ความคิดเห็น

133

จำนวนแชร์
619


          สวัสดีครับ สิ้นสุดการรอคอยสำหรับน้องๆ ม.6 เพราะล่าสุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยกำหนดการรับตรงประจำปี 2557 ออกมาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวกันแล้วแล้วครับ โดยปีนี้เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก และช่วงเวลาการสมัครค่อนข้างต่างจากเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ว่าแล้วก็ดูรายละเอียดกันเลยครับ

รับตรง 57 ม.แม่ฟ้าหลวง (17 จ.ภาคเหนือ-ทั่วประเทศ)


          โครงการรับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 2557 นั้นจะมีทั้งหมด 2 โครงการใหญ่ๆ คือ 1.ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 2.ระบบรับตรงทั่วประเทศ โดยโครงการแรก ผู้ที่จะสมัครได้นั้นจำกัดเฉพาะนักเรียน ม.ปลายที่เรียนอยู่ ร.ร.ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือเท่านั้น ส่วนโครงการที่สองจะสามารถสมัครได้ทั้งประเทศเลยครับ ทางด้านเกณฑ์การคัดเลือกนั้น ทั้ง 2 โครงการก็ไม่เหมือนกัน เช่น โครงการแรกกำหนดเกรด 4 เทอม 2.50 ขณะที่โครงการหลังกำหนดเกรด 4 เทอมต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 (ดังนั้นน้องภาคเหนือคนไหนที่เกรดสมัครโควตา 17 จ.ภาคเหนือไม่ได้ ก็มาสมัครโครงการที่สองได้ครับ) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง 2 โครงการก็จะตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น นั้นก็หมายความว่าหากสอบติด และไปรายงานตัวก็จะถูกตัดสิทธิ์จากการพิจารณาแอดมิชชั่นกลางทันที

ปฏิทินการรับตรงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2557

ลำดับ ขั้นตอน โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ รับตรงทั่วประเทศ
1 กำหนด รับสมัคร 15 ก.ค. -13 ก.ย.56
สอบคัดเลือก 24-25 ต.ค.56
ประกาศผล 8 พ.ย.56
ยืนยันสิทธิ์ 8-22 พ.ย.56
รับสมัคร 16 ก.ย. -18 ต.ค.56
สอบคัดเลือก 23-24 พ.ย.56
ประกาศผล 20 ธ.ค.56
ยืนยันสิทธิ์ 20 ธ.ค. 56 - 3 ม.ค.57
2 คุณสมบัติ - อยู่ ม.6 ร.ร.ในเขต 17 จ.ภาคเหนือ
- GPAX 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
- GPA ภาษา 4 เทอมไม่น้อยกว่า 2.50
- GPA วิทย์/คณิต/สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.50

- ไม่รับเด็กซิ่ว
- อยู่ ม.6 ร.ร.ทั่วประเทศ
- GPAX 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.00
- GPA ภาษา 4 เทอมไม่น้อยกว่า 2.00
- GPA วิทย/คณิต/สังคมไม่ต่ำกว่า 2.00
- เด็กซิ่วที่สมัครใช้เกรด 6 เทอม
3 เกณฑ์คัด GPAX 10%
GPA กลุ่มต่างประเทศ 5%
GPA กลุ่มสาระฯ 5%
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 30%
คะแนนสอบวิชาเฉพาะ 30%
คะแนนสอบสัมภาษณ์ 20%     
รวม 100 %
GPAX 10%
GPA กลุ่มต่างประเทศ 5%
GPA กลุ่มสาระฯ 5%
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 30%
คะแนนสอบวิชาเฉพาะ 30%
คะแนนสอบสัมภาษณ์ 20%     
รวม 100 %


สาขาที่เปิดรับ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
              - ภาษาอังกฤษ
              - ภาษาจีนธุรกิจ สอบภาษาอังกฤษ
              - ภาษาจีนธุรกิจ สอบภาษาจีน
              - การสอนภาษาจีน  สอบภาษาอังกฤษ
              - การสอนภาษาจีน  สอบภาษาจีน
              - การพัฒนาระหว่างประเทศ
              - ภาษาและวัฒนธรรมจีน เลือกสอบภาษาอังกฤษ
              - ภาษาและวัฒนธรรมจีน เลือกสอบภาษาจีน


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
              - เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
              - เคมีประยุกต์  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
              - เคมีประยุกต์  (เคมีวิเคราะห์)
              - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ


สำนักวิชาการจัดการ
              - การบัญชี
              - เศรษฐศาสตร์
              - บริหารธุรกิจ
              - การจัดการการท่องเที่ยว
              - การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
              - การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
              - การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)
              - การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
              - การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)

รับตรง 57 ม.แม่ฟ้าหลวง (17 จ.ภาคเหนือ-ทั่วประเทศ)
ขอขอบคุณรูปภาพประกอบจาก fanpage : ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
              - เทคโนโลยีสารสนเทศ
              - วิทยาการคอมพิวเตอร์
              - วิศวกรรมซอฟต์แวร์
              - เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
              - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
              - วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ


สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
              - เทคโนโลยีการอาหาร
              - เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ


สำนักวิชานิติศาสตร์
              - นิติศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
              - วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
              - เทคโนโลยีความงาม


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
              - การแพทย์แผนไทยประยุกต์
              - กายภาพบำบัด
              - สาธารณสุขศาสตร์
              - อนามัยสิ่งแวดล้อม
              - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
              - วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
              - พยาบาลศาสตร์

อ่านระเบียบการตัวเต็ม "โควตา 17 จังหวัด" คลิกที่นี่
อ่านระเบียบการตัวเต็ม "รับตรงทั่วประเทศ" คลิกที่นี่


         พี่ๆ ม.แม่ฟ้าหลวง ฝากมาบอกด้วยว่า "รับตรงของคณะแพทยศาสตร์ปี 57 จะเปิดรับแยกอีกโครงการให้รอติดตาม ส่วนปี 58 ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็จะเปิดรับในคณะใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นปีแรกด้วยจ้า" ว้าวว นับเป็นข่าวดีมากๆ เลย

ลิ้งค์สำคัญรับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 2557
        - รับสมัครทางออนไลน์ www.admission.mfu.ac.th
        - ติดตามข่าวการรับสมัครได้ทาง www.mfu.ac.th และ www.admission.mfu.ac.th
        - Fanpage : search ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


         เริ่มแล้ว!! บริการรับข่าวแอดมิชชั่น+รับตรงปี 2557 ผ่านทาง SMS คลิกที่นี่ รับตรง 57 ม.แม่ฟ้าหลวง (17 จ.ภาคเหนือ-ทั่วประเทศ)

รับตรง 57 ม.แม่ฟ้าหลวง (17 จ.ภาคเหนือ-ทั่วประเทศ)

ใครเล่นทวิตเตอร์มา Follow ตามข่าวรับตรงแอดมิชชั่นจากพี่ได้นะ @lataedekd

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน อัพเดทข่าวรับตรง »
ความคิดเห็น

133

จำนวนแชร์
619

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #35 จิราพร กาลจักร์
  24 มิ.ย. 2556, 20:07 น.
  อยากเรียนศิลปศาสตร์ สาขาาวิชาภาษาอังกฤษค่ะ จะเข้าให้ได้ สู้โว๊ย!!!!
  #35
 2. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  13 ส.ค. 2556, 18:44 น.
  คห.37 เหมือนเราเลยอ่ะ
  GPA คณิตไม่ถึงรอบโควต้า TT ฮือออออ รอรอบรับตรงก็ได้
  #65
 3. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #20 chacha
  18 มิ.ย. 2556, 08:48 น.
  `ศิลปศาสตร์อิ้งค์กับจีนธุรกิจก็กำหนดเกรดคณิตหรอคะ .0.
  #20
 4. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  17 มิ.ย. 2556, 16:52 น.
  สู้ๆ เย่ๆๆ
  #3

133 ความคิดเห็น

 1. #1 รดเม
  17 มิ.ย. 2556, 12:24 น.
  คุณสัมบัต รับตรงทั่วประเทศ ข้อมูลผิดหรือเปล่าค่ะ ?
  #1
 2. 17 มิ.ย. 2556, 12:59 น.
  - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  #2
  • 4 ต.ค. 2556, 10:06 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เยี่ยม เด็กไอทีฮอทที่สุดใน มอ เย้ๆๆ #เฉพาะเพศชาย :'D
   #2-1
  • 3 พ.ย. 2556, 23:04 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สุ้ๆครับ พี่ๆสำนักไอทีรออยู่น้าาาเยี่ยม
   #2-2
 3. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  17 มิ.ย. 2556, 16:52 น.
  สู้ๆ เย่ๆๆ
  #3
 4. 17 มิ.ย. 2556, 17:39 น.
  มิพลาดดดดด
  #4
 5. GPAวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคม ไม่ต่ำกว่า2.00 นี่หมายความว่าไงอ้ะค้ะ? รวมกัน??หริอรายวิชา?ค้ะ??
  #5
 6. #6 darkhero
  17 มิ.ย. 2556, 18:30 น.
  GPA วิทยาคณิตสังคมไม่ต่ำกว่า 2.00  ถ้าเป็นแบบนี้เราก็สมัครไม่ได้น่ะสิ
  #6
 7. #7 สอบถาม
  17 มิ.ย. 2556, 18:56 น.
  GPA วิทยคณิตสังคม ไม่ต่ำกว่า 2.50 นี่คือยังไงอ่ะ?
  #7
  • 4 ต.ค. 2556, 10:08 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เกรดเฉลี่ยวิทย์ / คณิต / สังคม ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 ครับ (วิชาละ มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50)
   #7-1
 8. #8 art
  17 มิ.ย. 2556, 19:42 น.
  จัดเต็มคับ จะบอกให้รอมาเนิ่นนาน
  #8
 9. #9 snow
  17 มิ.ย. 2556, 20:14 น.
  ขอบคุณน่ะคะ
  #9
 10. #10 October
  17 มิ.ย. 2556, 20:30 น.
  ตื่นเต้นอะ

  https://www.facebook.com/p.plaplapla แอทเฟสมาคุยกันค้ะ
  #10
 11. #11 Kaew
  17 มิ.ย. 2556, 20:48 น.
  Gpa ถึงแต่gpa กลุ่มสาระได้เปล่า
  #11
 12. #12 ความหวัง
  17 มิ.ย. 2556, 20:49 น.
  คำว่า GPA คณิตวิทยาสังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หมายความว่าไงอ่ะ เกรดทั้ง 3 วิชานี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือว่า เอาเกรดของ 3วิชามาคิดคำนวณใหม่อ่ะ งง บอกทีฮะ
  #12
  • 4 ต.ค. 2556, 10:09 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เกรดแต่ละวิชาครับ คณิต / วิท / สังคม เฉลี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ครับ
   #12-1
 13. #13 รีริน
  17 มิ.ย. 2556, 20:56 น.
  อยู่กทม ต้องไปสอบถึงแม่ฟ้าหลวงเปล่า หรือมีศูษย์สอบในกทม ไม่รู้เรื่องไรเลยนะ
  #13
  • 4 ต.ค. 2556, 10:10 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   รอบรับตรงกับรอบทั่วประเทศสอบที่มหาลัยเลยครับ
   แต่จะมีรอบรับร่วมกับ มอ อื่นๆ (ติดยาก) จะสอบที่หน่วยสอบนั้นๆ
   #13-1
 14. 17 มิ.ย. 2556, 21:23 น.
  ตื่นเต้นๆๆ อยากเรียน ๆ คะแนน GPA มันคืออะไรอะ??
  #14
  • 4 ต.ค. 2556, 10:11 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เกรดเฉลี่ยครับ
   #14-1
 15. #15 แมวเหมียว-13
  17 มิ.ย. 2556, 21:34 น.
  เกรด คณิตวิทยาสังคม 3วิชา นี่ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 จร๊ะ แล้้วสอบสัมภาท END ล้วนจร๊ะ ถ้าเค้าถ้ามาแล้วตอบไม่ได้ เค้าจะพูดประมาณว่า นี่คุณไม่รู้หรือที่เค้าเรียนเป็นENG กัน ถ้าคุณไม่ได้คุณก็เชิญ//พร้อมผายเมือไปทางประตูออก T^T
  #15
  • 4 ต.ค. 2556, 10:12 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ไม่ขนาดนั้นครับผม ตอบไม่ได้ก็บอกไปเลย ขออนุญาติตอบเป็นภาษาไทย แต่ก็เสียคะแนนไปตามธรรมดา แต่วิธีวัดระดับความคิดแบบนั้นจะเจอกับสาขาที่ต้องใช้ความสามารถจริงๆอย่างศิลป์อิ้งเป็นต้นครับ เตรียมมาดีๆ ง่ายๆ ไม่ยากอย่างที่คิด สู้ๆ
   #15-1
 16. 17 มิ.ย. 2556, 22:02 น.
  เกรดของ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 สังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 ค่ะ และ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 แต่ละรายวิชานะ (: พี่สอบผ่านรอบโควตา ปี 56 ตอนนี้เรียนสำนักนิติศาสตร์ ปีที่ 1 ค่า ยินดีตอนรับว่าที่ลำดวนช่อที่ 16 ทุกคนเลยน้า ^^ มากันเยอะๆ

  สัมภาษณ์ไม่ได้ยากอย่างที่น้องคิดเลย :D


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 17 มิถุนายน 2556 / 22:23
  #16
  • #16-1 รุ่นนี้ล่ะ
   16 ก.ย. 2556, 23:24 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ไม่ได้ยากอย่างที่น้องคิด แต่ยากกว่าที่น้องคิด 5555 ล้อเล่นๆ
   #16-1
  • #16-2 MaIzA~
   14 ต.ค. 2556, 11:56 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เรียนเป็นไงบ้างคะ ยากมั้ย ภาษาอังกฤษเยอะป่่าวคะ
   ตอนสอบสัมภาษณ์นี่ภาษาไทยปะคะ เย้
   #16-2
 17. 17 มิ.ย. 2556, 22:13 น.
  อ๋อ ที่แม่ฟ้าหลวง มีสำนักแพทยศาสตร์ด้วยนะน้องๆ แต่พี่ไม่แน่ใจว่า เขาจะเปิดรับตอนไหนอะ รุ่นพี่มีตอนรับตรง แล้วก็มีโครงการพิเศษ ของแพทย์อีกรอบนึง ปีนี้เพิ่งเปิดเป็นปีแรก เป็นสำนักที่ใครๆก็อยากรู้ว่า มีใครเรียนบ้าง 555

  มีเด็กวิศวะ จุฬาฯ ซิ่วมาเรียน แพทย์ มฟล. ด้วยนะ (:  #17
 18. #18 ลูกไก่เหนือ
  17 มิ.ย. 2556, 22:21 น.
  #18
 19. #19 Fiy
  18 มิ.ย. 2556, 00:57 น.
  เย้ๆ มาแล้ววววว น้องๆต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีเลยน้า สำหรับภาษาอังกฤษ

  มันอาจจะยาก แต่แน่นอนว่า พี่คิดว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้อะไรกับน้องมากมาย

  ไม่ใช่แค่ทางวิชาการ แต่ให้สำหรับทุกๆอย่างเลยล่ะ

  รุ่นพี่ใจดี ทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน

  พี่ติดรอบรับตรงนะค่า มีไรก็ปรึกษาได้ สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

  รับรอง มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัย

  เหมือนกับบ้านอีกหลังของพี่เลยแหละ

  อันนี้เฟสพี่น้าาาาาา มีไรก้เเอดมาคุยกันได้ค่าาา

  https://www.facebook.com/fiy.amicus
  #19
  • #19-1 รุ่นนี้ล่ะ
   16 ก.ย. 2556, 23:26 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   คุยก่ะน้องหรือเพ้อให้น้องฟัง???
   #19-1
  • 4 ต.ค. 2556, 10:13 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   พี่ฝ้าย ><'' น่ารักจุงงง
   #19-2
 20. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #20 chacha
  18 มิ.ย. 2556, 08:48 น.
  `ศิลปศาสตร์อิ้งค์กับจีนธุรกิจก็กำหนดเกรดคณิตหรอคะ .0.
  #20
 21. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

คิดถึงเธอแทบใจจะขาด ขอโทรศัพท์ไปหาหน่อย!, โทรศัพท์อยู่ไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .