ความคิดเห็น

246

จำนวนแชร์
4,653

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)


   คืบหน้า 18 สิงหาคม 56    รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

           ตอนนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกระเบียบการช่องทางรับเข้าศึกษาปี 2557 มาแล้ว โดยปีนี้ ม.เกษตรศาสตร์ ปรับโฉมการรับใหม่แตกต่างจากปีก่อนๆ โดยจะเปิดรับนิสิตใหม่ผ่าน 4 ระบบรับเข้าศึกษา ดังนี้....

            1.ระบบรับตรงร่วมกัน (เลือกได้ 4 คณะ  GAT PAT วิชาสามัญ สมัครได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว)
            2.ระบบโควตา (อาทิ โควตาท้องถิ่น, โควตานักกีฬา, โควตาศิลป พิจารณาจาก GAT PAT)
            3.ระบบรับตรงโดยคณะ (รับตรงที่คณะจัดสอบเอง ใช้ข้อสอบของคณะ มีทั้งหมด 24 คณะ)
            4.ระบบแอดมิชชั่นกลาง (เลือกได้ 4 อันดับร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ)

อ่านระเบียบการตัวเต็ม และรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
เข้าเว็บไซต์หลักรับตรง-โควตา ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่ รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

---------------------------------------------

           สวัสดีค่ะน้อง ๆ ที่น่ารักทุกคน บอกเลยว่าช่วงนี้ระเบียบการรับตรงออกมาอย่างถล่มทลาย ให้น้อง ๆ ม.6 ได้เตรียมตัวกันเต็มที่เลยค่ะว่าต้องวางแผนอ่านหนังสืออย่างไรบ้าง สอบอะไรบ้าง ทำอะไรตอนไหนบ้าง อีก 1 รับตรงที่เพิ่งออกมาใหม่ก็คือ โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admissions) เป็นการรับตรงร่วมกันทั้ง 4 วิทยาเขต โดยรายละเอียดจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ


 กำหนดการการสมัคร

- รับสมัครออนไลน์  7-27 พ.ย.56
- ชำระเงินค่าสมัคร  8-28 พ.ย.56
- ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการชำระเงิน  11-29 พ.ย.56
- สมัครสอบ GAT PAT 1/2557    1-27 ต.ค.56
- สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ  1-24 พ.ย.56
- สอบ GAT PAT 1/2557    7-10 ธ.ค.56
- สอบ 7 วิชาสามัญ  4-5 ม.ค.57
- ประกาศผลสอบ GAT PAT 1/2557  19 ม.ค.57
- ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญ 11 ก.พ.57
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์  
  6 มี.ค.57
- ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์  13 มี.ค.57
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  24 มี.ค.57
- รายงานตัวและรับรหัสยืนยันตัวบุคคล  1-8 เม.ย.57
- ยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse  29 พ.ค.-2 มิ.ย.57
- ประกาสรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse และ ตัดสิทธิ์ Admission  5 มิ.ย.57

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

ตารางการรับเข้าศึกษา คณะ/สาขา จำนวนรับ
GPA แผนการเรียน เกณฑ์ในการคัดเลือก

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)


รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)


* ผู้สมัครคณะวนศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบวิชาเฉพาะทางวนศาสตร์
* ผู้สมัครคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย) ต้องมีคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ โดยคิดคะแนนเฉลี่ยดังต่อไปนี้ ภาษาไทย 20% สังคม 20% ภาษาอังกฤษ 10% และเข้ารับการทดสอบวิชาทางความถนัดทางวรรณคดี
* ผู้สมัครคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนทดสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 75 คะแนน
* ผู้สมัครคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (จีนธุรกิจ/ญี่ปุ่นธุรกิจ)  ต้องมีคะแนนทดสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 50 คะแนน
* กรณี คณะ/สาขา มิได้ระบุเฉพาะเจาะจงให้เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เลือกได้ 1 วิชา จากการทดสอบวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ PAT 7


รายละเอียดโครงการ >> คลิก

รายละเอียดการรับสมัคร >> คลิก

ปฏิทินการการสมัคร >> คลิก

.
เด็กแอดมิชชั่น 57 สมัครรับข่าวแอดมิชชั่นผ่าน SMS ได้แล้ววันนี้ !!

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

       แจ้งน้องๆ ที่สมัครรับข่าวแอดฯผ่าน SMS ในเดือน ก.ค.-ส.ค. นี้ รอพบ SMS เด็ดๆ ดังนี้

                  - เกาะติดแอดมิชชั่น 57 ของเด็ก ม.6 ทั้งประเทศ  รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
                  - อัพเดทไว!! ข่าวรับตรงหลังแอดมิชชั่น 57 ของทุกสถาบันรับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)              
                  - ตามติดข่าววงใน ทุกเหตุการณ์เรื่องสอบตรง และแอดมิชชั่นที่เด็กรุ่น 57 ต้องรู้!!
                  - รวมงานติวฟรีของทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ที่เด็ก ม.6 ไม่ควรพลาด 
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

(อยากรับข่าว SMS บ้าง มาอ่านวิธีสมัคร คลิกที่นี่ เลย)
.รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน อัพเดทข่าวรับตรง »
ความคิดเห็น

246

จำนวนแชร์
4,653

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #14 ต้น
  4 ก.ค. 2556, 21:33 น.
  ตรง 7 วิชาสามัญอะครับ 09 19 29 39 19 59 69 นี่มันคือเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละวิชาใช่มั้ยครับ แล้วมันคือวิชาอะไรบ้างตามลำดับอะครับ ทำไมมันเรียงคะแนนแปลกๆ 09 19 คะแนนเนี่ยนะ - - รบกวนช่วยตอบหน่อยค้าบบบ ไม่ค่อยเข้าใจ TT
  #14
 2. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  4 ก.ค. 2556, 16:48 น.
  นิติศาสตร์ ใช้เกรด 3.50 เลยหรอ
  #6
 3. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #61 koykeaw
  29 ก.ค. 2556, 19:49 น.
  เอ่อ PAT 7 กำลัง 5 นี่หมายถึงยังไงค้ะ ^^;;
  #61

246 ความคิดเห็น

 1. 4 ก.ค. 2556, 15:06 น.
  ออกแล้ววววววววววววววว
  #1
 2. #2 เด็กซิ่ว
  4 ก.ค. 2556, 15:36 น.
  เด็กซิ่วสามารถสมัครโครงการนี้ได้มั้ยคะ
  #2
 3. #3 Tangmmooww
  4 ก.ค. 2556, 16:06 น.
  เด็กซิ้วมีสิทธ์ โครงการนี้มั้ยคะ
  #3
 4. #4 ploy
  4 ก.ค. 2556, 16:14 น.
  รับตรงทั่วประเทศรึเปล่าคะ
  #4
 5. #5 ชักงง
  4 ก.ค. 2556, 16:25 น.
  วิศวะ เห็นปีที่ผ่านๆมาใช้แค่ gat pat1 pat3 หนิ หรืออันนี้เป็นแบบใหม่  ปล. อย่าเลยเหอะ วิศวะ ใช้3อันบนก็พอและ  แล้วปีนี้กำหนดเกรด 2.5ขึ้น T_T  ไรเนี่ยย  แล้ววิศวะรวม อยู่ไหนหว่า ไม่เห็นมี
  #5
 6. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  4 ก.ค. 2556, 16:48 น.
  นิติศาสตร์ ใช้เกรด 3.50 เลยหรอ
  #6
  • 11 ต.ค. 2556, 16:50 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เกรดโหดมากเลยย T T ~~~ เสียใจเสียใจเสียใจ
   #6-1
 7. #7 noon
  4 ก.ค. 2556, 18:32 น.
  ไม่เห็นมี สถาปัตย์ เลย อ่า TT
  #7
 8. 4 ก.ค. 2556, 18:40 น.
  ผมเด็กสายอาชีพไม่มีโอกาสเข้าคณะวิทยาศาสตร์เลย T T
  #8
 9. 4 ก.ค. 2556, 18:43 น.
  รับตรงทั่วประเทศอะป่าวงะ ใครรู้บอกที 
  #9
  • #9-1 63333333
   7 พ.ย. 2556, 19:49 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ใช่ค่า อันนี้เปนแบบยื่นแกท-แพท 7วิสามัญค่า ทั่วประเทศเบย
   #9-1
 10. 4 ก.ค. 2556, 18:43 น.
  รับตรงทั่วประเทศอะป่าวงะ ใครรู้บอกที 
  #10
 11. #11 Sun
  4 ก.ค. 2556, 20:09 น.
  ปวช.สอบวิดวะไม่ได้หรอ
  #11
  • #11-1 kanitta sanmud
   25 ต.ค. 2556, 17:41 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สอบได้นะ พี่ชายเรา ปวช สอบเข้ายังได้เลย ตอนนี้เรียน อยู่ ราชมงคลเชียงใหม่
   #11-1
 12. #12 12345
  4 ก.ค. 2556, 20:32 น.
  รับตรงรวมกทม.มั้ยค่ะ
  #12
 13. #13 dio
  4 ก.ค. 2556, 20:41 น.
  การับตรงนี่ อินเตอร์จะมาหลังแบบทั่วไปหรือเปล่าครับ
  #13
 14. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #14 ต้น
  4 ก.ค. 2556, 21:33 น.
  ตรง 7 วิชาสามัญอะครับ 09 19 29 39 19 59 69 นี่มันคือเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละวิชาใช่มั้ยครับ แล้วมันคือวิชาอะไรบ้างตามลำดับอะครับ ทำไมมันเรียงคะแนนแปลกๆ 09 19 คะแนนเนี่ยนะ - - รบกวนช่วยตอบหน่อยค้าบบบ ไม่ค่อยเข้าใจ TT
  #14
  • #14-1 เฟิน
   12 ก.ย. 2556, 13:15 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   มันคือรหัสวิชาค่ะ
   #14-1
  • #14-2 มายด์
   21 ก.ย. 2556, 12:08 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   มันคือรหัสวิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ตามลำดับค่ะ
   #14-2
 15. #15 taretare
  4 ก.ค. 2556, 22:26 น.
  งงตรงคะแนน 7 วิชาสามัญคะ ไล่จากวิชาอะไรบ้างคะ ?
  #15
 16. #16 น้ำแข็ง
  4 ก.ค. 2556, 22:36 น.
  รัฐศาสตร์ 3.00 เลย โว้วไม่จริง
  #16
 17. #17 เด็กกซิ่ว
  5 ก.ค. 2556, 00:04 น.
  รับเด็กซิ่วไหมคะ
  #17
 18. 5 ก.ค. 2556, 00:14 น.
  ขอบคุณมากอ่ะ ตื่นเต้นนนน
  #18
 19. #19 มุกมุก
  5 ก.ค. 2556, 09:43 น.
  ปกติ สัตวแพทย์มีสอบตรงด้วยเหรอคะ
  #19
 20. 5 ก.ค. 2556, 12:18 น.
   มนุดอิ้งค์ เกรด 3.00 ขึ้นไปเรยหรอ ถ้าต่ำกว่านี้เข้าไม่ได้ใช่ม๊าาา 
  #20
 21. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

อ่านปากของฉันนะ.. ว่า "ตัวเอ", ตัวเอในภาษาอังกฤษคือตัวไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .