GAT ความถนัดทั่วไป (เชื่อมโยง + อังกฤษ)

อ.ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย)

ติวเตอร์คนเก่ง เจ้าของ Facebook Page สุดฮอต Aj KLUI

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา GAT เชื่อมโยง โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2559 - ปัจจุบัน
 • ผู้เขียนหนังสือ " พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT ภาษาไทย " ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
 • เจ้าของเพจติว " Aj KLUI " มีผู้ติดตามกว่า 312,527 คน
 • นักติว GAT เชื่อมโยง ผู้มากประสบการณ์ กว่า 30 สถาบัน ใน 25 จังหวัดทั่วไทย

สถาบัน Farose Academy

สถาบันติวอังกฤษสมัยใหม่ ด้วยเทคนิค ‘คิด-เข้าใจ-ไม่ท่องจำ’

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2561 - ปัจจุบัน
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญการติวภาษาอังกฤษเพื่อการสอบทั้ง GAT และ วิชาสามัญ
 • ประสบการณ์ติวโรงเรียนใหญ่ ทั่วไทย อาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, สวนกุหลาบวิทยาลัย, อัสสัมชัญ, เซนต์คาเบรียล, จิตรลดา, ราชินี ฯลฯ
 • เซเลปเจ้าของรายการ " Farose Channel " บน Youtube

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

สถาบัน Sup’k Center

สถาบันติวคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้น “สอนสนุก ครบครัน ทันสมัย เข้าใจง่าย และ ประยุกต์ใช้ได้จริง”

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2559 - ปัจจุบัน
 • นักติวคณิตเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในโครงการ Brand's Summer Camp ตั้งเเต่ ปี 53 - ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์การติวโรงเรียนใหญ่ทั่วไทย อาทิสตรีวิทยา, ราชินีบน, ขอนแก่นวิทยายน ฯลฯ
 • ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และเป็นตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิกไปแข่งขันที่ประเทศอาร์เจนติน่า, และไต้หวันร์

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ (อ.เต้) เคมี

อาจารย์พิเศษติวโอลิมปิกวิชาการในโรงเรียนชั้นนำมากกว่า 10 ปี

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 - ปัจจุบัน
 • ติวเตอร์สอนวิชา PAT2 เคมี และเคมี วิชาสามัญ ของ Dek-D’s school
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอกด้านเคมีอินทรีย์เกี่ยวกับการสังเคราะห์และการใช้ประยุกต์ใช้แรงระหว่างโมเลกุล

ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล (อ.อุ้ย) ชีววิทยา

ผู้เขียนหนังสือชีววิทยายอดนิยม Biology และ Essential Biology

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 - ปัจจุบัน
 • ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยา ของ Dek-D’s school
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษในโรงเรียนต่างๆ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย, สตรีวิทยา, บดินทรเดชา
 • วิทยากรบรรยายชีววิทยา PAT2 ของ Brands Summer Camp ตั้งแต่ 2557 ถึงปัจจุบัน
 • ปริญญาเอก PhD in Marine Science and Technology, Newcastle University, UK

เอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก) ฟิสิกส์

ฟิสิกส์โกเอก เรียนฟิสิกส์ออนไลน์แบบเต็มคอร์ส เนื้อหาครบ สอนละเอียดเป็นขั้นตอน

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ ฟิสิกส์ และ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563 - ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์ 18 ปี
 • เจ้าของเพจติว " ฟิสิกส์โกเอก" มีผู้ติดตามมากกว่า 270,000 คน
 • เจ้าของ Youtube Channel " ฟิสิกส์โกเอก" มีผู้ subscribers มากกว่า 87,000 คน
 • ปริญญาตรีและโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ณัฐพล ทิพธัญญาธร (ครูพี่ตั้ว) สถาบัน Physics Blueprint

เทคนิคการสอน "ออกแบบกระบวนการคิด พิชิตฟิสิกส์และวิศวะทุกสนามสอบ"

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563 - ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์ และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 15 ปี
 • ประสบการณ์ติวโรงเรียนทั่วประเทศไทย อาทิเช่นราชสีมาวิทยาลัย, หาดใหญ่วิทยาลัย, ระยองวิทยาคม, ราชวินิตบางแก้ว, บางพลีราษฎร์บํารุง, อัสสัมชัญศึกษา, กุหลาบวิทยา, สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมฯ

นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ(ครูพี่นัน) และเอกรัตน์ วรินทรา (ครูพี่เอก) สถาบัน A-Le Paint

สถาบันสอนด้วย Concept "A PLACE OF YOUNG CREATIVE" สอนด้วยความตั้งใจ รักในงานสถาปัตยกรรม และพัฒนาคุณภาพให้ก้าวทันต่อโลกการออกแบบ

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมฯ โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563 - ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมมากกว่า 17 ปี
 • ผู้เขียนหนังสือ Sketch Design For Entrance, คำถามยอดฮิตความถนัดททางสถาปัตยกรรม, How To Draw Perspective, หนังสือตอบคำถามการศึกษา คณะสถาปัตยกรรม YES NO OK
 • วิทยากรพิเศษให้กับโครงการต่างๆ เช่น ติวมาม่า แนะแนวความรู้สู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย, Peptein Genius Generation 2011-2012
 • ปริญญาตรี ครูพี่นันและครูพี่เอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท ครูพี่นัน คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ครูพี่เอก มหาวิทยาลัยคิงสตัน ลอนดอน สหราชอาณาจักร

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

อ.ปารมี ไวจงเจริญ (อ.จวง)

นักติวมืออาชีพ "เน้นคอนเซ็ป เทคนิคเริ่ด ทำโจทย์เยอะ" ติวมาแล้วกว่า 80 โรงเรียน 10,000 คน

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 - ปัจจุบัน
 • นักติววิชาสังคม, GAT เชื่อมโยง และ PAT 5 เดินสายโรงเรียนทั่วประเทศไทย ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
 • ผู้ออกข้อสอบวิชาสังคมโครงการ Dek-D’s Pre-Onet TCAS’62

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู, PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ทีมวิชาการ Dek-D

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกข้อสอบ

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ PAT 5

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน
 • พาร์ท คณิตศาสตร์, ตรรกศาสตร์ทางภาษา และอนุกรมรูปภาพ
 • มีประสบการณ์ในการเข้าสอบ PAT 5 สนามจริง มากกว่า 5 ปี

การีนตีประสบการณ์ด้านข้อสอบ PAT 6

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2563 - ปัจจุบัน
 • ทีมผู้ออกข้อสอบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดัง มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ ศิลปะร่วมสมัย และดนตรี
 • มีประสบการณ์เข้าสอบ PAT6 สนามจริง 4 ปีล่าสุด

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

อ.ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์ สถาบัน Pinnacle

ผู้เขียนหนังสือสุดฮิต แนวข้อสอบ GRAMMAR 500 ข้อ ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2560 - ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนเตรียมอุดม พญาไท โรงเรียนเซนต์ฟรังชีสซาเวียร์คอนแวนต์
 • ปริญญาโท คณะบริการการโรงแรมและการท่องเที่ยว Eshotel กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน, PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น,
PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

สถาบัน Learnsbuy by Za-SHI

สถาบันติวภาษาที่ได้รับเชิญจากสื่อชั้นนำ GMM CHANNEL, TRUE VISIONS ฯลฯ

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน, PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น และ PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2561 - ปัจจุบัน
 • สถาบันติวภาษาทั้งญี่ปุ่น, เกาหลี, จีนและเยอรมันที่เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน, ติวสอบวัดระดับจนถึงเก็งข้อสอบ
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันจบการศึกษาปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

ครูพี่ปาล์ม สถาบัน De-Chine

สถาบันติวภาษาจีนที่มุ่งเน้นติว PAT 7.4 ภาษาจีนโดยเฉพาะ

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2560 - ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์สอนภาษาจีนมากกว่า 6 ปี
 • ประสบการณ์การติวโรงเรียนใหญ่ทั่วไทย อาทิ ราชวินิตบางแก้ว, สุรศักดิ์มนตรี และเตรียมพัฒน์ฯ รัชดา
 • ปริญญาโท สาขาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย Nanjing University
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

สถาบัน TUT ติวบาลี

สถาบันที่มุ่งเน้นติว PAT 7.6 ภาษาบาลี ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงคอร์สตะลุยโจทย์

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ตั้งแต่ 2561 - ปัจจุบัน
 • สถาบันที่มุ่งเน้นติว PAT 7.6 ภาษาบาลีตั้งแต่พื้นฐานจนถึงคอร์สประสบการณ์สอน PAT 7.6 มากกว่า 7 ปี
 • เปรียญธรรม 9 ประโยค รุ่นปี 46 จากสำนักเรียนบาลีวัดพิกุลทอง - พระอารามหลวง จ.สิงห์บุรี
 • ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยเกริก