ลองสนามก่อนสอบจริง วัดความพร้อม รู้แนวข้อสอบ
เตรียมสอบครั้งสำคัญก่อนขึ้น ม.ปลาย

วัดความรู้เพื่อสอบจบ ม.ต้น
และเรียนต่อ ม.4

จัดใหญ่พร้อมกัน 52 จังหวัด
ครั้งแรกและใหญ่ที่สุดในไทย

ม. 3-2-1 สมัครได้

กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 10 แต่ละวิชา

TOP คณิตศาสตร์

 • พัชรดนัย รุจิฉาย
  คะแนน 96.00
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • ธัญญรัศม์ ลีลัครานนท์
  คะแนน 96.00
  บุรีรัมย์พิทยาคม
 • ธีรภัทร เกียรติวัฒนเจริญ
  คะแนน 96.00
  สามัคคีวิทยาคม
 • ธนัสร วรรณสม
  คะแนน 96.00
  สามัคคีวิทยาคม
 • สุขกัญญา วรรณสม
  คะแนน 96.00
  สามัคคีวิทยาคม
 • พัทธ์ธีรา พิริยมานันท์
  คะแนน 92.00
  สตรีวิทยา
 • วชิรวิทย์ ทองย้อย
  คะแนน 92.00
  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
 • ภูริเวศม์ เมธเมาลี
  คะแนน 92.00
  ปิยะมหาราชาลัย
 • ศมนนันท์ กู่กังวาน
  คะแนน 88.00
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • ธรรมธร จำรัสฉาย
  คะแนน 88.00
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • ธัชทร ภัทรศิตานนท์
  คะแนน 88.00
  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
 • ชุติกาญจน์ กองดี
  คะแนน 88.00
  บ้านน้ำปาย
 • ช่วงคะแนน คณิตศาสตร์

TOP วิทยาศาสตร์

 • ธนัสร วรรณสม
  คะแนน 97.80
  สามัคคีวิทยาคม
 • ปุณณภพ เทียนสันเทียะ
  คะแนน 93.40
  ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • วชิรวิทย์ ทองย้อย
  คะแนน 82.00
  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
 • ศมนนันท์ กู่กังวาน
  คะแนน 81.60
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • คุลิกา ศรีคำชุม
  คะแนน 80.20
  บุญวาทย์วิทยาลัย
 • ปิติโชติ จิตรแก้ว
  คะแนน 79.80
  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
 • พัทธ์ธีรา ศรียางค์
  คะแนน 79.80
  สุรนารีวิทยา
 • ปัทมพร โตโส
  คะแนน 78.00
  สามัคคีวิทยาคม
 • พิศิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์
  คะแนน 78.00
  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
 • กันต์รพี เลิศหิรัญสุรกิจ
  คะแนน 77.60
  สามัคคีวิทยาคม
 • ช่วงคะแนน วิทยาศาสตร์

TOP ภาษาไทย

 • ศมนนันท์ กู่กังวาน
  คะแนน 96.00
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • ธัชทร ภัทรศิตานนท์
  คะแนน 95.00
  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
 • นนทพัทธ์ ภัทรจามร
  คะแนน 94.00
  มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พงศภัค ฝนมณี
  คะแนน 94.00
  พิริยาลัยจังหวัดแพร่
 • ชินกฤต คำพวง
  คะแนน 93.00
  ราชวินิตบางแก้ว
 • เทวิกา สัตย์ธรรม
  คะแนน 93.00
  มัธยมตากสินระยอง
 • พัชริดา รอดประชา
  คะแนน 92.00
  โยธินบูรณะ
 • ไวทิน จิตติเรืองวิชัย
  คะแนน 92.00
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
 • ณภัค เบ้าชัยภูมิ
  คะแนน 92.00
  สตรีชัยภูมิ
 • ธัญชนก ใจจม
  คะแนน 92.00
  พะเยาพิทยาคม
 • วรัณยา ยะทุ่งตัน
  คะแนน 92.00
  บุญวาทย์วิทยาลัย
 • สรารัตน์ นาครอด
  คะแนน 92.00
  สุราษฎร์ธานี
 • ช่วงคะแนน ภาษาไทย

TOP ภาษาอังกฤษ

 • กุญธร แสนชัยธร
  คะแนน 92.00
  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
 • อภิวิชญ์ อุปรา
  คะแนน 90.00
  เทศบาล6นครเชียงราย
 • ศมนนันท์ กู่กังวาน
  คะแนน 88.00
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • ธรรมธร จำรัสฉาย
  คะแนน 88.00
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • โชติภัค หงสุวงศ์
  คะแนน 88.00
  สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ธนบดี มุกุระ
  คะแนน 84.00
  พิริยาลัยจังหวัดแพร่
 • สหรรษภูมิ บุญช่วยเหลือ
  คะแนน 84.00
  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 • พศพัทธ์ เติมวุฒิปรีชา
  คะแนน 82.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
 • ภัคญาดา ไทเศรษฐวัฒน์กุล
  คะแนน 82.00
  เซนต์โยเซฟ บางนา
 • ชินกฤต คำพวง
  คะแนน 82.00
  ราชวินิตบางแก้ว
 • พิชญ์ แสงวิจิตร
  คะแนน 82.00
  เซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
 • ชยพล เอี่ยมสนธิ
  คะแนน 82.00
  จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 • ธิตวรรณ โผผิน
  คะแนน 82.00
  มหาวชิราวุธสงขลา
 • ภรันยู เชาว์สิทธิชัย
  คะแนน 82.00
  ภูเก็ตวิทยาลัย
 • ช่วงคะแนน ภาษาอังกฤษ

ทำไม ม.ต้น ไม่ควรพลาด?

พร้อมกว่ากับพรีโอเน็ต ม.3
By Dek-D

ข้อสอบออกใหม่!

เก็งเนื้อหาของข้อสอบ ใกล้เคียง
ที่จะเจอในสนามจริง

มีเฉลย / ใบวิเคราะห์

ข้อไหนตอบอะไร เพราะเหตุใดได้รู้กัน มีเฉลยละเอียดให้ 10 วันหลังสอบ

ได้ข้อสอบกลับทันที

สอบเสร็จ นำข้อสอบออกจากห้อง
สอบ กลับไปทบทวนต่อได้ทันที

ขาดสอบก็ได้ข้อสอบ

ขาดสอบ ก็สามารถขอรับข้อสอบกลับไป ฝึกสอบเองที่บ้านได้(มีค่าจัดส่ง)

รีวิวจากรุ่นพี่ที่สอบกับโครงการของ
Dek-D

กำหนดการสอบ Dek-D Pre-ONET ม.3

เปิดรับสมัคร

15 ก.ค. 63
(เวลา 16.00 น.)

ตัวอย่างการสมัคร

ปิดรับสมัคร

3 พ.ย. 63
(เวลา 23.59 น.)

ประกาศที่นั่งสอบ

18 พ.ย. 63
(เวลา 16.00 น.)

วันสอบเสมือนจริง

12 ธ.ค. 63

ดาวน์โหลดเฉลย

5 ม.ค. 64
(เวลา 16.00 น.)

ประกาศคะแนน

28 ม.ค. 64
(เวลา 16.00 น.)

ตารางสอบ Dek-D Pre-ONET ม.3

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 63

94

คณิตศาสตร์
08.00 - 09.30 น.

ข้อสอบโดย
We By The Brain
ดูข้อมูล

93

ภาษาอังกฤษ
09.50 - 11.20 น.

ข้อสอบโดย
ครูอิ๋วติวเตอร์
ดูข้อมูล

91

ภาษาไทย
12.20 - 13.50 น.

ข้อสอบโดย
We By The Brain
ดูข้อมูล

95

วิทยาศาสตร์
14.10 - 15.40 น.

ข้อสอบโดย
We By The Brain
ดูข้อมูล

ค่าสมัคร 125 บาท/วิชา
เลือกวิชาสอบได้

พิเศษ! สมัคร 4 วิชา
ปกติ 500.- ลดเหลือ

449.-

 • ขาดสอบก็ได้ ข้อสอบ+เฉลย
 • ใบวิเคราะห์ละเอียด ครบถ้วน

สมัครสอบ

กลับ

สนามสอบ 53 จังหวัด จำกัดสนามละ 300-500 ที่นั่ง
Dek-D ได้รับอนุญาตจัดสอบจากทุกสนามอย่างเป็นทางการ บ้านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

พิเศษ! จังหวัดที่ยังไม่มีสนามสอบ
บริการเปิดสนามสอบให้ในโรงเรียน

อ่านรายละเอียดที่นี่
เช็คที่นั่งว่างทุกสนามที่นี่

กรุงเทพฯและปริมณฑล

 • รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.ปทุมคงคา

  ใกล้ BTS เอกมัย

 • รร.สารวิทยา

  พหลโยธิน-ดินแดง

 • รร.มัธยมวัดดุสิตาราม

  ฝั่นธนฯ ใกล้ สะพานปิ่นเกล้า

 • รร.ทวีธาภิเศก

  ฝังธนฯ ใกล้ MRT อิสรภาพ

 • รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  ใกล้ ตลาดมีนบุรี

 • รร.สายปัญญารังสิต

  ดอนเมือง-รังสิต

 • รร.สมุทรปราการ

  จ.สมุทรปราการ

 • รร.วัดเขมาภิรตาราม

  จ.นนทบุรี

 • รร.สมุทรสาครวิทยาลัย

  จ.สมุทรสาคร

 • รร.ราชินีบูรณะ

  จ.นครปฐม

สนามสอบภาคตะวันตก

 • กาญจนบุรี

  รร.กาญจนานุเคราะห์

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร.โรงเรียนคงคาราม

สนามสอบภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  รร.นารีนุกูล

 • สกลนคร

  รร.สกลราชวิทยานุกูล

 • นครราชสีมา

  รร.บุญวัฒนา

 • ศรีสะเกษ

  รร.สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร.สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร.อนุกูลนารี

 • เลย

  รร.เลยอนุกูลวิทยา

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สิรินธร

 • นครพนม

  รร.ปิยะมหาราชาลัย

 • บึงกาฬ

  รร.บึงกาฬ

 • มุกดาหาร

  รร.มุกดาหาร

สนามสอบภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  รร.พระนารายณ์

 • เพชรบูรณ์

  รร.เพชรพิทยาคม

 • สุโขทัย

  รร.สุโขทัยวิทยาคม

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.อนุบาลสุพรรณบุรี

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.อยุธยาวิทยาลัย

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

สนามสอบภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร

 • ปราจีนบุรี

  รร.ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์2

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สนามสอบภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

 • เชียงราย

  รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

 • แพร่

  รร.นารีรัตน์

 • น่าน

  รร.สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร.อุตรดิตถ์

สนามสอบภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • พัทลุง

  รร.พัทลุง

 • ชุมพร

  รร.ศรียาภัย

 • ปัตตานี

  รร.เดชะปัตตนยานุกูล

 • พังงา

  รร.ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreONETM3.com

ผลประเมินหลังสอบ 3 ชุดใหญ่
ผู้สมัครสอบและเข้าสอบ จะได้รับผลประเมินที่ทำให้เข้าใจตัวเอง และปรับแผนเตรียมสอบได้ดีขึ้น

พิเศษ! มีเกียรติบัตรให้
สำหรับผู้ที่สมัครสอบและเข้าสอบทุกคน

ชำระเงินง่ายๆ ได้ 3 วิธี
สามารถเลือกชำระได้ตามสะดวก

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ
ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ
ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11
(เคาน์เตอร์เซอร์วิส)
ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

ชำระเงินโดย บัตรเครดิต
ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

เงื่อนไขการสมัคร Dek-D’s Pre-ONET

 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
  • เลขบัตรมีผลต่อการเข้าสอบหากข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะไม่สามารถเข้าสอบได้
  • เลขบัตรแสดงบนเกียรติบัตร
 2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ โดยผู้เข้าสอบควรมาแก้ไขรหัสผ่านในภายหลัง
 3. เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถ แก้ไขสนามสอบฯ, วิชาที่สอบ ได้ต้องไปชำระตามนั้น หากต้องการ ยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 4. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิก อัติโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่
  • 4.1 เลือกชำระผ่าน QR Code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  • 4.2 เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  • 4.3 เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
  • หากต้องการเปลี่ยนวิธีชำระเงินจะต้องรอใบชำระเงินเดิมหมดอายุก่อน
 5. หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็คสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center
 6. หากสนามสอบที่ต้องการเต็ม ไม่แนะนำให้สมัครสนามอื่นที่ยังว่าง หากไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
 7. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยหากต้องเปลี่ยนสนามสอบของผู้สมัครไปสนามใกล้เคียง
เพิ่มวิชาสอบ

สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่, คณะที่ต้องการ, มหาวิทยาลัยที่ต้องการ และ ที่อยู่จัดสำหรับจัดส่งข้อสอบ ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน ถึง วันปิดรับสมัคร

ย้ายสนามสอบ

ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2563 ถึงวันปิดรับสมัคร โดยสนามสอบปลายทางต้องมีที่ว่างตรงกับรายวิชาที่สมัครในสนามต้นทาง

การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ
 • ไม่สามารถแต่ง ชุดพละ ทั้งเต็มตัว , ชุดลำลอง, ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ
ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ Login มาตรวจได้บนเว็บ หรือบอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • ใช้บัตรประชาชน บัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรจากข้อ 1 (ในหัวข้อการทำรายการสมัคร)
 • หากไม่นำบัตรมาจะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบก่อนเวลาสอบ
กติกาในห้องสอบ
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 (มีค่าบริการจัดส่ง)
 • กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บตั้งแต่ 5 มกราคม 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารและถ่ายภาพ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุตจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
 • การทุจริตทุกกรณี ไม่สามารถรับข้อสอบที่สนามสอบได้ หากต้องข้อสอบในวิชาที่ทุจริต สามารถกดขอรับข้อสอบที่หน้าเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 (มีค่าบริการจัดส่ง)
 • ผู้สมัครสอบ/ซื้อข้อสอบ สามารถดาวน์โหลดเฉลย ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2564
 • ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล 28 มกราคม 2564
 • ผู้ซื้อข้อสอบ จะไม่มีคะแนนสอบและใบวิเคราะห์ผล แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้
 • ผู้สมัครสอบ หากขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบและใบวิเคราะห์ผล แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ ต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ขาดสอบทุกกรณี สามารถรับเล่มข้อสอบ และดาวน์โหลดเฉลยได้ตามปกติ ดังนี้ ( แต่จะไม่มีคะแนนสอบ,ใบวิเคราะห์ผลแบบแสดงคะแนน และเกียรติบัตร )

(1) กรณีแจ้งขาดสอบล่วงหน้า (วันที่ 15 กันยายน - 29 ตุลาคม 2563) ผู้แจ้งขาดสอบล่วงหน้าทางบริษัทฯยินดีจัดส่งข้อสอบให้ฟรี โดย
 • ทำรายการขาดสอบล่วงหน้า ที่หน้าโปรไฟล์ของผู้สมัคร ในวันที่ 15 กันยายน - 29 ตุลาคม 2563
 • หากทำรายการแจ้งขาดสอบล่วงหน้าแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสอบที่สนามสอบได้
 • ข้อสอบเริ่มจัดส่งตามลำดับ ในช่วงวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @dekdPreAd
 • หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้ขาดสอบโปรดดำเนินการตาม (2)
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) กรณีไม่ได้แจ้งขาดสอบล่วงหน้า ผู้สมัครที่ไม่ได้เข้าสอบ สามารถรับขอรับข้อสอบได้ 2 วิธี (วิธีใดวิธีหนึ่ง) โดย
 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ 12 ธันวาคม 2563 ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ หลังสอบเสร็จไปแล้ว 15 นาที สามารถรับได้ถึงเวลา 18.00 น. (กองอำนวยการมีการสำรองข้อสอบ ไว้ในสนามสอบจำนวนจำกัด)
  • ผู้ขาดสอบสามารถขอรับข้อสอบวิชาวันเสาร์ ได้พร้อมกับวิชาขาดสอบในวันอาทิตย์ (ทุกวิชาที่ขาดสอบ)
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @dekdPreAd ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • กดขอรับผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็คสถานะ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น. (ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน (ทุกวิชาที่ขาดสอบพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็คสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @dekdPreAd
 1. ทีมงานมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากใกล้วันสอบแล้ว สถานการณ์ไม่คลี่คลาย จะมีการเลื่อนสอบไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม
 2. หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว แต่ผู้สมัครไม่สะดวกไปสอบ ด้วยเหตุผลใดๆ สามารถแจ้งขาดสอบล่วงหน้า ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้โครงการส่ง เล่มข้อสอบและกระดาษคำตอบใบจริง ให้ไปฝึกเองที่บ้านฟรี
 3. หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว เมื่อมีการจัดสอบ โครงการจะมีมาตรการเฝ้าระวังในสนามสอบต่อเนื่อง ดังนี้
  • ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
  • ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @dekdPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอความร่วมมืองดเดินทางไปสนามสอบ และโปรดแจ้งทาง Line @dekdPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ