(39) คณิตศาสตร์1, (71) PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ (อ.กิ๊ฟ)

ผู้แทนแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์ 3 สมัย ดีกรีรางวัลเหรียญเงิน และทองแดง

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์1 และ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 - ปัจจุบัน
 • ติวเตอร์สอนวิชา PAT1 และคณิตฯ วิชาสามัญ ของ Dek-D’s school
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์กว่า 10 ปี ทั้งในไทย สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงปริญญาเอก
 • จบปริญญาเอกจาก Clemson University โดยได้รับทุน Fellowship และได้รับรางวัลผู้สอนดีเด่น
  สาขาคณิตศาสตร์

(29) วิชาภาษาอังกฤษ, GAT ความถนัดทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)

สถาบัน Farose Academy

สถาบันติวอังกฤษสมัยใหม่ ด้วยเทคนิค ‘คิด-เข้าใจ-ไม่ท่องจำ’

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2561 - ปัจจุบัน
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญการติวภาษาอังกฤษเพื่อการสอบทั้ง GAT และ วิชาสามัญ
 • ประสบการณ์ติวโรงเรียนใหญ่ ทั่วไทย อาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, สวนกุหลาบวิทยาลัย, อัสสัมชัญ, เซนต์คาเบรียล, จิตรลดา, ราชินี ฯลฯ
 • เซเลปเจ้าของรายการ " Farose Channel " บน Youtube

(09) วิชาภาษาไทย, (19) วิชาสังคมศึกษา

ครูพี่วิน สถาบันบ้านเตรียมโดม

สถาบันติวไทย-สังคมฯ “สนุก ตรงจุด เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง” และติวสอบเข้า ม.ธรรมศาสตร์

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 - ปัจจุบัน
 • นักติววิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และ GAT เชื่อมโยง ทั่วไทย อาทิเทพศิรินทร์, วัดราชบพิธ,
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง, บูรณะรำลึก ตรัง, หาดใหญ่วิทยาลัยฯ เป็นต้น
 • ประสบการณ์ติว อาทิคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการ Sahapat Admission (ติวมาม่า)
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 12 ปี
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(49) วิชาฟิสิกส์

เอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก) ฟิสิกส์

ฟิสิกส์โกเอก เรียนฟิสิกส์ออนไลน์แบบเต็มคอร์ส เนื้อหาครบ สอนละเอียดเป็นขั้นตอน

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ ฟิสิกส์ และ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563 - ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์ 18 ปี
 • เจ้าของเพจติว " ฟิสิกส์โกเอก" มีผู้ติดตามมากกว่า 270,000 คน
 • เจ้าของ Youtube Channel " ฟิสิกส์โกเอก" มีผู้ subscribers มากกว่า 87,000 คน
 • ปริญญาตรีและโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(69) วิชาชีววิทยา

ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล (อ.อุ้ย) ชีววิทยา

ผู้เขียนหนังสือชีววิทยายอดนิยม Biology และ Essential Biology

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชาชีววิทยา และ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 - ปัจจุบัน
 • ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยา ของ Dek-D’s school
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษในโรงเรียนต่างๆ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย, สตรีวิทยา, บดินทรเดชา
 • วิทยากรบรรยายชีววิทยา PAT2 ของ Brands Summer Camp ตั้งแต่ 2557 ถึงปัจจุบัน
 • ปริญญาเอก PhD in Marine Science and Technology, Newcastle University, UK

(59) วิชาเคมี, วิชาเฉพาะแพทย์

สถาบัน Tiwtactic

สถาบันติวออนไลน์ประสบการณ์สูง เน้นการติวสอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัย

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชาเคมี, วิชาเฉพาะแพทย์ และ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 - ปัจจุบัน
 • ติวออนไลน์ แบบสมัยใหม่ ครบเครื่องงานติว PAT3, วิชาเฉพาะแพทย์, O-NET และมัธยมฯต้น
  ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
 • ทีมติวเตอร์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรัฐบาล
  ชั้นนำ

GAT ความถนัดทั่วไป (เชื่อมโยง)

อ.ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย)

ติวเตอร์คนเก่ง เจ้าของ Facebook Page สุดฮอต Aj KLUI

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา GAT เชื่อมโยง โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2559 - ปัจจุบัน
 • ผู้เขียนหนังสือ " พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT ภาษาไทย " ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
 • เจ้าของเพจติว " Aj KLUI " มีผู้ติดตามกว่า 312,527 คน
 • นักติว GAT เชื่อมโยง ผู้มากประสบการณ์ กว่า 30 สถาบัน ใน 25 จังหวัดทั่วไทย

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ณัฐพล ทิพธัญญาธร (ครูพี่ตั้ว) สถาบัน Physics Blueprint

เทคนิคการสอน "ออกแบบกระบวนการคิด พิชิตฟิสิกส์และวิศวะทุกสนามสอบ"

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563 - ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์ และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 15 ปี
 • ประสบการณ์ติวโรงเรียนทั่วประเทศไทย อาทิเช่นราชสีมาวิทยาลัย, หาดใหญ่วิทยาลัย, ระยองวิทยาคม, ราชวินิตบางแก้ว, บางพลีราษฎร์บํารุง, อัสสัมชัญศึกษา, กุหลาบวิทยา, สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมฯ

นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ(ครูพี่นัน) และเอกรัตน์ วรินทรา (ครูพี่เอก) สถาบัน A-Le Paint

สถาบันสอนด้วย Concept "A PLACE OF YOUNG CREATIVE" สอนด้วยความตั้งใจ รักในงานสถาปัตยกรรม และพัฒนาคุณภาพให้ก้าวทันต่อโลกการออกแบบ

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมฯ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563 - ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมมากกว่า 17 ปี
 • ผู้เขียนหนังสือ Sketch Design For Entrance, คำถามยอดฮิตความถนัดททางสถาปัตยกรรม, How To Draw Perspective, หนังสือตอบคำถามการศึกษา คณะสถาปัตยกรรม YES NO OK
 • วิทยากรพิเศษให้กับโครงการต่างๆ เช่น ติวมาม่า แนะแนวความรู้สู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย, Peptein Genius Generation 2011-2012
 • ปริญญาตรี ครูพี่นันและครูพี่เอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท ครูพี่นัน คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ครูพี่เอก มหาวิทยาลัยคิงสตัน ลอนดอน สหราชอาณาจักร

PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

อ.ปารมี ไวจงเจริญ (อ.จวง)

นักติวมืออาชีพ "เน้นคอนเซ็ป เทคนิคเริ่ด ทำโจทย์เยอะ" ติวมาแล้วกว่า 80 โรงเรียน 10,000 คน

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 - ปัจจุบัน
 • นักติววิชาสังคม, GAT เชื่อมโยง และ PAT 5 เดินสายโรงเรียนทั่วประเทศไทย ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
 • ผู้ออกข้อสอบวิชาสังคมโครงการ Dek-D’s Pre-Onet TCAS’62

ทีมวิชาการ Dek-D

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกข้อสอบ

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ PAT 5

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • พาร์ท คณิตศาสตร์, ตรรกศาสตร์ทางภาษา และอนุกรมรูปภาพ
 • มีประสบการณ์ในการเข้าสอบ PAT 5 สนามจริง มากกว่า 5 ปี