Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สร้างประสบการณ์ฝึกสอบของคุณ
ให้เหมือนสอบจริงมากที่สุดด้วยเล่มข้อสอบ และกระดาษคำตอบ
คุณภาพเทียบเท่าสอบจริง

ไปสอบไม่ได้? ส่งข้อสอบให้ถึงบ้าน ใหม่!

ในสถานการณ์ COVID-19 ณ ปัจจุบัน หรือผู้สมัครติดธุระอื่น ๆ ทำให้ "ไม่สะดวกเข้าสอบ" ผู้สมัครสามารถแจ้ง "ขาดสอบล่วงหน้า" โดยโครงการจะจัดส่งข้อสอบ/กระดาษคำตอบให้ฟรี เพื่อนำไปทดสอบเองได้ที่บ้าน แต่จะไม่มีการตรวจคะแนน และจะไม่ได้รับเกียรติบัตร

แจ้งขาดสอบล่วงหน้า (ตั้งแต่ 15 ก.ย. - 29 ต.ค. 63)
สิ่งที่จะได้รับ สมัครสอบและไปเข้าสอบ สมัครสอบไปแล้วแต่แจ้งขาดสอบล่วงหน้า
(15 ก.ย. - 29 ต.ค. 63)
สมัครสอบไปแล้วและไม่ได้แจ้ง
ขาดสอบล่วงหน้า
ยังไม่ได้สมัครสอบอยากซื้อข้อสอบ
ฝึกเองที่บ้าน

1

ได้เข้าสอบพรีเทสที่สนาม

เข้าสอบตามตารางเวลา
และกติกาเหมือนจริง

ฝึกสอบเองที่บ้านเมื่อสะดวก

ฝึกสอบเองที่บ้านเมื่อสะดวก

ฝึกสอบเองที่บ้านเมื่อสะดวก

2

ได้เล่มข้อสอบ

หลังสอบเสร็จ
นำกลับได้เลย

จัดส่งไปรษณีย์ ฟรี
หลังสอบเสร็จ
(21 - 25 ธ.ค. 63)

  • ไปรับด้วยตนเองที่สนามสอบวันสอบ ฟรี
  • จัดส่งไปรษณีย์ 5 ม.ค. - 7 ก.พ. 64ค่าบริการส่ง 100 บาทต่อผู้สมัครสอบ

จัดส่งไปรษณีย์ ฟรี
หลังสอบเสร็จ
(21 - 25 ธ.ค. 63)

3

ได้กระดาษคำตอบ เสมือนจริง

ใช้ในห้องสอบ

ส่งไปพร้อม
กับชุดข้อสอบ

ส่งไปพร้อม
กับชุดข้อสอบ

4

ได้เฉลยแบบละเอียด

5

ได้ตรวจข้อสอบ

โครงการตรวจให้

ตรวจด้วยตัวเอง
จากเฉลย

ตรวจด้วยตัวเอง
จากเฉลย

ตรวจด้วยตัวเอง
จากเฉลย

6

ได้ผลจัดอันดับ

7

ได้ใบประเมินแยกพาร์ท/
แยกบท วิเคราะห์รายข้อ

พร้อมผลสอบ

ไม่แสดงผลสอบ

ไม่แสดงผลสอบ

ไม่แสดงผลสอบ

8

ได้เกียรติบัตรแสดง
ผลคะแนน/จัดอันดับ

9

โปรโมชั่น

สมัครสอบ 3-4 วิชา
มีส่วนลดเพิ่ม

สมัครสอบ 3-4 วิชา
มีส่วนลดเพิ่ม

สมัครสอบ 3-4 วิชา
มีส่วนลดเพิ่ม

-

10

หมายเหตุ

สมัครสอบได้ถึง
1 พ.ย. 63

แจ้งขาดสอบ
หลังสมัครสอบได้ถึง
29 ต.ค. 63

แจ้งขาดสอบ
หลังสอบเสร็จได้
5 ม.ค. - 7 ก.พ. 64

ซื้อข้อสอบได้ถึง
15 พ.ย. 63
ซื้อข้อสอบแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเข้าสอบได้