เริ่มต้นก่อน พร้อมกว่า
โครงการวัดความรู้สอบเข้า ม.4 ประจำปี 2564
ใช้แนวข้อสอบจริง รร.มหิดลวิทยานุสรณ์,
รร.เตรียมอุดมศึกษา,
รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ
และ รร.โครงการ วมว.

ใช้แนวข้อสอบจริง รร.ดัง
คณิตฯ - วิทย์ฯ - อังกฤษ

ได้ฝึกบริหารเวลาในห้องสอบ
รับมือกติกาและสถานการณ์ต่างๆ

ได้ใบวิเคราะห์คะแนน รายบท/
รายข้อ บอกพาร์ทที่ยังไม่แม่น

เวลาเหมาะในการเตรียมตัว
รู้จุดอ่อนไปปรับทัน

กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 10 แต่ละวิชา

TOP รวมทุกวิชา

 • ศุภวิชญ์ จิระเดชะ
  คะแนน 69.49 %
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์
  คะแนน 64.89 %
  ขอนแก่นวิทยายน
 • พัสกร อู่กาญจนกิตติ
  คะแนน 61.49 %
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • ณรฎา จะชาลี
  คะแนน 60.94 %
  สุรนารีวิทยา
 • ปภังกร หวังชูเชิดกุล
  คะแนน 60.27 %
  สาธิตปทุมวันฯ
 • กริชเพชร โคตรหลักคำ
  คะแนน 60.22 %
  ระยองวิทยาคม
 • สุรภา ปัญจภักดี
  คะแนน 58.44 %
  นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชััน-โคราช
 • ชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล
  คะแนน 58.04 %
  สุรนารีวิทยา
 • ณฐพงศ์ วินัยชาติศักดิ์
  คะแนน 57.89 %
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • ภรัณ ลัดพลี
  คะแนน 57.88 %
  KMIDS (รร.สาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 • ช่วงคะแนน รวมทุกวิชา
 • อัปเดต 30 ก.ย. 63

TOP วิทยาศาสตร์

 • สุรภา ปัญจภักดี
  คะแนน 94.00
  นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชััน-โคราช
 • ณฐพงศ์ วินัยชาติศักดิ์
  คะแนน 92.00
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • ศุภวิชญ์ จิระเดชะ
  คะแนน 90.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์
  คะแนน 86.00
  ขอนแก่นวิทยายน
 • ธีรัตม์ สันติลินนท์
  คะแนน 86.00
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • พัสกร อู่กาญจนกิตติ
  คะแนน 84.00
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • ชนตน นิรัติสัยไตรรัตน์
  คะแนน 82.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ณรฎา จะชาลี
  คะแนน 82.00
  สุรนารีวิทยา
 • ธนกฤต วีรผาติวัฒน์
  คะแนน 82.00
  สิรินธร
 • สิรวิชญ์ สีห์ชัยพัฒน์
  คะแนน 80.00
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • กษิดิ์เดช อิ้วศรีสกุล
  คะแนน 80.00
  ระยองวิทยาคม
 • กริชเพชร โคตรหลักคำ
  คะแนน 80.00
  ระยองวิทยาคม
 • ช่วงคะแนน วิทยาศาสตร์

TOP ภาษาอังกฤษ

 • พริมา ถวิลเวชกุล
  คะแนน 76.00
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • ภรัณ ลัดพลี
  คะแนน 72.00
  KMIDS (รร.สาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 • แทนคุณ ศิษย์สิงห์ไพโรจน์
  คะแนน 72.00
  ชลราษฎรอำรุง
 • ปภังกร หวังชูเชิดกุล
  คะแนน 70.00
  สาธิตปทุมวันฯ
 • ปิยพัทธ์ กลั่นประยูร
  คะแนน 70.00
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • ฐานิกา ยมาภัย หาลทิช
  คะแนน 70.00
  สุรวิวัฒน์
 • ชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล
  คะแนน 70.00
  สุรนารีวิทยา
 • สิตา มาลากร
  คะแนน 68.00
  สาธิตจุฬาฯ
 • กิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย
  คะแนน 68.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ปุญยวีร์ พิพัฒน์เศวตนันท์
  คะแนน 68.00
  อัสชัมชัญ บางรัก
 • ธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์
  คะแนน 68.00
  ขอนแก่นวิทยายน
 • ช่วงคะแนน ภาษาอังกฤษ

TOP คณิตศาสตร์

 • จิรัฏฐ์พล เตชาวุฒิชัย
  คะแนน 132.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ธิติ สันติลินนท์
  คะแนน 132.00
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • ธีรทัต วีระเศรษฐ์ศิริ
  คะแนน 132.00
  เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • พัสกร อู่กาญจนกิตติ
  คะแนน 124.00
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • คุณานนต์ คูศิริวิเชียร
  คะแนน 116.00
  สาธิตปทุมวันฯ
 • วงศกร มาลาลักษมี
  คะแนน 116.00
  พรหมานุสรณ์
 • ศุภวิชญ์ จิระเดชะ
  คะแนน 112.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ภูมิพิรัชย พันพนิจ
  คะแนน 112.00
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • โชติวัฒน์ บรรจงปรุ
  คะแนน 112.00
  ราชสีมาวิทยาลัย
 • ธราดล จิตซื่อ
  คะแนน 112.00
  หาดใหญ่วิทยาลัย
 • ช่วงคะแนน คณิตศาสตร์

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 10 แต่ละวิชา

สะดวกกว่ากับโครงการของ #DekDPreM4

มีสนามสอบให้เลือกกว่า 53 จังหวัด
สอบพร้อมกันทั่วประเทศ

สมัครสอบได้หมด
ทั้งระดับ ม.3-2-1

ขาดสอบก็ได้รับข้อสอบและเฉลย

มีเกียรติบัตรแสดงคะแนน
และอันดับพร้อมใส่พอร์ต

สมัคร/เช็คข้อมูล ออนไลน์ได้เลย
มี SMS แจ้งเตือนก่อนวันสอบ

มีทีมงานตอบข้อสงสัย ทุกขั้นตอน

บริหารงานโดย Dek-D

กำหนดการ

26 มี.ค. 63

เปิดรับสมัคร 16.00 น.

(ปิดรับเมื่อครบจำนวน)

14 ก.ค. 63

ปิดรับสมัคร 23.59 น.

23 ก.ค. 63

ประกาศเลขที่นั่งสอบ

16 ส.ค. 63

วันสอบ พรี-สอบเข้า ม.4

31 ส.ค. 63

ดาวน์โหลดเฉลย

29 ก.ย. 63

ประกาศผลสอบ

(รับใบวิเคราะห์ + เกียรติบัตร)

ตารางสอบ

สอบเช้า 08.30 - 11.30 น.

วิทยาศาสตร์

สอบบ่าย 13.00 - 15.00 น.

ค่าสมัคร

สมัครสอบ 3 วิชา รวม
550.-

 • ขาดสอบก็ได้ ข้อสอบ + เฉลย
 • ใบวิเคราะห์ละเอียด ครบถ้วน
 • ได้เกียรติบัตรทุกคน ทุกวิชา
กลับ

สนามสอบ 53 จังหวัด
จำกัดสนามละ 100-200 ที่นั่งDek-D ได้รับอนุญาตจัดสอบจากทุกสนามอย่างเป็นทางการ บ้านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น* จัดสอบพร้อมกับ พรีแอดฯ รอบ 1

เช็คที่นั่งว่างทุกสนามสอบ ที่นี่!

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตาม
ข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreAd.com

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

 • รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.ปทุมคงคา

  ใกล้ BTS เอกมัย

 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  พหลโยธิน-ดินแดง

 • รร.มัธยมวัดดุสิตาราม

  ฝั่นธนฯ ใกล้ สะพานปิ่นเกล้า

 • รร.ทวีธาภิเศก

  ฝังธนฯ ใกล้ MRT อิสรภาพ

 • รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  ใกล้ ตลาดมีนบุรี

 • รร.สายปัญญารังสิต

  ดอนเมือง-รังสิต

 • รร.สมุทรปราการ

  จ.สมุทรปราการ

 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ-เมืองทองธานี

 • รร.สมุทรสาครวิทยาลัย

  จ.สมุทรสาคร

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

  จ.นครปฐม

ภาคตะวันตก

 • กาญจนบุรี

  รร.กาญจนานุเคราะห์

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

 • เชียงราย

  รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

 • แพร่

  รร.พิริยาลัย

 • น่าน

  รร.สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร.อุตรดิตถ์

 • พะเยา

  รร.พะเยาพิทยาคม

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • พัทลุง

  รร.พัทลุง

 • ชุมพร

  รร.ศรียาภัย

 • ปัตตานี

  รร.เดชะปัตตนยานุกูล

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  รร.พระนารายณ์

 • เพชรบูรณ์

  รร.เพชรพิทยาคม

 • สุโขทัย

  รร.สุโขทัยวิทยาคม

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.สงวนหญิง

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.อยุธยาวิทยาลัย

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร

 • ปราจีนบุรี

  รร.ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์2

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

 • สระแก้ว

  รร.สระแก้ว

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  รร.นารีนุกูล

 • สกลนคร

  รร.สกลราชวิทยานุกูล

 • นครราชสีมา

  รร.บุญวัฒนา

 • ศรีสะเกษ

  รร.สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร.สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร.อนุกูลนารี

 • เลย

  รร.เลยอนุกูลวิทยา

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สิรินธร

 • นครพนม

  รร.ปิยะมหาราชาลัย

 • ยโสธร

  รร.ยโสธรพิทยาคม

 • บึงกาฬ

  รร.บึงกาฬ

วิธีการสมัครสอบ

 • 1
 • 2

  กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ
  ก็สมัครสอบได้
  เพียงกรอกเลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • 3

  เลือกวิชาและ
  สนามสอบ

  กดเลือกวิชา และสนามสอบ

 • 4

  กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล
  โรงเรียน ระดับชั้น
  เบอร์ติดต่อ และอีเมล

 • 5

  เลือกวิธีชำระเงิน

  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ โอนเงินผ่าน QR-Code / ชำระที่ 7-eleven และ บัตรเครดิต

 • 6

  ตรวจสอบสถานะ

  รับใบชำระอีกครั้ง และ
  เช็คสถานะชำระ ได้ที่
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

ชำระเงินง่ายๆ ได้ 3 วิธี สามารถเลือกชำระได้ตามสะดวก

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ
ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ
ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11
(เคาน์เตอร์เซอร์วิส)
ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

ชำระเงินโดย บัตรเครดิต
ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

ละเอียดด้วยใบวิเคราะห์
จุดแข็ง/จุดอ่อน
*ละเอียดแบบนี้ มีเฉพาะที่ Dek-D เท่านั้น!

พิเศษ! ตั้งใจสอบให้ดี
มีเกียรติบัตรให้!

โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร!
ได้รับทุกคน ทุกวิชา

แสดงคะแนน/อันดับสวยๆ
โชว์ความสามารถวิชาการของเรา นำลง PORT โดดเด่นได้ไม่แพ้ใคร

มี QR Code เพื่อตรวจสอบเอกสารแท้ พร้อมสถิติทั่วประเทศประกอบ

เงื่อนไขโครงการ พรี-สอบเข้า ม.4

 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
  • เลขบัตรมีผลต่อการเข้าสอบหากข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะไม่สามารถเข้าสอบได้
  • เลขบัตรแสดงบนเกียรติบัตร
 2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ โดยผู้เข้าสอบควรมาแก้ไขรหัสผ่านในภายหลัง
 3. เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถแก้ไขสนามสอบฯ, วิชาที่สอบ ได้ต้องไปชำระตามนั้น หากต้องการยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 4. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิก อัติโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่ หากต้องการเปลี่ยนวิธีชำระเงินจะต้องรอใบชำระเงินเดิมหมดอายุก่อน
  • เลือกโอนเงินด้วย QR code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  • เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  • เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
 5. หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็คสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนการปิดรับสมัคร
 6. หากสนามสอบที่ต้องการเต็ม ไม่แนะนำให้สมัครสนามอื่นที่ยังว่าง หากไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
 7. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยหากต้องเปลี่ยนสนามสอบของผู้สมัครไปสนามใกล้เคียง
เพิ่มวิชาสอบ

สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่, คณะที่ต้องการ, มหาวิทยาลัยที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันปิดรับสมัคร

ย้ายสนามสอบ

ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันปิดรับสมัคร โดยสนามสอบปลายทางต้องมีที่ว่าง ตรงกับรายวิชาที่สมัครในสนามต้นทาง

การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ
 • ไม่สามารถแต่ง ชุดพละเต็มตัว , ชุดลำลอง, ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ
ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • ใช้บัตรประชาชน บัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรของผู้สมัครสอบเท่านั้น
 • หากไม่นำบัตรมาจะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ
กติกาในห้องสอบ
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ หากไปห้องน้ำนานเกิน 10 นาที ถือว่าทุจริต จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน จะไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล 29 กันยายน 2563 และดาวน์โหลดเฉลย 31 สิงหาคม 2563
 • ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ขาดสอบทุกกรณี สามารถรับเล่มข้อสอบ และดาวน์โหลดเฉลยได้ตามปกติ ดังนี้ ( แต่จะไม่มีคะแนนสอบ,ใบวิเคราะห์ผลแบบแสดงคะแนน และเกียรติบัตร )

(1) กรณีแจ้งขาดสอบล่วงหน้า (วันที่ 1 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2563) ผู้แจ้งขาดสอบล่วงหน้าทางบริษัทฯยินดีจัดส่งข้อสอบให้ฟรี โดย
 • ทำรายการขาดสอบล่วงหน้า ที่หน้าโปรไฟล์ของผู้สมัคร ในวันที่ 1 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2563
 • หากทำรายการแจ้งขาดสอบล่วงหน้าแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสอบที่สนามสอบได้
 • ข้อสอบเริ่มจัดส่งตามลำดับ ในช่วงวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreM
 • หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้ขาดสอบโปรดดำเนินการตาม (2)
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) กรณีไม่ได้แจ้งขาดสอบล่วงหน้า ผู้สมัครที่ไม่ได้เข้าสอบ สามารถรับขอรับข้อสอบได้ 2 วิธี (วิธีใดวิธีหนึ่ง) โดย
 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ 16 สิงหาคม 2563 ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆหลังวิชานั้นๆสอบเสร็จไปแล้ว 15 นาที สามารถรับได้ถึงเวลา 16.30 น. (หากขาดวันเสาร์ สามารถไปรับวันอาทิตย์ได้ มีสำรองจำกัด)
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreM ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • กดขอรับผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็คสถานะ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ถึง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น. (ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน (ทุกวิชาที่ขาดสอบพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็คสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreM
 1. ทีมงานมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากใกล้วันสอบแล้ว สถานการณ์ไม่คลี่คลาย จะมีการเลื่อนสอบไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม
 2. หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว แต่ผู้สมัครไม่สะดวกไปสอบ ด้วยเหตุผลใดๆ สามารถแจ้งขาดสอบล่วงหน้า ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้โครงการส่ง เล่มข้อสอบและกระดาษคำตอบใบจริง ให้ไปฝึกเองที่บ้าน ฟรี อ่านที่นี่
 3. หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว เมื่อมีการจัดสอบ โครงการจะมีมาตรการเฝ้าระวังในสนามสอบต่อเนื่อง ดังนี้
  • ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอความร่วมมืองดเดินทางไปสนามสอบ และโปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย และ นำเจลล้างมือเข้าห้องสอบได้
  • ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ