  • เลขบัตรมีผลต่อการเข้าสอบหากข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะไม่สามารถเข้าสอบได้
  • เลขบัตรแสดงบนเกียรติบัตร
 2. ผู้ที่จะเข้าสอบที่สนามจริง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม และมีบางจังหวัดที่ต้องแสดงผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เพิ่ม อ่านทั้งหมดที่นี่
 3. กรอกเบอร์มือถือที่ใช้งานอยู่จริง เพื่อรับ SMS แจ้งเตือนการทำรายการจากโครงการ หรือเพื่อรับสายกรณีพบปัญหา
 4. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ โดยผู้เข้าสอบควรมาแก้ไขรหัสผ่านในภายหลัง
 5. เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถ แก้ไขสนามสอบฯ, วิชาที่สอบได้ ต้องไปชำระตามนั้น หากต้องการยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 6. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่ หากต้องการเปลี่ยนวิธีชำระเงิน จะต้องรอใบชำระเงินเดิมหมดอายุก่อน
  • เลือกโอนเงินด้วย QR code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  • เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  • เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
 7. หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็คสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนการปิดรับสมัคร
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยหากต้องเปลี่ยนสนามสอบของผู้สมัครไปสนามใกล้เคียง
 9. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 10. ด้วยสถานการณ์โควิด-19 อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น จัดสอบในบางสนาม ส่วนสนามที่จัดสอบไม่ได้จะเป็นการจัด ส่งเล่มข้อสอบ+กระดาษคำตอบ พร้อมด้วยคู่มือ/เอกสาร แนะนำการฝึกสอบด้วยตัวเอง ไปให้ที่บ้านฟรี
เพิ่มวิชาสอบ

สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย

เปลี่ยนวิชาสอบ

ชำระเงินแล้วสามารถเปลี่ยนวิชาได้ เฉพาะกรณีวิชาที่ใช้ที่นั่งร่วมกัน (เวลาสอบเดียวกัน) แต่ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาไปสอบข้ามช่วงเวลาอื่นได้ โดยทำรายการได้ตั้งแต่ 7 เม.ย. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร ที่หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร (จำกัดการเปลี่ยนวิชา 1 ครั้ง/วัน)

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่, คณะที่ต้องการ, มหาวิทยาลัยที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 เม.ย. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร

ย้ายสนามสอบ

ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร โดยสนามสอบปลายทางต้องมีที่ว่างตรงกับรายวิชาที่สมัครในสนามต้นทาง

การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ หรือ แต่งชุดสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่น เสื้อผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย สวมเสื้อมีแขน คู่กางเกงขายาวหรือกระโปรงความยาวเลยเข่า สวมรองเท้าปิดนิ้วเท้า และหุ้มคลุมส้นเท้า
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบแต่งกาย กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ หรือรองเท้าที่โชว์นิ้วเท้า และ/หรือ โชว์ส้นเท้า เข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสวมใส่ ชุดพละเต็มตัว, ชุดลำลอง, ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่นกัน
ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิดที่มีการแสดงชื่อ-นามสกุล
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรของผู้สมัครสอบเท่านั้น
 • หากไม่นำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ
กติกาในห้องสอบ
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • วิชาสามัญฯ สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที วิชาเฉพาะแพทย์ สายได้ไม่เกิน 15 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ หากไปห้องน้ำนานเกิน 10 นาที ถือว่าทุจริต จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 - 1 ก.พ. 65 (มีค่าบริการจัดส่ง)
 • กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 - 1 ก.พ. 65 (มีค่าบริการจัดส่ง)
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ส่วนข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้ทันที
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน จะไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ 27 ธ.ค. 64 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล 31 ม.ค. 65 และดาวน์โหลดเฉลย 12 ม.ค. 65
 • ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ที่สมัครสอบที่สนาม แต่ขาดสอบ ไม่ได้ไปสอบในวันที่กำหนด สามารถรับเล่มข้อสอบ และดาวน์โหลดเฉลยได้ตามปกติ ดังนี้ ( แต่จะไม่ได้รับ BOX SET, ไม่มีคะแนนสอบ, ใบวิเคราะห์ผลแบบแสดงคะแนน และเกียรติบัตร )

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ เสาร์ 18 ธ.ค. 64 - อาทิตย์ 19 ธ.ค. 64 ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ หลังวิชานั้นๆ สอบเสร็จไปแล้ว 15 นาทีเป็นต้นไป โดยวันเสาร์รับได้ถึงเวลา 18.00 น. และ วันอาทิตย์รับได้ถึงเวลา 17.30 น. (หากขาดวันเสาร์ สามารถไปรับวันอาทิตย์ได้ มีสำรองจำกัด)
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • ผู้รับข้อสอบโปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าติดต่อราชการ (ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดนักเรียน)
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • กดขอรับผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็คสถานะ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 - 1 ก.พ. 65 (ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน (ทุกวิชาที่ขาดสอบพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็คสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • หากไม่กดขาดสอบขอรับข้อสอบในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
 1. หากสถานการณ์จัดสอบได้ โครงการจะมีมาตรการเฝ้าระวังในสนามสอบต่อเนื่อง ดังนี้
  • ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
  • ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอความร่วมมืองดเดินทางไปสนามสอบ และโปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ
 2. โครงการจะประเมินสถานการณ์การจัดสอบ ภายใน 19 พ.ย.64 หรือก่อนวันสอบ 4 สัปดาห์ โดยจะแจ้งในเว็บหรือ Social ของโครงการ และ sms ของผู้สมัครสอบ ว่าสนามหรือจังหวัดใดจัดสอบได้หรือไม่ได้
  2.1 เปิดให้ย้ายสนามสอบครั้งสุดท้าย 19-21 พ.ย.64
  2.1.1 สนามหรือจังหวัดที่จัดสอบได้
  • ผู้สมัครที่ยืนยันไปสอบ ไม่ต้องทำรายการใดๆ
  • ผู้สมัครที่เปลี่ยนใจไปสอบบ้าน กดเปลี่ยนได้ ภายใน 21 พ.ย.64
  2.1.2 สนามหรือจังหวัดที่จัดสอบไม่ได้
  • ผู้สมัครที่อยากสอบสนามจริง ต้องทำการย้ายไปสนามที่จัดสอบได้และว่างอยู่ ภายใน 21 พ.ย.64
  • ผู้สมัครที่ไม่ย้ายสนาม จะกรอกที่อยู่เพื่อรับการสอบที่บ้านภายใน 30 พ.ย.64
  ผู้สอบที่บ้านจะได้รับ "BOX SET เล่มข้อสอบ + กระดาษคำตอบ และอื่นๆ" ฟรีถึงบ้าน กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้สมัครสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd 2.2 หลังปิดการย้ายสนามสอบครั้งสุดท้าย
  จะมีการแจ้งห้องสอบ และที่นั่งสอบ รายบุคคล ภายใน 24 พ.ย.64 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเข้าสอบ