เตรียมตัวให้พร้อม สนามสอบสุดท้ายก่อนจบ ม.6
ใช้ยื่น TCAS หลายคณะ สอบได้ครั้งเดียวในชีวิต!

สอบได้ทั้ง ม.6-5-4 ได้ข้อสอบกลับ!

เช็คสถานะการสมัคร

ตั้งเป้าคะแนนสอบ ONET เพื่อแผนการที่ชัดเจน

กสพท ต้องติด! 60%

ขั้นต่ำที่ใช้ยื่นคณะ
แพทยฯ
ทันตะฯ
เภสัชฯ สัตวฯ

เกินมีน เพิ่มแต้มต่อ 45%

เลือกได้แทบทุกคณะ
เป็นแต้มต่อ
ก็ติดได้สบายๆ

ขอกลางๆ สบายๆ 30%

TCAS รอบ 2-5
มักมีขั้นต่ำ
30 คะแนน
ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย

กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่ได้คะแนน Top 5 แต่ละวิชา

TOP ภาษาไทย

 • พิมชนก นคราวงศ์
  คะแนน 90.50
  รร.สตรีวิทยา
 • พิมพ์ชนก บุญเนรมิตร
  คะแนน 90.00
  รร.ศึกษานารี
 • ศตพร เครือเตจ๊ะ
  คะแนน 88.50
  รร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ภาณุพิชญ์ ตันติผาติ
  คะแนน 88.00
  รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมน้อมฯ
 • ภาคภูมิ ธรรมปาโล
  คะแนน 87.50
  รร.เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน ภาษาไทย

TOP สังคม

 • ภาณุพิชญ์ ตันติผาติ
  คะแนน 88
  รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมน้อมฯ
 • นภัสวรรณ พัฒนกิจจารักษ์
  คะแนน 86
  รร.นครสวรรค์
 • นรกมล อริยกานนท์
  คะแนน 83
  รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
 • อภิวัฒน์ สุวรรณนัง
  คะแนน 80
  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย
 • ธัญวรัตม์ วงศ์สิงหเดโช
  คะแนน 80
  รร.เบ็ญจะมะมหาราช
 • ปภาวรินท์ สังข์เกษม
  คะแนน 80
  รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร
 • ช่วงคะแนน สังคม

TOP ภาษาอังกฤษ

 • ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์
  คะแนน 96.25
  รร.ไทยคริสเตียน
 • ธัญวรัตม์ วงศ์สิงหเดโช
  คะแนน 92.50
  รร.เบ็ญจะมะมหาราช
 • ปณิตา เส็งพานิช
  คะแนน 91.25
  รร.สามเสนวิทยาลัย
 • ณัชพล ธนูรัตน์พงศ์
  คะแนน 91.25
  รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • กรวีร์ บัณฑิตพรสกุล
  คะแนน 91.25
  รร.ศึกษานารี
 • ช่วงคะแนน ภาษาอังกฤษ

TOP คณิต

 • ธวัลรัตน์ ชัยภัทรเมธี
  คะแนน 100.00
  รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • ดรุณี วงศ์ไทย
  คะแนน 97.50
  รร.เตรียมอุดมศึกษา
 • ยศภัทร ธีระวิวัฒน์ชัย
  คะแนน 90.00
  รร.เตรียมอุดมศึกษา
 • กฤษฎี กาลัญญุตระกูล
  คะแนน 87.50
  รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ปาณัสม์ เศวตปิยะกุล
  คะแนน 87.50
  รร.ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)
 • ศิรณัฏฐ์ กันชัย
  คะแนน 87.50
  รร.นางรอง
 • ช่วงคะแนน คณิต

TOP วิทย์

 • ธนพัฒน์ อังกูรไพศาล
  คะแนน 77.00
  รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • พลอยณิชา ปรมาธิกุล
  คะแนน 76.50
  รร.เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัชพล ธนูรัตน์พงศ์
  คะแนน 76.50
  รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • พิมชนก นคราวงศ์
  คะแนน 75.50
  รร.สตรีวิทยา
 • พิมรดา ศิริวัชราวงศ์
  คะแนน 75.00
  รร.บดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี)
 • นรบดี โชโนะ
  คะแนน 75.00
  รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย
 • ช่วงคะแนน วิทย์

รายชื่อน้องๆ ที่ได้คะแนน Top 5 แต่ละวิชา

สอบพรีโอเน็ต กับ Dek-D จะได้

ข้อสอบออกใหม่!

เก็งเนื้อหาของข้อสอบ ใกล้เคียงที่จะเจอในสนามจริง

ได้ข้อสอบกลับ

สอบเสร็จแล้ว สามารถนำ ข้อสอบกลับไปทบทวนต่อได้

เฉลย/ใบวิเคราะห์

วิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อหาจุดแข็ง/อ่อน

ซื้อข้อสอบได้!

พิเศษ! สามารถซื้อข้อสอบ โดยไม่ต้องมาสอบก็ได้

รุ่นพี่ที่ร่วมสอบ #DekDPreONET

เปิดสอบครบทั้ง 5 วิชา เลือกวิชาสอบได้

11

วันเสาร์
ม.ค. 63

02

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 08.00 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย
อ.จวง ปารมี
ไวจงเจริญ ดูข้อมูล

04

คณิตศาสตร์10.30 - 12.30 น.

ข้อสอบโดย
สถาบัน WE BY THE BRAIN ดูข้อมูล

03

ภาษาอังกฤษ13.30 - 15.30 น.

ข้อสอบโดย
สถาบันครูอิ๋วติวเตอร์ ดูข้อมูล

12

วันอาทิตย์
ม.ค. 63

01

ภาษาไทย08.00 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย
สถาบัน WE BY THE BRAIN ดูข้อมูล

05

วิทยาศาสตร์10.30 - 12.30 น.

ข้อสอบโดย
สถาบัน WE BY THE BRAIN ดูข้อมูล

กลับ

ค่าสมัคร ราคาพิเศษ! สามารถเลือกสอบหรือซื้อข้อสอบก็ได้

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
แบบที่ 1
ลงสอบเสมือนจริง

เต็มรูปแบบ ติว+สอบ+ข้อสอบ+เฉลย
+ใบวิเคราะห์ผลสอบละเอียด


แบบที่ 2
ซื้อข้อสอบไปฝึกที่บ้าน

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาสอบ
แต่อยากได้ข้อสอบและเฉลย

1. ได้สอบเสมือนจริง

2. ได้ข้อสอบกลับไปทำที่บ้าน


สอบเสร็จนำกลับได้เลย
( 11-12 ม.ค. 63 )

จัดส่งไปรษณีย์
( 14 ม.ค. 63 เป็นต้นไป )

3. ได้รับการตรวจข้อสอบ

4. ได้เฉลยแบบละเอียด

5. ได้ใบวิเคราะห์จุดอ่อน

6. ได้ผลเก็งคะแนน GAT-PAT

7. ได้ประเมินคะแนน ONET ใน TCAS รอบ 4

(สอบ 5 วิชา)

8. ได้ ONET Guide และ Guru's Guide ก่อนสอบ

9. ได้รับเกียรติบัตร ที่ แสดงคะแนนและอันดับของคุณ

ค่าสมัครวิชาละ

120.-

120.-

+ ค่าจัดส่ง 50 บาท (กี่วิชาก็ได้)

สมัครครบทั้ง 5 วิชา

519.-

จากราคาปกติ 600.-

569.-

จากราคาปกติ 650.- (รวมค่าจัดส่งแล้ว)

กลับ

เปิดสอบ 13 จังหวัด
กว่า 5,000 ที่นั่ง

ลงได้ทุกสนามที่ต้องการ หากไม่สะดวกเดินทางแนะนำให้ซื้อข้อสอบไปทำที่บ้าน

โรงเรียนที่ต้องการจัดสอบสนามพิเศษ ให้นักเรียนเป็นการภายใน โปรดติดต่อ 02-235-2451 ต่อ 241

พิเศษ!

จังหวัดที่ยังไม่มีสนามสอบ
บริการเปิดสนามสอบให้
ในโรงเรียน

อ่านรายละเอียดที่นี่
 • กรุงเทพมหานคร

  รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

  ใกล้ BTS พญาไท

  เหลือ 10 ที่นั่ง

 • กรุงเทพมหานคร

  รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

  ใกล้สนามบินดอนเมือง

  เหลือ 22 ที่นั่ง

 • กรุงเทพมหานคร

  รร.สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

  โซนมีนบุรี

  เหลือ 22 ที่นั่ง

 • กรุงเทพมหานคร

  รร.ทวีธาภิเศก

  ฝังธนฯ ใกล้ MRT อิสรภาพ

  เหลือ 34 ที่นั่ง

 • กรุงเทพมหานคร

  ที่นั่งเต็ม

 • นครปฐม

  รร.ราชินีบูรณะ

  เหลือ 28 ที่นั่ง

 • เชียงใหม่

  รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย

  เหลือ 52 ที่นั่ง

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

  เหลือ 66 ที่นั่ง

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

  เหลือ 34 ที่นั่ง

 • อุบลราชธานี

  รร.นารีนุกูล

  เหลือ 22 ที่นั่ง

 • นครราชสีมา

  รร.บุญวัฒนา

  เหลือ 32 ที่นั่ง

 • พิษณุโลก

  รร.เฉลิมขวัญสตรี

  เหลือ 23 ที่นั่ง

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

  เหลือ 28 ที่นั่ง

 • ชลบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

  เหลือ 47 ที่นั่ง

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

  เหลือ 24 ที่นั่ง

 • สงขลา

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

  เหลือ 30 ที่นั่ง

 • นครศรีธรรมราช

  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

  เหลือ 61 ที่นั่ง

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreONET.com

Timline โครงการ #DekDPreONET

เปิดรับสมัคร

11 ก.ค. 62

วันพฤหัสฯ

ตัวอย่างการสมัคร

ปิดรับสมัคร

10 ธ.ค. 62

วันอังคาร

สอบ #DekDPreONET
สนามเสมือนจริง

11-12 ม.ค. 63

วันเสาร์-อาทิตย์

ดาวน์โหลดเฉลย

13 ม.ค. 63

วันจันทร์

ประกาศผลสอบ
ผลประเมิน

06 ก.พ. 63

วันพฤหัสฯ

สอบ ONET
สนามจริง

29 ก.พ.- 01 มี.ค. 63

วันเสาร์-อาทิตย์

ตัวช่วยก่อนสอบ

ได้ทั้งผู้สมัครสอบและซื้อข้อสอบ

ตัวอย่าง ONET Guide

แนะนำแผนการโกยคะแนน ครบทั้ง 5 วิชา ให้ได้ตามเป้าที่ต้องการ
โดยไม่ต้องเหนื่อยมาก แต่ละคนจะได้แผนต่างกันที่กลุ่มที่เลือก

ตัวอย่าง ONET Guide

คลิปแนะนำเนื้อเน้นๆ สำหรับการเตรียมตัวสอบ ONET - TCAS
ทั้ง 5 วิชาจากทีมติวเตอร์ผู้ออกข้อสอบ

ผลประเมินหลังสอบ 3 ชุดใหญ่

ผู้สมัครสอบและเข้าสอบ จะได้รับผลประเมินที่ทำให้เข้าใจตัวเอง และปรับแผนเตรียมสอบได้ดีขึ้น

พิเศษ! มีเกียรติบัตรให้

สำหรับผู้ที่สมัครสอบและเข้าสอบทุกคน

วิธีชำระเงิน สามารถเลือกชำระได้
ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

ชำระเงินโดย การสแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11 (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 25 บาท

วิธีที่ 3

จ่ายด้วยบัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขการสมัคร Dek-D’s Pre-ONET

 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
  • เลขบัตรมีผลต่อการเข้าสอบหากข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะไม่สามารถเข้าสอบได้
  • เลขบัตรแสดงบนเกียรติบัตร
 2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ โดยผู้เข้า สอบควรมาแก้ไขรหัสผ่านในภายหลัง
 3. เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถ แก้ไขสนามสอบฯ, วิชาที่สอบ ได้ต้องไปชำระตามนั้น หากต้องการ ยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 4. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิก อัติโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่
  • 4.1 เลือกชำระผ่าน QR Code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  • 4.2 เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  • 4.3 เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
  • หากต้องการเปลี่ยนวิธีชำระเงินจะต้องรอใบชำระเงินเดิมหมดอายุก่อน
 5. หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็คสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center
 6. หากสนามสอบที่ต้องการเต็ม ไม่แนะนำให้สมัครสนามอื่นที่ยังว่าง หากไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
 7. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 8. สำหรับผู้ที่ซื้อข้อสอบ ข้อสอบจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 63
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยหากต้องเปลี่ยนสนามสอบของผู้สมัครไปสนามใกล้เคียง
เพิ่มวิชาสอบ

สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่, คณะที่ต้องการ, มหาวิทยาลัยที่ต้องการ และ ที่อยู่จัดสำหรับจัดส่งข้อสอบ ได้ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2562

แก้ไขรูปแบบการสมัคร

หากซื้อข้อสอบ แล้วอยากเปลี่ยนเป็น สมัครเข้าสอบ แจ้งทำรายการ 18 ก.ค. - 10 ธ.ค. 62 เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าส่งที่ชำระมาแล้วคืน

การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ
 • ไม่สามารถแต่ง ชุดพละเต็มตัว , ชุดลำลอง, ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ
ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ Login มาตรวจได้บนเว็บ หรือบอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • ใช้บัตรประชาชน บัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรจากข้อ 1 (ในหัวข้อการทำรายการสมัคร)
 • หากไม่นำบัตรมาจะไม่สามารถเข้าสอบได้
กติกาในห้องสอบ
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบภายหลัง
 • ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารและถ่ายภาพ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุตจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
 • การทุจริตทุกกรณี ไม่สามารถรับข้อสอบที่สนามสอบได้ หากต้องข้อสอบในวิชาที่ทุจริต สามารถกดขอรับข้อสอบที่หน้าเว็บไซต์
 • ผู้สมัครสอบ/ซื้อข้อสอบ สามารถดาวน์โหลดเฉลย ได้ตั้งแต่ 13 มกราคม 2563
 • ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล 6 กุมภาพันธ์ 2563
 • ผู้ซื้อข้อสอบ จะไม่มีคะแนนสอบและใบวิเคราะห์ผล แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้
 • ผู้สมัครสอบ หากขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบและใบวิเคราะห์ผล แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ ต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลย และขอรับข้อสอบได้ สามารถขอรับข้อสอบได้ 2 วิธี (วิธีใดวิธีหนึ่ง) โดย

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ 11 ม.ค. 63 เวลา 15:45 - 16:00 น. และ วันที่ 12 ม.ค. 63 เวลา 12.45 - 13.00 น. หลังสอบเสร็จวิชานั้นๆ เสร็จแล้ว 15 นาที ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ (กองอำนวยการมีการสำรองข้อสอบ ไว้ในสนามสอบจำนวนจำกัด)
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับนำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • ผู้ขอรับข้อสอบต้องทราบ เลขประจำตัวผู้สอบและห้องสอบของผู้ที่ขอรับข้อสอบ
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • กดขอรับผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็คสถานะ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 23.59 น. (ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน (ทุกวิชาที่ขาดสอบพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ) สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็คสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีกลับพัสดุจะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ย้อนดูโครงการ
#DekDPreONET
ครั้งที่ผ่านมา