ตารางสอบพรีเทส by Dek-D
ตลอดปีศึกษา 2563

สนามจำลองสอบ ที่สุดของความเสมือนจริง

บรรยากาศรอบที่ผ่านมา

สนามนี้เหมาะสำหรับ

น้องๆ ม.4-5-6 และเด็กซิ่วที่่ต้องการสอบเสมือน จริง เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม ศึกษาของวิชา GAT/PAT

สนามสอบ

53 จังหวัด

ดูสนามสอบ

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

18 มี.ค. - 15 ก.ค. 63

วิชาที่เปิดสอบ

 • GAT ความถนัดทั่วไป
 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
 • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
 • PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

ตารางสอบ

*วิชาที่ทับซ้อนกัน เลือกเข้าสอบได้เพียงวิชาใดวิชาหนึ่งส่วนอีกวิชาสามารถขอซื้อข้อสอบได้

ค่าสมัครสอบ

 • GAT/PAT185 บาท/วิชา
 • PAT4 (สถาปัตย์ฯ)245 บาท/วิชา
 • แพค 3 วิชา529 บาท*
 • แพค 4 วิชา649 บาท*

*สมัคร 3 วันแรก ลดเพิ่ม 30 บาท

บรรยากาศรอบที่ผ่านมา

สนามนี้เหมาะสำหรับ

น้องๆ ม.4-5-6 และเด็กซิ่วที่่ต้องการสอบเสมือน จริง เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของ 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์

สนามสอบ

52 จังหวัด

ดูสนามสอบ

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

 • สมัครล่วงหน้า2 เม.ย. - 31 ส.ค. 63
 • สมัครปกติ1 ก.ย. - 3 พ.ย. 63

วิชาที่เปิดสอบ

 • 09 ภาษาไทย
 • 19 สังคมศึกษา
 • 29 ภาษาอังกฤษ
 • 39 คณิตศาสตร์1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)
 • 49 ฟิสิกส์
 • 59 เคมี
 • 69 ชีววิทยา
 • วิชาเฉพาะแพทย์ (ครบทั้ง 3 ฉบับ)
 • GAT
 • PAT1
 • PAT3
 • PAT4
 • PAT5

ตารางสอบ

*วิชาที่ทับซ็อนกัน เลือกเข้าสอบได้เพียงวิชาใดวิชาหนึ่งส่วนอีกวิชาสามารถขอซื้อข้อสอบได้

ค่าสมัครสอบ

 • 7 วิชาสามัญ125 บาท/วิชา
 • วิชาเฉพาะแพทย์445 บาท/ชุด
 • แพค 4 วิชา449 บาท
 • แพค 7 วิชา729 บาท
 • แพคสอบหมอ 8 วิชา1,099 บาท
 • GAT/PAT185 บาท/วิชา
 • PAT4 (สถาปัตย์ฯ)245 บาท/วิชา

บรรยากาศรอบที่ผ่านมา

สนามนี้เหมาะสำหรับ

เตรียมตัวให้พร้อม สนามสอบสุดท้ายก่อนจบ ม.6 ใช้ยื่น TCAS หลายคณะ สอบได้ครั้งเดียวในชีวิต!

สนามสอบ

15 จังหวัด

ดูสนามสอบ

พิเศษ! เนื่องจาก รอบ ONET ม.6 เปิดสนามสอบจำกัด ผู้ที่ไม่สะดวก สามารถซื้อข้อสอบ ส่งไปให้ฝึกเองที่บ้านได้

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

 • สมัครล่วงหน้า2 เม.ย. - 31 ส.ค. 63
 • สมัครปกติ1 ก.ย. - 31 ม.ค. 64

วิชาที่เปิดสอบ

 • 01 ภาษาไทย
 • 02 สังคมศึกษา
 • 03 ภาษาอังกฤษ
 • 04 คณิตศาสตร์
 • 05 วิทยาศาสตร์

ตารางสอบ

*วิชาที่ทับซ็อนกัน เลือกเข้าสอบได้เพียงวิชาใดวิชาหนึ่งส่วนอีกวิชาสามารถขอซื้อข้อสอบได้

ค่าสมัครสอบ

 • แยกวิชา125 บาท/วิชา
 • แพครวม 5 วิชา559 บาท/ชุด

สนามนี้เหมาะสำหรับ

น้องๆ ม.1-2-3 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 ตามแนวข้ออบจริงของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เตรียมอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

สนามสอบ

53 จังหวัด

ดูสนามสอบ

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

26 มี.ค. - 15 ก.ค. 63

วิชาที่เปิดสอบ

 • 20 คณิตศาสตร์
 • 21 ภาษาอังกฤษ
 • 22 วิทยาศาสตร์

ตารางสอบ

ค่าสมัครสอบ

 • แพครวม 3 วิชา550 บาท/ชุด

สนามนี้เหมาะสำหรับ

น้องๆ ม.3 ที่กำลังจะสอบโอเน็ต และน้องๆ ม.1- ม.2 ที่อยากเตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง

สนามสอบ

52 จังหวัด

ดูสนามสอบ

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

2 เม.ย. - 3 พ.ย. 63

วิชาที่เปิดสอบ

 • 91 ภาษาไทย
 • 93 ภาษาอังกฤษ
 • 94 คณิตศาสตร์
 • 95 วิทยาศาสตร์

ตารางสอบ

ค่าสมัครสอบ

 • แยกวิชา125 บาท/วิชา
 • แพครวม 4 วิชา449 บาท/ชุด

สนามนี้เหมาะสำหรับ

น้องๆนักเรียน ระดับ ม.3 ม.4 ที่มีความฝัน อยากเข้าเรียนคณะแพทยฯ ได้รู้แนวการสอบของจริง ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อประเมินว่า ตัวเราเหมาะกับการเตรียมสอบแนวนี้หรือไม่ มีตรงไหนเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน เพื่อใช้วางแผนการเตรียมตัวในเวลาที่เหลืออยู่

สนามสอบ

53 จังหวัด

ดูสนามสอบ

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

23 มี.ค. - 3 พ.ย. 63

วิชาที่เปิดสอบ

 • จำลองสอบหมอ ม.3-ม.4(ครบคลุม 10 เนื้อหาทั้งพื้นฐาน
  และความถนัดแพทย์)

ตารางสอบ

ค่าสมัครสอบ

 • แพครวมทุกวิชา450 บาท/ชุด

สนามนี้เหมาะสำหรับ

น้องๆ ประถมตอนปลาย ป.6 ,ป.5 ,ป.4 ที่วางแผนจะสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำ เพื่อเตรียมความพร้อมวิชาการ ก่อนลงสอบในสนามจริง

สนามสอบ

53 จังหวัด

ดูสนามสอบ

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

26 มี.ค. - 3 พ.ย. 63

วิชาที่เปิดสอบ

 • 10 ภาษาไทย
 • 11 สังคมศึกษา
 • 12 ภาษาอังกฤษ
 • 13 คณิตศาสตร์
 • 14 วิทยาศาสตร์

ตารางสอบ

ค่าสมัครสอบ

 • แพครวม 5 วิชา550 บาท/ชุด
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ