ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
3,724

กำลังโหลด...

รับตรง 60 ม.นครพนม

รับตรง 60 ม.นครพนม

รับตรง 60 ม.นครพนม รับเฉพาะนร.ใน 20 จ.ภาคอีสาน ทั้งหมด 9 คณะ รวม 558 ที่นั่ง

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 31 ส.ค. 59 25,528 1

Tags: รับตรง , รับตรง 60 , รับตรง 60 ม.นครพนม , รับตรง ม.นครพนม 60 , ระบบรับตรง 60 , ม.นครพนม , รับตรงภาคอีสาน , รับตรงสอบข้อเขียน , รับตรงสอบข้อเขียน

9คณะ
808ที่นั่ง
1 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 59เปิดรับ
อีก 3 วันปิดรับ
สมัคร
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  2.00เกรด
  50ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะครุศาสตร์ 6 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  2.00เกรด
  82ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  2.00เกรด
  80ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  2.00เกรด
  80ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี 5 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  2.00เกรด
  300ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  2.00เกรด
  120ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะวิทยาศาสตร์ 3 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  2.00เกรด
  56ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาการบริหารการบิน
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  2.00เกรด
  30ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • วิทยาลัยธาตุพนม สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  2.00เกรด
  10ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์

          สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งข่าวดีของน้อง ม.6 และ ปวช.3 ที่อยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมี GPAX เกิน 2.00 คือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนครพนม คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดการรับสมัครมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
เด็กอีสานห้ามพลาด! รับตรง 60 ม.นครพนม (สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์)

คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
ทดสอบ Icon คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยธาตุพนม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3
 
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาและศึกษาในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

เอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลด)
 ทดสอบ Icon รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ทดสอบ Icon สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบเสร็จรับเงิน
 
ทดสอบ Icon สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) รวม 4 ภาคเรียน  
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. 7)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
เด็กอีสานห้ามพลาด! รับตรง 60 ม.นครพนม (สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์)

เด็กอีสานห้ามพลาด! รับตรง 60 ม.นครพนม (สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์)
เด็กอีสานห้ามพลาด! รับตรง 60 ม.นครพนม (สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์)

เด็กอีสานห้ามพลาด! รับตรง 60 ม.นครพนม (สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์)
 

ปฏิทินการสมัคร
เด็กอีสานห้ามพลาด! รับตรง 60 ม.นครพนม (สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 
เด็กอีสานห้ามพลาด! รับตรง 60 ม.นครพนม (สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
3,724

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

1 ความคิดเห็น

 1. เมื่อ 19 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ครุศาสตร์
  #1

แสดงความคิดเห็น

เรามาเล่นกันเถอะ มาเล่นกันเถอะ, อยากเล่นต้องกดปุ่มเพลย์ ปุ่มเพลย์ปุ่มไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .