เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำบุญ "วันเกิด"

ความคิดเห็น

44

ติดตามกระทู้

1

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


การทำบุญวันเกิด
สร้างเมื่อ 19-06-2007 โดย AgentSmith

          อันประเพณีที่จะ ทำบุญวันเกิด ขึ้นนี้เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่ยังทรงผนวช ไม่ใช่ทำอย่างจีนหรือฝรั่ง ด้วยทรงพระราชดำริเห็นว่าการมีอายุยืนมาบรรจบรอบปีครั้งหนึ่งๆ ไม่ตายไปเสียก่อนเป็นลาภอันประเสริฐ ควรยินดี เมื่อรู้สึกยินดีก็ควรจะบำเพ็ญกุศล ที่เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่น ให้สมกับที่มีน้ำใจยินดี และไม่ประมาท เพราะไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะอยู่ไปบรรจบรอบปีเช่นนี้อีกหรือไม่ ถึงวันเกิดปีหนึ่งเป็นที่เตือนใจครั้งหนึ่ง ให้รู้สึกว่าอายุล่วงไปต่อความตายอีกก้าวหนึ่งชั้นหนึ่ง เมื่อรู้สึกเช่นนั้น จะได้บรรเทาความมัวเมาประมาทในชีวิตเสียได้ นี้เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสาเหตุให้มีการทำบุญวันเกิดขึ้นเรียกว่า เฉลิมพระชนมพรรษา

          การที่ทรงทำในครั้งนั้นปรากฏว่ามีการสวดมนต์เลี้ยงพระ ๑๐ รูป เป็นการน้อยๆ เงียบๆ ครั้นต่อมาก็มีเจ้านายขุนนางทำบุญวันเกิดกันชุกชุมขึ้น แต่การทำบุญเกี่ยวกับพระลดลง เป็นแค่ประชุมคนแสดงเกียรติยศให้ปรากฏว่ามีผู้นับถึอมาก ตั้งโรงครัวเลี้ยงกันไปวันยังค่ำการมหรสพก็มีละครเป็นพื้น และนำของขวัญไปให้กันมีการเลี้ยงดูกันอย่างสนุกสนานให้ศีลให้พรกัน ถ้าเป็นวันเกิดเจ้านายขุนนางชั้นผู้ใหญ่ พระเจ้าแผ่นดินก็พระราชทานพระราชหัตถเลขาให้พรด้วย พระราชทานของขวัญด้วย สมัยนั้นการทำบุญถือเป็นเกียรติใหญ่ เมื่อถึงวันเกิดของใครก็อึงคนึงเป็นการใหญ่ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้ว และถือว่าถ้าไม่ไปช่วยงานวันเกิดกันแล้วเป็นไม่ดูผีกันทีเดียว  

          สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงผนวชเป็นสามเณรก็ทรงทำบุญวันพระราชสมภพ ตามอย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิธีทำก็มี สวดมนต์ เลี้ยงพระและแจกสลากสิ่งของต่างๆ แก่พระสงฆ์ ทรงทำตลอดมาจนกระทั่งเสวยราชย์และทำเป็นการใหญ่เช่น หล่อพระพุทธรูปอายุ เรียกว่า “หล่อพระชนมพรรษา” ทั้งมีการตกแต่งตามชาลาพระบรมมหาราชวัง ให้เป็นการครึกครื้นสนุกสนาน ตามริมน้ำและตามถนนก็สว่างไสวไปด้วยแสงประทีปโคมชวาลา จึงได้เกิดมีการแต่งซุ้มไฟประกวดประขันกันขึ้นและมีเหรียญพระราชทานแก่ผู้แต่งซุ้มไฟเป็นรางวัล อนึ่งในวันนั้นได้มีผู้ไปลงนามถวายพระพร พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการอ่านคำถวายพระพรอันเป็นเครื่องหมายแสดงความจงรักภักดี จึงถือเป็นประเพณีเนื่องด้วยทำบุญวันเกิดมาจนปัจจุบันนี้


วิธีปฏิบัติในการทำบุญวันเกิด

 วิธีปฏิบัติ ในการทำบุญวันเกิดอาจเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ ดังนี้ 

          ๑. ตักบาตรพระสงฆ์เท่าอายุหรือเกินอายุหรือกี่รูปก็ได้ตามสะดวก
          ๒. บำเพ็ญกุศลอุทิศแก่บรรพบุรุษ ที่เรียกว่า ทักษิณานุประทานก่อนแล้วจึงบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเกิด 
          ๓. ทำบุญ สวดมนต์ เลี้ยงพระ หรือมีพระธรรมเทศนาด้วย 
          ๔. ถวายสังฆทาน 
          ๕. ทำทานช่วยชีวิตสัตว์ เช่นปล่อยนก ปล่อยปลา ฯลฯ หรือส่งเงินไปบำรุงโรงพยาบาลหรือกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์อื่นๆ 
          ๖. รักษาศีลหรือบำเพ็ญภาวนา 
          ๗. กราบขอรับพรจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หรือผู้ที่ตนเคารพนับถือ
          ๘. บำเพ็ญคุณประโยชน์อื่นๆ โดยมุ่งที่การให้ มากกว่า เป็นการรับ

อานิสงส์หรือผลดีของการทำบุญวันเกิด
          การทำบุญวันเกิด คือการปรารภวันเกิดและทำความดีในวันนั้นเป็นเหตุให้ได้รับผลดีหรืออานิสงส์ตอบแทน ดังมีพุทธภาษิตความว่า  “ผู้ให้อาหาร ชื่อว่า ให้กำลัง ผู้ให้ผ้า ชื่อว่า ให้ผิวพรรณ ผู้ให้ยาน ชื่อว่า ให้ความสุข ผู้ให้ประทีป ชื่อว่า ให้ดวงตา” (พระไตรปิฏก เล่มที่ ๑๕ ข้อ ๑๓๘ หน้า ๔๔ ) และพระพุทธภาษิต ความว่า  “ผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจ ย่อมได้สิ่งที่น่าพอใจ ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศ ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐ ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐสุด ย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐสุด “ (พระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๒ ข้อ ๔๔ หน้า ๖๖) 
 
ข้อเสนอแนะในการทำบุญวันเกิด
          ๑. กิจกรรมในการทำบุญวันเกิดควรเน้นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าวัตถุ เช่นทำจิตใจให้สงบแจ่มใสและทำบุญตามศรัทธา
          ๒. ควรเป็นกิจกรรมที่มุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือส่วนรวม เช่นการบริจาคทาน สมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ ใช้แรงงานของตนเองเพื่อส่วนรวม
          ๓. ควรมุ่งเน้นให้เป็นการประหยัด จัดงานวันเกิดในวงครอบครัวไม่ควรจัดหรูหราฟุ่มเฟือย
          ๔. ควรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ไม่จำเป็นต้องจัดแบบต่างประเทศ เช่นตัดเค้กวันเกิดจุดเทียน หรือเป่าเทียน ร้องเพลงภาษาต่างประเทศอวยพรวันเกิด ฯลฯ 
          ๕. ในกรณีที่ผู้น้อยไปรดน้ำอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ นิยมอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยก่อนแล้วจึงมีคำอวยพร ส่วนของขวัญที่จะให้นั้น ควรทำด้วยน้ำพักน้ำแรงหรือของที่ประดิษฐ์ด้วยฝีมือตนเอง ถ้าเป็นดอกไม้ควรเป็นดอกไม้ที่ปลูกในประเทศไทย กรณีที่ผู้ใหญ่อวยพรวันเกิดผู้น้อย ผุ้ใหญ่ควรกล่าวถ้อยคำอันเป็นมงคลแก่ผู้รับพร 
 

ทำบุญอายุ

          การทำบุญอายุ มักนิยมทำกัน เมื่ออายุ ๒๕ ปี ซึ่งเรียกว่าเบญจเพสแผลงมาจาก ปัญจวีสะ คำว่าเบญจเพส ก็แปลว่า ๒๕ นั่นเอง ถือกันว่าตอนนี้เป็นตอนสำคัญ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะย่างขึ้นสู่สภาวะผู้ใหญ่ ตั้งตนให้เป็นหลักเป็นฐาน ถ้าดีก็ดีกันในตอนนี้ ถ้าเอาดีไม่ได้ก็อาจจะเสียคน ด้วยเหตุนี้จึงมีการทำบุญเมื่ออายุ ๒๕ ปีเพื่อส่งให้เจริญงอกงามต่อไป ต่อจากนั้นก็ทำเมื่ออายุ ๕๐ หรือ ๖๐ ปีอีกครั้งหนึ่ง เพราะถือกันว่าตอนนิอายุย่างเข้ากึ่งหนึ่งของศตวรรษแล้ว และเจริญมากถึงที่สุดแล้ว ต่อไปร่างกายก็มีแต่จะทรุดโทรมลงทุกวัน การทำบุญที่อายุปูนนี้จึงเป็นการทำโดยไม่ประมาท ร่างกายเสื่อมลงไปๆ จึงควรทำบุญไว้ เพื่อเป็นประกันในเมื่อจวนจะหมดลมจะได้นึกว่าทำดีไว้มากแล้ว ถึงตายก็ตายอย่างสงบ อนึ่งการทำบุญอายุนี้ บางทีทำกันเมื่อมีอายุครบ ๒ รอบ ๓ รอบ ๔ รอบ ไปจนถึง ๕ -๖ รอบฯลฯ รอบหนึ่งมี ๑๒ ปีถ้าบรรจบปีเกิดในรอบไหนก็ทำในรอบนั้น  วิธีปฏิบัติ อานิสงส์ผลดีหรือข้อเสนอแนะ เช่นเดียวกับการทำบุญวันเกิด 

ที่มา : http://search.sanook.com/knowledge/search/knowledge_search.php?qID=&wi=&hnl=&ob=&asc=&q=%A1%D2%C3%B7%D3%BA%D8%AD%C7%D1%B9%E0%A1%D4%B4&select=1


PS.  -YunhO-JunkI-MickeY-SungmiN-HongkI-KihyuN-RyewooK-

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 22:53 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

44

ติดตามกระทู้

1

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่ะ
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วันเกิดเป็นวันที่แม่เราทรมานที่สุด ชีวิตแม่เราแขวนไว้บนเส้นด้ายในวันนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำบุญวันเกิดเป็นการขอบคุณท่าน หรือ จะเป็นการทดแทนบุญท่านก็ได้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คห. 5 พูดถูกครับ ......
  PS.   ถึงตัวจะเล็ก แต่สมองยังคงเดิม เป็นยอดนักสืบสุดฉลาด ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น.....
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผู้ให้ยาน ผู้ให้ประทีปมันคือไรหรอไม่รู้อ้ะ บอกด้วยนะใครก็ได้
  PS.  ยัยตัวร้าย evil - witching ค้าบผม -*-
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณสำหรับสาระดีๆจ้า

  อ่านแล้วได้รู้มากขึ้นเลย
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่ะ วันนี้เป็นวันเกิดพอดีบวกกับไปทัศนศึกษาที่อยุธยา เลยทำบุญซะเลย
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชาตินี้ยังไม่เคยทำบุญวันเกิดเลย =_=
  PS.  M S C !! Belle Ame :: "It means 'beautiful spirit' in French"��������
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่าสนใจน่ะจะลองทำดู ใกล้จะถึงวันเกิดเราแล้ว
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แล้วไฮโซปัญญาอ่อนที่ชอบจัดปาร์ตี้หรูๆตามโรงแรมเพื่อฉลองวันเกิดตัวเองนี่เค้าไม่คิดจะทำบุญช่วยคนอื่นมั่งเหรอ

  วันเกิดเราเราก็ไม่เคยทำบุญนะ..ลืมไปแล้วด้วยซ้ำ

  ไม่เห็นมีอะไรน่าจดจำ  นอกจากไปกราบแม่
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราทำบุญวันเกิดทุกปี(ตั้งแต่จำความได้อ่ะ)
  เพราะปกติญาติๆจะเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้ว เราเป็นลูกหลานก็เลยทำบุญค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วันเกิด แม่คลอดเรา...
  วันเกิด แม่ซื้อเค้กให้เรา...
  วันเกิด แม่จัดงานให้เรา...

  ทำไม?
  เราถึงไม่จัดงานให้แม่

  วันเกิด...ควรเป็นวันขอบคุณแม่ ไม่ใช่งานเลี้ยงของลูก?
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากครับ Thank a lot.
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คึคึ...

  คำที่หนูจะพูด...เอ่อ....ทุกคนพูดกันไปหมดแล้วอ่า ...


  PS.  จะผูกอสรพิษท่านให้ผูกด้วยมนตรา ผูกไอยราท่านให้ผูกด้วยสายบาศ แต่ถ้าจะผูกคนท่านให้ผูกด้วยสายใยแห่งไมตรีจิต ด้วยไม่มีความเหนียวแน่นใดๆจะทรงพลังเท่า ...
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณสำหรับความรู้
  PS.  ใน 1 ปี 1 รัก และ 1 หน มี 1 คน 1ใจ ใน 1 รัก แต่ 1 สิ่ง 1 อย่าง ที่ รู้ จัก คือ 1 รัก 1 ใจ ใน 1 คน
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  #21
  ถูกต้องที่สุดเลย
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จาเอาไปปฎิบัติตามนะค่ะ THAK YOU


  PS.  น้องใหม่ค่ะ!!! พึ่งสมัครมาใหม่ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วันเกิดเราควรที่จะกราบแม่ที่ให้กำเนิดไม่ใช่ออกไปเที่ยวสังสรรค์เอาเงินแม่ไปถลุง

  พูดไปงั้นแระแต่เราก็ทำไม่ได้55+แต่วันเกิดปีที่แล้วๆของเราได้กราบแม่ด้วย


  PS.  ••• €veryDay I MaKe A WiSh If I CoULd Be ThE OnE For U •••
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  ขอบคุณสาระดีๆน่ะค่ะ
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  ขอบคุณค่ะ
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โอ้ๆ  วันเกิดปีนี้ไม่ได้ทำบุญเลย เหอๆ  ขอบคุณจ้า
  PS.  "Regalia" แห่งเขี้ยว-->ราชาแห่งเขี้ยว "อากิโตะ~AGITO"
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราอ่านตอนวันเกิดวันนี้พอดีเลย 55+

  กะจะไปทำบุญเหมือนกันอ่าแต่ติดเรียน เดี๋ยวคงจะไปล่ะ ^^

 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุนจ้า รู้แต่ว่า ทุกปีจะทำ แต่ไม่รู้ว่ามีความหมายยังไง ^^
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใกล้วันเกิดแล้วด้วยสิ  จาทำดูดูนะค่ะ
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใจสงบ คิดดี ทำดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
  และที่สำคัญ อย่าลืมผู้ที่ทำให้เรามีวันนี้


  PS.  +*¨^¨*+ คนทุกคนผ่านวันคืนมาด้วยตัวของตัวเอง และไม่มีทางจะย้อนกลับไปวันเก่าๆได้ เราต้องเลือกทางที่จะไป วันพรุ่งนี้ชีวิตต้องดำเนินต่อไป+*¨^¨*+
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมไม่อยากขวางโลกนะครับ  วันเกิดของเรา คนที่ดีใจที่สุดไม่ใช่เราครับ วันนั้นเป็นวันที่แม่เราพ่อเราดีใจครับ  พวกเราไม่รู้เรื่องไรหรอกครับ  หลายๆคนบอกว่าเป็นวันที่แม่เจ็บ แต่ผมขอบอบว่าพูดไม่หมดครับ ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำ  ลองถามแม่ซิครับ ว่าเจ็บแบบนั้นกับความสุขที่รอคอย ถ้าเทียบกันแล้วคุ้มค่ากว่ากันแค่ไหน...ผมกำลังจะบอกว่า อย่างคิดมากครับ มันเป็นธรรมชาติ...วันเกิดจะทำอะไรก็ทำครับ...คนที่เค้ารักพ่อรักแม่ เค้ารักกตัญญู กันทุกวันครับไม่ใช่จะรักกัน คิดถึงกันแค่วันนั้น
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1. รายได้ขั้นต่ำ 300 - 1200 / วันจนถึงหลักหมื่น สินค้าไม่ต้องบรรยายเพราะเป็น Sim Card
  2. ไม่ต้องอบรม ให้เสียเวลา ศึกษาทุกอย่างผ่านระบบออนไลน์
  3. ไม่ต้องเดินขาย ไม่ต้องเดินแจกซิม เพียงใช้โทรศัพท์ตามปกติ หมดยุคกับระบบแบบเก่า ๆ
  4. ไม่ต้องรักษายอด ไม่มีการบังคับซื้อสินค้าทุกเดือน จนคุณต้องควักเงินหมดเนื้อหมดตัว
  5. สามารถทำได้ทั่วประเทศ ทำงานอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต มีอิสระในด้านเวลา
  6. รายได้เป็นมรดกตกทอด ตลอดไป
  7. ตัดสินใจทำธุรกิจเรามีเว็บไซต์ขยายสายงานให้คุณ online 100% FREEสำหรับทำงานออนไลน์ มีที่ปรึกษาตลอด
  8. แผนรายได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนและจ่ายได้จริง
  9. ลงทุนน้อยแต่รับผลประโยชน์เกินคำว่าคุ้ม เปิด code 800 บาท ทำได้อย่างมั่นใจ
  10. ใช้โทรศัพท์เป็นปกติรายเดือนขั้นต่ำเพียงเดือนละ 89 บาท

  สมัครฟรี 30 วัน ตัดสินใจเร็วได้เงินเร็ว รีบเปิด Code ด่วนมีคนสนใจอีกเยอะที่จะอยู่ใต้สายงานคุณ
  http://www.team2tc.com/g/4983/

  คุณเอิร์ธ
  081-815-5415
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  *-*

  วันนี้เป็นวันเกิดพอดีเลยค่ะ........

  ขอบคุณนะคะ
  PS.  คำว่า "รัก" ไม่มีวันสิ้นสุด มันจะจบลงเมื่อมีคำสองคำเท่านั้นคือ...
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ

 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณนะคะ
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เย้ๆๆ

  พรุ่งนี้แล้ว วันเกิดเรา

  อิอิ
  PS.  *~ ยังไงก้อจะรอ ถึงแม้เค้าจะมีแฟนแล้ว แต่เราก้อไม่ขอทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับใคร เราจะรออย่างนี้เรื่อยไป จนกว่าเค้าจะเห็นเราดีในสายตา ~*
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พรุ่งนี้เป็นวันเกิดเราตั้งใจว่าจะไปตักบาตร

  ปกติแม่เราจะโทร.มาอวยพรแต่เช้าทุกปีเลย

  ปีนี้ตั้งใจว่าจะโทร.ไปขอบคุณที่แม่ส่งเรามาเกิด..555

  จากนั้นก็จะไปทำบุญต่อ...ตามด้วยทำงาน

  ขอบคุณค่ะ แวะมาแอบอ่าน..

  ว่าจะทำบุญวันเกิดเสียหน่อย...อิอิ7
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอโทษ น่ะ ที่ ต้อง ดัก ทุก คน แต่ ว่า มัน มี ความ จำ เปง >>เคยมีเด็กถูกฆ่าตายที่ห้องน้ำ ของภารโรง >>แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุของคดีน ี้ได้ >>จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเ ด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่แห่งเดิม >>ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญญาณของเด็กจึงล่องลอยวนเวียน อยู่ที่รร. >>เป็นเวลาหลาย 10 ปี >>จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มนร.หญิงเ ข้าไปในห้องน้ำนั้นเพื่อหวังจะแ กล้งภารโรง >>จึงได้พบกับวิญญาณของเด็กน้อย กำลังไต่ไปตามเพดาน พร้อมแสยะยิ้มให้ >>พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้ องน้ำ >>แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบ แอ่งน้ำที่พื่นเข้า >>จึงได้ล้มและไปสะดุดขาของเพื่ อนอีกคนหนึ่งเข้า >>เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกค นไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟ าดพื้นตายหมด >>วิญญาณของพวกเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป >>จงส่งต่อไปอีก 20 กระทู้ ภายใน 7 ชม. >>ต่อแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกแต่เพ ื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน โทดอีกกี่ครั้งล่ะค่ะโทดจิงๆ (ท่าคุณอ่านไปแล้วกี่ตัวก็ตาม ไม่ส่งตามขอให้มีอันเป็นไป สาธุ
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทำบุญวันเกิด  คำนี้ย่อมมีความสำคัญกับคนเกือบทุกคน ใครก็ชอบทำบุญวันเกิด บางคนที่ไม่ค่อยได้มีเวลาทำบุญ ก็มักใช้คำว่า ทำบุญวันเกิด เพื่อหาโอกาส ทำบุญ การทำบุญวันเกิด จึงเป็นเรื่องน่าสนับสนุน
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: