สมัครสอบ
Pre-ONET ม.6 ล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่สมัครพรีแอดฯ รอบ 1 มาก่อน

ได้รับส่วนลด 10% ทุกวิชา