เช็คสถานะ

  • เปิดรับสมัคร 15 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2561
  • ปล่อยคลิปแนะแนว 2 ม.ค. 2562
  • ประกาศที่นั่งสอบ 11 ม.ค. 2562
  • สอบ 19 - 20 ม.ค. 2562
  • ประกาศผลสอบ 8 ก.พ. 2562