ความฉลาดที่ซ่อนอยู่ในคุณ

เกมออกแนววิชาการ แต่ไม่ยากเกินความจริงหรอก

1,083 147 20
เกมออกแนววิชาการ แต่ไม่ยากเกินความจริงหรอก ...อ่านเพิ่ม
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 หมวดของ คณิตศาตร์ = สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปว่าวคือ...(ห้ามเปิดหนังสือ!!)
2 ภาษาไทย=มาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา
3 คณิตศาตร์ = จงหาพื้นที่วงแหวน (รัศมีเล็กคือ 7 รัศมีใหญคือ14)
4 วิทยาศาสตร์ = กระเพาะปลาที่เราทานกันปัจจุบันทำมาจากส่วนใดของปลา
5 สุ่มจ้า
6 อังกฤษ= ข้อใดแปลได้ถูกต้อง