ประกาศ สำหรับสนามสอบที่จัดสอบได้ อ่านต่อ ประกาศ สำหรับสนามที่ปรับเป็นสอบที่บ้าน อ่านต่อ

สนามจำลองสอบ TCAS ใหญ่ที่สุดในไทย
รู้แนวสอบ รู้จุดอ่อน ปรับแผนการอ่านให้ตรงจุดก่อนใคร

GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7

มีผู้สมัครแล้ว 40,712 คน

สอบได้ทั้ง ม.6-5-4 เด็กซิ่ว ฯลฯ ได้ข้อสอบกลับ!

วันเสาร์ 6 พ.ย. 64

08.30 - 11.30 น.

85

GAT ความถนัดทั่วไป เชื่อมโยง+อังกฤษ

13.00 - 16.00 น.

 • • 2 วิชานี้ใช้ที่นั่งสอบร่วมกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
 • • ส่วนวิชาที่เหลือสามารถขอซื้อข้อสอบได้

76

PAT 6 ศิลปกรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ 7 พ.ย. 64

08.30 - 11.30 น.

 • • 7 วิชานี้ใช้ที่นั่งสอบร่วมกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
 • • ส่วนวิชาที่เหลือสามารถขอซื้อข้อสอบได้

77

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

78

PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

79

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

83

PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

13.00 - 16.00 น.

 • • 3 วิชานี้ใช้ที่นั่งสอบร่วมกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
 • • ส่วนวิชาที่เหลือสามารถขอซื้อข้อสอบได้

74

PAT 4 สถาปัตยกรรมฯ

ข้อสอบคุณภาพ
พรีแอดฯ 65

ใหม่! Time Guide แนะการใช้เวลาสอบ

อิงข้อสอบจริงรุ่นล่าสุด

มีทีมวิชาการตรวจสอบ

มีการทดสอบวัดคุณภาพ

ทีมผู้ออกข้อสอบ

คณะที่อยากเข้า
ต้องสอบอะไร?

ดูรายชื่อวิชา คลิก!

อ้างอิงจาก TCAS'64

Pre-Ad TCAS'65 รอบ วิชาสามัญ วิชาเฉพาะแพทย์

กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 20 อันดับแรกเฉพาะผู้สอบที่สนาม วิชา GAT (เชื่อมโยง+อังกฤษ)

TOP GAT อันดับ 1 - 5

 • ชญาณ์นันท์ งามสะอาด
  คะแนน 283.3
  ภูเก็ตวิทยาลัย
 • สุกฤตา พฤกษอาโนชา
  คะแนน 282.5
  โยธินบูรณะ
 • ณัฏฐ์ฐา โพธิ์แมนกุล
  คะแนน 280
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อัชฌา วิริยะชาติ
  คะแนน 280
  หล่มสักวิทยาคม
 • ชัยศิริ อ่อนลิ้ม
  คะแนน 279
  สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

TOP GAT อันดับ 6 - 20

 • พงศ์พัชรา พงศ์ชวลิตกุล
  คะแนน 275.5
  สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • วชิรวิทย์ โพธิ์สุวรรณ
  คะแนน 275
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • วรท ฟักอุไร
  คะแนน 272.5
  สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 • ปัญญพัฒน ปวงแก้ว
  คะแนน 272.5
  บุญวาทย์วิทยาลัย
 • ชนิดาภา เอกอำนวย
  คะแนน 270
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สรวิชญ์ สงวนงาม
  คะแนน 270
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปริชญา จันทร์ตรี
  คะแนน 267.5
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สริดา ศรประชุม
  คะแนน 267.5
  สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 • ณิชาภา วรพรรณโสภาค
  คะแนน 265
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • รดา กิตติมั่นคง
  คะแนน 262.5
  เตรียมอุดมศึกษา
 • มาสุข ดีพลงาม
  คะแนน 262.4
  สุรวิวัฒน์-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • พิชญ์สินี นิวัตยะกุล
  คะแนน 260
  อุดมดรุณี
 • พรพิพัฒน์ แหขุนทด
  คะแนน 260
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ฉัตริน จิตรส่องแสง
  คะแนน 260
  มุกดาหาร
 • ปรเมศวร์ โกนสร้าง
  คะแนน 260
  ภูเก็ตวิทยาลัย

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 20 อันดับแรกเฉพาะผู้สอบที่สนาม วิชา GAT (เชื่อมโยง+อังกฤษ)

เงื่อนไขการรับรางวัล TOP20 GAT

 • ผู้รับรางวัลต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
  - เงินรางวัลถูกหักภาษี 5 %
  - เงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้รับรางวัล ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 หากเลขบัญชีผู้รับรางวัลไม่ถูกต้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินรางวัลให้ในรอบบถัดไปแทน (ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อทางทีมงานอีกครั้งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เท่านั้นและจะได้รับเงินรางวัลอีกครั้งวันที่ 1 เมษายน 2565)
 • ผู้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลและกรอกข้อมูลกลับมา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากติดต่อหลังจากนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เงินรางวัล
 • ผู้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลให้ทางบริษัทฯอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ทางบริษัทฯสามารถนำรูปและบทสัมภาษณ์มาใช้ในการโปรโมทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อขอรับรางวัล กรอกข้อมูล ที่นี่ (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
  หากมีข้อสงสัยติดต่อ line@ : @DekDPreAd

รุ่นพี่ที่ร่วมสอบ #DekDPreAd

ทำไมต้องสอบกับ #DekDPreAd

Dek-D เชี่ยวชาญจัดสอบ
ต่อเนื่อง 6 ปี

มาตรฐานสูง คุณภาพเต็ม เทียบเท่าสอบจริง ไม่ลดต้นทุน การจัดการล้ำกว่าใคร

สอบได้หมด ม.6-5-4

#dek65, #dek66, #dek67 รวมถึง เด็กสายอาชีพ, เด็กซิ่ว ก็สมัครสอบได้ การันตีความนิยม มีผู้เข้าสอบมากที่สุด

เลือกวิชา+สนามสอบได้

มี 21 วิชา จัดสอบครบวิชาหลัก ของ TCAS สมัครกี่วิชาก็ได้ สนามสอบ 53 จังหวัดทั่วประเทศ เลือกได้ตามต้องการ

ได้เล่มข้อสอบจริงกลับบ้าน
และมีเฉลยละเอียดให้

สอบเสร็จ นำข้อสอบกลับบ้านได้ทันที ดาวน์โหลดเฉลยละเอียดได้วันที่ 1 ธ.ค. 64

ใหม่! มีกลุ่ม facebook
พี่เลี้ยงเตรียมสอบให้

กลุ่มลับพิเศษ แนะนำสิ่งต้องรู้ ทริค เทคนิค เพื่อเตรียมตัวไปสอบพรีแอดฯ ให้ได้ผลมากที่สุด

รู้ลำดับความพร้อม

ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย พร้อมเช็กอันดับ
- เทียบอันดับคณะที่อยากเข้า
- เทียบอันดับมหาวิทยาลัยที่อยากเข้า

บอกจุดอ่อนเรื่อง
/พาร์ทที่ไม่แม่น

มีใบวิเคราะห์การสอบ บอกจุด แข็ง-อ่อน รายข้อ รายบท ให้นำไปปรับแผนเตรียมสอบโค้งสุดท้าย

ขาดสอบ ก็ได้ข้อสอบ+เฉลย

บริการจัดส่งเล่มข้อสอบถึงบ้าน (อาจมีค่าบริการ) พร้อมมีสิทธิ์ดาวน์โหลดเฉลย

ดูภาพบรรยากาศวันสอบที่ผ่านมา

กลับ

สนามสอบ 53 จังหวัด
จำกัดสนามละ 300-2,000 ที่นั่งDek-D ได้รับอนุญาตจัดสอบจากทุกสนามอย่างเป็นทางการ บ้านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น * ทุกสนามสอบ วิชาสอบเช้า-บ่าย ต้องสอบสนามเดียวกัน
แต่วิชาสอบเสาร์-อาทิตย์ แยกสนามสอบได้

พิเศษ! จังหวัดที่ยังไม่มีสนามสอบ
บริการเปิดสนามสอบให้ในโรงเรียน

อ่านรายละเอียดที่นี่
เช็คที่นั่งว่างทุกสนามที่นี่

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreAd.com

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

 • รร. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร. สันติราษฎร์วิทยาลัย

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร. ปทุมคงคา

  ใกล้ BTS เอกมัย

 • รร. สารวิทยา

  พหลโยธิน-ดินแดง

 • รร. มหรรณพาราม

  ตลิ่งชัน-ปิ่นเกล้า

 • รร. ทวีธาภิเศก

  ฝังธนฯ ใกล้ MRT อิสรภาพ

 • รร. สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  ใกล้ ตลาดมีนบุรี

 • อาคารห้องสมุดเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  จ.ปทุมธานี

 • รร. สมุทรปราการ

  จ.สมุทรปราการ

 • รร. วัดเขมาภิรตาราม

  จ.นนทบุรี

 • รร.สมุทรสาครวิทยาลัย

  จ.สมุทรสาคร

 • รร. ราชินีบูรณะ

  จ.นครปฐม

ภาคตะวันตก

 • กาญจนบุรี

  รร. กาญจนานุเคราะห์

 • ราชบุรี

  รร. ราชโบริกานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร. คงคาราม

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร. แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร. สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  สาเกตฮอลล์

 • อุบลราชธานี

  รร. นารีนุกูล

 • สกลนคร

  โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 • นครราชสีมา

  เทอร์มินอล21โคราช

 • ศรีสะเกษ

  รร. สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร. สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร. บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร. อนุกูลนารี

 • เลย

  รร. เลยอนุกูลวิทยา

 • มหาสารคาม

  รร. ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  ราชภัฏสุรินทร์

 • นครพนม

  จังหวัดนครพนม

 • มุกดาหาร

  จังหวัดมุกดาหาร-โรงแรมมุกดาหารแกนรด์

 • บึงกาฬ

  รร.บึงกาฬ

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร. พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร. นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  จังหวัดลพบุรี

 • เพชรบูรณ์

  รร. เพชรพิทยาคม

 • สุโขทัย

  ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. สุโขทัย

 • สระบุรี

  รร. สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร. สงวนหญิง

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร. อยุธยาวิทยาลัย

 • กำแพงเพชร

  รร. กำแพงเพชรพิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร. มาบตาพุดพันพิทยาคาร

 • ปราจีนบุรี

  รร. ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร. เบญจมราชรังสฤษฎิ์2

 • จันทบุรี

  รร. เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  อ.เมืองเชียงใหม่

 • เชียงราย

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

 • แพร่

  รร. นารีรัตน์จังหวัดแพร่

 • น่าน

  รร. สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร. บุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร. อุตรดิตถ์

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร. เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร. กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา

  รร. หาดใหญ่วิทยาลัย

 • ตรัง

  รร. วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร. เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • พัทลุง

  รร. พัทลุง

 • ชุมพร

  โรงแรมมรกต ทวิน

 • ปัตตานี

  รร.เดชะปัตตนยานุกูล

 • กระบี่

  รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

วิธีการสมัครสอบ

ตัวอย่าง ผลสอบ-ใบวิเคราะห์ผล
ทำข้อสอบให้ได้เต็มที่ ผลสอบที่ดีนำไปใส่ใน Porfolio ได้

* ผู้สอบที่บ้านอาจได้ข้อมูลในหัวข้อนี้ไม่ครบทุกรายการ

ตัวอย่าง เกียรติบัตรที่จะได้รับ
โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร ได้รับทุกคน ทุกวิชา

เกียรติบัตร

แสดงคะแนนและอันดับของคุณ
เหมาะสำหรับใส่ PORT เชิงวิชาการ ( ผู้สอบที่บ้าน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ ไม่แสดงคะแนนและอันดับ )

รางวัลสำหรับน้องๆ ผู้สอบที่สนาม
ที่ได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก
รางวัลคะแนนสูงสุด วิชา GAT
( คะแนนรวมทั้งเชื่อมโยง+อังกฤษ )

อันดับ 1 - 5

รับเงินรางวัลคนละ
1,500 บาท

อันดับ 6 - 20

รับเงินรางวัลคนละ
800 บาท

เงื่อนไข : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าสอบที่สนามสอบ และติดต่อภายในเวลาที่กำหนด

กลับ

TCAS คณะที่อยากเข้า ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง? อ้างอิงจากปีการศึกษา 2564

สายวิชา GAT-PAT

ดูรูปใหญ่
รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา
สายวิชา GAT-PAT
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7
1 ทันตแพทยศาสตร์
2 เภสัชฯ, เทคนิคการแพทย์, สหเวชฯ, สัตวฯ
3 พยาบาลฯ, สาธารณสุขฯ
4 วิทยาศาสตร์ กายภาพ/ชีวภาพ/จิตวิทยา
วิทยาศาสตร์ อาหาร/กีฬา/คอมพิวเตอร์/ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศ


5 การแพทย์แผนไทย/จีน/ การแพทย์ทางเลือก
6 เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร์, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์
7 วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานวิทย์)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานศิลป์)


9 นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานวิทย์)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลป์)


10 อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานวิทย์)
อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานศิลป์)


11 บริหารฯ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ, จิตวิทยาการจัดการ, โลจิสติกส์
12 สถาปัตยกรรมศาสตร์
13 ศิลปกรรมศาสตร์, มัณฑนศิลป์, วิจิตรศิลป์, ดุริยางคศิลป์
14 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ ครูทั่วไป/ศิลป์/จิตวิทยาครู
15 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,ครุฯอุตสาหกรรม ครูวิทย์
16 การท่องเที่ยว การโรงแรม

ทำไมต้องสอบ GAT-PAT?

GAT-PAT ใช้ใน TCAS รอบ 2, 3, 4 และใช้ในหลายมหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ไม่ใช้ GAT-PAT

คำแนะนำเลือกสอบ

หากยังไม่มั่นใจว่าจะติดใน TCAS รอบไหน ควรสอบเผื่อไว้ จะทำให้มีโอกาสยื่นเลือกคณะเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้

มีเพียงบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา ทั้งแบบบังคับ และแบบทางเลือก

* คณะเดียวกัน ต่างมหาวิทยาลัย อาจใช้วิชายื่นเลือกต่างกัน โปรดตรวจสอบวิชาที่ต้องใช้จริง จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

สายวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์

ดูรูปใหญ่
รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา
สายวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์
09
ไทย
19
สังคม
29
อังกฤษ
39
คณิต 1
49
ฟิสิกส์
59
เคมี
69
ชีว
วิชาเฉพาะ
แพทย์
1 แพทยฯ ทันตะฯ สัตวฯ และ เภสัชฯ
2 สหเวชฯ, เทคนิคฯ, พยาบาล,สาธาฯ
3 จิตวิทยา
4 วิทยาศาสตร์
( กายภาพ,ชีวภาพ,IT,ICT )
5 วิศวกรรมศาสตร์
6 อักษรฯ – มนุษยฯ – ศิลปศาสตร์
7 การโรงแรม-ท่องเที่ยว
8 นิติฯ, รัฐฯ, สังคมสงเคราะห์
9 นิเทศฯ – วารสารฯ – สื่อสารฯ
10 บัญชี – บริหาร, เศรษฐศาสตร์
11 สถาปัตย์ฯ, ศิลปกรรม
12 ครุฯ-ศึกษาฯ สาขาวิทย์
13 ครุฯ-ศึกษาฯ สาขาศิลป์
14 เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร์,
สัตวศาสตร์

ทำไมต้องวิชาสามัญ?

คณะใน TCAS รอบ 2, 3, 4 ใช้วิชาสามัญในการคัดเลือก

กสพท ใช้ 7 วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์

คำแนะนำเลือกสอบ

หากยังไม่มั่นใจว่าจะติดใน TCAS รอบไหน ควรสอบเผื่อไว้ จะทำให้มีโอกาสยื่นเลือกคณะเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้

มีเพียงบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา ทั้งแบบบังคับ และแบบทางเลือก

ใช้เฉพาะโครงการ กสพท หากนอกโครงการฯ อาจใช้เพียง 7 วิชาสามัญ สายวิทย์

* คณะเดียวกัน ต่างมหาวิทยาลัย อาจใช้วิชายื่นเลือกต่างกัน โปรดตรวจสอบวิชาที่ต้องใช้จริง จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

กลับ

ปฏิทินโครงการ

19 มี.ค. 64

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 10.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

22 มี.ค. 64

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

1 ต.ค. 64(09.00 น.)

ปิดรับสมัคร / เปลี่ยนเป็นสอบที่บ้าน รับ BOX SET / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา และซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน เวลา 09.00 น.

ประกาศภายใน 15 ต.ค.

สถานะจัดสอบ สอบที่สนามสอบ/สอบที่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

15 ต.ค. 64(19.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศเลขประจำตัวผู้สอบ

6 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64

วันสอบ

19 พ.ย. 64 - 19 ธ.ค. 64(16.00 น. เป็นต้นไป)

เปิดระบบขาดสอบ ขอรับข้อสอบ

1 ธ.ค. 64(16.00 น. เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเฉลย

21 ธ.ค. 64(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสาร
ผ่านทาง DekDPreAd.com อย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. 1เพื่อให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินและมั่นใจกับบรรยากาศการสอบก่อนการสอบจริง
 2. 2เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง นำไปปรับแผนการอ่านหนังสือก่อนการสอบจริง
 3. 3เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบระดับความสามารถของตัวเองเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบด้วยกัน สร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้เข้าสอบ

กิจกรรมสอบพรีฯ ทั้งหมดของ Dek-D

ชื่อโครงการ

Pre-Ad. รอบ GAT/PAT

GAT/PAT 1-7 ครบทุกวิชา

เหมาะสำหรับ

ม.6-5-4

Pre-Ad. รอบ วิชาสามัญ + กสพท

7 วิชาสามัญ / วิชาเฉพาะแพทย์

ม.6-5-4

วัดความรู้สอบเข้า ม.4

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

ม.3

จำลองสอบหมอ

วิชาพื้นฐาน + วิชาเฉพาะแพทย์

ม.3-4

วัดความรู้สอบเข้า ม.1

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ / สังคม

ป.6

จำลองสอบ ก.พ.

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป

คนที่สนใจ

วิธีชำระเงิน สามารถเลือกชำระได้
ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11 (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3

ชำระเงินโดย บัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

เงื่อนไขโครงการ #DekDPreAd

เงื่อนไขการสมัคร Dek-D’s Pre-Admission

 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
  • เลขบัตรมีผลต่อการเข้าสอบหากข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะไม่สามารถเข้าสอบได้
  • เลขบัตรแสดงบนเกียรติบัตร
 2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ โดยผู้เข้าสอบควรมาแก้ไขรหัสผ่านในภายหลัง
 3. เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถ แก้ไขสนามสอบฯ, วิชาที่สอบได้ ต้องไปชำระตามนั้น หากต้องการยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 4. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่ หากต้องการเปลี่ยนวิธีชำระเงิน จะต้องรอใบชำระเงินเดิมหมดอายุก่อน
  • เลือกโอนเงินด้วย QR code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  • เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  • เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
 5. หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็คสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนการปิดรับสมัคร
 6. หากสนามสอบที่ต้องการเต็ม ไม่แนะนำให้สมัครสนามอื่นที่ยังว่าง หากไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยหากต้องเปลี่ยนสนามสอบของผู้สมัครไปสนามใกล้เคียง
 8. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 9. ด้วยสถานการณ์โควิด-19 อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น จัดสอบในบางสนาม ส่วนสนามที่จัดสอบไม่ได้จะเป็นการจัด ส่งเล่มข้อสอบ+กระดาษคำตอบ พร้อมด้วยคู่มือ/เอกสาร แนะนำการฝึกสอบด้วยตัวเอง ไปให้ที่บ้านฟรี
เพิ่มวิชาสอบ

สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย

เปลี่ยนวิชาสอบ

ชำระเงินแล้วสามารถเปลี่ยนวิชาได้ เฉพาะกรณีวิชาที่ใช้ที่นั่งร่วมกัน (เวลาสอบเดียวกัน) แต่ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาไปสอบข้ามช่วงเวลาอื่นได้ โดยทำรายการได้ตั้งแต่ 31 มี.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร ที่หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร (จำกัดการเปลี่ยนวิชา 1 ครั้ง/วัน)

 • ช่วงเวลาสอบ เสาร์บ่าย (PAT1, PAT6) สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตนเอง
 • ช่วงเวลาสอบ อาทิตย์เช้า (PAT2, PAT7.1, PAT7.2, PAT7.3, PAT7.4, PAT7.6, PAT7.7) สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตัวเอง
 • ช่วงเวลาสอบ อาทิตย์บ่าย (PAT3, PAT5) สามารถย้ายได้ด้วยตัวเอง
 • วิชา PAT4 หากต้องการเปลี่ยนเข้า หรือ เปลี่ยนออก กรุณาติดต่อ Line : @dekdPreAd
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่, คณะที่ต้องการ, มหาวิทยาลัยที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 22 มี.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร

ย้ายสนามสอบ

ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร โดยสนามสอบปลายทางต้องมีที่ว่างตรงกับรายวิชาที่สมัครในสนามต้นทาง

การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ หรือ แต่งชุดสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่น เสื้อผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย สวมเสื้อมีแขน คู่กางเกงขายาวหรือกระโปรงความยาวเลยเข่า สวมรองเท้าปิดนิ้วเท้า และหุ้มคลุมส้นเท้า
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบแต่งกาย กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ หรือรองเท้าที่โชว์นิ้วเท้า และ/หรือ โชว์ส้นเท้า เข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสวมใส่ ชุดพละเต็มตัว, ชุดลำลอง, ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่นกัน
ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรของผู้สมัครสอบเท่านั้น
 • หากไม่นำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ
กติกาในห้องสอบ
 • ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
  • อุปกรณ์ของวิชา PAT4 : ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ ปากกา สําหรับเขียนรูปลายเส้น ชนิดดินสอและปากกาตามความถนัด แต่ ห้ามไม่ให้ใช้ปากกาเคมีหรือเมจิกที่หมึกซึมถึงหน้ากระดาษหลัง
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ หากไปห้องน้ำนานเกิน 10 นาที ถือว่าทุจริต จะไม่ได้รับการตรวจและไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในหน้าเว็บ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 64 - 19 ธ.ค. 64 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ
  19 พ.ย. 64 - 19 ธ.ค. 64 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ส่วนข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้ทันที
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน จะไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ 19 พ.ย. 64 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล 21 ธ.ค. 64 และดาวน์โหลดเฉลย 1 ธ.ค. 64
 • ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ที่สมัครสอบที่สนาม แต่ขาดสอบ ไม่ได้ไปสอบในวันที่กำหนด สามารถรับเล่มข้อสอบ และดาวน์โหลดเฉลยได้ตามปกติ ดังนี้ ( แต่จะไม่ได้รับ BOX SET, ไม่มีคะแนนสอบ, ใบวิเคราะห์ผลแบบแสดงคะแนน และเกียรติบัตร )

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ เสาร์ 06 พ.ย. 64 - อาทิตย์ 07 พ.ย. 64 ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆหลังวิชานั้นๆสอบเสร็จไปแล้ว 15 นาทีเป็นต้นไป แต่สามารถรับได้ถึงเวลา 16.30 น. (หากขาดวันเสาร์ สามารถไปรับวันอาทิตย์ได้ มีสำรองจำกัด)
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • ผู้รับข้อสอบโปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าติดต่อราชการ (ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดนักเรียน)
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • กดขอรับผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็คสถานะ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 64 - 19 ธ.ค. 64 (ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน (ทุกวิชาที่ขาดสอบพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็คสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • หากไม่กดขาดสอบขอรับข้อสอบในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
 1. หากสถานการณ์จัดสอบได้ โครงการจะมีมาตรการเฝ้าระวังในสนามสอบต่อเนื่อง ดังนี้
  • ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
  • ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอความร่วมมืองดเดินทางไปสนามสอบ และโปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ
 2. โครงการจะประเมินสถานการณ์การจัดสอบ ภายใน 15 ต.ค.64 หรือก่อนวันสอบ 3 สัปดาห์ โดยจะแจ้งในเว็บหรือ Social ของโครงการ ว่าสนามหรือจังหวัดใดจัดสอบได้หรือไม่ได้
  • สนามหรือจังหวัดที่จัดสอบได้
  • สนามสอบหรือจังหวัดที่จัดสอบไม่ได้ โครงการจะปรับให้ สอบที่บ้าน โดยจะมีประกาศ และส่ง SMS ให้มากรอกที่อยู่ เพื่อจัดส่ง "BOX SET เล่มข้อสอบ + กระดาษคำตอบ และอื่นๆ" ฟรีถึงบ้าน กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้สมัครสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd