จำนวนที่นั่งว่างในแต่ละสนาม( รับจำกัด สนามละ 300-2,000 ที่นั่ง )ที่นั่ง ณ 19 มิ.ย. 2567 00:31:09

* ที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบที่นั่งว่างล่าสุด ระหว่างขั้นตอนสมัครอีกครั้ง

อังกฤษ คณิตฯ 1 ไทย สังคม ฟิสิกส์/
ฝรั่งเศส/
ญี่ปุ่น
เคมี/
เยอรมัน/
จีน
ชีวะ/
บาลี/
เกาหลี
สนามกรุงเทพและปริมณฑล
รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โซน BTS พญาไท เต็ม 30 71 80 60 74 131
รร.ปทุมคงคา โซน BTS เอกมัย 8 64 105 109 124 140 169
รร.สารวิทยา โซน ม.เกษตร เต็ม 61 116 110 167 156 233
รร.มัธยมวัดดุสิตาราม โซน ปิ่นเกล้าตลิ่งชัน 11 33 45 41 77 77 86
รร.ทวีธาภิเศก โซน ฝั่งธนฯ MRT อิสรภาพ เต็ม 15 17 19 103 53 59
รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โซน มีนบุรี 3 66 124 111 166 152 194
รร.สายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี เต็ม 52 102 106 146 159 206
รร.สมุุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10 55 86 84 144 135 168
รร.วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี 13 82 113 116 167 149 198
รร.สมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร 9 16 48 49 53 61 74
รร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม 7 38 59 57 68 74 90
สนามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ
ภาคเหนือ 6 จังหวัด
เชียงใหม่ ว.เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 11 44 56 59 69 60 79
เชียงราย รร.สามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย 8 47 72 71 89 85 101
แพร่ รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 18 20 46 50 76 62 87
น่าน รร.สตรีศรีน่าน อ. เมือง จ.น่าน 17 35 61 62 71 72 82
ลำปาง รร.บุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง 10 36 68 67 65 62 81
อุตรดิตถ์ รร.อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 31 40 69 68 68 58 69
ภาคอีสาน 15 จังหวัด
ขอนแก่น รร.แก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 11 30 37 37 44 53 57
อุดรธานี รร.สตรีราชินูทิศ อ.เมือง จ.อุดรธานี เต็ม 21 เต็ม เต็ม 9 20 33
ร้อยเอ็ด รร.สตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 9 33 36 44 64 53 78
อุบลราชธานี รร.นารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 10 58 70 72 100 93 118
สกลนคร รร.สกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร 11 23 28 30 39 41 45
นครราชสีมา รร.สุรนารีวิทยา 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 10 67 71 82 128 138 151
ศรีสะเกษ รร.สตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 8 33 22 17 46 45 41
ชัยภูมิ รร.สตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 18 24 43 45 36 38 45
บุรีรัมย์ รร.บุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 32 34 57 64 60 59 59
กาฬสินธุ์ รร.อนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 37 47 40 46 65 60 61
เลย รร.เลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย 47 48 54 54 60 61 61
มหาสารคาม รร.ผดุงนารี อ. เมือง จ. มหาสารคาม 52 60 59 59 56 65 63
สุรินทร์ รร.สิรินธร อ.เมือง จ.สุรินทร์ 8 17 36 35 49 49 54
นครพนม รร.ปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 17 27 31 30 36 37 41
มุกดาหาร รร.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 14 15 41 40 43 43 39
ภาคกลาง 8 จังหวัด
พิษณุโลก รร.พิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 13 35 56 55 63 58 70
นครสวรรค์ รร.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 9 28 87 91 76 79 100
ลพบุรี รร.พระนารายณ์ อ. เมือง จ. ลพบุรี 19 34 45 47 62 61 71
เพชรบูรณ์ รร.เพชรพิทยาคม อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 11 17 51 51 55 59 58
สระบุรี รร.สระบุรีวิทยาคม อ.เมือง จ.สระบุรี 10 23 57 62 62 60 82
สุพรรณบุรี รร.สงวนหญิง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 9 19 44 43 40 39 47
พระนครศรีอยุธยา รร.อยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 11 45 77 75 72 81 91
กำแพงเพชร รร.กำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร 11 13 26 24 33 26 31
ภาคตะวันตก 4 จังหวัด
ราชบุรี รร.ราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 7 30 46 45 62 60 55
กาญจนบุรี รร.กาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 8 29 32 32 43 44 55
เพชรบุรี รร.คงคาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 23 37 44 46 45 53 50
ตาก รร.ตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก 26 30 35 38 38 37 39
ภาคตะวันออก 5 จังหวัด
ชลบุรี ว.อาชีวศึกษาชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 9 22 52 51 65 70 78
ระยอง รร.ระยองวิทยาคม อ.เมือง จ.ระยอง 11 36 59 56 78 89 96
ปราจีนบุรี รร.ปราจีนกัลยาณี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 11 14 42 43 53 47 51
ฉะเชิงเทรา รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์2 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 17 30 51 49 46 50 58
จันทบุรี รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 11 12 61 61 37 37 44
ภาคใต้ 7 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี รร.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 14 16 47 43 50 38 62
นครศรีธรรมราช รร.กัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 15 64 94 92 151 148 167
สงขลา (หาดใหญ่) รร. หาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 14 15 54 54 70 92 80
ตรัง รร.วิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง 9 18 26 27 30 33 27
ภูเก็ต รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 11 37 39 42 84 58 88
พัทลุง รร.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 16 26 43 41 44 43 48
ชุมพร รร.ศรียาภัย อ.เมือง จ.ชุมพร 6 7 23 21 18 14 22
ปัตตานี รร.เดชะปัตตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี 9 10 48 43 37 40 38