Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

แผนจัดสอบรอบ 2 พร้อมมาตรการ โควิด-19
โครงการจะมีการจัดสอบ 2 รูปแบบ
สอบที่สนาม (on-site) และ สอบที่บ้าน

กำหนดการช่วงก่อนปิดรับสมัคร

มาตรการสำหรับการจัดสอบที่สนาม (on-site)
18-19 ธันวาคม 2564

สำหรับผู้ที่เลือกสอบที่สนาม จะต้องยินยอมตามเงื่อนไขดังนี้

 1. ผู้ที่จะเข้าสอบที่สนามจริง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม กรณีที่ยังไม่เคยได้รับหรือไม่ครบ อาจไม่สามารถเข้าสอบได้ในบางจังหวัด หรือบางจังหวัดจะกำหนดให้ตรวจ ATK ที่สถาบันที่ได้รับการรับรอง หรือ RT-PCR แทน ผู้เข้าสอบต้องรับผิดชอบค่าตรวจด้วยตนเอง
 2. สนามสอบจะไม่เปิดจำหน่ายอาหาร ให้ผู้เข้าสอบเตรียมไปเอง และงดจับกลุ่มกันรับประทานอาหาร
 3. ห้องสอบปกติ จัดให้มีผู้เข้าสอบ 20 ที่นั่ง หรือ ห้องสอบใหญ่ มีระยะห่าง 3-4 ตรม./คน
 4. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในห้องสอบ และในสนามสอบ
 5. ผู้ปกครองและผู้ติดตาม ไม่สามารถเข้าสนามและพักคอยในสนามได้ ทำได้เพียง ส่งผู้เข้าสอบที่หน้าสนาม หรือ ติดต่อขอรับข้อสอบแทนผู้ขาดสอบ เท่านั้น
 6. กรรมการคุมสอบได้รับวัคซีนครบแล้วตามกำหนด
 7. ช่วงเปลี่ยนคาบการสอบ จะมีการเช็ดแอลกอฮอล์บนโต๊ะให้ อย่างไรก็ตามผู้เข้าสอบสามารถเตรียมแอลกอฮอล์เข้าห้องสอบเองได้
 8. หากมีการเพิ่มมาตรการป้องกันในสนามที่สำคัญ จะมีการแจ้งเพิ่มให้ทราบก่อนวันสอบ

หมายเหตุ มาตรการนี้เป็นมาตรการที่ใช้ในการจัดสอบพรีแอดฯ รอบ 6-7 พ.ย.64 ที่ผ่านมา จัดสอบใน 17 จังหวัด หลังการจัดสอบแล้ว 14 วัน ไม่มีรายงานการเกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดใดๆ ในโครงการ

ดูภาพการจัดสอบที่สนาม (on-site)
17 จังหวัดที่จัดสอบได้รอบ GAT/PAT วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

แนวทางสำหรับการจัดสอบที่่บ้าน
21 ธ.ค.64 - 10 ม.ค.65

สำหรับผู้ที่เลือกสอบที่บ้าน หรือสนามสอบที่จัดสอบไม่ได้ต้องปรับเป็นสอบที่บ้าน

 1. บริการ BOX SET สอบที่่บ้าน มีระบบตรวจให้ - "สอบเปเปอร์ ไม่ใช่สอบออนไลน์" โครงการจะจัดส่ง BOX SET สอบที่บ้าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในเซตประกอบด้วย
  • เล่มข้อสอบ ที่ใช้จัดสอบจริงในสนาม
  • กระดาษคำตอบ ที่ใช้จัดสอบจริงในสนาม
  • คู่มือแนะนำการจัดสอบที่บ้าน
  • ดินสอมาตรฐาน 2B และยางลบ (สำหรับผู้สมัคร 2 วิชาขึ้นไป)
 2. สามารถจัดการสอบที่บ้านในเวลาที่สะดวก
  โครงการจัดเตรียมคลิปเสียงประกาศ พร้อมจับเวลาสอบ เหมือนสอบสนามจริงให้ สำหรับเปิดสร้างบรรยากาศระหว่างทำการสอบที่บ้าน ในช่วง 21 ธ.ค.64 - 10 ม.ค.65
 3. มีโปรแกรมให้ส่งคำตอบหลังสอบ ( ส่งได้ถึง 10 ม.ค.65 ) เพื่อตรวจละเอียด และออกใบคะแนน ประเมินจุดแข็ง-อ่อน และจัดอันดับคะแนนกับผู้สอบอื่นให้ เทียบเท่าการสอบที่สนาม มีรายละเอียดในคู่มือแนะนำการจัดสอบที่บ้าน
 4. มีเฉลยละเอียดให้โหลดหลังช่วงการสอบ สำหรับตรวจคำตอบเองเบื้องต้น
 5. ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ 1 เกียรติบัตร เมื่อส่งคำตอบหลังสอบ