จำนวนที่นั่งว่างในแต่ละสนาม( รับจำกัด สนามละ 300-2,000 ที่นั่ง )ที่นั่ง ณ 12 ส.ค. 2565 02:55:16

* ที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบที่นั่งว่างล่าสุด ระหว่างขั้นตอนสมัครอีกครั้ง

อังกฤษ คณิตฯ 1 ไทย สังคม ฟิสิกส์/
ฝรั่งเศส/
ญี่ปุ่น
เคมี/
เยอรมัน/
จีน
ชีวะ/
บาลี/
เกาหลี
สนามกรุงเทพและปริมณฑล
รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โซน BTS พญาไท 68 100 113 122 347 367 474
รร.ปทุมคงคา โซน BTS เอกมัย 21 45 67 65 78 87 90
รร.สารวิทยา โซน ม.เกษตร 64 139 177 167 222 238 260
รร.มัธยมวัดดุสิตาราม โซน ปิ่นเกล้าตลิ่งชัน 83 96 103 99 116 116 119
รร.ทวีธาภิเศก โซน ฝั่งธนฯ MRT อิสรภาพ 52 126 146 144 178 160 235
รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โซน มีนบุรี 90 120 149 143 165 164 193
รร.สายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี 41 75 83 85 121 128 147
รร.สมุุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 52 74 84 80 130 120 124
รร.วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี 69 101 111 109 163 155 182
รร.สมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร 128 122 151 152 148 151 155
รร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม 55 71 79 78 90 89 100
สนามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ
ภาคเหนือ 6 จังหวัด
เชียงใหม่ ว.เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 52 68 65 66 73 74 78
เชียงราย รร.สามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย 84 89 102 100 117 117 116
แพร่ รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 78 80 87 92 120 108 130
น่าน รร.สตรีศรีน่าน อ. เมือง จ.น่าน 88 100 114 115 121 118 125
ลำปาง รร.บุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง 71 84 98 99 97 95 108
อุตรดิตถ์ รร.อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 129 133 138 135 146 145 149
ภาคอีสาน 15 จังหวัด
ขอนแก่น รร.แก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 122 133 133 131 142 145 146
อุดรธานี รร.สตรีราชินูทิศ อ.เมือง จ.อุดรธานี 102 121 117 119 128 134 137
ร้อยเอ็ด รร.สตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 103 114 113 113 127 124 132
อุบลราชธานี รร.นารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 31 61 60 59 85 75 94
สกลนคร รร.สกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร 144 153 150 150 167 168 170
นครราชสีมา Terminal21Korat อ.เมือง จ.นครราชสีมา 16 52 51 53 80 87 108
ศรีสะเกษ รร.สตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 136 151 140 139 155 158 157
ชัยภูมิ รร.สตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 162 165 173 174 170 168 171
บุรีรัมย์ รร.บุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 109 114 121 127 131 132 128
กาฬสินธุ์ รร.อนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 165 173 167 169 184 181 183
เลย รร.เลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย 180 181 184 184 190 190 190
มหาสารคาม รร.ผดุงนารี อ. เมือง จ. มหาสารคาม 185 190 188 188 190 194 191
สุรินทร์ รร.สิรินธร อ.เมือง จ.สุรินทร์ 119 128 137 133 145 147 148
นครพนม รร.ปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 168 172 172 172 174 174 177
มุกดาหาร รร.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 133 132 150 152 151 150 148
ภาคกลาง 8 จังหวัด
พิษณุโลก รร.พิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 94 109 111 110 120 114 119
นครสวรรค์ รร.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 15 27 59 61 57 57 69
ลพบุรี รร. ใน อ.เมืองลพบุรี อ. เมือง จ. ลพบุรี 107 115 124 125 136 138 144
เพชรบูรณ์ รร.เพชรพิทยาคม อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 115 129 141 141 145 147 149
สระบุรี รร.สระบุรีวิทยาคม อ.เมือง จ.สระบุรี 109 118 123 126 140 138 143
สุพรรณบุรี รร.สงวนหญิง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 130 134 146 144 147 144 152
พระนครศรีอยุธยา รร.อยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 88 109 111 111 119 124 131
กำแพงเพชร รร.กำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร 140 139 145 144 150 145 147
ภาคตะวันตก 4 จังหวัด
ราชบุรี รร.ราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 136 146 148 148 149 152 155
กาญจนบุรี รร.กาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 148 153 154 153 160 164 164
เพชรบุรี รร.คงคาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 158 166 168 168 171 173 174
ตาก รร.ตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก 153 156 158 159 158 156 158
ภาคตะวันออก 5 จังหวัด
ชลบุรี ว.อาชีวศึกษาชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 94 100 108 109 125 129 133
ระยอง รร.ระยองวิทยาคม อ.เมือง จ.ระยอง 94 105 110 108 130 129 132
ปราจีนบุรี รร.ปราจีนกัลยาณี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 140 147 152 152 161 155 160
ฉะเชิงเทรา รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์2 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 136 141 149 150 151 156 157
จันทบุรี รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 139 143 154 153 150 152 150
ภาคใต้ 7 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี รร.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 106 109 124 122 135 125 142
นครศรีธรรมราช รร.กัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 72 99 95 94 134 130 139
สงขลา (หาดใหญ่) รร. ใน อ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 53 84 87 88 121 105 123
ตรัง รร.วิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง 152 158 156 157 169 169 171
ภูเก็ต รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 158 168 169 169 192 173 190
พัทลุง รร.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 133 140 157 156 149 149 156
ชุมพร รร. ใน อ.เมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 174 176 178 178 178 175 179
ปัตตานี รร.เดชะปัตตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี 140 142 160 155 156 160 161